Stručne službe za zajedničke poslove - Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Ukupno 344
Nabavka i isporuka elektro i vodomaterijala za potrebe Kantona Sarajevo - LOT 2 Vodomaterijal
Nabavka, isporuka i montaža klima uređaja za potrebe organa Kantona Sarajevo
Dodjela radova uređenja kopirnice u centralnoj zgradi Kantona Sarajevo
Nabavka i isporuka elektro i vodomaterijala za potrebe Kantona Sarajevo - LOT 1 Elektro materijal
Nabavka zakupa garažnog prostora
Nabavka, isporuka i montaža kancelarijskog namještaja za poterebe organa Kantona Sarajevo
Nabavka i isporuka kafe za potrebe bife-a Kantona Sarajevo
Nabavka punjenja za ultra kartice
Usluge edukacije uposlenika
Nabavka i isporuka materijala za održavanje kulturne manifestacije (zastavice i kopac za ukrašavanje trga)
Nabavka i isporuka hrane za učesnike kulturne manifestacije 2
Nabavka i isporuka hrane za učesnike kulturne manifestacije 1
Nabavka plinskog bojlera za potrebe organa Kantona Sarajevo
Usluge kasko osiguranja za potrebe Kantona Sarajevo
Nabavka dopune za ACC TAG uređaje
Usluge edukacije uposlenika (2018)
Usluge izrade ramova - direktni sporazum
Nabavka usluga registracije i tehničkog pregleda vozila
Nabavka zakupa dijela poslovne zgrade (578m2)
Nabavka zakupa dijela poslovne zgrade (2006,6m2)
Ustupanje usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije objekata Kantona Sarajevo - LOT 2
Ustupanja usluga pranja vozila i vulkanizerskih usluga za vozila Kantona Sarajevo - LOT 1
Nabavka i isporuka dnevnih i sedmičnih listova za potrebe Kantona Sarajevo u 2019. godini
Ustupanja usluga pranja vozila i vulkanizerskih usluga za vozila Kantona Sarajevo - LOT 2
Nabavka i isporuka nafte i naftnih destilata za potrebe organa Kantona Sarajevo u 2019. godini - LOT 2
Ustupanje usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije objekata Kantona Sarajevo - LOT 1
Dodjela radova putem direktnog sporazuma
Nabavka novogodišnje galanterije IZ
Usluge popravke mobilnog aparata za potrebe KS
Nabavka galanterije za potrebe Kantona Sarajevo
Usluge popravke motornog vozila - Suzuki Vitara
Usluge popravke motornog vozila SSangYongMusso
Nabavka službene odjeće za potrebe Stručne službe za zajedničke poslove KS
Nabavka službene odjeće za potrebe SSZP
Nabavka sitnog potrošnog materijala za potrebe organa KS
Hidroizolacija i priprema arhovske prostorije za montažu arhivskih polica u centralnoj zgradi KS
Usluge popravke mobilnog aparata 2
Nabavka i isporuka telefonskog aparata
Ustupanje usluga tekućeg održavanja računara i računarske opreme Kantona Sarajevo
Nabavka VPS servera i usluge održavanja