Pretraga

Ukupno 2379
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i ugrandju stolarije na objektu PS Stari Grad Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.12.2016 29.588,40
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju konkurentskog postupka "Nabavka ručnih satova za penzionisane službenike MUP-a KS" 1 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.12.2016 21.000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - usluge obaveznog osiguranja motornih vozila MUP-a KS Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 79.720,63 79.720,63 "BOSNA SUNCE OSIGURANJE" d.d. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - izrada izvedbenog projekta adaptacije prostorija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 2.340,00 2.340,00 "ARGENTARIA" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o servisiranju kamere na sistemu video-nadzora 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.11.2016 837,32 837,32 "UNILAB" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku fluorescentnih prsluka sa natpisom "POLICIJA" Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.12.2016 6.000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku taktičkih uniformi ACU i taktičkih čizama Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.12.2016 198.806,40
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku pancira za potrebe Uprave policije MUP-a KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.12.2016 139.464,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku stolica i ostalog kancelarijskog namještaja za potrebe MUP-a KS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.12.2016 16.264,17
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku namještaja za potrebe Druge PU i Jedinice za saobraćaj MUP-a KS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.12.2016 23.505,30
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora Izrada projekta stambeno poslovnog objekta prema UP Grbavička Ugovaranje i realizacija 28.12.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme i dijelova za potrebe Jedinice za specijalističku podršku MUP-a KS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.12.2016 53.855,10
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku službenih motornih vozila za potrebe MUP-a KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.12.2016 1.169.883,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor za kasko osiguranje motornih vozila Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 66.296,25 66.296,25 "SARAJEVO OSIGURANJE" d.d. Sarajevo
Ministarstvo za boračka pitanja Pokretanje postupka nabavke pružanja ugostiteljskih usluga za potrebe savjetovanja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.12.2016 600,00
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Ugovor o održavanju sistema javne rasvjete na području Kantona Sarajevo Općina Ilidža Ugovaranje i realizacija 01.12.2016 TESTINGELEKTRO d.o.o.
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Ugovor o održavanju sistema javne rasvjete na području Kantona Sarajevo Općina Trnovo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.12.2016 Telefongradnja d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Ugovor o održavanju sistema javne rasvjete na području Kantona Sarajevo Općina Ilijaš Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.12.2016 TESTINGELEKTRO d.o.o.
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Ugovor o održavanju sistema javne rasvjete na području Kantona Sarajevo Općina Stari Grad Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.12.2016 Step d.d. Sarajevo
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Ugovor o održavanju sistema javne rasvjete na području Kantona Sarajevo Općina Vogošća Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.12.2016 SES d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Ugovor o održavanju sistema javne rasvjete na području Kantona Sarajevo Općina Hadžići Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.12.2016 Telefongradnja d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nadogradnji mrežne infrastrukture Ugovaranje i realizacija 81.871,10 81.871,10 Konzorcij "KING ICT" d.o.o. Sarajevo i "KING ICT" d.o.o Zagreb
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupovini taktičke multicam uniforme Ugovaranje i realizacija 14.10.2016 2.373,02 2.373,02 "KM TRADE" d.o.o. Visoko
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka o pokretanju javne nabavke softverskog rješenja za vođenje baze podataka o ostvarenim sportskim rezultatima učenika osnovnih i srednjih škola u KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o kupoprodaji motornog vozila Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.12.2016 44.403,00 "PORSCHE BH" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka o pokretanju javne nabavke multifunkcisjkih uređaja za MONM KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka JN u Plan JN za 2016. Plan nabavki 26.12.2016
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka o javnoj nabavci 7 projektora za potrebe vrtića JU Djeca Sarajeva putem direktnog postupka Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka o javnoj nabavci usluge edukativnog programa "Problem pretilosti djece u školama KS" putem direktnog postupka Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka o javnoj nabavci obavještajnih panoa za škole putem direktnog postupka Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci službenih suvenira Ugovaranje i realizacija 2.691,00 2.691,00 "Goldschmide - Juwelier", Samostalna obrtničko-zlatarska radnja
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 57.667,96
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupovini hrane za službene pse 1 Ugovaranje i realizacija 5.838,00 5.838,00 "BOSNET GROUP" d.o.o. Hadžići
Ministarstvo za boračka pitanja Postupka nabavke usluga sudskog vještaka građevinske struke Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.12.2016 510,00
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka o poništavanju postupka javne nabavke sigurnosnih golova- LOT 2 -Rukometni golovi Pokretanje i tok postupka
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke sigurnosnih golova- LOT 1 -Golovi za mali nogomet Pokretanje i tok postupka
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci suvenira Ugovaranje i realizacija 28.10.2016 3.807,18 3.807,18 "EUROFER" d.o.o. Tuzla
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupovini svečanih policijskih uniformi Ugovaranje i realizacija 1.110,33 1.110,33 "Uslužnost" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka, isporuka i montaža opreme za kontrolu radnog vremena Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.12.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o otkazivanju postupka jn Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.12.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci auto-dijelova 1 Ugovaranje i realizacija "AUTOELEKTRA" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka novogodišnje galanterije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.12.2016 6.979,05
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka jn 2 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.12.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci računara i računarske opreme LOT 1 - server Ugovaranje i realizacija 22.12.2016 24.871,98 "KAMER COMMERCE" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove ugovor o osiguranju vozila LOT 1 - obavezno osiguranje Ugovaranje i realizacija 21.12.2016 19.173,24 "EUROHERC OSIGURANJE" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka jn 1 Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 29.11.2016
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu UGOVOR ZA NABAVKU I ISPORUKU OPREME ZA TRAZENJE ZATRPANIH OSOBA U RUSEVINAMA Ugovaranje i realizacija 20.12.2016 57.941,91 Financ d.o.o. Mostara
Stručna služba za zajedničke poslove Izvođenje radova na elektroinstalacijama u zgradi Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 19.12.2016 4.447,35
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu UGOVOR O NABAVCI, ISPORUCI I INSTALACIJI DETEKTORSKOG SISTEMA SA CETIRI DETEKTORA (PROPORCIONALNA BROJACA) ZA MJERENJE UKUPNE ALFA I BETA CESTICE NISKOG BEKGRAUNDA Ugovaranje i realizacija 21.12.2016 116.941,50 „SHOT“ d.o.o. Zenica
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka jn za dodatne radove na elektroinstalacijama u zgradi Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 29.11.2016
Ukupno po stranici 1.728.570,73 510.216,46 246.884,83