Vlada Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 4973
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju postupka javne nabavke hrane za odrasle službene pse - UP Pokretanje i tok postupka 13.12.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača_nabavka opreme za opremanje objekta Grkarica Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.12.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izmjeni Odluke o pokretanju postupka javne nabavke ralice za snijeg Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.12.2019
Stručna služba za zajedničke poslove Dodjela radova tekućeg održavanja elektro-mašinskih instalacija u objektima Kantona Sarajevo - LOT 2 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.12.2019 43.269,75 14.02.2020 43.260,75 "GRIZELJ-GROUP" doo
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Osma izmjena i dopuna Plana nabavki za 2019. godinu Plan nabavki 16.12.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci pogonskog goriva za motorna vozila (LOT1) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.12.2019 HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Okvirni sporazum - sukcesivna nabavka pogonskog goriva za motorna vozila za potrebe Uprave policije MUP-a KS (LOT 1) Ugovaranje i realizacija 09.12.2019 HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor_nabavka nepredviđenih i dodatnih radova_Grkarica Ugovaranje i realizacija 05.12.2019 29.210,86 SELA d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci dijelova za računarsku opremu Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.12.2019 38.858,63 INTER COM d.o.o. Zenica
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci auto guma_MUP KS Ugovaranje i realizacija 03.12.2019 1.139,58 AUTOELEKTRA d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o izvođenju građ. zanatskih radova Ugovaranje i realizacija 02.12.2019 SELA D.O.O. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Okvirni sporazum (nabavka dijelova za računarsku opremu) Ugovaranje i realizacija 28.11.2019 INTERCOM d.o.o. Zenica
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci drum unit-a, tonera i dr. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.11.2019 5.984,55 CROBOX d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Ugovor o nabavci kancelarijskog namještaja za potrebe Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 9.711,00 9.711,00 PROTIM d.o.o. Sarajevo, ul. Dobrinjske bolnice 1A, ID 4202459050007
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci zastava Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.11.2019 374,40 IMSA d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.10.2019 9.711,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci metalnih ormarića i kase Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.11.2019 1.876,68 PAPILON d.o.o. Sarajevo
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke kancelarijskog namještaja Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.12.2019 29.367,60
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci usluga servisiranja kotla u PS Centar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.11.2019 4.311,18 GRIZELJ-GROUP d.o.o. Sarajevo
Zavod za informatiku i statistiku KS Nabavka televizora za potrebe Zavoda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.11.2019 1.345,69 1.345,69 "Domod" d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200662290002
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci usluge servisiranja motornog vozila u garantnom roku- SsangYong Tivoli Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.11.2019 362,20 SM SOLUTION d.o.o. Vogošća
Zavod za informatiku i statistiku KS Nabavka računara za potrebe Zavoda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.12.2019 5.100,03 5.100,03 "Kamer Commerce" d.o.o. Ilidža , ID broj:4200086440001
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci usluga servisiranja motornog vozila VW Transporter Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.11.2019 227,40 AUTODELTA d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju postupka nabavke službenih pasa Pokretanje i tok postupka 11.12.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - postupak za nabavku službenih pasa Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.12.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o nabavci respiratora FFP2 sa ventilom RP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.12.2019
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Nabavka i isporuka proizvoda za njegu ruku (dezinfekciono sredstvo i latex rukavice) - Odluka o pokretanju postupka JN Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.11.2019 585,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjela okvirnog sporazuma - servisiranje motornih vozila marke Suzuki Pokretanje i tok postupka 10.12.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka za nabavku predfiltera i filtera za CyanoSafe komoru Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.12.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Obavještenje o obustavljanju postupka javne nabavke pumpe velikog kapaciteta za ispumpavanje vode i mulja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.12.2019
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Nabavka i isporuka torbi za nošenje laptop računara i mobilnih printera - Odluka o pokretanju postupka JN Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.11.2019 1.168,89
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Usluge vršenja analize - zarazne bolesti Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 750,00 750,00 JU ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO FBiH
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Nabavka i isporuka tinte za označavanje ispravnosti mesa na klaonicama - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 41,42 41,42 BOSNA-VET DOO
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Nabavka i isporuka tinte za označavanje ispravnosti mesa na klaonicama - Odluka o pokretanju postupka JN Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.11.2019 41,42
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Nabavka i isporuka torbi za nošenje laptop računara i mobilnih printera - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.11.2019 1.168,89 1.168,89
Zavod za informatiku i statistiku KS Nabavka kancelarijskog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2019 1.021,13 1.021,13 "R&S" d.o.o. Vogošća
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke kompresora za komprimirani zrak Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.12.2019 23.400,00
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga za obuku gašenja zapaljivih tečnosti pod pritiskom Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.12.2019
Stručna služba za zajedničke poslove Ustupanje usluga tekućeg održavanja vozila Kantona Sarajevo u 2020. - LOT 8 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.11.2019 16,38 03.01.2020 58.500,00 "AUTODELTA" doo
Stručna služba za zajedničke poslove Ustupanje usluga tekućeg održavanja vozila Kantona Sarajevo u 2020. - LOT 7 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.11.2019 152,10 04.01.2020 17.550,00 "BUNJO" doo
Stručna služba za zajedničke poslove Ustupanje usluga tekućeg održavanja vozila Kantona Sarajevo u 2020. - LOT 6 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.11.2019
Stručna služba za zajedničke poslove Ustupanje usluga tekućeg održavanja vozila Kantona Sarajevo u 2020. - LOT 5 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.11.2019 170,20 03.01.2020 5.850,00 BERLIJETA d.o.o
Stručna služba za zajedničke poslove Ustupanje usluga tekućeg održavanja vozila Kantona Sarajevo u 2020. - LOT 4 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.11.2019
Stručna služba za zajedničke poslove Ustupanje usluga tekućeg održavanja vozila Kantona Sarajevo u 2020. - LOT 3 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.11.2019 93,60 08.01.2020 7.020,00 "DEAS" or
Stručna služba za zajedničke poslove Ustupanje usluga tekućeg održavanja vozila Kantona Sarajevo u 2020. - LOT 2 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.11.2019 81,90 30.12.2019 35.100,00 "TRIAB" doo
Stručna služba za zajedničke poslove Ustupanje usluga obaveznog i kasko osiguranja motornih vozila Kantona Sarajevo u 2020. godini. - LOT 2 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.11.2019 16.712,50 16.01.2020 16.712,50 "SARAJEVO osiguranje" dd
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci forenzičkih kartica i forenzičkih tableta za otkrivanje tragova ljudske krvi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.11.2019 SHOT d.o.o. Zenica
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci laboratorijskog mikroskopa Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.11.2019 14.905,80 14.905,80 MIKRO+POLO d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka i isporuka nafte i naftnih destilata za potrebe organa Kantona Sarajevo u 2020. godini. - LOT 2 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.12.2019 3.070,08 21.01.2020 3.066,08 "HIFA-PETROL" d.o.o.
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala za potrebe Kantona Sarajevo u 2020. godini - LOT 3 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.11.2019 105.727,05 03.01.2020 105.727,05 DEFTER-KOMERC d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 233.567,47 409.175,82 34.043,96