Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 29.sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 02-05-27791/19

Sarajevo, 10.07.2019. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

29. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u petak, 12.07.2019. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 28. redovne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16).

Iz nadležnosti Skupštine

1. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić

2. Program rada sa finansijskim planom KJU za zaštićena prirodna područja za 2019. godinu Izvjestilac: ministar Damir Filipović

3. Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Historijski arhiv Sarajevo za 2019. godinu Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

4. Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Biblioteka Sarajeva za 2019. godinu Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

5. Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Muzej „Alija Izetbegović“, Sarajevo za 2019. godinu Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

6. Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Kamerni teatar ‘55 Sarajevo za 2019. godinu Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

7. Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Sarajevski ratni teatar - SARTR za 2019. godinu Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

8. Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove MES - Međunarodni teatarski festival - Scena MESS za 2019. godinu Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

9. Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Bosanski kulturni centar za 2019. godinu Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

10. Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Narodno pozorište Sarajevo za 2019. godinu Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

11. Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Pozorište mladih Sarajevo za 2019. godinu Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

12. Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Muzej Sarajeva za 2019. godinu Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

13. Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Sarajevska filharmonija za 2019. godinu Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

14. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na nacrte ugovora o kupoprodaji nekretnina-etažno vlasništvo u stambeno-poslovnom objektu Niz B, Lamela B1, B2 i B3, izgrađenom u naselju Dobrinja V, Općina Novi Grad Sarajevo, zaključene između prodavca Kantonalni stambeni fond Sarajevo i kupaca nekretnina Izvjestilac: ministar Damir Filipović

15. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na nacrte ugovora o kupoprodaji nekretnina u stambenom objektu "O-3B", izgrađenom u naselju Rosulje, Općina Vogošća, Sarajevo, zaključene između prodavca Fonda Kantona Sarajevo za igradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe o i kupaca nekretnina Izvjestilac: po ovlaštenju ministra Višnja Ljubijankić

16. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na nacrte ugovora o kupoprodaji nekretnina u stambenom objektu "K-36", izgrađenom na lokaciji Šip, Općina Centar Sarajevo, zaključene između prodavca Fonda Kantona Sarajevo za igradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe i kupaca nekretnina Izvjestilac: po ovlaštenju ministra Višnja Ljubljankić

17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Sporazuma o saradnji na sprovođenju državnog Projekta “Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem obezbjeđenja javnih stambenih rješenja” u okviru Projekta CEB II – Podprojekat Kanton Sarajevo, Općina Hadžići – Tarčin Izvjestilac: sekretar Belma Trajkov

Iz nadležnosti Vlade:

18. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o uređivanju i održavanju zelenih i rekreativnih površina u Kantonu Sarajevo Izvjestilac: ministar Srđan Mandić

19. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo o razrješenju v. d. direktorice Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo o imenovanju direktora Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo Izvjestilac: ministar Malik Garibija

20. Prijedlog rješenja o razrješenju članova Upravnog odbora Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova Izvjestilac: ministar Damir Filipović

21. Prijedlog rješenja o imenovanju vršilaca dužnosti članova Upravnog odbora Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova Izvjestilac: ministar Damir Filipović

22. Prijedlog rješenja o imenovanju Pregovaračkog tima Vlade Kantona Sarajevo za donošenje Kolektivnog ugovora o izmjenama Kolektivnog ugovora za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić

23. Prijedlog rješenja o razrješenju v.d. predsjednika i članova NO JU „Muzej Sarajeva” i Prijedlog rješenja o imenovanju v.d. predsjednika i članova NO JU „Muzej Sarajeva” Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

24. Prijedlog rješenja po žalbama Mlikota Zdravka, Ovčina Kobiljak Vesne, “Žuti Taxi” d.o.o. Sarajevo, rješenja po zahtjevu Bajraktarević Ramiza i zaključaka po zahtjevu za izuzeće Selmanović Belme Izvjestilac: ministrica Lejla Brčić

25. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo za pregovore sa privrednim društvom "Sarajevo International" d.o.o. Sarajevo u postupku dodjele koncesije za izgradnju i korištenje hidroelektrane "Podlugovi", Općina Ilijaš Izvjestilac: ministar Haris Bašić

26. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo za pregovore sa privrednim društvom "Sarajevo International" d.o.o. Sarajevo u postupku dodjele koncesije za izgradnju i korištenje hidroelektrane "Ljubnići", Općina Ilijaš Izvjestilac: ministar Haris Bašić

27. Izvještaj ministarstava Kantona Sarajevo o rješavanju upravnih stvari u upravnim postupcima za period 01.01.-31.12.2018. godine Izvjestilac: ministrica Lejla Brčić

28. Informacija o realizaciji utvrđenog Programa održavanja čistoće za period od 30.09.2018. godine do 31.03.2019. godine Izvjestilac: ministar Srđan Mandić

29. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo za potpisivanje sporazuma sa Općinom Stari Grad o finansiranju radova na individualnim stambenim objektima boračke populacije sa područja Općine Stari Grad Sarajevo Izvjestilac: ministar Ismir Jusko

30. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na tekst Sporazuma o implementaciji Projekta izgradnje objekta Muzeja savremene umjetnosti “ARS AEVI” na lokaciji Kvadrant C Marijin Dvor Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

31. Prijedlog zaključka o isplati izvršnih sudskih rješenja Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

32. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunu šest upražnjenih radnih mjesta u Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo Izvjestilac: šef Ureda Erduan Kafedžić

33. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta na Arhitektonskom fakultetu UNSA Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić

34. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta na Prirodno-matematičkom fakultetu UNSA Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić

35. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta na Stomatološkom fakultetu UNSA Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić

36. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta u Kabinetu premijera Kantona Sarajevo Izvjestilac: šefica Kabineta Lejla Mujkić

37. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunu radnog mjesta stručni saradnik u Sektoru za sport Ministarstva kulture i sporta Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

38. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo za raspisivanje javnog konkursa/oglasa za prijem u radni odnos pet (5) radnika na neodređeno vrijeme Izvjestilac: ministar Srđan Mandić

39. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Javnoj ustanovi "Kantonalni centar za socijalni rad" za popunu upražnjenog radnog mjesta na neodređeno vrijeme i to: - šef službe socijalne zaštite Općine Vogošća, VSS - 1 izvršilac Izvjestilac: ministar Malik Garibija;

 

PREMIJER

EDIN FORTO

12.07.2019 - 10:00