Stručne službe za zajedničke poslove - Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Ukupno 264
Nabavka motornih vozila za potrebe KUIP LOT I
Nabavka, isporuka i montaža rampi za kontrolu prolaza
INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI - Nabavka resivera
Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci (nabavka mobitela)
Ugovor o ustupanju usluga izrade, isporuke i implementacije softverskog sistema elektronske pisarnice
Ugovor o kupoprodaji računarske opreme za potrebe KUIP (LOT 1)
Ugovor o kupoprodaji računarske opreme - mobilnih štampača i tonera za potrebe KUIP
Ugovor o kupoprodaji računara i računarske opreme - laptopi(vlada KS)
Okvirni sporazum o pružanju usluga tekućeg održavanja aplikacije "IBM Lotus Domino i Notes platforme" Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo
Ugovor o kupoprodaji motornih vozila za potrebe Ministarstva privrede KS
Nabavka i isporuka motornog vozila za potrebe Min.finansija
Nabavka i isporuka motornih vozila za potrebe Min. komun.privrede i infrastr. KS
Ugovor o kupoprodaji motornih vozila za potrebe Uprave za šumarstvo
SSZP KS Ugovor o nabavci i ugradnji trakastih zavjesa za potrebe organa Kantona Sarajevo
Ugovor "MMCC" d.o.o. - nabavka računara
Ugovor "TQM" d.o.o.
Ugovor "TQM" d.o.o. za izradu plana evakuacije i plana zaštite od požara
Ugovor "SANITACIJA" doo
Ugovor "NEIMARI" doo
Ugovor "DINALSA" doo
Ugovor "KAMER COMMERCE" doo - LOT 3
Ugovor "IMTEC" doo - LOT 2
Ugovor "KAMER COMMERCE" doo - LOT 1
Ugovor o izvođenju radova bojenja prostorija u zgradi "Stupex"
Ugovor o nabavci i isporuci računara i računarske opreme za potrebe organa KS - LOT 2 /prenosivi računari Lap-Top//
Ugovor o nabavci i isporuci računara i računarske opreme za potrebe organa KS - LOT 1 /osobni računari PC/
Okvirni sporazum-ugovor SOR AUTOPRAONICA BLIST LOT 2
Okvirni sporazum-ugovor AUTODELTA doo
Ugovor "HIFA - PETROL" doo - LOT 2
Ugovor "HIFA - PETROL" doo - LOT 1
Okvirni sporazum - ugovor LOT 1 "SANITACIJA"
Okvirni sporazum-ugovor "ERLANG"
Okvirni sporazum-ugovor "VINOJUG"
Ugovor SOR AUTOSERVIS "DEAS"
Ugovor "PORSCHE BH" doo
Ugovor "AUTOHIT" doo
Ugovor "BUNJO" doo
Okvirni sporazum-ugovor LOT 2 "DEFTER"
Okvirni sporazum-ugovor LOT 1 "DEFTER"
Okvirni sporazum-ugovor LOT 3 "DEFTER - KOMERC"