Stručne službe za zajedničke poslove - Pokretanje i tok javnih nabavki

Ukupno 4271
Odluka_ nabavka usluga servisiranja liftova i platformi za prevoz invalidnih lica u objektima MUP-a KS
Odluka o pokretanju postupka nabavke aktivne mrežne opreme_MUP KS
Odluka o ponovnom pokretanju postupka nabavke laboratorijskog mikroskopa
Odluka o ponovnom pokretanju postupka nabavke klima uređaja
Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke zaštitnih vatrogasnih kaciga
Dopuna plana javnih nabavki 2019.
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Usluga servisiranja mjenjača i letve volana za vozila
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Sukcesivno pružanje usluga servisiranja motornih vozila
Tenderska dokumentacija - Usluge kalibracije, verifikacije i servisiranja radarskih uređaja za potrebe MUP-a KS
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača "Nabavka radnih stanica i desktop računara"
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača "Nabavk programa i produženje licenci"
Odluka o poništenju postupka "Nabavka klima uređaja"
Odluka o poništenju "Nabavka laboratorijskog mikroskopa"
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača "Nabavka motornih vozila"
Odluka o izboru najpovoljnijeg opnuđača "Nabavka motocikala"
usluge stručnog osposobljavanja uposlenika ugovornog organa
usluge stručnog osposobljavanja upsolenika ugovornog organa
kompjuterska oprema i potrepštine
nabavka usluga stručnog osposobljavanja zaposlenika ugovornog organa
Odluka o osmoj (VIII) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2019.g
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga tehničkog pregleda motornih vozila
Ugovor o nabavci usluga obaveznog i kasko osiguranja motornih vozila (LOT 1 i LOT 2)
Ugovor o nabavci printera
Ugovor o nabavci licenci i softvera
Ugovor o nabavci materijala za održavanje objekata (LOT 1)
Ugovor o nabavci metalnih namjenskih ormara
Ugovor o redovnom održavanju motornih vozila u garantnom roku-VW POLO
Ugovor o izvođenju građevinsko-zanatskih radova na rekonstrukciji priključka vode_Grkarica
Javna nabavka radova na sanaciji devastirane lokacije Regionalnog centra za upravljanje otpadom "Smiljevići"
Nabavka i isporuka računara i računarske opreme KS - LOT 1
Nabavka i isporuka računara i računarske opreme KS - LOT 2
Nabavka telefonske opreme za potrebe KS
Objava čestitke povodom Kurban bajrama 2019.godine
Nabavka opreme za opremanje prostora za press konferencije
Konsultantske usluge u provođenju postupaka jn za 2019. godinu
Analiza internih akata i procedura u provođenju postupaka jn
Odluka - nabavka usluga kolektivnog osiguranja uposlenika MUP-a KS
Poziv za nabavku restoranskih usluga u 2019. godini - MUP
Odluka - nabavka neprioritetnih - restoranskih usluga za potrebe MUP-a KS
Izmjena i dopuna Plana nabavki MUPKS za 2019.g