Pretraga

Ukupno 4487
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Ugovor za javnu nabavku i isporuku drona Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 05.08.2019 9.945,00 Imtec d.o.o., Ilijaš 4200918780002
Ministarstvo saobraćaja Izvođenje radova na rehabilitaciji lokalne ceste u Skendera Kulenovića, III faza Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.07.2019
Ministarstvo saobraćaja Izvođenje radova sanacije, rekonstrukcije i zaštite puta R-907 u naselju Pendičići od spoja sa M-18 do stac. 1+000,00, L=1000m Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.07.2019 444.600,00
Ministarstvo saobraćaja Izvođenje radova rekonstrukcije/ sanacije ulice Rustempašina Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.07.2019
Ministarstvo saobraćaja Izvođenje radova rekonstrukcije/ sanacije dijela Reljevske ulice Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 02.08.2019
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca Izgradnja zaobilaznog gasovoda ul.Kolodvorska Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o poništenju postupka javne nabavke i isporuke radne uniforme za vatrogasce Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.08.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma_MUP KS Ugovaranje i realizacija 31.07.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Izmjena Plana javnih nabavki - 3 Plan nabavki
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku usluga tehničkog pregleda motornih vozila - UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.08.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Nabavka usluge obrade metala - tokarenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.08.2019 6.669,00 OR Metal Sarajevo, 301304560007
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o šestoj (VI) izmjeni Plana javnih nabavki za 2019.godinu Plan nabavki
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke klima uređaja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.07.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke specijalne policijske elektronske opreme Pokretanje i tok postupka ograničeni postupak 25.07.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Četvrta izmjena i dopuna Plana nabavki za 2019 godinu Plan nabavki 27.03.2019
Ministarstvo za boračka pitanja Nabavka: pružanje usluga štampanja knjiga: 11. Juli u mom životu - više autora Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.08.2019 500,00
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o pokretanju postupka javne nabavke kupovina knjiga Fotomonografija BiH - Ono najbolje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.08.2019 100,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača za nabavku građevinsko-zanatskih radova na rekonstrukciji priključka hidrantske i sanitarne vode_objekat Grkarica Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.07.2019 16.555,22
Služba protokola Usluge štampanja i izrade šest zastava za flying banere Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.07.2019 561,60 561,60 Margo d.o.o. Istočno Sarajevo, 400592450006
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o Izmjeni Plana nabavki Uprave policije za 2019. Plan nabavki
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke softvera i produženja licenci Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.07.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka za nabavku radnih stanica i računara Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.07.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke laboratorijskog mikroskopa Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.07.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku digitalne mini fotolaboratorije Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.07.2019 349.830,00
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o petoj (V) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2019. godinu Plan nabavki 26.07.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke dijelova za računarsku opremu _ MUP KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.07.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača za nabavku usluga migracije postojećeg komunikacionog sistema, dogradnja postojeće telefonske centrale i drugo Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 25.07.2019 238.212,00
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Ugovor za javnu nabavku i isporuku građevinskog materijala i pridruženih artikala Ugovaranje i realizacija 26.07.2019 17.590,25
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Ugovor za javnu nabavku i isporuku personalnih kompjutera Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.07.2019 19.925,10 19.925,10 Telnet d.o.o. Ilidža, 4202070350005
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke Drona Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 25.07.2019 9.945,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku softvera i licenci Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.07.2019 31.990,40
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.07.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku policijskih traka Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.07.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Nabavka usluge deratizacije, dezinfekcije, dezinsekcije i deviperacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.07.2019 2.925,00 Deratizer d.o.o. Sarajevo, 4200149200006
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Treća izmjena i dopuna Plana nabavki za 2019. godinu Plan nabavki 27.03.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku komparativnog mikroskopa Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.07.2019 207.675,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o nabavci usluga servisiranja kopir aparata - UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.07.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o nabavci motociklističkih kaciga - UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.07.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Ugovor za javnu nabavku i isporuku opreme za spašavanje na vodi i pod vodom Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.07.2019 35.084,79 Financ d.o.o. Mostar 4227140660000
Ministarstvo za boračka pitanja Nabavka kancelarijske opreme -TV aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.07.2019 649,00 649,00 SO-CE ВН doo SArajevo
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke građevinskog materijala i pridruženih artikala Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.07.2019 17.590,25
Ministarstvo saobraćaja Vanjska kontrola prilikom izvođenja radova izgradnje, rekonstrukcije, rehabilitacije (sanacije) puteva, (labaratorijska ispitivanja) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.07.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke i isporuke personalnih kompjutera Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.07.2019 19.925,10
Ministarstvo privrede Ugovor o nadogradnji programa sa novim verzijama i redovnom održavanju softvera i baze podataka "Poljoprivredni podsticaji" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.07.2019 7.020,00 7.020,00 "IT SYSTEMS"
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku usluga servisiranja klima uređaja - UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.07.2019
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka panelnih zavjesa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.05.2019 1.459,92 27.05.2019 1.459,92 1.459,92 TAPETAR DD
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Za RP "Alipašina-Koševo" nabavka usluga izrade podloga geodezije, geologije i revizije geologije Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.05.2019 14.675,84 14.675,84 BN PRO, GEOTEHNOS D.O.O. SARAJEVO, INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO "IG" BANJA LUKA
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci i ugradnji aluminijskih vanjskih roletni Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.06.2019 3.178,89 TRIOSTIL d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci opreme za unutrašnji video nadzor na lokacijama za izdavanje ličnih dokumenata Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.07.2019 72.982,26 SWORD SECURITY d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci goriva Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 05.07.2019 34.732,39 HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo-Vogošća
Ukupno po stranici 1.338.382,89 227.399,04 44.291,46