Stručne službe za zajedničke poslove - Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Ukupno 306
Nabavka i isporuka nafte i naftnih destilata za potrebe organa Kantona Sarajevo u 2019. godini - LOT 2
Dodjela radova putem direktnog sporazuma
Nabavka novogodišnje galanterije IZ
Usluge popravke mobilnog aparata za potrebe KS
Nabavka galanterije za potrebe Kantona Sarajevo
Usluge popravke motornog vozila - Suzuki Vitara
Usluge popravke motornog vozila SSangYongMusso
Nabavka službene odjeće za potrebe Stručne službe za zajedničke poslove KS
Nabavka službene odjeće za potrebe SSZP
Nabavka sitnog potrošnog materijala za potrebe organa KS
Hidroizolacija i priprema arhovske prostorije za montažu arhivskih polica u centralnoj zgradi KS
Usluge popravke mobilnog aparata 2
Nabavka i isporuka telefonskog aparata
Nabavka VPS servera i usluge održavanja
Nabavka novogodišnje galanterije 2019
Usluge servisiranja klima uređaja u službenim vozilima KS
Nabavka, isporuka i ugradnja klima uređaja za potrebe organa Kantona Sarajevo
Nabavka mašine za spiralni uvez za potrebe kopirnice Kantona Sarajevo
Usluge popravke motornog vozila Škoda Octavia
Nabavka stručne literature JN
Nabavka i isporuka materijala za održavanje zgrada Kantona Sarajevo
Nabavka sitnog inventara
Nabavka sitnog potrošnog materijala
Nabavka, isporuka i montaža rolo zaštitnih vrata na svečanom ulazu KS
Nabavka ustupanja usluga obaveznog i kasko osiguranja motornih vozila za potrebe Kantona Sarajevo u 2019. godini - LOT 2
Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala za potrebe organa Kantona Sarajevo u 2019. godini - LOT 3
Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala za potrebe organa Kantona Sarajevo u 2019. godini - LOT 2
Nabavka i isporuka nafte i naftnih destilata za potrebe organa Kantona Sarajevo u 2019. godini - LOT 1
Nabavka i isporuka motornog vozila za potrebe organa KS
Nabavka i isporuka računara i račun.opreme za potrebe organa KS
Nabavka zakupa skladišta (RTV, B.M. Selimovića br. 12)
Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala za potrebe organa Kantona Sarajevo u 2019. godini - LOT 1
Nabavka i isporuka računara i računarske opreme za potrebe organa KS
Nabavka, isporuka i montaža kancelarijskog namještaja za potrebe organa KS
Nabavka i isporuka računara i računarske opreme - LOT 2
Nabavka zakupa kancelarijskih prostorija (Branilaca Sarajeva br. 21)
Nabavka materijala, izrada i ugradnja prozorske stolarije na centralnoj zgradi Kantona Sarajevo
Nabavka i isporuka računara i računarske opreme - LOT 1
Nabavka motornih vozila za potrebe KUIP LOT I
Nabavka, isporuka i montaža rampi za kontrolu prolaza