Dnevni red nastavka 78.sjednice Vlade Kantona Sarajevo

PREDMET:

Obavijest za nastavak 78. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Obavještavamo Vas da će se, u skladu sa članom 19. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) nastavak 78. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, održati u četvrtak, 13.04.2017. godine sa početkom u 12,30 sati, u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I, na kojem će se razmatrati preostale tačke utvrđenog Dnevnog reda, i to:

Iz nadležnosti Vlade:

22. Informacija o realizaciji zaključka Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-29188-19/16 od 13.10.2016. godine, a u vezi sa stanjem u privrednom društvu Hotel "Maršal" Bjelašnica d.o.o. Sarajevo. Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

23. Informacija Ministarstva finansija Kantona Sarajevo po zahtjevu Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine broj: Ž-SA-05-127/17, po žalbi Lamije Mašić Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

24. Prijedlog zaključka kojim se odobrava Udruženju za međunarodnu i kulturnu saradnju “VIAKULT OFFICE” korištenje javnog parking prostora u ulici Zelenih beretki, ispred Doma oružanih snaga BiH, za potrebe održavanja 14. Kid's festivala Izvjestilac: ministar Mujo Fišo

25. Prijedlog zaključka o davanju prethodne saglasnosti Skupštini KJKP „Toplane-Sarajevo” d.o.o. Sarajevo za uvećanje plaće direktoru Preduzeća u iznosu do 30%. Izvjestilac: ministar Senad Hasanspahić

26. Prijedlog zaključka o davanju prethodne saglasnosti Skupštini KJKP „Tržnice-pijace” d.o.o.Sarajevo za uvećanje plaće direktoru Preduzeća u iznosu do 30%. Izvjestilac: ministar Senad Hasanspahić

40. Prijedlog zaključka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2017. godinu između razdjela Kabineta premijera i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

43.Aktuelna pitanja;

PREMIJER

ELMEDIN KONAKOVIĆ

13.04.2017 - 12:30