Pretraga

Ukupno 2032
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu Jezero -Kromolj ( saobraćajnica iza Ginekološko - akušerske klinike sa pripadajućim instalacijama) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Provođenje istražnih radova, izrada geotehničkog elaborata, izrada glavnog projekta sanacije i projekta monitoringa klizišta lokalitet Sedrenik br. 138-146 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Provođenje istražnih radova, izrada geotehničkog elaborata, izrada glavnog projekta sanacije i projekta monitoringa klizišta lokalitet Močila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor na nabavci i isporuci radne odjeće LOT 4 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 21.07.2017 231,33 "ZENKO" d.o.o. Zenica
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o sedmoj (VII) dopuni Plana javnih nabavki za 2017.godinu Plan nabavki
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu PLAN NABAVKI DP ZA 2017. - Prva izmjena Plan nabavki 28.02.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE AUTO-DIJELOVA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.06.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu Bana Borića br. 52, Općina Novi Grad Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izrada projekta instalacija javne rasvjete Novi Grad Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE VATROGASNOG TEHNIČKOG VOZILA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.07.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge fizičkog obezbjeđenja objekta u ul. M.Tita br. 62 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.07.2017 5,62
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Ugradnja novih sondi za metan i izgradnja sistema za otplinjavanje sa centralne plohe pri Regionalnom centru za upravljanje otpadom Smiljevići u Sarajevu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu ul. Harisa Kurtovića br.7 i Novopazarska br. 144, Općina Novi Grad Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Sanacija klizišta na lokalitetu Vrandučka do br.53, Općina Novi Grad Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o servisiranju instalacija hlađenja u objektu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo ul. Dalmatinska br. 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.07.2017 2.223,00 "ENERGOGAS" d.o.o. Sarajevo
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu NABAVKA USLUGE PERIODIČNOG PREGLEDA I ISPITIVANJA INSTALACIJA, MAŠINA, ALATA I DRUGIH UREĐAJA NA MEHANIZOVANI POGON Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.06.2017 6.850,35 6.850,35 Firing d.o.o. Visoko 4218200320000
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke uređaja za alkotestiranje Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.07.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Izmjena Plana nabavki Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo za 2017. godinu Plan nabavki
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke službenih putničkih motornih vozila za potrebe Uprave policije MUP-a KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.07.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka nabavke kancelarijskog i metalnog namještaja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.07.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci i isporuci radne odjeće LOT 1 - muška odijela Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev "INTER-COM" d.o.o. Zenica
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za usluge edukacije za uposlenike SSZP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.07.2017 400,00
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanja postupka javne nabavke za usluge edukacije uposlenika SSZP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.07.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci i isporuci radne odjeće LOT 6 - ženska klompa Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.07.2017 772,00 "INTER-COM" d.o.o. Zenica
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci i isporuci radne odjeće LOT 5 - radna odjeća Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.07.2017 269,10 "INTER-COM" d.o.o. Zenica
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci i isporuci radne odjeće LOT 3 - radne hlače i mantili Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.07.2017 1.158,30 "INTER-COM" d.o.o. Zenica
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci i isporuci radne odjeće LOT 2 - košulje Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.07.2017 2.098,98 "INTER-COM" d.o.o. Zenica
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu NABAVKA ADVOKATSKIH USLUGA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.07.2017 6.000,00 ADVOKATSKA KANCELARIJA DŽENITA HOMARAC 4302491600005
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum za usluge čišćenja dijela zajedničkih prostorija u objektu u ul. M.Tita br. 62 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 11.07.2017 9.322,20 "KRISTAL" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci i isporuci posuđa sa štampom Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 14.07.2017 5.440,50 "INTER-COM" d.o.o. Zenica
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za usluge servisiranja instalacija hlađenja na objektu koji koristi KUIP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.07.2017 2.223,00
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanja postupka javne nabavke za usluge servisiranja instalacije hlađenja na objektu koji koristi KUIP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.06.2017
Ministarstvo finansija ugovor o licencama Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.06.2017 5.721,32 5.721,32 TStat S.r.l. Via Retangolo Italija 08747 40710 000000 10612
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Nabavka licenciranog sosftvera za potrebe osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 29.764,80 29.764,80 QSS d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Nabavka računarskih procesora za potrebe Ministarstva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 6.899,26 6.899,26 IMTEC doo Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za popravku mašine za izradu fotografija Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.07.2017
Kabinet premijera Ugovor o pružanju usluga hotelskog smještaja Ugovaranje i realizacija 03.07.2017 1.250,00 1.250,00
Kabinet premijera Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma - usluge hotelskog smještaja Pokretanje i tok postupka 27.06.2017 1.250,00
Kabinet premijera Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - usluge hotelskog smještaja Pokretanje i tok postupka 22.06.2017 1.250,00
Kabinet premijera Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.06.2017 1.010,00 1.010,00 Agencija S-tours d.o.o. Sarajevo
Kabinet premijera Usluge avio prevoza Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.06.2017 1.010,00
Ministarstvo za boračka pitanja Pružanje usluga plasmana sredstava za održivi povratak u 2017. godini Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.07.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.07.2017 1.547,91 "RACIONAL" d.o.o.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma za Upravu policije Ugovaranje i realizacija
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o šestoj (VI) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2017.godinu Plan nabavki
Ministarstvo unutrašnjih poslova Anex ugovora o kontroli emisije štetnih gasova Ugovaranje i realizacija "TQM" d.o.o. Lukavac
Ministarstvo unutrašnjih poslova Aneks ugovora o pružanju usluga dezinfekcije i dezinsekcije Ugovaranje i realizacija "SANITACIJA" d.o.o. Sarajevo
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE AGREGATA ZA ZAVARIVANJE JAČIH KONSTRUKCIJA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.07.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma_Zakup repetitorskih objekata Ugovaranje i realizacija
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci i ugradnji pumpe za centralno grijanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.07.2017 2.681,64 "CLIMA-TRADE" d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 6.138,62 83.240,69 51.495,73