Dnevni red nastavka 80.sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 02-05-15292/17 Sarajevo: 19.04.2017. godine

PREDMET: Obavijest za nastavak 80. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Obavještavamo Vas da će se, u skladu sa članom 19. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) nastavak 80. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, održati u četvrtak 20.04.2017. godine sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I, na kojem će se razmatrati preostala tačka dnevnog reda, i to:

Iz nadležnosti Skupštine:

12. Informacija Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo o sticanju uslova za uvođenje privremenih mjere za sanaciju stanja u KJKP „Gradski saobraćaj“ d.o.o. Sarajevo isključivanjem rada upravljačkih tijela i postavljenjem privremenog upravitelja Izvjestilac: ministar Mujo Fišo

Iz nadležnosti Vlade:

13. Prijedlog uredbe o određivanju ličnosti i objekata u Kantonu Sarajevo koji se posebno osiguravaju i način njihovog osiguranja Izvjestilac: ministar Vedran Mulabdić

16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, broj: 11/01-02-8113-1/16 od 23.03.2017. godine Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći Izvjestilac: direktor Velija Nuhanović

19. Prijedlozi odluka o davanju saglasnosti za razrješenje dužnosti članova školskih odbora srednjih škola, te prijedlozi odluka o davanju saglasnosti za imenovanja članova školskih odbora srednjih škola, kao javnih ustanova Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

24. Prijedlog rješenja o imenovanju Projektnog Tima za realizaciju projekta "Learning by Doing“- Izgradnja kapaciteta VET partnerstva u Dunavskoj regiji s ciljem efikasnije modernizacije srednjeg stručnog obrazovanja Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

26. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor kandidata na poziciju člana skupštine Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

27. Prijedlog rješenja o određivanju visine naknade predsjedniku, zamjeniku predsjednika, članovima i sekretaru Komisije za Program javnih investicija. Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

28. Informacija sa Mišljenjem na Izvještaj o rezultatima vodnog bilansa i detekcije curenja – Faza Ib , Izvještaj o analizi energetske efikasnosti - Faza Ib i Izvještaj o hidrauličkom modeliranju – Faza Ib Tima Vlade Kantona Sarajevo za nadzor realizacije projekta “Izrada studije za smanjenje neprihodovane vode u KS” i Izvještajem Tima za verifikaciju projekta – Faza I Izrada studije za smanjenje neprihodovane vode u Kantonu Sarajevo Izvjestilac: ministar Senad Hasanspahić

29. Informacija o izvršenoj inspekcijskoj kontroli kod JU “Terapijska zajednica” – Kampus i Dom za socijalno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba, koja je sačinjena od strane Budžetskog inspektorata u Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo, dana 28.12.2016. godine Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

30. Informacija u vezi Sporazuma o saradnji na prevenciji institucionalizacije i deinstitucionalizaciji osoba s invaliditetom u Kantonu Sarajevo Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

31. Prijedlog zaključka o prodaji taksenih maraka Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

32. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa sredstava (transferi) u Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu za budžetske korisnike, i to: JU OŠ „Zajko Delić'' i JU Srednjoškolski centar ''Nedžad Ibrišimović'' Ilijaš Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

33. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa sredstava (donacije) u Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu za budžetske korisnike, i to: JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju i JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

34. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa sredstava (transferi) u Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu za budžetske korisnike, i to: Kantonalni sud u Sarajevu i Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

35. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa sredstava (transferi) u Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu za budžetske korisnike, i to: JU Centar „Vladimir Nazor“, JU Pozorište mladih i JU Četvrta gimnazija Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

36. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa sredstava (donacije) u Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu za budžetske korisnike i to: JU Centar „Vladimir Nazor", JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece „Mjedenica“ i JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

37. Prijedlog zaključka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2017. godinu između razdjela Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i razdjela Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo. Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

38. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta u Službi za skupštinske poslove - Šef Odjeljenja za administrativno-tehničke i pomoćne poslove (1 izvršilac). Izvjestilac: v.d. sekretar Skupštine Almira Kulovac Šetkić

39. Aktuelna pitanja:

20.04.2017 - 10:00