Vlada Kantona Sarajevo

Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom - Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Ukupno 23
Usluga izdavanja potvrda o vlasništvu vrijednosnih papira
Usluga godišnje pretplate na poslovni portal - Akta.ba UK
Usluge stručne analize podataka registara koje vodi Ured, te kreiranje pretpostavki za unos i ažuriranje podataka koje će vršiti institucije Kantona Sarajevo
Usluga godišnje pretplate na pravnu bazu Paragraf Lex
Nabavka i isporuka računara i računarske opreme (UK)
Nabavka i isporuka namještaja (UK)
Pružanje usluga provođenja jednodnevnog seminara o primjeni sistema upravljanja kvalitetom i provođenju internog audita, za uposlenike ministarstava i službi Kantona Sarajevo, prema ISO 9001:2015 (UK)
Nabavka namještaja za potrebe Ureda
Nabavka i isporuka motornog vozila UK
Pružanje usluga izvođenje Drugog nadzornog audita SUQ-a prema zahtjevima međunarodnog Standarda BAS EN ISO 9001 (2017) UK
Nabavka usluge izdanja službenih glasila na DVD-ju za 2016. godinu UK
Nabavka usluge izdanja Standarda BAS EN ISO 9001:2015 UK
Pružanje usluga za edukaciju “Interni auditor SUQ-a prema ISO 9001:2015” UK
Pružanje usluga provođenja seminara o upravljanju rizicima za uposlenike ministarstava i službi Kantona Sarajevo, u skladu sa novom revizijom Standarda BAS ISO 9001:2015 UK
Pružanje usluga izrade DSUK i prilagođavanja postojećeg sistema upravljanja kvalitetom novoj normi Standarda ISO 9001:2015 UK
Nabavka personalnog desktop računara UK
Pružanje usluga izvođenje Recertifikacijskog audita sistema upravljanja kvalitetom BAS EN ISO 9001 u certificiranim organima uprave i službama Kantona Sarajevo UK
Pružanje usluga provođenja jednodnevnog seminara o primjeni sistema upravljanja kvalitetom i provođenju internog audita, za uposlenike ministarstava i službi Kantona Sarajevo, prema ISO 9001:2015 UK
Usluge produženja certifikata za uposlenike Ureda UK
Usluge izrade štampanog i promotivnog materijala UK
Pružanje usluga izvođenje Prvog nadzornog audita sistema upravljanja kvalitetom BAS EN ISO 9001 u certificiranim organima uprave i službama Kantona Sarajevo (2019)
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke (Nabavka opreme) UK
Pružanje usluga razvoja web aplikacije za Online prikaz Registra zaposlenih u javnom sektoru na području Kantona Sarajevo i Registra imenovanih lica u Kantonu Sarajevo