Stručne službe za zajedničke poslove - Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Ukupno 149
Ugovor o uslugama izrade plakata u Multimedijalnoj sali Kantona Sarajevo
Ugovor o nabavci motornih vozila za potrebe Kantonalne uprave za inspekcijske poslove - LOT 2
Ugovor o nabavci motornih vozila za potrebe Kantonalne uprave za inspekcijske poslove - LOT 1
Ugovor o pružanju usluga čišćenja dijela zajedničkih prostorija u ul. M.Tita br. 62
Ugovor o nabavci i isporuci motornog vozila za potrebe Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo
Ugovor na nabavci i isporuci radne odjeće LOT 4
Ugovor o servisiranju instalacija hlađenja u objektu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo ul. Dalmatinska br. 2
Ugovor o nabavci i isporuci radne odjeće LOT 6 - ženska klompa
Ugovor o nabavci i isporuci radne odjeće LOT 5 - radna odjeća
Ugovor o nabavci i isporuci radne odjeće LOT 3 - radne hlače i mantili
Ugovor o nabavci i isporuci radne odjeće LOT 2 - košulje
Ugovor o nabavci i isporuci radne odjeće LOT 1 - muška odijela
Ugovor o nabavci i isporuci posuđa sa štampom
Okvirni sporazum za usluge čišćenja dijela zajedničkih prostorija u objektu u ul. M.Tita br. 62
Ugovor o nabavci i ugradnji pumpe za centralno grijanje
Okvirni sporazum o uslugama umnožavanja i reprodukcije pisanog materijala
Okvirni sporazum o servisiranju motornih vozila marke NISSAN
Ugovor o nabavci, isporuci i montaži kancelarijskog namještaja
Ugovor o nabavci i montaži opreme za kontrolu radnog vremena za potrebe Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade (Studentski domovi)
Ugovor o uslugama čišćenja dimnjaka i kotlova u objektima Kantona Sarajevo
Ugovor o nabavcki, isporuci i montaži klima uređaja
Ugovor o izvođenju poslova deviperacije (tretman protiv zmija) na području Kantona Sarajevo
Okvirni sporazum -ugovor o tekućem održavanju objekata KS - građevinski radovi /hitne intervencije/
Okvirni sporazum - ugovor o servisiranju motornih vozila marke RENAULT-DACIA
Ugovor o nabavi i isporuci uređaja za spremanje i čitanje medija
Okvirni sporazum - ugovor o nabavci potrošnog materijala za potrebe KS za 2017. godinu - LOT 2
Okvirni sporazum - ugovor o nabavci potrošnog materijala za potrebe KS za 2017. godinu - LOT 1
Ugovor o nabavci, isporuci i montaži opreme za videonadzor u objektu Kantona Sarajevo u ul. Reisa Dž. Čauševića 1
Ugovor o nabavci, isporuci i montaži opreme za kontrolu radnog vremena u ul. Dalmatinska br. 2
Ugovor o nabavci faks aparata za potrebe organa Kantona Sarajevo
Ugovor o kupoprodaji nafte i naftnih destilata
Ugovor o kupoprodaji motornih ulja
Okvirni sporazum -ugovor o tekućem održavanju objekata KS - stolarski radovi /hitne intervencije/
Dodjela ugovora za usluge servisiranja klima uređaja u sl.vozilima Kantona Sarajevo
Izbor najpovoljnijeg ponuđača za usluge štampanja i isporuke obrazaca i drugog pisanog materijala
Okvirni sporazum-ugovor za usluge dezinfekcije i dezinsekcije u objektima Kantona Sarajevo u 2017. god.
Okvirni sporazum - ugovor o uslugama tekućeg održavanja aplikacije IBM Lotus Domino i Notes platoforme
Ugovor o vršenju usluga pružanja pomoći na cesti - ZONA
Ugovor o izvođenju radova na elektroinstalacijama u centralnoj zgradi Kantona Sarajevo
Ugovor o osiguranju vozila (kasko osiguranje za jedno vozilo)