Stručne službe za zajedničke poslove - Pokretanje i tok javnih nabavki

Ukupno 3171
Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - MUP KS
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke građevinsko-zanatskih radova - objekat Grkarica - MUP
Odluka o pokretanju opstupka javne nabavke radova na rekonstrukciji kućica za smještaj službenih pasa - MUP
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova na sanaciji krova PS Centar - MUP
Odluka o pokretanju postupuka javne nabavke radova na rekonstrukciji i sanaciji više objekata MUP KS
Odluka o pokretanju postupka nabavke opreme za unutrašnji video nadzor - MUP
DOPUNA PLANA NABAVKE MINISTARSTVA FINANSIJA ZA 2018.
Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - UP - 15.10.18.
Obavještenje o nabavci
Obavještenje o nabavci (eng.)
Plan javnih nabavki za 2015. godinu
Plan javnih nabavki za 2016. godinu (Ažuriran i usaglašen sa odobrenim budžetom)
UGOVOR za nabavku usluga u 2016. godini: Podrška pri topološkoj validaciji geometrijske (prostorne) komponente baze podataka javnog gradskog saobraćaja Kantona Sarajevo
Odluka o uvrštavanju postupka JN u Plan JN za 2016.-1
Ispravka plana Javnih nabavki za 2016-1
UGOVOR za nabavku usluga u 2016. godini: Profesionalne usluge - Projekat menadžer za javno privatno partnerstvo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvršenje usluge - Profesionalne usluge: Projekat menadžer za javno privatno partnerstvo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvršenje usluge - Podrška pri topološkoj validaciji geometrijske (prostorne) komponente baze podataka Javnog gradskog saobraćaja Kantona Sarajevo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvršenje usluge - Nabavka, isporuka i ugradnja LED svjetlećih parking znakova sa pokazateljem zauzetosti parking mjesta
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvršenje usluge - Nabavka i ugradnja bravica za kase parkomata i isporuka dijelova za mini lager listu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvršenje usluge - Preventivno mjesečno održavanje i servisiranje 22 Siemens parkomata na teritoriji grada Sarajeva
Ispravka plana Javnih nabavki za 2016-2
Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan javnih nabavki za 2016. godinu-1
Obavjestenje o nabavci osam novih minibusa za JGP
Obavještenje o nabavci-1
Ugovor - Usluge izrade analize poslovanja KJKP "Gras" d.o.o. Sarajevo
Ugovor - Usluge izrade analize ekonomskih efekata plaćanja finansijskih obaveza - porezi KJKP "Gras" d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Usluge analize ekonomskih efekata plaćanja finansijskih obaveza - porezi KJKP "GRAS" Sarajevo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvršenje usluge - Usluge izrade analize poslovanja KJKP "GRAS" Sarajevo
UGOVOR za nabavku usluga u 2016. godini: Nabavka opreme za parkirališta - profesionalna lisica za blokadu vozila
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvršenje usluge - Nabavka opreme za parkirališta - Profesionalna lisica za blokadu vozila
UGOVOR za nabavku usluga u 2016. godini: Nabavka opreme - Klima za hlađenje
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvršenje usluge - Nabavka opreme - pokretna klima za hlađenje
Odluka o uvrštavanju u plan javnih nabavki
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku robe - Nabavka knjige: Komentar Zakona o radu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvršenje usluge - Nabavka usluge izrada Elaborata za smirivanje saobraćaja
UGOVOR za nabavku usluga u 2016. godini: Izrada Elaborata za smirivanje saobraćaja
Odluka o uvrštavanju postupka JN u Plan JN za 2016.-2
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvršenje usluge - Nabavka opreme - Kancelarijske stolice
UGOVOR za nabavku usluga u 2016. godini: Nabavka opreme - Kancelarijske stolice