Dnevni red 159. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 02-05-39687/18

Sarajevo, 14.12.2018. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

159. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u ponedjeljak 17.12.2018. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 157. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 24. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16 i 36/16).

Iz nadležnosti Skupštine:

1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2019. godinu i na Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2019. godinu Izvjestilac: ministrica Zilha Ademaj

Iz nadležnosti Vlade:

2. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za isplatu duga zaposlenicima Kantona Sarajevo sa kojima je zaključen Anex I i Anex II Ugovora iz 2016 godine o vansudskoj nagodbi za potraživanja po pravosnažnim sudskim presudama Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

3. Prijedlog zaključka o prihvatanju Prijedloga mišljenja na Ugovor o podršci Projekta između Kantona Sarajevo i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) Izvjestilac: ministar Senad Hasanspahić

4. Informacija o Zahtjevu KJKP„Vodovod i kanalizacija”d.o.o Sarajevo broj: 600/18 od 06.12.2018. godine za prijem u radni odnos 94 radnika na određeno vrijeme za realizaciju Projekta detekcije curenja i smanjenje neprihodovane vode u Kantonu Sarajevo (NRW projekat) Izvjestilac: ministar Senad Hasanspahić

5. Prijedlozi zaključaka o davanju saglasnosti na preraspodjele i unose sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2018. godinu Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

6. Aktuelna pitanja;

P R E M I J E R

Adem Zolj, Mr.dipl.ing.saob.

17.12.2018 - 10:00