Dnevni red 149.sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 02-05-35918/18

Sarajevo,26.10.2018. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

149. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u utorak, 30.10.2018. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati. Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Iz nadležnosti Vlade:

1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva privrede Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

2. Informacija o načinu planiranja i procjeni potrebnih sredstava za obračun i isplatu plaća iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

3. Prijedlog rješenja o razrješenju vršioca dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove “Narodno pozorište” Sarajevo i Prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove “Narodno pozorište” Sarajevo Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

4. Prijedlog rješenja o razrješenju vršioca dužnosti predsjednika Upravnog odbora Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja Izvjestilac: ministar Čedomir Lukić

5. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika Upravnog odbora Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja Izvjestilac: ministar Čedomir Lukić

6. Prijedlog rješenja o formiranju Komisije za koncesije u postupku dodjele koncesije na osnovu samoinicijativne ponude privrednog društva Čolatex d.o.o Sarajevo za eksploataciju dolomita na lokalitetu Rudnik-Vinjage Rakovica Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

7. Prijedlog zaključka o utvrđivanju gornjih granica budžetske potrošnje za budžetskog korisnika UNSA za 2019. godinu Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

8. Aktuelna pitanja;

P R E M I J E R

Adem Zolj, Mr.dipl.ing.saob.

30.10.2018 - 10:00