Vlada Kantona Sarajevo

Stručne službe za zajedničke poslove - Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Ukupno 427
Nabavka obuće za potrebe Stručne službe za zajedničke poslove Kantona Sarajevo
Pružanje usluga osiguranja pomoći na cesti – ZONA
Nabavka kafe za potrebe organa Kantona Sarajevo
Nabavka i isporuka dnevnih i sedmičnih listova za potrebe Kantona Sarajevo u 2020. godini
Javna nabavka opreme za grijanje
Ustupanje usluga servisiranja dizel električnog agregata
Radovi na sanaciji prostorija (kopirnice) u centralnoj zgradi Kantona Sarajevo
Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe organa Kantona Sarajevo
Nabavka novogodišnje galanterije 2019.
Ustupanje usluga izrade knjige vizualnih standarda
Ustupanje usluga tekućeg održavanja motrnih vozila - LADA NIVA
Usluga kontrole i mjerenja elektroinstalacija, gromobrana i panik rasvjete
Nabavka, isporuka i montaža telefonske centrale i prateće opreme za potrebe organa Kantona Sarajevo
Usluge servisiranja kopir aparata za potrebe kopirnice Kantona Sarajevo
Nabavka pripreme za instalaciju i instalacija opreme (vodena pumpa)
Izrada dekorativne pozadine za press konferencije Vlade Kantona Sarajevo
Ustupanje radova zamjene prozorske stolarije
Nabavka,isporuka i montaža telefonske centrale i prateće opreme (Nedžarići)
Sanacija elektroinstalacija u centralnoj zgradi kantona Sarajevo
Sanacija elektroinstalacija i mreže za videonadzor
Usluge servisiranja klima uređaja u službenim vozilima Kantona Sarajevo 1
Nabavka materijala (boja) za izradu murala - Dani Kantona Sarajevo 2019. godine
Nabavka trakastih zavjesa za potrebe organa Kantona Sarajevo
Ustupanje usluga za informisanje kabineta predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo
Nabavka i isporuka audiovizuelne opreme
Nabavka plastifikatora i mašina za recikliranje papira za potrebe Stručne službe za zajedničke poslove Kantona Sarajevo
Dodjela radova na demontaži pregradnog zida, nabavka materijala i izgradnja novog
Usluge pripreme, štampe i isporuke registra propisa 1996-2018. godine Kantona Sarajevo
Nabavka sredstava za realizaciju programa praćenja biljnih bolesti i štetnika za područje Kantona Sarajevo
Nabavkazaštitne odjeće i obuće za kurire, električara i domara
Nabavka vatrogasnih aparata
Nabavka stručnog časopisa za potrebe Ministarstva saobračaja Kantona Sarajevo
Usluge uramljivanja grbova za potrebe organa Kantona Sarajevo
Izrada i isporuka zastava za potrebe Kantona Sarajevo
Nabavka opreme za snimanje i reprodukciju na USB (daktilografska pedala)
Nabavka i isporuka nafte i naftnih destilata za potrebe organa Kantona Sarajevo u 2020. godini. - LOT 2
Nabavka mobilnih uređaja u okviru posebnih pogodnosti "top tima"
Nabavka, isporuka i montaža kancelarijskog namještaja za Ministarstvo komunalne privrede Kantona Sarajevo
Dodjela radova tekućeg održavanja elektro-mašinskih instalacija u objektima Kantona Sarajevo - LOT 2
Dodjela radova tekućeg održavanja elektro-mašinskih instalacija u objektima Kantona Sarajevo - LOT 1