Dnevni red Devete sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 02-05-6330/19

Sarajevo, 05.03.2019. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

Devetu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 07.03.2019. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati. Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I  R E D

Iz nadležnosti Skupštine:

1. Prijedlog programa obilježavanja Dana Kantona Sarajevo od 02.-09.05.2019. godine Izvjestilac: premijer Edin Forto

2. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo na tekst Prednacrta Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca Izvjestilac: ministar Malik Garibija

3. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na nacrte ugovora o kupoprodaji nekretnina-etažno vlasništvo u stambeno-poslovnom objektu Niz B, Lamela B-2, izgrađenom u naselju Dobrinja V, Općina Novi Grad Sarajevo, koji će Kantonalni stambeni fond kao prodavac zaključiti sa kupcima nekretnina Paldum Elvirom iz Sarajeva i ostali Izvjestilac: ministar Damir Filipović

4. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na nacrte ugovora o kupoprodaji nekretnina-etažno vlasništvo u stambeno-poslovnom objektu Niz B, Lamela B-2, izgrađenom u naselju Dobrinja V, Općina Novi Grad Sarajevo, koji će Kantonalni stambeni fond kao prodavac zaključiti sa kupcima nekretnina Nović Adisom iz Sarajeva i ostali Izvjestilac: ministar Damir Filipović

Iz nadležnosti Vlade:

5. Akcioni plan 2019-2021. implementacije Strategije razvoja Kantona Sarajevo do 2020. Izvjestilac: direktor Hamdija Efendić

6. Analiza resursa ustanova socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo i perspektive istih za implementaciju procesa transformacije Izvjestilac: ministar Malik Garibija

7. Izvještaj o provođenju Godišnjeg plana Programa zapošljavanja mladih u Kantonu Sarajevo za 2018. godinu Izvjestilac: ministar Haris Bašić

8. Izvještaj o radu Direkcije za robne rezerve Kantona Sarajevo za 2018. godinu Izvjestilac: direktorica Amra Rizvan

9. Finansijski plan Direkcije za robne rezerve Kantona Sarajevo za 2019. godinu Izvjestilac: direktorica Amra Rizvan

10. Godišnji plan rada Direkcije za robne rezerve Kantona Sarajevo za 2019. godinu Izvjestilac: direktorica Amra Rizvan

11. Prijedlog odluke o imenovanju Pregovaračkog tima Vlade Kantona Sarajevo za pristupanje pregovorima sa Sindikatom srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH-Kantonalni odbor Kantona Sarajevo o zaključenju Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika zaposlenih u oblasti kulture za područje Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Kantonalne agencije za privatizaciju Izvjestilac: direktor Sead Hodžić

13. Prijedlog odluke o naknadi za rad Komisije za javno-privatno partnerstvo Izvjestilac: ministar Haris Bašić

14. Prijedlog odluke o uplati doprinosa za penziono osiguranje u svrhu penzionisanja zaposlenika KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo Izvjestilac: ministar Adnan Šteta

15. Informacija o neutrošenim kreditnim sredstvima i sredstvima prikupljenim emisijom obveznica Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

16. Informacija: „Preispitivanje sistema upravljanja kvalitetom od strane rukovodstva za 2018. godinu“ Izvjestilac: šef Ureda Erduan Kafedžić

17. Prijedlog zaključka kojim se zadužuje Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo da što hitnije pristupi izradi Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu Izvjestilac: ministar Haris Bašić

18. Prijedlog sporazuma o saradnji kojim se Vlada Kantona Sarajevo promovira kao Pokrovitelj Međunarodnog sajma energtike ENERGA 2019 Izvjestilac: ministar Haris Bašić

19. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Kantonalnoj agenciji za privatizaciju za prijem u radni odnos jednog zaposlenika na određeno vrijeme Izvjestilac: direktor Sead Hodžić

20. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kanotna Sarajevo za prijem 5 (pet) radnih mjesta Izvjestilac: šef Ureda Erduan Kafedžić

21. Aktuelna pitanja;

 

PREMIJER

EDIN FORTO

 

07.03.2019 - 10:00