Pretraga

Ukupno 2379
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o osiguranju vozila (kasko osiguranje) 1 Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 31.10.2017 864,97 "EUROHERC OSIGURANJA" d.d. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove ugovor o pružanju usluga jesenje faze obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Kantona Sarajevo za 2017. godinu Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.11.2017 99.996,85 "SANITACIJA" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum o pružanju usluga operativne /proljetne i jesenje) faze obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Kantona Sarajevo za period 2017-2019. god. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.11.2017 599.981,15 "SANITACIJA" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku, isporuku i montažu vatrodojavnog sistema Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.11.2017 31.430,53
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku, isporuku i montažu telefonskih aparata Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.11.2017 24.309,68
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke poslovne odjeće Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.11.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o poništenju postupka Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O POKRETANJU JAVNE NABAVKE RAČUNARSKE OPREME Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.11.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za usluge servisiranja instalacija hlađenja na objektu koji koristi Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.10.2017 631,80
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju postupka nabavke opreme i kancelarijskog namještaja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.11.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača o nabavci opreme i kancelarijskog namještaja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.11.2017 13.357,89
Ministarstvo unutrašnjih poslova Izmjene Plana nabavki MUP-a KS za 2017. Plan nabavki 17.11.2017
Ministarstvo za boračka pitanja Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora za javne nabavke iz 2017. godine Plan nabavki 20.11.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora glavni projekat sanacija klizišta korito rijeke Ljubine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Ministarstvo saobraćaja Odluka o poništenju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma-licence Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma - IGT d.o.o. Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 6.786,00
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Izmjene i dopune javnih nabavki Ministarstva za rad, socijanu politiku,raseljena lica i izbjeglice kantona sarajevo za budžetsku 2017 Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 09.11.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke obavezne opreme za motorna vozila Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.11.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke za izvođenje radova na elektronstalacijama u objektu koji koristi Kanton Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.11.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Korekcija Plana nabavki za 2017. godinu -3 Plan nabavki
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za nabavku obavezne opreme za motorna vozila Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.11.2017 500,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke standardizovane policijske opreme Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.11.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu NABAVKA USLUGE SERVISIRANJA TRANSFORMATORA ZA STARTER AUTA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.11.2017 460,00 460,00 OR ELEKTRO SERVIS MIRSO
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci kopir-aparata Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.714,37 27.714,37 "RACIONAL" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke računara i računarske opreme za potrebe Ministarstva prostornog uređenja, građenja i okoliša Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.11.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci računara, printera i druge opreme Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 268.248,00 268.248,00 "INTER-COM" d.o.o. Zenica
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci metalnog namještaja Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.921,36 15.921,36 "DEFTER" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci kancelarijskog namještaja Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 53.105,72 "R&S" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje građevinskih radova Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.11.2017 67.377,70
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci bar code čitača Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.637,97 31.637,97 "INFO-KOD" d.o.o. Travnik
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci kopir aparata Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.09.2017 5.499,00 5.499,00 "RACIONAL" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci uređaja za detekciju Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.09.2017 17.456,40 17.456,40 "ELUR" d.o.o. Kiseljak
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - nabavka kancelar. namještaja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.11.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o postupku dodjele ugovora za izradu i montažu kancelarijskog namještaja od iverala Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.11.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA NABAVKE ATOMSKOG APSORPCIONOG SPEKTOMETRA SA PLAMENOM,GRAFITNOM I HIDRIDNOM TEHNIKOM Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.11.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA NABAVKE INTERVENCIJSKE VATROGASNE UNIFORME I INTERVENCIJSKE VATROGASNE ČIZME Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.11.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu TREĆA IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVKE Plan nabavki 10.11.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci policijskih znački u pleksiju Ugovaranje i realizacija 994,50 994,50 "EUROFER" d.o.o. Tuzla
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za izvođenje radova u kotlovnici u objektu "Stupex" Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.10.2017 220,00
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za izvođenje radova u kotlovnici u Kolektivnom centru za izbjeglice u Hrasnici Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.10.2017 280,80
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke, isporuke i montaže vatrodojavnog sistema Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.10.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupoprodaji putničkih motornih vozila Škoda Octavia Ugovaranje i realizacija 402.304,50 402.304,50 "PORSCHE BH" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupoprodaji putničkih motornih vozila VW Ugovaranje i realizacija 2.596.464,00 2.596.464,00 "PORSCHE BH" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o popravci i servisiranju motornog vozila marke Škod Superb Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.11.2017 1.493,51 AUTOSERVIS "UZERIBEGOVIĆ" Zenica
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE ISPORUKE I INSTALACIJE OPREME ZA VIDEONADZOR Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.11.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci znački- rever Ugovaranje i realizacija 1.638,00 1.638,00 "HELEDIS" d.o.o. Sarajevo
Zavod za informatiku i statistiku KS Isporuka upravljivog L3 preklopnika Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 07.12.2017 10.510,88 10.510,88 Logostoft doo, Sarajevo, 4200236190009
Zavod za informatiku i statistiku KS Nabavka upravljivog L3 sviča za potrebe Kantona Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.11.2017 10.510,88
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i ugradnju svjetlosne i zvučne signalizacije na službena motorna vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.11.2017 180.000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku trakastih i dekorativnih paravan zavjesta i karnišli Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.11.2017
Ukupno po stranici 335.405,28 4.134.291,18 3.378.848,98