Pretraga

Ukupno 2032
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka usluge "Stalni pristup internetu i VPN konekcija" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.01.2017 5.917,00 27.01.2017 5.917,00 Logosoft
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka usluge "Internet konekcije u 2017. - 2019. god." za potrebe Zavoda Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.02.2017 15.03.2017 20.638,00 20.638,00 Logosoft d.o.o.
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka usluge "Održavanje sistemske mreže" za potrebe Zavoda u narednih šest mjeseci (januar-juni 2017. godine) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 3.510,00 s.o.d."GOIT"
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o osmoj (VIII) dopuni Plana javnih nabavki za 2017.godinu Plan nabavki
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku setova za uzimanje uzoraka krvi i urina Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
Ministarstvo unutrašnjih poslova Aneks ugovora o sukcesivnom pružanju usluga servisiranja agregata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
Ministarstvo unutrašnjih poslova Aneks ugovora o sukcesivnoj nabavci dijelova računarske opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.07.2017 R&S d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Aneks ugovora o nabavci klima uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum INTER-COM d.o.o. Zenica
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o popravci mašine za izradu fotografija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.07.2017 1.310,40 1.310,40 COLOR ELECTRONIC d.o.o. Tuzla
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora Ugradnja novih sondi za metan otpad Smiljevići Ugovaranje i realizacija
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o servisiranju sistema video-nadzora u org. jedinicama Uprave policije MUP-a KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.07.2017 1.083,42 1.083,42 UNILAB d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci kancelarijske opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 1.594,71 1.594,71 FEF Export Import Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - nabavka drona sa pratećom opremom Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 1.837,49 1.837,49 CITY GROUP Sarajevo
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora sasnacija kllizišta ul.Harisa Kurtovića 7 i Novopazarska 144 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Zavod za informatiku i statistiku KS Nabavka servera 2017 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.08.2017 25.718,09
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Ispravka obavještenja o nabavci 285-1-3-51-8-76-17 Pokretanje i tok postupka
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma - InfoDom d.o.o. Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.08.2017 6.669,00
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Nabavka motornog goriva (dizel i benzin) za službena vozila Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu UGOVOR ZA NABAVKU AUTO-DIJELOVA Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 21.07.2017 34.940,29 34.940,29 Sinhron d.o.o. Sarajevo 4200012080003
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Prva izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2017.godinu Plan nabavki
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu OKVIRNI SPORAZUM ZA NABAVKU LOŽ ULJA EXTRA LAKO (LUEL) BAS 1002 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 02.08.2017 141.960,00 HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo,4200999090005
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2017.godinu Plan nabavki
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izvođenje radova vanjskog uređenja i priključaka objekta Akademije scenskih umjetnosti na lokalitetu Skenderija Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Provođenje istražnih radova, izrada geotehničkog elaborata, izrada glavnog projekta sanacije i projekta monitoringa klizišta lokalitet UGLJEŠIĆI - Put, Opština Vogošća. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu NABAVKA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.07.2017 7.018,88 7.018,88 Senigor d.o.o. 4200909100007 Sarajevo
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izvođenje radova na sanaciji klizišta lokalitet selo Miševići br. 27, Opština Hadžići Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izvođenje radova na sanaciji klizišta lokalitet selo Musići br.25, Opština Hadžići Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Provođenje istražnih radova, izrada geotehničkog elaborata, izrada glavnog projekta sanacije i projekta monitoringa klizišta lokalitet DRESKOVAČA - Prihvat voda, Opština Vogošća Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Nabavka ormarića i druge opreme za učenike prvih razreda u osnovnim školama na području Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 149.598,54
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Ugovor za nabavku ormarića i druge opreme za učenike prvih razreda u osnovnim školama na području Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 149.598,54 "R&S" d.o.o. Sarajevo 4200056290005
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka o pokretanju postupka javne nabavke sigurnosnih golova za osnovne škole na području Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku "Nabavka, isporuka i instalacija računarske opreme za projekat Elektronske učionice" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 1.098.996,80
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka o pokretanju postupka javne nabavke "Nabavka, isporuka i instalacija računarske opreme za projekat Elektronske učionice" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Provođenje istražnih radova, izrada geomehaničkog elaborata, izrada glavnog projekta sanacije i projekta monitoringa klizišta lokalitet SVRAKE IV - Prihvat voda ispod šume, Opština Vogošća Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Provođenje istražnih radova, izrada geotehničkog elaborata, izrada glavnog projekta sanacije i projekta monitoringa klizišta lokalitet Maunaga - Kulo - korito rijeke Ljubine, Opština Vogošća. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA U POSTUPKU NABAVKE I ISPORUKE AUTO-DIJELOVA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.07.2017 39.940,29
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA NABAVKE I ISPORUKE SANITETSKOG VOZILA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.07.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Provođenje istražnih radova, izrada geotehničkog elaborata, izrada glavnog projekta sanacije i projekta monitoringa klizišta lokalitet Korito rijeke Ljubine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Provođenje istražnih radova, izrada geotehničkog elaborata, izrada glavnog projekta sanacije i projekta monitoringa klizišta lokalitet KRČ-Put, Općina Vogošća Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Provođenje istražnih radova, izrada geotehničkog elaborata, izrada glavnog projekta sanacije i projekta monitoringa klizišta lokalitet Nadlipe Čikma do br.23, Općina Stari Grad Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Provođenje istražnih radova, izrada geomehaničkog elaborata, izrada glavnog projekta sanacije i projekta monitoringa klizišta lokalitet Gora - Put, Opština Vogošća Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci i isporuci motornog vozila za potrebe Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.07.2017 44.985,00 "PORSCHE BH" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka jn za nabavku i isporuku vatrogasnih aparata Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.07.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka jn za usluge zakupa garažnog prostora Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 26.07.2017
Ministarstvo saobraćaja ODLUKU o pokretanju postupkajavne nabavke Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.07.2017
Ministarstvo saobraćaja ODLUKU o pokretanju postupka nabavke: Nabavka novih minibusa za javni gradski prijevoz Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Ministarstvo saobraćaja ODLUKU 0 uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2017. godinu Plan nabavki
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Provođenje istražnih radova, izrada geotehničkog elaborata, izrada glavnog projekta sanacije i projekta monitoringa klizišta lokalitet Krka br. 11 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Provođenje istražnih radova, izrada geotehničkog elaborata, izrada glavnog projekta sanacije i projekta monitoringa klizišta lokalitet Sedrenik br. 56 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izvođenje radova vanjskog uređenja i priključaka objekta JU DZ "Kumrovec", Općina Novi Grad Sarajevo, sa rekonstrukcijom prizemlja objekta Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Ukupno po stranici 1.326.839,72 414.393,73 68.423,19