Dnevni red 154. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Sarajevo, 23.11.2018. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

154. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u utorak, 27.11.2018. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I      R E D

Iz nadležnosti Vlade:

1. Informacija o poduzetim aktivnostima u slučaju ubistva dvojice pripadnika Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo. Izvjestilac: ministar Vedran Mulabdić, policijski komesar Mevludin Halilović, glavna kantonalna tužiteljica Dalida Burzić

P R E M I J E R

Adem Zolj, Mr.dipl.ing.saob.

27.11.2018 - 10:00