Pretraga

Ukupno 4479
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2 /prenosivi računari Lap-Top/ Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.06.2015 23.210,46
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1 /osobni računari PC/ Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.06.2015 11.361,16
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i ugradnju trakastih zavjesa Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.06.2015 19.199,70
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Plan nabavki Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za 2015. godinu Plan nabavki
Ministarstvo za boračka pitanja Plan nabavki za 2015 Plan nabavki
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu PLAN NABAVKI KANTONALNE UPRAVE CIVILNE ZASTITE ZA 2015 GODINU Plan nabavki
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Pravilnik o postupku direktnog sporazuma Pokretanje i tok postupka
Stručna služba za zajedničke poslove Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci (nabavka mašine za čiščenje) Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja
Ministarstvo saobraćaja Plan javnih nabavki za 2015. godinu Plan nabavki
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDJACA - PRUZANJE USLUGA OSIGURANJA VOZILA VOZACA I PUTNIKA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDJACA - PRUZANJE USLUGA TEHNICKOG PREGLEDA VOZILA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Stručna služba za zajedničke poslove Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci - nabavka mrežnog snimača Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja
Stručna služba za zajedničke poslove Plan nabavki za 2015. godinu Plan nabavki 08.04.2015
Stručna služba za zajedničke poslove INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI - izvođenje radova Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja
Stručna služba za zajedničke poslove INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI - Nabavka resivera Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja Telemach doo Sarajevo
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice JAVNI POZIV - za finansiranje -sufinansiranje rada i projekata udruženja osoba sa invaliditetom i ostalih udruženja iz oblasti socijalne zaštite sredstvima Budžeta Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 01.01.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tenderska dokumentacija - Sukcesivno pružanje usluga servisiranja agregata Ugovaranje i realizacija 31.03.2015
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tenderska dokumentacija - Usluge kalibracije, verifikacije i servisiranja radarskih uređaja za potrebe MUP-a KS Ugovaranje i realizacija 31.03.2015
Stručna služba za zajedničke poslove Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci (nabavka mobitela) Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja Bh Telecom
Ministarstvo zdravstva Odluka o izboru najpovoljnije ponude za Lot 4 - Elektromotorna invalidska kolica specijalne namjene (1 kom.) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.12.2014 9.997,65
Ministarstvo zdravstva Odluka o izboru najpovoljnije ponude za Lot 3 - Elektromotorna invalidska kolica (4 kom.) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.12.2014 37.443,12
Ministarstvo zdravstva Odluka o izboru najpovoljnije ponude za Lot 2 – Adaptilna sklopiva invalidska kolica na mehanički pogon sa čvrstim okvirom i preklopivim naslonom (14 kom.) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.12.2014 55.995,10
Ministarstvo zdravstva Odluka o izboru najpovoljnije ponude za Lot 1 – Invalidska kolica na mehanički pogon sa X makazama (49 kom.) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.12.2014 195.982,85
Ministarstvo zdravstva Ugovor o nabavci robe za Lot 4 – Elektromotorna invalidska kolica specijalne namjene (1 kom.) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.01.2015 9.997,65 9.997,65 KS Reha d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo zdravstva Ugovor o nabavci robe za Lot 3 – Elektromotorna invalidska kolica ( 4 kom.) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.01.2015 37.443,12 37.443,12 OttoBock Adria d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo zdravstva Ugovor o nabavci robe za Lot 2 – Adaptilna sklopiva invalidska kolica na mehanički pogon sa čvrstim okvirom i preklopivim naslonom (14 kom.) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.01.2015 55.995,10 24.054,10 KS Reha d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo zdravstva Ugovor o nabavci robe za Lot 1 – Invalidska kolica na mehanički pogon sa X makazama (49 kom.) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.01.2015 195.982,85 84.189,35 KS Reha d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Sukcesivno pružanje usluga servisiranja motornih vozila Pokretanje i tok postupka 05.03.2015 138.000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Usluga servisiranja mjenjača i letve volana za vozila Pokretanje i tok postupka 05.03.2015 8.500,00
Ministarstvo zdravstva Javna nabavka invalidskih kolica za članove udruženja RVI paraplegičara Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.10.2014 299.418,72
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu TENDERSKA DOKUMENTACIJA INTERVENCIJSKIH VATROGASNIH UNIFORMI I INTERVENCIJESKIH VATROGASNIH ČIZAMA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu TENEDERSKA DOKUMENTACIJA ZA SUMSKI ZGLOBNI TRAKTOR SA VATROGASNOM NADOGRADNJOM Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Ministarstvo saobraćaja Mreža planiranih primarnih saobraćajnica
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE BROJ 856-1-1-3-13/13 (Ugovor o nabavci i isporuci ogrevnog drveta tvrdih lisćara bukve I klase) Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 01.01.2016
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Obavještenje o nabavci i isporuci hljeba za potrebe javnih kuhinja na području KS Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 01.01.2016
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Obavještenje o nabavci i isporuci ne zaleđenog svježeg junećeg mesa bez kosti za potrebe Javnih kuhinja na području Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 01.01.2016
Ministarstvo saobraćaja PROGRAM ZIMSKE SLUŽBE NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO ZA SEZONU 2012-2013
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu TENDERSKA DOKUMENTACIJA - NABAVKA UNIFORMI - OTVORENI POSTUPAK Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu TENDERSKA DOKUMENTACIJA NABAVKA_LOT 1 KOFERI ZA LJEKARE I TEHNIČARE SA STANDARDIZIRANIM PUNJENJEM I LOT 2 MEDICINSKA OPREMA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE - DVA VATROGASNA VOZILA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu TENTERSKA DOKUMENTACIJA-NABAVKA HIDRAULIČNE PLATFORME-AUTO DIZALICE 14 m PUTEM OTVORENOG POSTUPKA 1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA DODJELE UGOVORA - NABAVKA I ISPORUKA DVA VATROGASNA VOZILA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu IZMJENA TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA NABAVKU DVA VATROGASNA VOZILA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu OBAVJESTENJE O PONISTENJU JAVNE NABAVKE BULDOZERA GUSJENICARA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu OBAVJESTENJE O PONISTENJU JAVNE NABAVKE HIDRAULICNE PLATFORME-AUTO DIZALICE 14 m Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu IZMJENA TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA NABAVKU DVA VATROGASANA VOZILA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu TENDERSKA DOKUMENTACIJA - NABAVKA I ISPORUKA DVA VATROGASNA VOZILA - MEĐUNARODNI TENDER Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE HIDRAULICNE PLATFORME-AUTODIZALICE 14m Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE BULDOZERA GUSJENICARA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ISPRAVKA OBAVJESTENJA O NABAVCI BR. 1-11-9051-11 OBJAVLJENOM U SL. GL. BIH BR: 51/11 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Ukupno po stranici 799.108,76 299.418,72 155.684,22