Dnevni red 14. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 02-05-14644/19

Sarajevo, 02.04.2019. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

14. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 04.04.2019. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 11,30 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 12. redovne i 15. vanredne sjednica Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 24. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16 i 36/16).

Iz nadležnosti Skupštine:

1. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministrica Lejla Brčić

2.Izvještaj o radu Vlade Kantona Sarajevo za period 01.01. do 31.12.2018. godine Izvjestilac: premijer Edin Forto

3. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Kantona Sarajevo za 2018. godinu Izvjestilac: ministrica Lejla Brčić

4. Izvještaj o radu Kantonalnog suda u Sarajevu i Izvještaj o radu Općinskog suda u Sarajevu, za 2018. godinu Izvjestilac: ministrica Lejla Brčić

5. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za 2018. godinu Izvjestilac: direktor Mirza Hulusić

6. Izvještaj o realizaciji Plana povratka u i iz Kantona Sarajevo za period 01.01.-31.12.2018. godine, sa osvrtom na problematiku obezbjeđenja alternativnog – privremenog smještaja i Plan povratka u i iz Kantona Sarajevo za 2019. godinu Izvjestilac: ministar Malik Garibija

7. Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti za obrazovanje odraslih-Javne ustanove Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić

8. Prijedlog zaključka i odluke o proširenju djelatnosti za obrazovanje odraslih - Centar za edukaciju, razvoj i istraživanje Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić Iz nadležnosti Vlade

9. Prijedlog odluke o utvrđivanju visine procenta osnovice mjesečnih novčanih primanja za dobitnike ratnih priznanja i odlikovanja Izvjestilac: ministar Ismir Jusko

10. Prijedlog odluke o uplati doprinosa za penziono osiguranje u svrhu penzionisanja zaposlenika KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu Izvjestilac: ministar Adnan Šteta

11. Informaciju o organizovanju i radu KJKP „Tržnice – Pijace” d.o.o. Sarajevo sa osvrtom na tužbe internih dioničara Izvjestilac: ministar Srđan Mandić

12. Informacija o realizaciji neutrošenih sredstava obezbijeđenih emisijom obveznica za Projekat nabavke medicinske i nemedicinske opreme za potrebe JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministrica Amela Sofić

13. Informacija o stanju u radu i poslovanju “BAGS-ENERGOTEHNIKA” d.d. Vogošća Izvjestilac: ministar Srđan Mandić

14. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka broj:02-05-3263-14/19 od 14.02.2019. godine Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić

15. Korekcija zaključka koji se odnosi na realizaciju obilježavanja 1. marta - Dana nezavisnosti BiH Izvjestilac: šefica Kabineta Lejla Mujkić:

PREMIJER

EDIN FORTO

04.04.2019 - 11:30