Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom - Pokretanje i tok javnih nabavki

Ukupno 16
Odluka o izboru i ugovor o pružanju usluga izvođenje Recertifikacijskog audita sistema upravljanja kvalitetom BAS EN ISO 9001 u certificiranim organima uprave i službama Kantona Sarajevo
Pružanje usluga izvođenje Recertifikacijskog audita sistema upravljanja kvalitetom BAS EN ISO 9001 u certificiranim organima uprave i službama Kantona Sarajevo
Ugovor o nabavci personalnog desktop računara
Nabavka personalnog desktop računara
Ugovor o pružanju usluga izrade DSUK i prilagođavanja postojećeg sistema upravljanja kvalitetom novoj normi Standarda ISO 9001:2015
Pružanje usluga izrade DSUK i prilagođavanja postojećeg sistema upravljanja kvalitetom novoj normi Standarda ISO 9001:2015
Nabavka usluge izdanja službenih glasila na DVD-ju za 2016. godinu
Odluka o izboru usluga izdanja Standarda BAS EN ISO 9001:2015
Nabavka usluge izdanja Standarda BAS EN ISO 9001:2015
Ugovor o pružanju usluga provođenja seminara o upravljanju rizicima za uposlenike ministarstava i službi Kantona Sarajevo, u skladu sa novom revizijom Standarda BAS ISO 9001:2015
Pružanje usluga provođenja seminara o upravljanju rizicima za uposlenike ministarstava i službi Kantona Sarajevo, u skladu sa novom revizijom Standarda BAS ISO 9001:2015
Odluka o izboru usluga za edukaciju “Interni auditor SUQ-a prema ISO 9001:2015”
Pružanje usluga za edukaciju “Interni auditor SUQ-a prema ISO 9001:2015”
Odluka o izboru i ugovor za pružanje usluga izvođenje Drugog nadzornog audita SUQ-a prema zahtjevima međunarodnog Standarda BAS EN ISO 9001 (2017)
Pružanje usluga izvođenje Drugog nadzornog audita SUQ-a prema zahtjevima međunarodnog Standarda BAS EN ISO 9001 (2017)
Odluka o izboru usluge izdanja službenih glasila na DVD-ju za 2016. godinu