Pretraga

Ukupno 2570
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum/ugovor o nabavci kancelarijskog materijala LOT 3 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.02.2017 58.144,09 "DEFTER-KOMERC" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvršenje usluge - Hosting poslovne aplikacije za poništenje, dopune i plaćanje elektronskih kartica Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.02.2017 7.020,00
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum/ugovor o nabavci kancelarijskog materijala LOT 2 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.02.2017 53.235,24 "DEFTER-KOMERC" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum/ugovor o nabavci kancelarijskog materijala LOT 1 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.02.2017 28.311,31 "DEFTER-KOMERC" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo finansija usluge vršenja prodaje 200000 komada administrativnih taksenih maraka (administrativne taksene marke u apoenima od 1 KM, 2 KM, 5 KM i 10 KM) u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.01.2017 1.590,00 1.590,00 DUHANPROMET D.O.O SARAJEVO ID broj:4200342970005
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje el.instalaterskih radova u Ministarstvu finansija Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.02.2017 6.284,07
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku fotoaparata i kamere Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.02.2017 1.855,00
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka fotoaparata i kamere za potrebe Press službe Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.02.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci, isporuci i montaži opreme za kontrolu radnog vremena Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2017 1.835,32 "UNILAB" d.o.o. Sarajevo
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDJACA ZA NABAVKU SPECIJALNOG VOZILA ZA PROBIJANJE I CISCENJE KANALIZACIJE Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.02.2017 283.977,16
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o servisiranju i popravci velikih i malih rolo vrata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2016 780,00 780,00 PRAXIS d.o.o Sarajevo
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 285-1-3-8-3-9/17 Pokretanje i tok postupka
Stručna služba za zajedničke poslove Usluge kontrole,tekućeg održavanja i održavanja u funkciji video nadzora i sistema vatrodojave u objektima KS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.02.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o prvoj (I) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2017.godinu Plan nabavki
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDJACA ZA NABAVKU I ISPORUKU RADNIH UNIFORMI ZA VATROGASCE 1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2017 78.343,20
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku ručnih satova Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.12.2016 24.839,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o servisiranju i popravci klizne kapije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2016 3.562,00 3.562,00 M-DOOR d.o.o. Kiseljak
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupovini profesionalnih usisivača Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2016 6.949,80 6.949,80 Papilon d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci pribora za uzimanje uzoraka krvi i urina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2016 7.001,28 7.001,28 Derby Trade d.o.o. Brčko
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci usluga skidanja i našivanja amblema i oznaka za policijske uniforme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2016 6.084,00 6.084,00 DINO d.o.o. Tuzla
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci ručnih satova Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.12.2016 24.839,00 24.839,00 SILVER TREND d.o.o. Mostar
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o poništenju postupka javne nabavke za LOT 2 - Stolarski radovi Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.02.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o poništenju postupka javne nabavke za LOT 1 - Razni građevinski radovi Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.02.2017
Ministarstvo za boračka pitanja Postupka nabavke usluga banjskog lijecenja medicinske rehabilitacije Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 08.02.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge LOT 2 - vulkanizerske usluge Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 01.02.2017 20.798,50
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge LOT 1 - pranje vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 01.02.2017 97,95
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 285-1-3-7-3-8/17 Pokretanje i tok postupka
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge ddd - LOT 1 /usluge dezinfekcije i uništavanja štetočina/ Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 01.02.2017 2.925,00
Ministarstvo pravde i uprave Usluge izrade službenih legitimacija za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.08.2016 6.945,00 6.945,00 SO Zlatarsko juvelirska radnja vl. Sofić Fahrudin
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kafe Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.02.2017 6.986,66
Ministarstvo saobraćaja Ugovor za nabavku robe u 2017. godini: Nabavka kancelarijskih stolica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2017 5.144,49 FEF Export import d.o.o.
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka jn za izvođenje el.instalaterskih radova Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.01.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma - nabavka kancelarijskih stolica Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.02.2017 5.144,49
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka jn za nabavku kafe Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.01.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci sitnih dijelova za računarsku opremu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2016 2.714,40 2.714,40 R&S Vogošća
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci fluorescentnih prsluka sa natpisom "POLICIJA" i reflektirajućih narukavlja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2016 3.042,00 3.042,00 "Uslužnost" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci radnih odijela i HTZ obuće za informatičare, majstore, higijeničarke, konobare i kuhare Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2016 3.897,74 3.897,74 "Uslužnost" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci telefona za potrebe MUP-a KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2016 Papilon d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci znački za inspektore Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2016 1.345,50 1.345,50 HELEDIS d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci ampula za alkometre Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2016 6.879,60 6.879,60 "MIBO KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci dva sigurnosna sefa za potrebe Uprave policije MUP-a KS Ugovaranje i realizacija 30.12.2016 6.479,47 6.479,47 PRIMAT d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci kopir aparata Canon MF-614dn i SENSYS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2016 7.012,98 7.012,98 RACIONAL d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o izvođenju dodatnih radova na izradi kabina u jedinici za pritvor Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 6.150,92 6.150,92 "Interming" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci grijalica i konvektora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2016 Papilon d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka JN u Plan JN za 2017.-1 Plan nabavki
Ministarstvo saobraćaja UGOVOR o pružanju usluga Urgentno održavanje semaforiziranih raskrsnica u KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 6.987,47 STEP d.d.
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvršenje usluge - Urgentno održavanje semaforiziranih raskrsnica u Kantonu Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 6.987,47
Zavod za informatiku i statistiku KS Kancelarijski materijal I kvartal 2016. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2016 464,22 464,22 R&S doo Sarajevo 4200056290005
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum/ugovor o servisiranju motornih vozila marke VW Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.01.2017 140,40 "AC QUATTRO" d.o.o. Sarajevo
Zavod za informatiku i statistiku KS Kancelarijski materijal II kvartal 2016. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.05.2016 428,99 428,99 R&S doo Sarajevo 4200056290005
Ukupno po stranici 445.258,50 249.965,22 96.166,90