Dnevni red 101. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 02-05-32196/17 Sarajevo,

01.11.2017. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 04/16 i 36/16)

S A Z I V A M

101. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 02.11.2017. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 11,00 sati. Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I  R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 99. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16).

Iz nadležnosti Skupštine

1. Nacrt budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

2. Nacrt zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu. Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

3. Izvještaj o stanju u oblasti zapošljavanja u Kantonu Sarajevo za 2016. godinu Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

Iz nadležnosti Vlade:

4. Prijedlog programa o izmjenama i dopunama Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2017. godini Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

5. Izvještaj Inter - resorne grupe za utvrđivanje potreba osoba sa invaliditetom u osiguranju fizičkog pristupa javnim službama i društvenim aktivnostima u Kantonu Sarajevo Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

6. Periodični konsolidovani finansijski izvještaj za Budžet Kantona Sarajevo, općina i Grada Sarajeva za period 01.01. do 30.09.2017. godine Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

7. Prijedlog rješenja o razrješenju dužnosti člana Upravnog odbora Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida Izvjestilac: ministar Muharem Fišo

8. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor kandidata na poziciju člana Upravnog odbora Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida Izvjestilac: ministar Muharem Fišo

9. Prijedlog rješenja o dopuni rješenja o imenovanju Tima Vlade Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije Izvjestilac: Predsjednik Tima Erduan Kafedžić

10. Informacija - incijativa za izradu Registra imenovanih lica u Kantonu Srajevo Izvjestilac: Predsjednik Tima Erduan Kafedžić

11. Prijedlog zaključka kojim se obavezuje Ministarstvo obrazovanja, nauku i mlade Kantona Sarajevo da za akademsku 2017./2018. godinu omogući pravo na besplatno školovanje unutar vlastitih pozicija odnosno u okviru sredstava predviđenih za visoko-školske ustanove, djeci šehida i poginulih branioca, djeci ratnih vojnih invalida i dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja upisanih na visoko-školske ustanove, kao redovnim i samofinansirajućim studentima, kao i prednost prilikom upisa za akademsku 2017./2018. godinu Izvjestilac: ministar Muharem Fišo

12. Prijedlog zaključka o prihvatanju prijedloga Evropskog suda za ljudska prava za zaključenje prijateljske nagodbe u slučaju Račić i drugi protiv Bosne i Hercegovine Izvjestilac: ministar Mario Nenadić

13. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na popunu upražnjenih radnih mjesta u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo i to: Stručni saradnik za zaštitu odgojno zanemarene djece, odgojno zapuštene djece i djece čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama - 1 izvršilac, VSS Stručni saradnik za pravne poslove - 1 izvršilac, VSS Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

 

PREMIJER

ELMEDIN KONAKOVIĆ

02.11.2017 - 11:00