Stručne službe za zajedničke poslove - Plan nabavki

Ukupno 1625
Provođenje istražnih radova, izrada geotehničkog elaborata, izrada glavnog projekta sanacije i projekta monitoringa klizišta lokalitet Močila
Provođenje istražnih radova, izrada geotehničkog elaborata, izrada glavnog projekta sanacije i projekta monitoringa klizišta lokalitet Sedrenik br. 138-146
Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu Jezero -Kromolj ( saobraćajnica iza Ginekološko - akušerske klinike sa pripadajućim instalacijama)
Izvođenje radova vanjskog uređenja i priključaka objekta JU DZ "Kumrovec", Općina Novi Grad Sarajevo, sa rekonstrukcijom prizemlja objekta
Provođenje istražnih radova, izrada geotehničkog elaborata, izrada glavnog projekta sanacije i projekta monitoringa klizišta lokalitet Sedrenik br. 56
Provođenje istražnih radova, izrada geotehničkog elaborata, izrada glavnog projekta sanacije i projekta monitoringa klizišta lokalitet Krka br. 11
Sanacija klizišta na lokalitetu Vrandučka do br.53, Općina Novi Grad
Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu ul. Harisa Kurtovića br.7 i Novopazarska br. 144, Općina Novi Grad Sarajevo
Ugradnja novih sondi za metan i izgradnja sistema za otplinjavanje sa centralne plohe pri Regionalnom centru za upravljanje otpadom Smiljevići u Sarajevu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge fizičkog obezbjeđenja objekta u ul. M.Tita br. 62
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE VATROGASNOG TEHNIČKOG VOZILA
Izrada projekta instalacija javne rasvjete Novi Grad
Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu Bana Borića br. 52, Općina Novi Grad Sarajevo
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE AUTO-DIJELOVA
PLAN NABAVKI DP ZA 2017. - Prva izmjena
Odluka o sedmoj (VII) dopuni Plana javnih nabavki za 2017.godinu
Ugovor na nabavci i isporuci radne odjeće LOT 4
Ugovor o servisiranju instalacija hlađenja u objektu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo ul. Dalmatinska br. 2
Odluka o pokretanju postupka nabavke uređaja za alkotestiranje
NABAVKA USLUGE PERIODIČNOG PREGLEDA I ISPITIVANJA INSTALACIJA, MAŠINA, ALATA I DRUGIH UREĐAJA NA MEHANIZOVANI POGON
Odluka o pokretanju postupka nabavke službenih putničkih motornih vozila za potrebe Uprave policije MUP-a KS
Izmjena Plana nabavki Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo za 2017. godinu
Odluka o provođenju postupka nabavke kancelarijskog i metalnog namještaja
Ugovor o nabavci i isporuci radne odjeće LOT 2 - košulje
Ugovor o nabavci i isporuci radne odjeće LOT 3 - radne hlače i mantili
Ugovor o nabavci i isporuci radne odjeće LOT 5 - radna odjeća
Ugovor o nabavci i isporuci radne odjeće LOT 6 - ženska klompa
Pokretanja postupka javne nabavke za usluge edukacije uposlenika SSZP
Izbor ponuđača za usluge edukacije za uposlenike SSZP
Ugovor o nabavci i isporuci radne odjeće LOT 1 - muška odijela
Pokretanja postupka javne nabavke za usluge servisiranja instalacije hlađenja na objektu koji koristi KUIP
Izbor ponuđača za usluge servisiranja instalacija hlađenja na objektu koji koristi KUIP
Ugovor o nabavci i isporuci posuđa sa štampom
Okvirni sporazum za usluge čišćenja dijela zajedničkih prostorija u objektu u ul. M.Tita br. 62
NABAVKA ADVOKATSKIH USLUGA
ugovor o licencama
Nabavka računarskih procesora za potrebe Ministarstva
Nabavka licenciranog sosftvera za potrebe osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo
Usluge avio prevoza
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma