Stručne službe za zajedničke poslove - Pokretanje i tok javnih nabavki

Ukupno 2219
OBAVIJEST O NASTAVKU POSTUPKA JAVNE NABAVKE ATOMSKOG APSORPCIONOG SPEKTROMETRA SA PLAMENOM GRAFITNOM I HIDRIDNOM TEHNIKOM I IZMJENI DIJELA TENDERSKE DOKUMENTACIJE
Okvirni sporazum o nabavci i isporuci napitaka za potrebe Kantona Sarajevo u 2017. godini
UGOVOR ZA NABAVKU VATROGASNOG TEHNIČKOG VOZILA
Ugovor o kupoprodaji nafte i naftnih destilata - LOT 2 Isporuka motornih ulja
Izbor ponuđača za nabavku, isporuku i montažu opreme za kontrolu radnog vremena za potrebe organa Kantona Sarajevo
Izmjena i dopuna Plana nabavke MInistarstva privrede za 2017. godinu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma - ABer Design
Plan nabavki ZIS za 2018. godinu
Izbor ponuđača za usluge tek. održavanja telefona, tel.centrala i tel.mreže Kantona Sarajevo
Izbor ponuđača za usluge kontrole, tek.održavanja u funkciji video nadzora i sistema vatrodojave u objektima Kantona Sarajevo
Pokretanje posutpka javne nabavke za izvođenje radova na izradi vertikalne signalizacije za potrebe KUIP
Izbor ponuđača za izvođenje radova na izradi vertikalne signalizacije za potrebe KUIP
Plan javnih nabavki za 2018.godinu
Okvirni sporazum o osiguranju imovine-objekata LOT 1
Okvirni sporazum o osiguranju imovine-opreme LOT 2
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku zimske opreme
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za medicinsko obezbjeđenje fizičke sposobnosti kandidata za potrebe Uprave policije
Okvirni sporazum za nabavku i isporuku personalnih računara - LOT 1
Odluka o izboru ponuđača za sukcesivnu isporuku foto materijala
Okvirni sporazum za usluge pregleda i meh.čišćenja dimnjaka i plameno dimne strane kotlova u objektima KS
Pokretanje postupka javne nabavke, isporuke i montaže opreme za kontrolu radnog vremena
Nabavka opreme, ruter i antena
Nabavka personalnog desktop računara
Ugovor o nabavci personalnog desktop računara
Odluka o provođenju postupka nabavke mašine za veš i usisivača
Ugovor o nabavci i isporuci računara za potrebe Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo
Ugovor o nabavci i isporuci računara i računarske opreme za potrebe Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo
Ugovor o nabavci, isporuci i montaži klima uređaja
Okvirni sporazum za nabavku i isporuku mrežnih printera - LOT 3
Okvirni sporazum za nabavku i isporuku tv prijemnika - LOT 4
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku auto guma nestandardnih dimenzija
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku ostalih kancelarijskih mašina
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku uređaja i alata za potrebe auto servisa
NABAVKA INTERVENTNIH AUTO DIJELOVA
Ugovor o nabavci auto guma
Ugovor o nabavci standardizovane opreme i namještaja
Ugovor o nabavci vozila sa pogonom na četiri točka
Ugovor o nabavci vozila za posebne namjene
Anex Ugovora za usluge obaveznog osiguranja motornih vozila MUP-a KS
Aneks Ugovora o nabavci higijensko potrošnog materijala