Stručne službe za zajedničke poslove - Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Ukupno 216
Okvirni sporazum o servisiranju motornih vozila i isporuci originalnih dijelova za servisiranje vozila marke NISSAN
Nabavka zastava za potrebe Kantona Sarajevo
Okvirni sporazum o servisiranju motornih vozila i isporuci originalnih dijelova za servisiranje vozila marke FORD
Okvirni sporazum o servisiranju motornih vozila i isporuci originalnih dijelova za servisiranje vozila marke Hyundai
Ugovor o vršenju usluga osiguranja na cesti - Zona
Okvirni sporazum o servisiranju motornih vozila i isporuci originalnih dijelova za servisiranje vozila marke Lada
Okvirni sporazum o servisiranju motornih vozila i isporuci originalnih dijelova za servisiranje vozila marke Dacia
Okvirni sporazum o servisiranju motornih vozila i isporuci originalnih dijelova za servisiranje vozila marke Škoda
Ugovor o osiguranju vozila - LOT 2 kasko osiguranje
Ugovor o osiguranju vozila - LOT 1 obavezno osiguranje
Okvirni sporazum o pružanju usluga tekućeg održavanja kopir aparata Kantona Sarajevo
Ugovor o nabavci punjenja za ultra kartice
Okvirni sporazum o pružanju i korištenju usluga za pranje Kantona Sarajevo u 2018. godini
Okvirni sporazum o pružanju i korištenju vulkanizerskih usluga za vozila Kantona Sarajevo u 2018. godini
Okvirni sporazum za pružanje usluga tek.održavanja računara i rač.opreme
Ugovor za usluge kontrole tek. održavanje video nadzora i sistema vatrodojave
Ugovor o nabavci i montaži ulaznih vrata
Ugovor o nabavci i isporuci kafe aparata za potrebe bife-a Kantona Sarajevo
Ugovor o nabavci, isporuci i ugradnji klima uređaja za potrebe organa Kantona Sarajevo
Ugovor o nabavci kafe za potrebe organa Kantona Sarajevo
Ugovor o uslugama tekućeg održavanja motornih vozila marke Ssang Yong Musso
Ugovor o nabavci suđa za bife-e organa Kantona Sarajevo
Ugovor o nabavci mašina i alata
Ugovor o nabavci projektora
Ugovor o nabavci projektora za potrebe organa Kantona Sarajevo
Ugovor o uslugama tek. održavanja telefona, tel.centrala i tel.mreže Kantona Sarajevo
Ugovor o nabavci, isporuci i montaži opreme za kontrolu radnog vremena za potrebe organa Kantona Sarajevo
Ugovor o nabavci i isporuci elektro i vodo materijala
INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI - Nabavka resivera
Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci (nabavka mobitela)
Ugovor o nabavci kancelarijskog namještaja
Ugovor o nabavci motornog vozila za potrebe Ministarstva privrede Kantona Sarajevo
Ugovoro o nabavci novogodišnje galanterije
Okvirni sporazum za nabavku i isporuku kanc.materijala LOT 3
Okvirni sporazum za nabavku i isporuku kanc.materijala LOT 2
Okvirni sporazum za nabavku i isporuku kanc.materijala LOT 1
Okvirni sporazum o nabavci i isporuci napitaka za potrebe Kantona Sarajevo u 2017. godini
Ugovor o kupoprodaji nafte i naftnih destilata - LOT 2 Isporuka motornih ulja
Okvirni sporazum o osiguranju imovine-opreme LOT 2
Okvirni sporazum o osiguranju imovine-objekata LOT 1