Stručne službe za zajedničke poslove - Pokretanje i tok javnih nabavki

Ukupno 1325
UGOVOR O NABAVCI I ISPORUCI SPECIJALNOG VOZILA ZA PROBIJANJE I CISCENJE KANALIZACIJE
Pokretanju konkurentskog zahtjeva za javnu nabavku: Pružanje usluga objavljivanja oglasa i obavještenja u dnevnim novinama
Testiranje ZIS
UGOVOR ZA NABAVKU RADNE UNIFORME ZA VATROGASCE
AKTI U POSTUPKU NABAVKE RADNE UNIFORME ZA VATROGASCE
Odluka o dodjeli ugovora sanacija klizišta Poturovići 30
Odluka o dodjeli ugovora sanacija klizišta Poturovići br.27
Okvirni sporazum-ugovor za usluge dezinfekcije i dezinsekcije u objektima Kantona Sarajevo u 2017. god.
ODLUKA O POKRETANJU JAVNE NABAVKE PUTEM KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA USLUGU OSIGURANJA VOZILA, OSIGURANJA VOZAČA I PUTNIKA
TENDERSKA DOKUMENTACIJA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE USLUGE OSIGURANJA VOZILA, OSIGURANJA VOZAČA I PUTNIKA
Usluge pranja zavjesa
Usluge pranja zastava
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pranje zavjesa
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pranje zastava
Okvirni sporazum - ugovor o uslugama tekućeg održavanja aplikacije IBM Lotus Domino i Notes platoforme
Plan nabavki za 2017.godinu Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo
Odluka o izboru firme za prevođenje stranih jezika u 2017.g.
Odluka o izboru usluge izdanja službenih glasila na DVD-ju za 2016. godinu
Plan nabavki Press služba za 2017. god.
Plan nabavke Ministarstva privrede za 2017. godinu
Ugovor o kolektivnom osiguranju uposlenika
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge osiguranja uposlenika
Ugovor o osiguranju vozila (kasko osiguranje za jedno vozilo)
Nabavka usluge izdanja službenih glasila na DVD-ju za 2016. godinu
Ugovor o izvođenju radova na elektroinstalacijama u centralnoj zgradi Kantona Sarajevo
Ugovor o vršenju usluga pružanja pomoći na cesti - ZONA
Ugovor o uslugama kontrole i tekućeg održavanja videonadzora i sistema vatrodojave u objektima Kantona Sarajevo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Lupon Ventures
Ugostiteljske usluge
Izbor ponuđača za ugostiteljske usluge
Ugovor o pružanju ugostiteljskih usluga
Okvirni sporazum -ugovor o uslugama deratizacije objekata Kantona Sarajevo u 2017. godini
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku, isporuku i montažu kanc.namještaja
ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE USLUGE KOLEKTIVNO OSIGURANJE UPOSLENIKA
Pokretanju otvorenog postupka za nabavku i isporuku ogrijeva
Plan nabavki za 2017. godinu Ured za kvalitet
Izmjene i dopune Plana nabavki Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo za 2017. godinu
Usluge štampanja i isporuke obrazaca i drugog pisanog materijala
Izbor ponuđača za usluge štampanja obrazaca i pisanog materijala
Pokretanje postupka jn za usluge tehničke pomoći na cesti