Pretraga

Ukupno 1781
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum - ugovor LOT 2 "ITG" doo Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.04.2016 5.379,66 "ITG" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru "SJEMENARNA" doo Široki Brijeg Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.04.2016 1.571,80
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum-ugovor LOT 1 "ITG" doo Sarajevo Ugovaranje i realizacija takmičarski dijalog 01.04.2016 28,08 "ITG" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo saobraćaja UGOVOR za nabavku usluga u 2016. godini: Podrška pri topološkoj validaciji geometrijske (prostorne) komponente baze podataka javnog gradskog saobraćaja Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija 6.458,40 6.458,40 Tingea d.o.o.
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru "KONICA MINOLTA POSLOVNA RJEŠENJA BH" doo Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 31.03.2016 17.433,00
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Ugovor o nabavci ormarića Ugovaranje i realizacija
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka o pokretanju postupka nabavke ormarića Pokretanje i tok postupka
Stručna služba za zajedničke poslove Informacija za nabavku punjenja za ultra kartice Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 29.03.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor AUTOSERVIS "UZEIRBEGOVIĆ" Zenica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.01.2016 3.978,00 AUTOSERVIS "UZEIRBEGOVIĆ" Zenica
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o zakupu Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 05.02.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor "MOUNTAIN" doo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.03.2016 1.708,20 "MOUNTAIN" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor "KAMER COMMERCE" doo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.03.2016 5.765,81 "KAMER COMMERCE" d.o.o. Sarajevo
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu RJESENJE SA IZMJENAMA TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA NABAVKU ROVOKOPACA - UTOVARIVACA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.03.2016
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Plan nabavki Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za 2016. godinu Plan nabavki
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru JP "AUTOCESTE FBiH" doo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.01.2016 2.925,00
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Bar kod čitači Pokretanje i tok postupka
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru "HIDROINVEST" doo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.03.2016 163,80
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka o izboru najpovoljnijeg izvođača - Bar kod čitači Pokretanje i tok postupka
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o pokretanju otvorenog postupka za nabavku i isporuku prehrambenih artikala i sred. lične higijene Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor "VINOJUG" doo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.02.2016 6.991,22 "VINOJUG" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru "KAMER COMMERCE" doo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.03.2016 261,59
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku diktafona "KAMER COMMERCE" doo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.02.2016 159,89
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru "GALBOLS" doo - LOT 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.03.2016 765,18
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru "GALBOLS" doo - LOT 1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.03.2016 256,51
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru "OMEGA" doo Živinice Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.02.2016 583,00
Stručna služba za zajedničke poslove Usluge izrade sistema detekcije plina u Kolektivnom centru Hrasnica za potrebe Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.02.2016 587.750,00 Ugovor "DINALSA" doo
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru "ELEKTING" doo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.01.2016 1.525,68
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru "JYSK" doo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.02.2016 2.700,00
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru "FINEKS" doo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.02.2016 70,20
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o zakupu "BOSTON COMPANY" doo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.01.2016 93,60 "BOSTON COMPANY" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru LOT 2 "ITG" doo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.03.2016 5.379,66
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru LOT 1 "ITG" doo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.03.2016 28,08
Zavod za informatiku i statistiku KS Ugovor za nabavku uređaja NAS Storage Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.03.2016 5.990,40 5.990,40 R&S doo Sarajevo 4200056290005
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o DRUGOJ dopuni Plana javnih nabavki za 2016. godinu Plan nabavki
Ministarstvo privrede Ugovor br. 17-14-23024-25 Pokretanje i tok postupka
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ugovor o pružanju usluga edukacije Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 23.03.2016 05.02.2016 329,99 329,99 Društvo za unutrašnju i spoljnju trgovinu i finansijske usluge "Babel" d.o.o.
Ministarstvo privrede Ugovor br. 17-14-23024-24 nabavka i isporuka servera Pokretanje i tok postupka
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ugovor o isporuci računarske opreme Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 23.03.2016 1.220,90 1.220,90 Kamer Comerce d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo privrede Ugovor br. 17-14-31236-20 o kupoprodaji motornog vozila Pokretanje i tok postupka
Ministarstvo privrede Ugovor br. 17-14-31236-20 o kupoprodaji motornog vozila Ugovaranje i realizacija
Ministarstvo privrede Ugovor br. 17-14-26206-30 Pokretanje i tok postupka
Ministarstvo privrede Ugovor br. 17-14-23024-23 Pokretanje i tok postupka
Ministarstvo privrede Plan nabavki Uprave za šumarstvo za 2016. godinu Plan nabavki
Ministarstvo privrede Plan nabavki Ministarstva privrede za 2016. godinu Plan nabavki
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDJACA ZA OBAVEZNO OSIGURANJE VOZILA, VOZACA I PUTNIKA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.03.2016 9.330,90
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Obrazac praćenja i realizacije ugovora okvirnog sporazuma ministarstva Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 21.03.2016
Ministarstvo za boračka pitanja Obavještenje o dodjeli ugovora – pružanje ulsuga tehničke podrške u povodu predstavljanja Idejnog projekta Memorijalnog centra Žuč Ugovaranje i realizacija
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o izboru najpovoljinijeg ponuđača - pružanje usluga klimatskog liječenje - rehabilitacije Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu TENEDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU ROVOKOPACA - UTOVARIVACA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o izboru najpovoljinijeg ponuđača - pružanje usluga tehničke podrške Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
Ukupno po stranici 43.154,29 625.694,26 13.999,69