Dnevni red Druge vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 02-05-30/19

Sarajevo, 03.01.2019. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Prečišćeni tekst i 37/14), člana 13. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

Drugu vanrednu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 03.01.2019. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 15,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za preraspodjelu nedostajućih sredstava na razdjelu Ministarstva zdravstva, ekonomski kod 614200-KAM003 - Troškovi primjene Odluke o proširenom obimu prava ratnih vojnih invalida sa područja Kantona Sarajevo Izvjestioci: ministrica Amela Sofić i ministar Amel Kovačević

2. Prijedlog zaključka o nastavku moratorija na novo upošljavanje na neodređeno vrijeme, u svim kantonalnim organima uprave, upravama i upravnim organizacijama i upravama koje se nalaze u sastavu ministarstava, javnim ustanovama, javnim fondovima, kantonalnim javnim komunalnim preduzećima, javnim preduzećima i rukovodiocima drugih budžetskih korisnika, bez prethodne saglasnosti Vlade Kantona Sarajevo za 2019. godinu. Izvjestilac: premijer Edin Forto

3. Aktuelna pitanja;

P R E M I J E R

Edin Forto

03.01.2019 - 15:00