Vlada Kantona Sarajevo

Stručne službe za zajedničke poslove - Pokretanje i tok javnih nabavki

Ukupno 665
Nabavka i isporuka zastava
Nabavka rezervnog dijela i popravka kopir aparata
Ustupanje usluga tekućeg održavanja vozila Dacia i Hyundai za potrebe Kantona Sarajevo u 2020. godini - LOT 2
Ustupanje usluga tekućeg održavanja vozila Dacia i Hyundai za potrebe Kantona Sarajevo u 2020. godini - LOT 1
Usluga tehničkog pregleda motornog vozila
Nabavka pretplatničkij usluga bazi propisa "PARAGRAF LEX"
Usluge edukacije uposlenika 1
Nabavka konvektora za potrebe organa Kantona Sarajevo
Nabavka mašine za suđe
Nabavka usluga putnog osiguranja
Nabavka materijala za održavanje higijene
Nabavka službenih zapisnika za potrebe Kantonalne uprave za inspekcijske poslove
Nabavka autopresvlaka za službeno vozilo organa Kantona Sarajevo
Kotizacija za seminar iz oblasti arhivskog i kancelarijskog poslovanja
Nabavka kartice za telefonsku centralu za potrebe organa Kantona Sarajevo
Nabavka sbox stalka za potrebe Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom
Usluge izmještanja interneta za potrebe organa Kantona Sarajevo
Nabavka vrijednosnih mjenica
Nabavka sitnog inventara za potrebe organa Kantona Sarajevo
Usluga servisiranja i ispitivanja analognog sistema DIS
Usluga servisiranja sistema za registraciju radnog vremena
Izrada predmjera za adaptaciju prostorija
Nabavka usluga internet pristupa
Nabavka zaštitne odjeće za potrebe Kantonalne uprave za inspekcijske poslove
Nabavka materijala (platno) za izradu murala - Dani Kantona Sarajevo 2019. godine
Nabavka materijala (pribor za slikanje) za izradu murala - Dani Kantona Sarajevo 2019. godine
Nabavka materijala (sprejevi) za izradu murala - Dani Kantona Sarajevo 2019. godine
Nabavka mikrofona za potrebe Kantona Sarajevo
Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe organa Kantona Sarajevo
Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe organa Kantona Sarajevo
Nabavka, isporuka i ugradnja etisona za potrebe Kantona Sarajevo
Usluge rednovnog servisa motornog vozila Hyundai
Nabavka stolnih zastavica za potrebe Službe za protokol Kantona Sarajevo
Nabavka ugostiteljskih usluga za potrebe organa Kantona Sarajevo
Usluge izrade tehničke dokumentacije i predmjera za unutrašnja vrata centralne zgrade Kantona Sarajevo
Usluge servisiranja mobilnog aparata za potrebe organa Kantona Sarajevo
Nabavka dozatora za tekući sapunn
Nabavka dozatora za tekući sapun
Nabavka GPS uređaja za potrebe organa Kantona Sarajevo
Usluge servisiranja GPS uređaja za potrebe organa Kantona Sarajevo