Pretraga

Ukupno 1781
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o snabdijevanju tiskom Ugovaranje i realizacija IPRESS d.o.o Široki Brijeg
Ministarstvo unutrašnjih poslova Aneks Ugovora o sukcesivnom pružanju usluga servisiranja računara Ugovaranje i realizacija "MMCC" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Aneks Ugovora o zakupu repetitorskih objekata, administriranja i održavanja sistema za mjerenje brzine i kontrole poštivanja svjetlosne signalizacije Ugovaranje i realizacija 18.11.2016 "MIBO KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo za boračka pitanja Pokretanje otvorenog postupka za nabavku, transport i isporuku građevinskog materijala Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.04.2017
Ministarstvo finansija PLAN NABAVKE MINISTARSTVA FINANSIJA ZA 2017.GODINU Plan nabavki
Ministarstvo unutrašnjih poslova Aneks Ugovora o sukcesivnoj isporuci pogonskog goriva za automobile Ugovaranje i realizacija 27.01.2017 HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - MUP KS Uprava policije Ugovaranje i realizacija
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke i montaže opreme za kontrolu radnog vremena u ul. Dalmatinska br. 2 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.03.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci znački Ugovaranje i realizacija 104,13 HELEDIS d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci dijelova uniforme za policijske službenike u mirovnoj misiji UN Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.03.2017 1.503,99 1.503,99 "KM TRADE" d.o.o. Visoko
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci vezenih amblema i oznaka za policijske uniforme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2016 5.838,30 5.838,30 "Dino" d.o.o Tuzla
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za nabavku i montažu opreme za kontrolu radnog vremena u objektu u ul. Dalmatinska br. 2 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.04.2017 2.414,88
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za usluge izrade i uramljivanja grba Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.04.2017 270,00
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za nabavku faks aparata za potrebe organa Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.04.2017 1.404,00
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za nabavku i montažu opreme za videonadzor u objektu Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.04.2017 3.053,70
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke i montaže opreme za videonadzor u objektu Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.04.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke faks aparata za potrebe organa Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.04.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke za usluge izrade i uramljivanja grba Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.03.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum -ugovor o tekućem održavanju objekata KS - stolarski radovi /hitne intervencije/ Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.03.2017 668,42 "SPRŽO COMPANY" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma april 2017. Ugovaranje i realizacija
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o kupoprodaji nafte i naftnih destilata Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.03.2017 127.676,25 "HIFA - PETROL" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o kupoprodaji motornih ulja Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.03.2017 2.075,97 "HIFA - PETROL" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka jn za usluge tekućeg održavanja vozila KS u 2017. godini Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.03.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postpka jn za dodjelu radova tek.održavanja objekata KS u 2017. godini - građevinski radovi /hitne intervencije/ Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.03.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku policijskih znački za penzionisane službenike Uprave policije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.03.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2017. godinu Plan nabavki 27.03.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA U POSTUPKU OSIGURANJE VOZILA, OSIGURANJE VOZAČA I PUTNIKA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.04.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 285-7-2-18-3-17/17 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o drugoj (II) dopuni Plana javnih nabavki za 2017.godinu Plan nabavki
Ured za kvalitet Odluka o izboru usluga za edukaciju “Interni auditor SUQ-a prema ISO 9001:2015” Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.03.2017 456,30
Ured za kvalitet Pružanje usluga za edukaciju “Interni auditor SUQ-a prema ISO 9001:2015” Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.03.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 285-1-2-19-3-18/17 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke računara i računarske opreme za potrebe organa Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.02.2017
Ministarstvo finansija usluge održavanja instaliranog softvera firme JAPET d.o.o. Sarajevo u 2017. godini Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 1.485,90
Ministarstvo finansija nabavka usluga štampanja cca 2.000.000 komada taksenih maraka Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.080,00 BLICDRUK D.O.O. SARAJEVO
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora godišnje održavanje i servisiranje signalnih uređaja Ugovaranje i realizacija
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora sanacija klizišra Gornja Jošanica I bb Ugovaranje i realizacija
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - TZI Inženjering Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.03.2017 6.727,50
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - nabavka opreme za stavljanje u funkciju server sobe Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 6.956,82 6.956,82 R&S d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o servisiranju motornih vozila marke AUDI Ugovaranje i realizacija 30.12.2016 "AC QUATRO" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za LOT 2 - proizvodi za čišćenje i poliranje Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.03.2017 20.789,50
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za LOT 1 - toaletni papir, maramice, peškiri i salvete Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.03.2017 29.238,30
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ugovor za usluge oglašavanja od 03.03.2017 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 16.01.2017 1.158,00 1.158,00 AVAZ-ROTO PRES d.o.o.
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ugovor za isporuku računarske opreme od 16.03.2017 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 4.856,96 4.856,96 KAMER COMMERCE-Plus.ba d.o.o.
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ugovor za isporuku kancelarijskih fotelja od 07.03.2017 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 07.03.2017 1.638,00 1.638,00 FEF export import d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke napitaka za potrebe organa Kantona Sarajevo u 2017. godini Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.03.2017
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka pružanje hotelskih i ugostiteljskih usluga za 08.03.2017. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 450,00 450,00 Izvor Bosne d.o.o. Ilidža - Sarajevo
Ministarstvo privrede Tekuće održavanje aplikativnog softwara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.03.2017 6.903,00 6.903,00 E-arhiva d.o.o. Sarajevo 4201850660000
Ministarstvo privrede Usluge tekućeg održavanja aplikativnog softwarea Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.03.2017 6.903,00
Ministarstvo privrede Nabavka kompjuterske opreme prema ponudi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.03.2017 6.682,20 6.682,20 Uni -Expert d.o.o. Sarajevo,4245018500008
Ukupno po stranici 71.257,18 196.077,94 35.987,27