Stručne službe za zajedničke poslove - Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Ukupno 182
Okvirni sporazum o nabavci i isporuci napitaka za potrebe Kantona Sarajevo u 2017. godini
Ugovor o kupoprodaji nafte i naftnih destilata - LOT 2 Isporuka motornih ulja
Okvirni sporazum o osiguranju imovine-opreme LOT 2
Okvirni sporazum o osiguranju imovine-objekata LOT 1
Okvirni sporazum za nabavku i isporuku personalnih računara - LOT 1
Okvirni sporazum za usluge pregleda i meh.čišćenja dimnjaka i plameno dimne strane kotlova u objektima KS
Ugovor o nabavci i isporuci računara za potrebe Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo
Okvirni sporazum za nabavku i isporuku tv prijemnika - LOT 4
Okvirni sporazum za nabavku i isporuku mrežnih printera - LOT 3
Ugovor o nabavci, isporuci i montaži klima uređaja
Ugovor o nabavci i isporuci računara i računarske opreme za potrebe Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo
Ugovor o nabavci i isporuci tečnog gasa - LPG za potrebe motornih vozila iz voznog parka Kantona Sarajevo
Ugovor o nabavci poslovne odjeće
Ugovor o nabavci, isporuci i montaži policijske kućice
Ugovor o nabavci, isporuci i montaži vatrodojavnog sistema
Ugovor o nabavci materijala, izradi i ugradnji prozorske stolarije
Ugovor o uslugama fizičkog obezbjeđenja dijela zajedničkih prostorija u objektu u ul. M.Tita br. 62
Okvirni sporazum za usluge fizičkog obezbjeđenja dijela zajedničkih prostorija u objektu u ul. M.Tita br. 62
Ugovor u uslugama uređenja izbjegličkog centra - košenje trave
Ugovor o nabavci i isporuci telefonskih aparata
ugovor o pružanju usluga jesenje faze obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Kantona Sarajevo za 2017. godinu
Okvirni sporazum o pružanju usluga operativne /proljetne i jesenje) faze obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Kantona Sarajevo za period 2017-2019. god.
Ugovor o osiguranju vozila (kasko osiguranje) 1
Ugovor o popravci i servisiranju motornog vozila marke Škod Superb
Ugovor o zakupu poslovnog prostora u ul. Branilaca Sarajeva br. 21 (59,34 m2)
Ugovor o zakupu poslovnog prostora u ul. Branilaca Sarajeva br. 21 (3,225 m2)
Ugovor o nabavci obuće
Okvirni sporazum za usluge laboratorijskog ispitivanja uzoraka hrane ...
Ugovor "KAMER COMMERCE" doo - LOT 3
Ugovor "IMTEC" doo - LOT 2
Ugovor "KAMER COMMERCE" doo - LOT 1
Ugovor o izvođenju radova bojenja prostorija u zgradi "Stupex"
Ugovor o nabavci i isporuci računara i računarske opreme za potrebe organa KS - LOT 2 /prenosivi računari Lap-Top//
Ugovor o nabavci i isporuci računara i računarske opreme za potrebe organa KS - LOT 1 /osobni računari PC/
SSZP KS Ugovor o nabavci i ugradnji trakastih zavjesa za potrebe organa Kantona Sarajevo
INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI - Nabavka resivera
Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci (nabavka mobitela)
Ugovor "DINALSA" doo
Okvirni sporazum-ugovor LOT 2 "DEFTER"
Okvirni sporazum-ugovor LOT 1 "DEFTER"