Služba protokola - Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Ukupno 53
Usluge prevođenja stranih jezika za septambar i početak oktobar 2018.g.
Nabavka notesa A5 teget plavih (60kom) brendiranih sa ks.gov.ba
Usluge prevođenja stranih jezika za april i početak maja 2017.g.
Nabavka čestitki za Novu godinu i dva Božića (350kom)
Nabavka ručno rađenih suvenira od drveta (kocka 40kom i minijatura 100kom)
Nabavka čestitki za Bajram (350kom)
Usluge ozvučenja (obilježavanje godišnjice masakra na pijaci Markale) Dan sjećanja
Usluge ozvučenja (obilježavanje godišnjice masakra na Markalama)
Usluge ozvučenja manifestacije (godišnjica masakra građana u ul. Ferhadija)
Ugostiteljske usluge - službeni ručak za članove Vlade KS
Nabavla ručno rađenih suvenira "Bosanska vrata" Velika 4 kom i Mala 5 kom
Ugostiteljske usluge - Koktel nakon Svečane akademije u povodu Dana nezavisnosti BiH
Usluge prevođenja stranih jezika za drugi dio januara i početak februara 2017.g.
Ugostiteljske usluge (Božićni prijem - domaćin Ana Babić)
Usluge prevođenja stranih jezika za drugi dio marta 2017.g.
Usluge prevođenja stranih jezika za septembar i početak oktobra 2017.g.
Usluge prevođenja stranih jezika za januar 2017.g.
Usluge prevođenja stranih jezika za februar i mart 2017.g.
Iznajmljivanje sale i ručak za prošireni kolegij Vlade KS (priprema Budžeta za 2018.g.)
Nabavka ručno rađenih suvenira (Jabučar)
Brendirani nostesi A6 (ks.gov.ba)
Koktel nakon Svečane sjednice SKS (Narodno pozorište - Dani Kantona Sarajevo))
Nabavka dva roll up banera (brendirani - Kanton Sarajevo)
Nabavka korica za pozivnice
Usluge koristenja trodjelnog LED ekrana za Svečanu sjednicu SKS u Narodnom pozorištu Sarajevo
Nabavka suvenira za reprezentaciju 2
Nabavka suvenira za reprezentaciju
Nabavka opreme
Nabavka Sarajevskih kocki i Sarajevskih minijatura
Ugostiteljske usluge (Novogodišnje druženje Kabinet premijera i Služba za protokol) 2017
Ugostiteljske usluge (Novogodišnje druženje Kabinet premijera i Služba za protokol))
Ugostiteljske usluge (Službeni ručak - domačin A. Babić)
Usluge ozvučenja manifestacije Tržnica Markale
Usluge korištenja VIP salona i ugostiteljskih usluga na Međunarodnom aerodromu Sarajevo
Nabavka čestitki za Bajram
Nabavka kravata sa bosanskim motivima za reprezentaciju
Ugostiteljske usluge radni rucak
Ugostiteljske usluge - ručak
usluge razglasa i iznajmljivanje ukrasnih stubića sa konopcima
Nabavka ukrasnih korica (mapa) za Povelje i plekete Kantona Sarajevo