Stručne službe za zajedničke poslove - Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Ukupno 410
Ustupanje usluga servisiranja dizel električnog agregata
Radovi na sanaciji prostorija (kopirnice) u centralnoj zgradi Kantona Sarajevo
Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe organa Kantona Sarajevo
Nabavka novogodišnje galanterije 2019.
Javna nabavka opreme za grijanje
Ustupanje usluga izrade knjige vizualnih standarda
Ustupanje usluga tekućeg održavanja motrnih vozila - LADA NIVA
Usluga kontrole i mjerenja elektroinstalacija, gromobrana i panik rasvjete
Nabavka, isporuka i montaža telefonske centrale i prateće opreme za potrebe organa Kantona Sarajevo
Nabavka pripreme za instalaciju i instalacija opreme (vodena pumpa)
Izrada dekorativne pozadine za press konferencije Vlade Kantona Sarajevo
Ustupanje radova zamjene prozorske stolarije
Nabavka,isporuka i montaža telefonske centrale i prateće opreme (Nedžarići)
Sanacija elektroinstalacija u centralnoj zgradi kantona Sarajevo
Sanacija elektroinstalacija i mreže za videonadzor
Usluge servisiranja klima uređaja u službenim vozilima Kantona Sarajevo 1
Nabavka materijala (boja) za izradu murala - Dani Kantona Sarajevo 2019. godine
Usluge servisiranja kopir aparata za potrebe kopirnice Kantona Sarajevo
Nabavka trakastih zavjesa za potrebe organa Kantona Sarajevo
Ustupanje usluga za informisanje kabineta predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo
Nabavka i isporuka audiovizuelne opreme
Nabavka plastifikatora i mašina za recikliranje papira za potrebe Stručne službe za zajedničke poslove Kantona Sarajevo
Dodjela radova na demontaži pregradnog zida, nabavka materijala i izgradnja novog
Usluge pripreme, štampe i isporuke registra propisa 1996-2018. godine Kantona Sarajevo
Nabavka sredstava za realizaciju programa praćenja biljnih bolesti i štetnika za područje Kantona Sarajevo
Nabavkazaštitne odjeće i obuće za kurire, električara i domara
Nabavka vatrogasnih aparata
Nabavka stručnog časopisa za potrebe Ministarstva saobračaja Kantona Sarajevo
Usluge uramljivanja grbova za potrebe organa Kantona Sarajevo
Izrada i isporuka zastava za potrebe Kantona Sarajevo
Nabavka opreme za snimanje i reprodukciju na USB (daktilografska pedala)
Nabavka mobilnih uređaja u okviru posebnih pogodnosti "top tima"
Nabavka, isporuka i montaža kancelarijskog namještaja za Ministarstvo komunalne privrede Kantona Sarajevo
Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala za potrebe Kantona Sarajevo u 2020. godini - LOT 3
Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala za potrebe Kantona Sarajevo u 2020. godini - LOT 2
Nabavka i isporuka napitaka za potrebe organa Kantona Sarajevo u 2020. godini
Nabavka i isporuka Microsoft Office uredskih paketa za potrebe organa Kantona Sarajevo
Nabavka, isporuka i montaža klima uređaja za potrebe organa KS
Rekonstrukcija elektro instalacija Centralne zgrade Kantona Sarajevo - prizemlje
Nabavka računara i računarske opreme