Stručne službe za zajedničke poslove - Pokretanje i tok javnih nabavki

Ukupno 4049
Ugovor o redovnom održavanju motornih vozila marke VW u garantnom roku (LOT 1)
Okvirni sporazum - sukcesivna nabavka usluga redovnog održavanje motornih vozila markw VW u garantnom roku (LOT 1)
Ugostiteljske usluge Večera za laureate (dobitnike povelja i plaketa Kantona Sarajevo)
Usluge razglasa za manifestaciju obilježavanja godišnjice masakra u ulici Ferhadija
Najam audio-video opreme za svečanu sjednicu Skupštine Kantona Sarajevo održanu u Narodnom pozorištu Sarajevo
Nabavka suvenira za reprezentaciju (Sofic)
Odluka o ponovnom pokretanju postupka nabavke motornog vozila - MUP KS
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma
Odluka - sukcesivna nabavka usluga servisiranja klima uređaja
Obavijest o obustavljanju postupka javne nabavke kompresora za komprimirani zrak
JAVNA NABAVKA MATERIJALA, IZRADE, ISPORUKE I MONTAŽE ROLO ZAŠTITNIH VRATA NA SVEČANOM ULAZU KANTONA SARAJEVO
JAVNA NABAVKA DODJELE RADOVA UREĐENJA TOALETA U ZGRADI “STUPEX” KANTONA SARAJEVO
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku šatora
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku zaštitne radne odjeće, obuće i zaštitne opreme
Ugovor za javnu nabavku usluga iznajmljivanja prostora za smještaj repetitora i linkovskih uređaja sa pripadajućom opremom i održavanja radio komunikacijske i informacijske opreme
usluge povezane s programskom podrškom
Usluge posluživanja u restoranima o
nabavka usluge oglašavanja
usluge štampanja sudskih i administrativnih taksenih maraka
Tenderska dokumentacija - javna nabavka usluga migracije postojećeg komunikacionog sistema
Ugovor o redovnom održavanju motornih vozila marke Citroen u garantnom roku (LOT 4)
Okvirni sporazum - sukcesivna nabavka usluga redovnog održavanja motornih vozila marke Citroen u garantnom roku (LOT 4)
Ugovor o redovnom održavanju motornih vozila marke Toyota u garantnom roku (LOT 2)
Okvirni sporazum - sukcesivna nabavka usluga redovnog održavanja motornih vozila marke Toyota u garantnom roku (LOT 2)
Odluka o pokretanju postupka - usluge avio prevoza
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - usluge avio prevoza
Ugovor o pruzanju usluga avio prevoza
Odluka o pokretanju postupka nabavke za pružanje usluga plasmana sredstava za održivi povratak u 2019. godini
Odluka o provođenju postupka za nabavku materijala za tehničko održavanje objekata MUP KS
Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2019. godinu - oglas glasila
Odluka o pokretanju postupka MS - oglasi javna glasila
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke vatrogasne opreme
Odluka o pokretanju postupka nabavke komparativnog mikroskopa
Odluka o pokretanju postupka nabavke digitalne mini fotolaboratorije
Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2019. godinu
Pružanje usluga razvoja web aplikacije za Online prikaz Registra zaposlenih u javnom sektoru na području Kantona Sarajevo i Registra imenovanih lica u Kantonu Sarajevo
Odluka o izmjeni Plana nabavki za 2019. godinu
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke (Nabavka opreme)
Ugovor o redovnom održavanju motornog vozila u garantnom roku
Ugovor o nabavci licenci za antivirusni softver-MUP KS