Stručne službe za zajedničke poslove - Pokretanje i tok javnih nabavki

Ukupno 2929
Ugovor o nabavci hrane - UP
Ugovor o nabavci inventurnih pločica UP
Ugovor o nabavci ACC TAG uređaja - UP
Ugovor za nabavku dvije auto cisterne za pitku vodu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača MS - SR BMS
Tender za nabavku „GORIVA I MAZIVA u 2017. godini“ za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, putem otvorenog postupka
Tender za nabavku „HIGIJENSKOG MATERIJALA u 2017. god.“ za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo putem otvorenog postupka
Tender za nabavku „KANCELARIJSKOG MATERIJALA u 2017. god.“ za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo putem otvorenog postupka
Tender za nabavku „ODRŽAVANJE VOZILA u 2017. godini“ za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo putem otvorenog postupka
Tender za nabavku „Kompjuterske opreme: Servera, Hard Diskova, Desktop računara i Monitora“ prema specifikaciji u Tenderskoj dokumentaciji za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo putem otvorenog postupka
Nabavka usluge "Servisiranje sigurnosnog ventila i plamenika" nakon havarije na kotlu centralnog grijanja u Zavodu u ul. Branilaca Sarajeva br. 26
Nabavka "Kancelarijskog namještaja"
Nabavka nove "LICENCE SOFTWARE APLIKACIJE IZ OBLASTI RAČUNOVODSTVA-aplikacija STALNA SREDSTVA sa pepisom postojećih podataka o stalnim sredstvima Zavoda"
Nabavka "Kancelarijskog naještaja-ormara" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo
"Rješenje i uspostavljanje stalnih veza za razmjenu računarskih podataka između općina Kantona Sarajevo (Stari Grad Sarajevo, Centar Sarajevo, Novo Sarajevo, Novi Grad Sarajevo, Ilidža i Vogošća), Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona
Nabavka i isporuka prehrambenih artikala za potrebe rada bifea u 2017. godini u Zavodu
Nabavka usluge "Ažuriranje osnovne topografske karte 1:5000 urbanih područja Kantona Sarajevo" (OTK5000) za potrebe izrade Urbanističkih planova urbanog područja KS
Nabavka usluge "Internet konekcije u 2017. - 2019. god." za potrebe Zavoda
Nabavka usluge "Stalni pristup internetu i VPN konekcija"
Nabavka usluge o "Zakonski potrebnim ispitivanjima i kontroli instalacija u Zavodu u 2017.-2019. godine"
Nabavka usluge "Monitoring Zavoda u 2017.-2019. god."
Nabavka "3 Kompjutera" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja KS
Nabavka radova za izvođenje elektroinstalaterskih radova za "VATRODOJAVNU CENTRALU I TELEFONSKO-RAČUNARSKU OPREMU"
Nabavka i isporuka "Aparata za kafu, mlina za kafu i depuratora" za potrebe bifea u Zavodu
Nabavka usluge izrada ažurnih geodetskih i geoloških podloga, te revizija projektnog zadatka i elaborata geologije za potrebe izrade RP "ZABRĐE" i RP "HEPOK - ČENGIĆ VILA III".
Nabavka usluga izrade ažurnih geodetskih i geoloških podloga, te reviziju geologije za potrebe izrade RP "SARAJEVOGAS - BOSNALIJEK"
Nabavka laptopa za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo
Nabavka usluge "Prijevod dokumenta STRATEGIJA RAZVOJA KANTONA SARAJEVO 2014.-2020. god. sa bosanskog na engleski jezik"
Nabavka "Laptopa DELL, Inspiration 15-5578"
Nabavka opreme i izvođenje radova na sanaciji Kotlovnice za grijanje za Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo i Bosanski kulturni centar (BKC)
Nabavka Licenci "Back to maintance" ESRI ArcGIS softver za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo
Nabavka UPS EATON PowerWAVE 2U za potrebe Zavoda
Nabavka naknadnih elektroinstalaterskih radova za "Vatrodojavnu centralu i Telefonsko-računarsku opremu"
Nabavka i ugradnja motora, turbine unutarnjih jedinica klima uređaja Toshiba (server soba) za potrebe Zavoda
Nabavka i isporuka "TONERA I KETRIDŽA za 2018.-2020. godinu"
"Obnova Microsoft osiguranja i Microsoft usluga, period 2017.-2018. godine" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo
Nabavka "Rezervnih dijelova za kompjutersku opremu za 2018.-2020. godinu" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja KS
Nabavka "Higijenskog materijala u 2018.-2020. godini" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja KS
Nabavka "Kancelarijskog materijala u 2018.-2020. godini" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja KS
Poziv za učešće na javnom, anonimnom, jednostepenom konkursu za izradu "Idejnog urbanističkoarhitektonskog rješenja Parka minijatura sa prijedlogom izrade modela objekata u obuhvatu Edukacionorekreacionog eko kampa, Zaštićeni pejzaž Bijambare"