Stručne službe za zajedničke poslove - Pokretanje i tok javnih nabavki

Ukupno 2024
Izbor ponuđača za usluge servisiranja instalacija hlađenja na objektu koji koristi Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo
ODLUKA O POKRETANJU JAVNE NABAVKE RAČUNARSKE OPREME
Odluka o poništenju postupka
Odluka o dodjeli ugovora glavni projekat sanacija klizišta korito rijeke Ljubine
Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora za javne nabavke iz 2017. godine
Izmjene Plana nabavki MUP-a KS za 2017.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača o nabavci opreme i kancelarijskog namještaja
Odluka o poništenju postupka nabavke opreme i kancelarijskog namještaja
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma - IGT d.o.o. Sarajevo
Odluka o poništenju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma-licence
Izmjene i dopune javnih nabavki Ministarstva za rad, socijanu politiku,raseljena lica i izbjeglice kantona sarajevo za budžetsku 2017
NABAVKA USLUGE SERVISIRANJA TRANSFORMATORA ZA STARTER AUTA
Odluka o pokretanju postupka nabavke standardizovane policijske opreme
Izbor ponuđača za nabavku obavezne opreme za motorna vozila
Korekcija Plana nabavki za 2017. godinu -3
Pokretanje postupka javne nabavke za izvođenje radova na elektronstalacijama u objektu koji koristi Kanton Sarajevo
Pokretanje postupka javne nabavke obavezne opreme za motorna vozila
Pokretanje postupka javne nabavke računara i računarske opreme za potrebe Ministarstva prostornog uređenja, građenja i okoliša Kantona Sarajevo
Ugovor o nabavci kopir-aparata
Ugovor o nabavci računara, printera i druge opreme
TREĆA IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVKE
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA NABAVKE INTERVENCIJSKE VATROGASNE UNIFORME I INTERVENCIJSKE VATROGASNE ČIZME
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA NABAVKE ATOMSKOG APSORPCIONOG SPEKTOMETRA SA PLAMENOM,GRAFITNOM I HIDRIDNOM TEHNIKOM
Odluka o postupku dodjele ugovora za izradu i montažu kancelarijskog namještaja od iverala
Odluka - nabavka kancelar. namještaja
Ugovor o nabavci uređaja za detekciju
Ugovor o nabavci kopir aparata
Ugovor o nabavci bar code čitača
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje građevinskih radova
Ugovor o nabavci kancelarijskog namještaja
Ugovor o nabavci metalnog namještaja
Pokretanje postupka javne nabavke, isporuke i montaže vatrodojavnog sistema
Izbor ponuđača za izvođenje radova u kotlovnici u Kolektivnom centru za izbjeglice u Hrasnici
Izbor ponuđača za izvođenje radova u kotlovnici u objektu "Stupex"
Ugovor o nabavci policijskih znački u pleksiju
Ugovor o nabavci znački- rever
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE ISPORUKE I INSTALACIJE OPREME ZA VIDEONADZOR
Ugovor o popravci i servisiranju motornog vozila marke Škod Superb
Ugovor o kupoprodaji putničkih motornih vozila VW
Ugovor o kupoprodaji putničkih motornih vozila Škoda Octavia