Pretraga

Ukupno 2570
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu UGOVOR ZA NABAVKU USLUGE KOLEKTIVNO OSIGURANJE ZAPOSLENIH Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 07.03.2018 7.459,20 7.459,20 Sarajevo osiguranje DD Sarajevo 4200326930001
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku štampanog materijala UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.03.2018
Stručna služba Vlade Plan nabavki Stručne službe Vlade za 2018. godinu Plan nabavki 19.02.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka ustupanje usluga osiguranja uposlenika KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.03.2018
Ministarstvo finansija PLAN NABAVKE MINISTARSTVA FINANSIJA ZA 2018.GODINU Plan nabavki
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka zastava za potrebe Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.03.2018 2.072,35 Hidex d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo za boračka pitanja Postupak javne nabavke usluga štampanja i dorade monografije 1 korpusa Ugovaranje i realizacija 13.03.2018 3.260,00 3.260,00 CPU Printing company d.o.o. Sarajevo
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora sanacija klizišta Solakovici Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum o servisiranju motornih vozila i isporuci originalnih dijelova za servisiranje vozila marke FORD Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 02.03.2018 5.850,00 "GRAND AUTOMOTIVE" d.o.o. Sarajevo
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjelii ugovora sanacija klizišta Žunovnica Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Zavod za informatiku i statistiku KS Nabavka licence za Lansweeper Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.02.2018 1.163,72 1.163,72 Cleverbridge AG
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE ISPORUKE I INSTALACIJE ATOMSKOG APSORPCIONOG SPEKTROMETRA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.03.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum o servisiranju motornih vozila i isporuci originalnih dijelova za servisiranje vozila marke Hyundai Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.02.2018 4.680,00 "HYUNDAI-AUTO BH" D.O.O.
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o vršenju usluga osiguranja na cesti - Zona Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.03.2018 2.670,00 "EUROHERC OSIGURANJE" d.d.
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu NABAVKA USLUGA SERVISIRANJA ZA PUTNIČKA VOZILA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.03.2018 7.020,00 Guma M d.o.o. Mostar podružnica Sarajevo 422711640016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka nabavke sukcesivnog pružanja usluga tehničkog pregleda motornih vozila UP MUP KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.03.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka nabavke i isporuke napitaka za potrebe organa Kantona Sarajevo u 2018. godini Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.03.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u javnoj nabavci ugostiteljskih potrepština za potrebe bife-a Kantona Sarajevo - LOT 1 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.01.2018 4.738,50
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o obustavi postupka nabavke radova tekućeg održavanja objekta KS - građevinsko stolarski radovi - hitne intervencije u 2018. godini Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.01.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu NABAVKA VULKANIZERSKIH USLUGA ZA PUTNIČKA I TERETNA VOZILA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.03.2018 2.340,00 Guma M d.o.o. Mostar podružnica Sarajevo 422711640016
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum o servisiranju motornih vozila i isporuci originalnih dijelova za servisiranje vozila marke Lada Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.03.2018 9.360,00 O.R. Autoservis "DEAS"
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum o servisiranju motornih vozila i isporuci originalnih dijelova za servisiranje vozila marke Dacia Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.02.2018 35.100,00 "GUMA M" d.o.o. Mostar
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog namještaja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.03.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u javnoj nabavci ugostiteljskih potrepština za potrebe bife-a Kantona Sarajevo - LOT 2 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.01.2018 8.441,55
Ministarstvo za boračka pitanja Pokretanje otvorenog postupka javne nabavke - Izvođenje građevinskih radova i pružanje građevinskih usluga za pripadnike boračke populacije Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.03.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum o servisiranju motornih vozila i isporuci originalnih dijelova za servisiranje vozila marke Škoda Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.02.2018 64.350,00 "PORSCHE BH" d.o.o. Sarajevo
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Plan nabavki za 2018. godinu Ureda Plan nabavki 15.02.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku i ugradnju stakla u šalter sali Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.03.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku licenci za antivirusni softver ESET Nod32 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.03.2018
Zavod za informatiku i statistiku KS Nabavka materijala III kvartal 2017 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.07.2017 496,30 496,30 R&S doo SARAJEVO 4200056290005
Zavod za informatiku i statistiku KS Nabavka kancelarijskog namještaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 2.808,00 2.808,00 R&S doo SARAJEVO 4200056290005
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o pokretanju postupka nabavke - pružanje usluga pretplate na stručna glasila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.03.2018 400,00 400,00 Revicon d.o.o. Sarajevo
Zavod za informatiku i statistiku KS Licenca za server Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 1.622,76 1.622,76 Baglama doo Ilidža, 4201663550004
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA NABAVKE USLUGE OSIGURANJA VOZILA VOZAČA I PUTNIKA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.03.2018
Zavod za informatiku i statistiku KS Ugovor za nabavku komunikacionih usluga za 2018. godinu Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.12.2017 14.025,96 Logosoft doo, Sarajevo, 4200236190009
Zavod za informatiku i statistiku KS Postupak nabavke komunikacionih usluga za 2018. godinu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.11.2017 14.025,96
Zavod za informatiku i statistiku KS Nabavka kancelarijskog materijala IV kvartal 2017 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.12.2017 611,82 611,82 R&S doo SARAJEVO 4200056290005
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za usluge štampanja i isporuke obrazaca Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 02.03.2018 28.027,58
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE USLUGE KOLEKTIVNO OSIGURANJE ZAPOSLENIH Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.02.2018 7.459,20
Kabinet premijera Plan javnih nabavki za 2018. godinu Plan nabavki 28.02.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu PLAN NABAVKI ZA 2018 GODINU Plan nabavki 28.02.2018
Zavod za informatiku i statistiku KS Nabavka kancelarijskog namještaja 6 stolica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.11.2017 3.510,00 3.510,00 FEF doo Sarajevo 4200160190004
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu OBAVIJEST O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE DVIJE AUTO-CISTERNE ZA PITKU VODU Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.02.2018
Zavod za informatiku i statistiku KS Nabavka stolica 2 komada Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 1.170,00 1.170,00 FEF doo Sarajevo 4200160190004
Ministarstvo za boračka pitanja Nabavka usluge marketinga - pružanje usluga emitovanja čestitke 1. mart Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.02.2018 585,00 585,00 Hayat d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka jn za nabavku kanc.namještaja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.02.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za usluge osiguranja pomoći na cesti - ZONA Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.02.2018 2.670,00
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka jn za usluge osiguranja pomoći na cesti - ZONA Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.02.2018
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Plan nabavki za 2018.godinu Plan nabavki 22.02.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE ISPORUKE I INSTALACIJE ATOMSKOG APSORPCIONOG SPEKTROMETRA SA PLAMENOM GRAFITNOM I HIDRIDNOM TEHNIKOM Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.02.2018 128.641,50
Ukupno po stranici 194.004,29 168.482,76 25.159,15