Pretraga

Ukupno 2032
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupoprodaji licenci za antivirusni softver Ugovaranje i realizacija 12.340,55 12.340,55 "INTER COM" d.o.o. Zenica
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku robe - Nabavka knjige: Komentar Zakona o radu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.08.2016 135,01
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci usluga tapaciranja vrata Ugovaranje i realizacija 1.591,20 1.591,20 "GALBOLS" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupovini dijelova taktičke uniforme i taktičkih čizama Ugovaranje i realizacija 249.069,60 "KM TRADE" d.o.o. Visoko
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku taktičkih uniformi i taktičkih čizama za potrebe Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.06.2016 249.069,60
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji dijela objekta Jedinice za bezbjednost saobraćaja MUP-a Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija 47.020,64 "GALBOLS" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rekonstrukciji dijela objekta Jedinice za bezbjednost saobraćaja MUP-a Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.06.2016 47.020,64
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji pritvorskih jedinica u organizacionoj jedinici Druge PU Ugovaranje i realizacija 30.946,21 "INTERMING" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji dijela objekta Druge PU Ugovaranje i realizacija 86.169,78 "GALBOLS" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rekonstrukciji dijela objekta Druge PU Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.06.2016 30.946,21
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rekonstrukciji dijela objekta Druge PU Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.06.2016 86.169,78
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o pokretanju postupka javne nabavke plastenika, sistema za navodnjavanje malina i sadnica malina Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.08.2016
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2016. godinu Plan nabavki 09.08.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka, isporuka i instalacija licenci za automatiziranje kancelarijskog poslovanja u KUIP Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija 02.08.2016 26.208,00 "PROCOM" d.o.o. Gračanica
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu UGOVOR O OSIGURANJU VOZILA, VOZACA I PUTNIKA Ugovaranje i realizacija 05.04.2016 9.330,90 DD za osiguranje VGT Visoko
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku i montažu radnog stola sa nadogradnjom i pokretnih kaseta za stolove Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.08.2016 6.000,00
Ministarstvo za boračka pitanja Obavještenje o nastavku postupka javne nabavke u otvorenom postupku: nabavka, transport i isporuka građevinskog materijala za pripadnike boračke populacije Kantona Sarajevo za 2016. godinu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.02.2016 529.998,94
Stručna služba za zajedničke poslove Usluge izrade službenih legitimacija za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija 03.08.2016 6.945,12 Samostalna obrtničko-zlatarsko juvelirska radnja vl. Sofić Fahrudin
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku stručne literature za potrebe Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.07.2016 135,01
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka stručne literature za potrebe Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.07.2016
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu POJASNJENJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE I ISPORUKE DIZEL GORIVA EURO - DSL EN 590 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.07.2016
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O IZBORU DRUGORANGIRANOG PONUDJACA U POSTUPKU NABAVKE DVA ROVOKOPACA-UTOVARIVACA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.07.2016 375.570,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za izradu amblema i oznaka za policijske uniforme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.07.2016 6.000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za usluge skidanja i našivanja amblema i oznaka na policijske uniforme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.07.2016 6.000,00
Stručna služba za zajedničke poslove Usluge servisiranja klima uređaja u službenim vozilima Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija 25.07.2016 3.510,00 "KLIMACENTAR" d.o.o. Sarajevo
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU ROBA - DIZEL GORIVA EURO - DSL EN 590 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.07.2016
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu OBAVJESTENJE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE LOŽ ULJA EXTRA LAKO (LUEL) PREMA BAS 1002-2014 ZA ZAGRIJAVANJE PROSTORIJA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.07.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka mobilnog aparata Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 18.07.2016
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju u plan javnih nabavki Plan nabavki
Stručna služba za zajedničke poslove Usluge izrade službenih legitimacija za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.05.2016 6.945,00
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka mjenica za potrebe Ministarstva finansija Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.07.2016 1.000,00 22.07.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka javne nabavke Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.07.2016 1.000,00 22.07.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o zakupu garažnog prostora Ugovaranje i realizacija 22.07.2016 09.06.2016 386,10 KJP "CENTAR SKENDERIJA" d.o.o. Sarajevo
Zavod za informatiku i statistiku KS Ugovor za nabavku mrežne opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.07.2016 1.052,81 1.052,81 MMCC doo Sarajevo 4200508610002
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Ugovor o nabavci softverske aplikacije za realizaciju pilot projekta "Elektronski dnevnik" Ugovaranje i realizacija
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvršenje usluge - Nabavka opreme - pokretna klima za hlađenje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.07.2016 1.928,20
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka opreme za realizaciju projekta "Elektronska učionica" Pokretanje i tok postupka
Ministarstvo saobraćaja UGOVOR za nabavku usluga u 2016. godini: Nabavka opreme - Klima za hlađenje Ugovaranje i realizacija 1.928,20 1.928,20 Bau - Garten
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka opreme za realizaciju projekta "Elektronska učionica" Pokretanje i tok postupka
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvršenje usluge - Nabavka opreme za parkirališta - Profesionalna lisica za blokadu vozila Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.07.2016 6.993,93
Ministarstvo saobraćaja UGOVOR za nabavku usluga u 2016. godini: Nabavka opreme za parkirališta - profesionalna lisica za blokadu vozila Ugovaranje i realizacija 13.07.2016 6.993,93 6.993,93 Intertraffic d.o.o. Banja Luka
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Ugovor o nabavci i izvršenju usluge "Edukativna platforma - Ljetna škola za mlade talentovane učenike/naučnike" Ugovaranje i realizacija
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o petoj dopuni Plana javnih nabavki za 2016.godinu Plan nabavki
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o dodjeli radova na mašinskim instalacijama u zgradi namjenjenoj za smještaj izbjeglice u Hrasnici Ugovaranje i realizacija 14.07.2016 14.07.2016 16.181,10 "REAW" d.o.o Sarajevo
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDJACA ZA NABAVKU LOZ ULJA EXTRA LAKO Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.07.2016 34.200,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma - nabavka usluga tapaciranja vrata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.07.2016 1.500,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Isporuka lož ulja za grijnu sezonu 2016/2017 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.07.2016 85.760,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Sukcesivna isporuka pogonskog goriva za automobile Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.07.2016 728.800,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Nabavka usluga kasko osiguranja motornih vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.07.2016 90.000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Usluge osiguranja motornih vozila - Obavezno osiguranje Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.07.2016 85.000,00
Ukupno po stranici 2.380.172,32 499.674,14 23.906,69