Pretraga

Ukupno 1401
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku taktičkih uniformi Multicam i taktičkih čizama Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.02.2017 198.806,40
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvršenje usluge - Izrada glavnog projekta kontrolisane naplate karata na tramvajskim stjalištima u Kantonu Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.02.2017 6.984,90
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku pancira Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.02.2017 139.464,00
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum - ugovor za vulkanizerske usluge u 2017. godini Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.02.2017 20.798,50 "AUTODELTA" d.o.o. Sarajevo
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo „Ažuriranje topografske karte 1:5000 urbanih područja Kantona Sarajevo“ (OTK5000) za potrebe izrade Urbanističkih planova urbanog područja Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka i isporuka prehrambenih artikala za potrebe rada bifea u 2017. godini u Zavodu Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.11.2016 4.678,90 20.01.2017 4.678,90 4.678,90 PENNY PLUS
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo "Rješenje i uspostavljanje stalnih veza za razmjenu računarskih podataka između općina Kantona Sarajevo (Stari Grad Sarajevo, Centar Sarajevo, Novo Sarajevo, Novi Grad Sarajevo, Ilidža i Vogošća), Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.01.2017
Ministarstvo za boračka pitanja Nabavku usluga klimatskog liječenja (rehabilitacije) za pripadnike boračke populacije Kantona Sarajevo za 2017 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.02.2017
Ministarstvo za boračka pitanja 2. Izmjena plana javnih nabavki za 2017. godinu Plan nabavki 21.02.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum - ugovor o uslugama tekućeg održavanja kafe aparata Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.02.2017 23,40 "ARTIKA" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum - ugovor o uslugama pranja vozila Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.02.2017 97,95 SOR AUTOPRAONICA "BLIST" vl. Selvić Fejzo iz Sarajeva
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum - ugovor o uslugama tekućeg održavanja kopir aparata Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 10.02.2017 22,23 "RACIONAL" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka jn za usluge tek.održavanja aplikacije IBM Lotus i dr. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.02.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum - ugovor o uslugama tek.održavanja računara i rač.opreme Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.02.2017 30,42 "BBS" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 2 - Stolarski radovi Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.02.2017 668,42
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru za LOT 2 - isporuka motornih ulja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.02.2017 2.075,97
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke za LOT 1 - usluge dezinfekcije i uništavanja štetočina Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.02.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o servisiranju motornih vozila marke OPEL VIVARO Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak Auto-servis "Smailbegović" Ilijaš
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum - ugovor o uslugama tek.održavanja mašinskih instalacija - LOT 2 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.02.2017 5.379,66 "ITG" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o servisiranju motornih vozila marke RENAULT Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak Auto-servis "Smailbegović" Ilijaš
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum - ugovor o uslugama tek.održavanja elektroinstalacija - LOT 1 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.02.2017 28,08 "ITG" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o servisiranju motornih vozila marke "LADA NIVA" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak O.R. DEAS Vogošća
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 285-1-3-11-3-11/17 Pokretanje i tok postupka
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 285-1-3-10-3-10/17 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Ministarstvo za boračka pitanja Nabavka i isporuku prehrambenih proizvoda (artikala) i sredstava za ličnu higijenu za pripadnike boračke populacije Kantona Sarajevo za 2017 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.02.2017 200.013,84
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu NABAVKA HIDRAULICNIH I CRIJEVA VISOKOG PRITISKA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.01.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Ustupanje kasko osiguranja motornih vozila Škoda Oktavia Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 31.01.2017 444,03 "EUROHERC OSIGURANJE" d.d. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o servisiranju motornih vozila marke "ŠKODA" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.12.2016 "AC QUATRO" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o servisiranju motornih vozila marke "VW" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.12.2016 "AUTODELTA" d.o.o. Sarajevo
Služba protokola Odluka o izboru firme za nabavku cvijeća i cvijetnih proizvoda za 2017. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.02.2017 KJKP "Park" Sarajevo
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu NABAVKA ROTACIONIH SVJETALA ZA VATROGASNA VOZILA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.01.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka JN u Plan JN za 2017. Plan nabavki 14.02.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci kafe Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.02.2017 6.986,66 "WLD" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo finansija konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za pružanje usluga prodaje administrativnih taksenih maraka u 2017. godini u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (unutar zgrade PU Centar i unutar zgrade PU Novo Sarajevo ili u blizini istih) Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.400,00
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum/ugovor o nabavci kancelarijskog materijala LOT 1 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.02.2017 28.311,31 "DEFTER-KOMERC" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka potrošnog materijala za potrebe Kantona Sarajevou 2017. godini Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 02.02.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum/ugovor o servisiranju motornih vozila marke Škoda Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.01.2017 110,92 "PORSCHE BH" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum/ugovor o servisiranju motornih vozila marke Lada Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.01.2017 84,24 OR AUTOSERVIS "DEAS" vl. Delić Esad Vogošća
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Nabavka edukativnog programa "Edukacija o alatima i potrebnim vještinama za uspješno pisanje, apliciranje i upravljanje EU projektima" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 7.020,00 7.020,00 SERDA doo Sarajevo, 4200816600000
Ministarstvo saobraćaja UGOVOR o pružanju usluga Hosting poslovne aplikacije za poništenje, dopunu i plaćanje elektronskih kartica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.02.2017 7.020,00
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvršenje usluge - Hosting poslovne aplikacije za poništenje, dopune i plaćanje elektronskih kartica Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.02.2017 7.020,00
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum - ugovor o uslugama tekućeg održavanaj telefona, tel.centrala i tel.mreže Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.01.2017 12.839,27 "ERLANG" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum/ugovor o nabavci kancelarijskog materijala LOT 3 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.02.2017 58.144,09 "DEFTER-KOMERC" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo finansija usluge vršenja prodaje 200000 komada administrativnih taksenih maraka (administrativne taksene marke u apoenima od 1 KM, 2 KM, 5 KM i 10 KM) u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 1.590,00 1.590,00 DUHANPROMET D.O.O SARAJEVO ID broj:4200342970005
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum/ugovor o nabavci kancelarijskog materijala LOT 2 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.02.2017 53.235,24 "DEFTER-KOMERC" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci, isporuci i montaži opreme za kontrolu radnog vremena Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2017 1.835,32 "UNILAB" d.o.o. Sarajevo
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDJACA ZA NABAVKU SPECIJALNOG VOZILA ZA PROBIJANJE I CISCENJE KANALIZACIJE Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.02.2017 280.000,00
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje el.instalaterskih radova u Ministarstvu finansija Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.02.2017 6.284,07
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku fotoaparata i kamere Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.02.2017 1.855,00
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka fotoaparata i kamere za potrebe Press službe Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.02.2017
Ukupno po stranici 871.251,50 208.680,22 13.288,90