Stručne službe za zajedničke poslove - Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Ukupno 250
Ugovor o uvjetima kupoprodaje kancelarijskog namještaja
Ugovor o kupoprodaji zastava za potrebe ks
Ugovor o kupoprodaji kafe aparata za potrebe bife-a organa Kantona Sarajevo
Ugovor o kupoprodaji suvenira za potrebe Kantona Sarajevo
Ugovor o kupoprodaji računara i računarske opreme - monitora
Ugovor o kupoprodaji mašine za spiralni uvez
Ugovor o kupoprodaji računara i računarske opreme - mrežnog printera
Ugovor o kupoprodaji računara i računarske opreme - računara
Ugovor o kupoprodaji računara i računarske opreme - laptopa
Dodatni ugovor o pružanju usluga deratizacije u objektima Kantona Sarajevo
Dodatni ugovor o pružanju usluga dezinfekcije i dezinsekcije (uništavanja štetočina) u objektima Kantona Sarajevo
Okvirni sporazum o uvjetima kupoprodaje potrošnog materijala i potrepština za potrebe održavanja higijene Kantona Sarajevo - toaletni papir, maramice, peškiri i salvete
Okvirni sporazum o izvođenju radova tekućeg održavanja mašinskih instalacija u objektima Kantona Sarajevo
Okvirni sporazum o kolektivnom osiguranju uposlenika
Ugovor o kupoprodaji nafte i naftnih destilata u 2018. godini
INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI - Nabavka resivera
Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci (nabavka mobitela)
Dodatni ugovor o kupoprodaji nafte i naftnih destilata (LOT 1)
Okvirni sporazum o uvjetima kupoprodaje potrošnog materijala i potrepština za potrebe održavanja higijene Kantona Sarajevo - proizvodi za održavanje higijene, čišćenje i poliranje
Ugovor o kupoprodaji ugostiteljskog šećera i srodnih proizvoda
Ugovor o nabavci ugostiteljskih potrepština za jednokratnu upotrebu za potrebe Kantona Sarajevo
Ugovor o kupoprodaji - oprema za tel.mrežu i tel.centralu
Ugovor o kupoprodaji motornog vozila (Škoda)
Ugovor o kupoprodaji motornog vozila (Toyota)
Okvirni sporazum o tekućem održavanju objekata KS - stolarski radovi
Okvirni sporazum o tekućem održavanju objekata KS - građevinski radovi
Okvirni sporazum o ustupanju poslova periodičnog pregleda protivpožarnih aparata i hidrantske mreže u objektima KS
Okvirni sporazum o pružanju usluga tekućeg održavanja "kafe aparata" u bife-ima KS
Ugovor o kupoprodaji kožnih novčanika za službene iskaznice inspektora sa grbom KS
Ugovor o nabavci i isporuci kopir aparata
Ugovor o zakupu poslovnog prostora (Branilaca Sarajeva 21)
Ugovor o servisiranju klima uređaja na motornim vozilima KS
Okvirni sporazum o pružanju usluga štampanja i isporuke obrazaca i drugog pisanog materijala za potrebe KS
Okvirni sporazum o izvođenju radova tekućeg održavanja elektro instalacija u objektima KS
Okvirni sporazum o servisiranju motornih vozila i isporuci originalnih dijelova za servisiranje vozila marke VW
Ugovor o kupoprodaji opreme za telefonsku mrežu i telefonsku centralu
Okvirni sporazum o servisiranju motornih vozila i isporuci originalnih dijelova za servisiranje vozila marke NISSAN
Nabavka zastava za potrebe Kantona Sarajevo
Okvirni sporazum o servisiranju motornih vozila i isporuci originalnih dijelova za servisiranje vozila marke FORD
Okvirni sporazum o servisiranju motornih vozila i isporuci originalnih dijelova za servisiranje vozila marke Hyundai