Pretraga

Ukupno 2570
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ministarstvo finansija usluge stručnog osposobljavanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.12.2017 270,00 270,00 FINconsult d.o.o. Tuzla 4209808770009
Ministarstvo finansija poslastice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2017 120,00 120,00 SUR Caffe slastičarna "PALMA" Sarajevo 4300516370007
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka potrošnog materijala i poterpština za održavanje higijene u KS - LOT 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.11.2017 70.307,64
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka potrošnog materijala i poterpština za održavanje higijene u KS - LOT 1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.11.2017 121.434,30
Zavod za informatiku i statistiku KS Osiguranje uposlenika 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.03.2018 1.069,20 1.069,20 ASA OSIGURANJE DD, Sarajevo, 4201261240009
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o drugoj (II) dopuni Plana javnih nabavki za 2018. godinu Plan nabavki
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o kupoprodaji opreme za telefonsku mrežu i telefonsku centralu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.03.2018 2.667,60 ErlAng d.o.o. Sarajevo
Služba protokola Ugostiteljske usluge (radni sastanak i ručak) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.02.2018 Royal Residence d.o.o. (Hotel Bjelašnica), ID broj: 4200458920048
Služba protokola Usluge prevođenja svih stranih jezika (usmeno i pismeno) za 2018. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.01.2018 3.510,00 Barbados Sarajevo, ID broj: 4200825260050
Press služba Plan nabavki Press službe KS za 2018.godinu Plan nabavki 05.02.2018
Služba protokola Nabavka cvijeća i cvijetnih proizvoda za 2018. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.01.2018 6.500,00 KJKP "Park" Sarajevo
Služba protokola Ugostiteljske usluge - ručak Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.01.2018 708,00 708,00 4 sobe gospođe Safije, ID broj: 4301676190001
Ministarstvo unutrašnjih poslova Aneks Ugovora o servisiranju motornih vozila marke VW Ugovaranje i realizacija AUTODELTA d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Aneks Ugovora o nabavci tonera, ketridža i ribona Ugovaranje i realizacija CROBOX d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci stakla za šalter salu Ugovaranje i realizacija 4.570,38 4.570,38 RAMA GLAS d.o.o. Ilidža
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o servisiranju motornog vozila marke Suzuki Vitara UP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 4.032,70 4.032,70 Auto Centar Betanija d.o.o . Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci promotivnog materijala UP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 1.365,48 1.365,48 MURIX d.o.o. Tešanj
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka pokretanju postupka javne nabavke za pružanje usluga praćenja povrata odobrenih novčanih pozajmica za rješavanje stambenih potreba boraca-branitelja Bosne i Hercegovine odobrenih na teret Budžeta Kantona Sarajevo za 2011. i 2012. godinu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.03.2018 370.000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku usluga osiguranja radarskih sistema i kućišta za radarski sistem Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.03.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku štampanog materijala MUPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.03.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku prehrambenih porizvoda MUPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.03.2018
Služba protokola Nabavka notesa A6 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2018 202,18 202,18 Kovertelux d.o.o. Sarajevo, ID broj: 200116370003
Služba protokola nabavka zvekira (dodatak za mobitel) - Reprezentacija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.03.2018 877,50 877,50 WEB 387, ID broj: 4302859640002
Služba protokola Ugostiteljske usluge - Koktel Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.02.2018 1.500,00 1.500,00 Europe dd Hotel Europe, ID broj: 4200375800000
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o pokretanju otvorenog postupka za nabavku i isporuku prehrambenih proizvoda (artikala) i sredstava za ličnu higijenu za pripadnike boračke populacije Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.03.2018
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Sinergia Consulenze Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 5.867,49
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu PRVA IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVKI ZA 2018 Plan nabavki 28.02.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE AUTO-DIJELOVA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.03.2018
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Izmjena i dopuna Plana nabavki za 2018.godinu Plan nabavki 21.03.2018
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2018.godinu Plan nabavki 21.03.2018
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o poništenju postupka monitoring klizišta Terezija 2 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora glavni projekat gradevinske jame OŠ Pofalici Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci promotivnog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 3.325,72 3.325,72 R&S d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Korekcija Plana nabavki za 2018. godinu -2 Plan nabavki
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE USLUGE OSIGURANJA VOZILA VOZAČA I PUTNIKA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.03.2018 10.324,40
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka nabavke sredstava za čišćenje i održavanje oružja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.03.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka nabavke policijskog terenskog vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.03.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku usluga zamjene krila vrata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.03.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor nabavka kancelarijskog namještaja up Ugovaranje i realizacija 7.013,00 7.013,00 Sarajevo Business Consulting d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka nabavke baterijskih uložaka UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.03.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku prehrambenih proizvoda UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.03.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci avio-karata Ugovaranje i realizacija 1.430,00 1.430,00 Air Line Tours d.o.o.
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije za apliciranje na EU fondove-ERASMUS+ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 6.000,00 6.000,00 Fondacija za visoko obrazovanje - SUS BiH
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Nabavka materijala za 3D printere za škole na području Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 6.991,92 6.991,92 R&S d.o.o Vogošća
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za servisiranje sistema video nadzora u org. jedinicama Uprave policije MUP-a KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.03.2018
Služba protokola za 2018. godinu Plan nabavki 16.03.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o poništenju postupka javne nabavke radova tekućeg održavanja LOT 2 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.03.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača javne nabavke radova tekućeg održavanja LOT 1 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.03.2018 17,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku usluga specijalističke prilagođene obuke "Administriranje Juniper Networks SRX firewalla" Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.03.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum o servisiranju motornih vozila i isporuci originalnih dijelova za servisiranje vozila marke NISSAN Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 02.03.2018 8.190,00 "AUTOHIT" d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 577.950,83 60.343,68 39.476,08