Dnevni red nastavka 107.sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 02-05-36756/17

Sarajevo, 27.12.2017. godine

PREDMET:

Obavijest za nastavak 107. sjednice Vlade Kantona Sarajevo Obavještavamo Vas da će se, u skladu sa članom 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16) nastavak 107. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, održati u četvrtak, 28.12.2017. godine sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I, na kojoj će se razmatrati sljedeće tačke Dnevnog reda, i to:

Iz nadležnosti Skupštine

1. Nacrt zakona o udžbenicima u Kantonu Sarajevo Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt sporazuma o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Kantona Sarajevo-Ministarstva saobraćaja i Općine Trnovo na zajedničkoj izgradnji podzemne garaže na Bjelašnici Izvjestilac: ministar Mujo Fišo

3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina između Kapital-investa d.o.o Sarajevo kao prodavca i KJKP Toplane-Sarajevo d.o.o Sarajevo i Kantona Sarajevo zastupanog putem Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo Izvjestilac: direktorica Ljiljana Pelidija

4. Izvještaj o utvrđivanju broja slobodnih taksi oznaka Izvjestilac: ministar Mujo Fišo

5. Analiza djelatnosti i usluga socijalne zaštite u kadrovskom, finansijskom i materijalno-tehničkom stanju ustanova iz oblasti socijalne zaštite na području Kantona Sarajevo za 2016. godinu Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

6. Informacija o monitoringu i evaluaciji Programa obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba za poznatog poslodavca i Program sufinansiranja zapošljavanja "Posao za sve" Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

7. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec novembar 2017. godine Izvjestilac: ministar Vedran Mulabdić

Iz nadležnosti Vlade

9. Prijedlog odluke o visini tarifnih stavova/visini cijene centralnog grijanja KJKP "Toplane- Sarajevo" d.o.o Sarajevo Izvjestilac: ministar Senad Hasanpashić

20. Izvještaj o radu Tima Vlade Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije, za period od 30.10.2016. do 12.12.2017. godine Izvjestilac: predsjednik Tima Erduan Kafedžić

21. Informacija o hraniteljstvu kao posebnom obliku alternativnog zbrinjavanja djece i odraslih Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

22. Informacija o provodjenju Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rad sa maloljetnicima u kontaktu sa pravosudnim sistemom u Kantonu Sarajevo 2017.-2019. godine (za period od 01.01.2017.-30.06.2017.godine) Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

24. Informacije o izdatim licencama za javni prijevoz Izvjestilac: ministar Mujo Fišo 26. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Izvještaja o poslovanju KJKP Gradski saobraćaj d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu Izvjestilac: ministar Mujo Fišo

35. Aktuelna pitanja;

 

PREMIJER

ELMEDIN KONAKOVIĆ

28.12.2017 - 09:00