Vlada Kantona Sarajevo

Konferencija za medije povodom prezentacije i objavljivanje registra imenovanih lica u KS - poziv za medije

Obavještavmo vas da će se u PONEDJELJAK 02. JULA 2018. godine sa početkom u 11:00 sati održati press konferencija povodom prezentacije i objavljivanja registra imenovanih lica u Kantonu Sarajevu, u organizaciji Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS.

Registar imenovanih lica uspostavljen je zaključkom Vlade Kantona Sarajevo, a na prijedlog i inicijativu Tima za borbu protiv korupcije Vlade KS.

Ideja o uspostavi Registra, po uzoru na zemlje regiona kao i standarde EU, proistekla je iz potrebe da se, u cilju većeg stepena transparentnosti i zaštite javnog interesa, kao temelja istinske opredijeljenosti za borbu protiv korupcije, na jednom mjestu objedine podaci o imenovanim licima u institucije kojima je osnivač Kanton Sarajevo, a radi lakšeg praćenja i blagovremenog reagovanja.

Osnovni motiv za uspostavu Registra je sprečavanje sukoba interesa u vršenju javnih funkcija, sprečavanje privatnih utjecaja na donošenje odluka u vršenju javnih funkcija, jačanje integriteta, objektivnosti, nepristrasnosti i transparentnosti u vršenju javnih funkcija, kao i poboljšanja koordinacije i prevencije u borbi protiv korupcije.

Projekt je omogućila i podržala Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini.

Press konferencija će biti upriličena u hotelu Courtyard by Marriott Sarajevo (Skenderija 1).

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

02.07.2018 - 11:00