Stručne službe za zajedničke poslove - Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Ukupno 349
Nabavka zakupa kancelarijskih prostorija (Nedžarići) za potrebe Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom
Nabavka zakupa kancelarijskih prostorija (Nedžarići) za potrebe Agencija za privatizaciju KS
INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI - Nabavka resivera
Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci (nabavka mobitela)
Ugovor "MMCC" d.o.o. - nabavka računara
Ugovor "TQM" d.o.o.
Ugovor "TQM" d.o.o. za izradu plana evakuacije i plana zaštite od požara
Ugovor "SANITACIJA" doo
Ugovor "NEIMARI" doo
Ugovor "DINALSA" doo
Ugovor "KAMER COMMERCE" doo - LOT 3
Ugovor "IMTEC" doo - LOT 2
Ugovor "KAMER COMMERCE" doo - LOT 1
Ugovor o izvođenju radova bojenja prostorija u zgradi "Stupex"
Ugovor o nabavci i isporuci računara i računarske opreme za potrebe organa KS - LOT 2 /prenosivi računari Lap-Top//
Ugovor o nabavci i isporuci računara i računarske opreme za potrebe organa KS - LOT 1 /osobni računari PC/
SSZP KS Ugovor o nabavci i ugradnji trakastih zavjesa za potrebe organa Kantona Sarajevo
Okvirni sporazum-ugovor AUTODELTA doo
Ugovor SOR AUTOSERVIS "DEAS"
Ugovor "HIFA - PETROL" doo - LOT 2
Ugovor "PORSCHE BH" doo
Ugovor "HIFA - PETROL" doo - LOT 1
Ugovor "AUTOHIT" doo
Ugovor "BUNJO" doo
Okvirni sporazum-ugovor LOT 2 "DEFTER"
Okvirni sporazum-ugovor LOT 1 "DEFTER"
Okvirni sporazum - ugovor "MMCC"
Okvirni sporazum-ugovor LOT 3 "DEFTER - KOMERC"
Okvirni sporazum - ugovor LOT 2 "SANACIJA 3 D"
Okvirni sporazum-ugovor LOT 2 "DEFTER - KOMERC"
Okvirni sporazum - ugovor LOT 1 "SANITACIJA"
Okvirni sporazum-ugovor LOT 1 "DEFTER - KOMERC"
Okvirni sporazum-ugovor "ERLANG"
Okvirni sporazum-ugovor SOR AUTOPRAONICA BLIST LOT 2
Okvirni sporazum-ugovor "VINOJUG"
Okvirni sporazum-ugovor LOT 2 "GALBOLS" doo Sarajevo
Okvirni sporazum-ugovor LOT 1 "GALBOLS" doo Sarajevo
Okvirni sporazum - ugovor "ARTIKA" doo Sarajevo
Okvirni sporazum - ugovor LOT 2 "ITG" doo Sarajevo
Okvirni sporazum-ugovor LOT 1 "ITG" doo Sarajevo