Stručne službe za zajedničke poslove - Plan nabavki

Ukupno 3924
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke personalnih kompjutera
Odluka o nabavci orginalnih tonera za uređaje u garantnom roku
fizičko obezbijeđenje Zajedničke komemorativne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo, Gradskog vijeća Sarajeva i općina sa teritorije Kantona Sarajevo u povodu obilježavanja Dana sjećanja na sve stradale građane Sarajeva u toku opsade 1992-1995
USLUGE PREVOĐENJA JANUAR 19
USLUGE PREVOĐENJA FEBRUAR 19
USLUGE PREVOĐENJA MART 19
USLUGE PREVOĐENJA APRIL (1/3) 19
USLUGE PREVOĐENJA APRIL (2/3) 19
USLUGE PREVOĐENJA APRIL (3/3) 19
IZRADA 9 UKRASNIH KORICA I NALJEPNICA GRB KANTONA SARAJEVO
Najam aktivne govornice, razglasa i rasvjete (100 dana Vlade KS) - Press u Kampusu Univerziteta u Sarajevu
izrada pozadine za Press konferenciju povodom 100 dana Vlade KS i plakata za akciju čišćenja
koktel za cca 400 osoba nakon Svečane sjednice Skupštine Kantona Sarajevo održane u Narodnom pozorištu Sarajevo (Dani KS)
Usluga fizičke zaštite Svečane sjednice Skupštine Kantona Sarajevo (Dani KS)
Usluge štampanja flying banera samostojećih (4 komada) za Dane Kantona Sarajevo
Usluga korištenja bine i razglasa za koncert Mravka Travka na Ilidži (u okviru manifestacije Dani KS)
Odluka o poništenju postupka javne nabavke redovnog održavanja motornih vozila u garantnom roku
Odluka o sukcesivnoj javnoj nabavci redovnog održavanja motornih vozila uhttps://mup.ks.gov.ba/node/add/d7-javne-nabavke garantnom roku
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluge iznajmljivanja prostora za smještaj repetitora i linkovskih uređaja sa pripadajućom opremom i održavanja radio komunikacijske i informacijske opreme
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke autodijelova
Odluka o javnoj nabavci usluga kolektivnog osiguranja zaposlenika Uprave policije MUP-a KS
Postupka za nabavku, transport i isporuku građevinskog materijala za pripadnike bor.pop. KS za 2019
Nabavka održavanja sistemske mreže
Nabavka usluga iznajmljivanja i servisiranja eko-toaleta
nabavka stonih kompjutera
stručno osposobljavanje uposlenikaa
stručno osposobljavanje uposlenika
nabavka laptopa
Druga izmjena i dopuna Plana nabavki za 2019. godinu
Izmjene i dopune Plana nabavki za 2019. - MUP KS
Odluka o pokretanju postupka nabavke licenci i softvera - MUP KS
Odluka o pokretanju postupka nabavke motornog vozila - MUP KS
Odluka o pokretanju postupka dodjele ugovora za nabavku auto-guma za motorna vozila MUP-a KS
Ugovor o sukcesivnoj nabavci usluga kalibracije, verifikacije i servisiranja radara i alkometara
Ugovor o servisiranju motornih vozila marke Suzuki
Ugovor o servisiranju motornih vozila marke Škoda
Ugovor za pružanje usluga osiguranja motornih vozila
Odluka o drugoj (II) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2019.godinu
Nabavka i isporuka elektro i vodomaterijala za potrebe Kantona Sarajevo - LOT 2 vODOMATERIJAL
Glavni projekat trolejbuske kontaktne mreže i elektrozvučnih podstanica potrebnih za uspostavljanje trolejbuskog saobraćaja do Vogošće