Kabinet premijera - Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Ukupno 8
 • Ugovor o pruzanju usluga avio prevoza

  Kabinet premijera
  Faza postupka: 
  Ugovaranje i realizacija
  JRN/CPV: 
  60400000 Usluge zračnog prevoza
  Ugovor potpisan sa: 
  Mia tours d.o.o.
  Datum potpisivanja ugovora: 
  03.06.2019
  Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
  3173,90
  Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 
  10670-8-2-4/19
  Izmjene/aneksi ugovora pri realizaciji: 
  NE
  Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
  3173,90
  Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 
  Datum unosa: 
  26.06.2019
 • Ugovor o pruzanju ugostiteljskih usluga -

  Kabinet premijera
  Faza postupka: 
  Ugovaranje i realizacija
  JRN/CPV: 
  55000000 Usluge hotela, restorana i trgovine na malo
  Ugovor potpisan sa: 
  Tarčin Forest Resort & Spa - TIDC d.o.o.
  Datum potpisivanja ugovora: 
  22.05.2019
  Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
  1300,00
  Izmjene/aneksi ugovora pri realizaciji: 
  NE
  Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
  1300,00
  Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 
  Datum unosa: 
  17.06.2019
 • Ugovor o pruzanju ugostiteljskih usluga I

  Kabinet premijera
  Faza postupka: 
  Ugovaranje i realizacija
  Vrsta postupka: 
  direktni sporazum
  JRN/CPV: 
  55000000 Usluge hotela, restorana i trgovine na malo
  Ugovor potpisan sa: 
  Restoran Park prinčeva
  Datum potpisivanja ugovora: 
  25.12.2018
  Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
  1235,00
  Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 
  10670-8-2-1/19
  Izmjene/aneksi ugovora pri realizaciji: 
  NE
  Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
  1235,00
  Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 
  Datum unosa: 
  11.01.2019
 • Ugovor o restoranskim uslugama

  Kabinet premijera
  Faza postupka: 
  Ugovaranje i realizacija
  Vrsta postupka: 
  direktni sporazum
  JRN/CPV: 
  55300000 Usluge restorana i usluge posluživanja hranom
  Postupak poništen: 
  NE
  Ugovor potpisan sa: 
  Hoteli Ilidža d.d.
  Datum potpisivanja ugovora: 
  12.05.2016
  Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
  5000,00
  Izmjene/aneksi ugovora pri realizaciji: 
  NE
  Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
  5000,00
  Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 
  Datum unosa: 
  12.05.2016
 • Ugovor o pružanju ugostiteljskih usluga

  Kabinet premijera
  Faza postupka: 
  Ugovaranje i realizacija
  Vrsta postupka: 
  direktni sporazum
  Veza na naziv postupka iz faze "Pokretanje i tok" koji je prethodio ovoj nabavci: 
  Postupak poništen: 
  NE
  Ugovor potpisan sa: 
  Hotel Holiday
  Datum potpisivanja ugovora: 
  24.02.2017
  Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
  30,00
  Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 
  10670-8-2-1/17
  Izmjene/aneksi ugovora pri realizaciji: 
  NE
  Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

  Prihvaćena vrijednost iznosila je 30,00 KM (sa PDV-om) po osobi

  Datum unosa: 
  15.03.2017
 • Ugovor o pružanju usluga hotelskog smještaja

  Kabinet premijera
  Faza postupka: 
  Ugovaranje i realizacija
  Veza na naziv postupka iz faze "Pokretanje i tok" koji je prethodio ovoj nabavci: 
  JRN/CPV: 
  55110000 Usluge hotelskog smještaja
  Datum potpisivanja ugovora: 
  03.07.2017
  Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
  1250,00
  Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 
  10670-8-2-3/17
  Izmjene/aneksi ugovora pri realizaciji: 
  NE
  Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
  1250,00
  Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 
  Datum unosa: 
  13.07.2017
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma

  Kabinet premijera
  Faza postupka: 
  Ugovaranje i realizacija
  Vrsta postupka: 
  direktni sporazum
  Veza na naziv postupka iz faze "Pokretanje i tok" koji je prethodio ovoj nabavci: 
  JRN/CPV: 
  60400000 Usluge zračnog prevoza
  Ugovor potpisan sa: 
  Agencija S-tours d.o.o. Sarajevo
  Datum potpisivanja ugovora: 
  19.06.2017
  Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
  1010,00
  Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 
  10670-8-2-2/17
  Izmjene/aneksi ugovora pri realizaciji: 
  NE
  Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
  1010,00

  Sa ponuđačen nije zaključen ugovor iz razloga što je vrijednost nabavke bez PDV-a manja od 1000,00 KM.

  Datum unosa: 
  13.07.2017
 • Ugovor o pružanju usluga

  Kabinet premijera
  Faza postupka: 
  Ugovaranje i realizacija
  Vrsta postupka: 
  direktni sporazum
  Veza na naziv postupka iz faze "Pokretanje i tok" koji je prethodio ovoj nabavci: 
  JRN/CPV: 
  60400000 Usluge zračnog prevoza
  Ugovor potpisan sa: 
  S TOURS
  Datum potpisivanja ugovora: 
  27.06.2018
  Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
  1880,00
  Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 
  10670-8-2-2/18
  Izmjene/aneksi ugovora pri realizaciji: 
  NE
  Broj izmjena/aneksa: 
  0
  Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
  1880,00
  Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

  Usluge avio prevoza - avio karta na relaciji Sarajevo-london-Sarajevo (za dvije osobe)

  Datum unosa: 
  10.07.2018