Pretraga

Ukupno 2570
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum o osiguranju imovine-objekata LOT 1 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.01.2018 13.887,80 "SARAJEVO-OSIGURANJE" d.d. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača za sukcesivnu isporuku foto materijala Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.12.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum za usluge pregleda i meh.čišćenja dimnjaka i plameno dimne strane kotlova u objektima KS Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.12.2017 23.397,37 "EKODIMNJAČAR" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke, isporuke i montaže opreme za kontrolu radnog vremena Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.01.2018
Zavod za informatiku i statistiku KS Nabavka opreme, ruter i antena Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.09.2017 1.419,27 1.419,27 After doo Gračanica, 4210074710009
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum za nabavku i isporuku tv prijemnika - LOT 4 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 19.12.2017 993,33 "ASPO RAIL" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum za nabavku i isporuku mrežnih printera - LOT 3 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 19.12.2017 215,86 "ASPO RAIL" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci, isporuci i montaži klima uređaja Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 18.12.2017 1.989,00 "HIPEX" d.o.o. Čapljina
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci i isporuci računara i računarske opreme za potrebe Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 19.12.2017 5.152,68 "KODEKS" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci i isporuci računara za potrebe Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 19.12.2017 9.664,20 "PLAN PLUS" d.o.o. Zenica
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka nabavke mašine za veš i usisivača Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.12.2017
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Ugovor o nabavci personalnog desktop računara Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.12.2017 1.916,46
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Nabavka personalnog desktop računara Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.12.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci auto guma Ugovaranje i realizacija 2.896,92 2.896,92 "HIFA PETROL" d.o.o. Sarajevo
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu NABAVKA INTERVENTNIH AUTO DIJELOVA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2017 6.998,94 6.998,94 Sinhron d.o.o. 4200012080003 Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku uređaja i alata za potrebe auto servisa Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.12.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku ostalih kancelarijskih mašina Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.12.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku auto guma nestandardnih dimenzija Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.12.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Aneks Ugovora o nabavci higijensko potrošnog materijala Ugovaranje i realizacija R&S d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Anex Ugovora za usluge obaveznog osiguranja motornih vozila MUP-a KS Ugovaranje i realizacija BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci vozila za posebne namjene Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 115.600,00 115.600,00 MOBI d.o.o. Visoko
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci vozila sa pogonom na četiri točka Ugovaranje i realizacija 37.966,50 37.966,50 SM SOLUTION d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci standardizovane opreme i namještaja Ugovaranje i realizacija 13.357,89 13.357,89 PRIMAT d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za LOT 2 - kasko (ful) osiguranje vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.12.2017 6.457,00
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za LOT 1 - obavezno osiguranje vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.12.2017 46.349,00
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za LOT 2 - osiguranje opreme Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.12.2017 3.433,95
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za LOT 1 osiguranje objekata Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.12.2017 13.887,87
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke za usluge tek.održavanja računara i rač.opreme KS u 2018. godini Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.11.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke za usluge pranja vozila i vulkanizerskih usluga za vozila KS u 2018. godini Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.11.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavcitrakastih zavjesa i karnišli Ugovaranje i realizacija 15.12.2017 1.064,14 1.064,14 "DE LUX" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci setova Ugovaranje i realizacija 25.08.2017 7.001,28 7.001,28 "DERBY TRADE" d.o.o. Brčko
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci sistemske jedinice sa fotoregistracijom za mjerenje brzine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.12.2017 129.565,80 129.565,80 "MIBO KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - nabavka kancelarijskog namještaja Ugovaranje i realizacija 6.460,74 6.460,74 INEA d.o.o. Hadžići
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - nabavka kopir aparata Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.146,00 16.146,00 ALF-OM d.o.o. Banja Luka
Stručna služba za zajedničke poslove P0kretanje postupka javne nabavke za usluge tek.održavanja telefona, tel.centrala i tel.mreže KS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.11.2017
Zavod za informatiku i statistiku KS Nabavka antivirusnog programa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.05.2017 7.014,74 7.014,74 4th Dinesion doo, Sarajevo, 4200241350006
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci servera Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.773,00 19.773,00 AUDIO VIDEO CONSULTING d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci audio i video opreme Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 54.662,87 54.662,87 AUDIO VIDEO CONSULTING d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci opreme za digitalnu forenziku Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.363,85 20.363,85 KODEKS d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme za sistem radio veze - DMR sistem Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.12.2017 72.557,55
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga održavanja objekta predviđenog za rad Policijske stanice Dobrinja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.12.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku potrošnog laboratorijskog materijala Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.12.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu NABAVKA VEŠ MAŠINA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.12.2017 1.533,87 1.533,87 Omega d.o.o. 4209362230005 Živinice
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u ponovljenom postupku za nabavku računarske opreme, kancelarijskih mašina i namještaja za opremanje rekonstruisanih kancelarija sigurnosnog područja i centralnog registra u objektu MUP-a KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.12.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke novogodišnje galanterije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.12.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Nabavka, isporuka i implementacija softverske aplikacije za realizaciju projekta "Elektronski dnevnik" za potrebe osnovnih škola u nadležnosti MONM KS Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 52.837,20 52.837,20 QSS d.o.o.
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Nabavka usluge edukacije nastavnika u oblasti sticanja digitalnih kompetencija Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 62.800,00 62.800,00 Centar za obrazovanje i poduzetništvo Sarajevo
Ministarstvo za boračka pitanja Nabavka prigodnih poklona suvenir „Vrata Tunela spasa‘ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2017 300,00 300,00 Izvor Bosne doo Sarajevo
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka geodetske i geološke podloge, te revizije geologije za potrebe izrade RP TMZ-FEROELEKTRO i UP POŠTA-SUD: LOT 1-Nabavka ažurne geodetske podloge za izradu RP TMZ FEROELEKTRO Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 5.253,00
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka geodetske i geološke podloge, te revizije geologije za potrebe izrade RP TMZ-FEROELEKTRO i UP POŠTA-SUD: LOT 2 - Nabavka geološke podloge za potrebe izrade RP TMZ FEROELEKTRO Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Ukupno po stranici 149.854,83 613.063,25 557.763,01