Pretraga

Ukupno 4488
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupoprodaji peleta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.10.2019 "FARANG TSC" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o izvođenju građevinsko-zanatskih radova _ulica Nurije Pozderca Ugovaranje i realizacija 30.09.2019 18.400,86 "INTERMING"d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o servisiranju mv marke VW Transporter Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.10.2019 560,20 "AUTODELTA" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupoprodaji sportske odjeće i opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.09.2019 4.293,34 "SPORT VISION" d.o.o. Bijeljina
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci auto guma -MUP KS Ugovaranje i realizacija 20.09.2019 865,80 865,80 AUTOELEKTRA d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor- nabavka vanrednih obroka Ugovaranje i realizacija 04.09.2019 8.400,00 8.400,00 "Ćevabdžinica Zmaj" Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tenderska dokumentacija_nabavka nepredviđenih i dodatnih građevinsko-zanatskih radova_Grkarica Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 16.10.2019
Ministarstvo saobraćaja Izvođenje radova rekonstrukcije/ sanacije dijela Reljevske ulice Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.08.2019 129.576,38
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci rezervnih auto-dijelova za motorna vozila marke Toyota (LOT 4) i Suzuki (LOT 12) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.10.2019 KARE d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - nabavka rezervnih auto-dijelova za motorna vozila marke Ford (LOT 2) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.10.2019 KARE d.o.o. Sarajevo
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Nabavka baterija za vatrogasne lampe Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2019 656,70 656,70 RS Electronic Sarajevo 4200882140001
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Nabavka namještaja za potrebe Ureda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.09.2019 5.358,60 01.10.2019 5.358,60 5.358,60 SPRŽO COMPANY d.o.o. Sarajevo
Press služba Dopuna Plana nabavki Press službe za 2019.godinu Plan nabavki 15.08.2019
Ministarstvo saobraćaja Održavanje postojećih parking površina Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.10.2019
Ministarstvo saobraćaja Izmjena plana javnih nabavki za 2019. godinu Plan nabavki 16.10.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o poništenju postupka javne nabavke zaštitnih kaciga za vatrogasce Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.10.2019
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o poništenju postupka Izvođenje radova na sanaciji klizišta Mehtefcic, Opcina Vogosca (faza I) ponovljeni postupak Ugovaranje i realizacija
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka ultra punjenja Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 07.10.2019 8.000,00
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka kancelarijskog materijala - Izdaci za ostali administrativni materijal Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 02.10.2019 6.836,42
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka kancelarijskog materijala - Izdaci za obrasce i papir Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 02.10.2019 7.968,28
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o pokretanju postupka javne nabavke hidrauličnih makaza sa agregatom i alatom za blindo vrata Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.10.2019
Ministarstvo saobraćaja Nabavka računara za potrebe Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.10.2019
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2019. godinu - Racunari Plan nabavki 10.10.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o pokretanju postupka javne nabavke vatrogasnog vozila - navalnog Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.10.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o redovnom održavanju motornih vozila marke Fiat u garantnom roku (LOT2) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.09.2019 AUTO CENTAR Italy d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Okvirni sporazum - sukcesivna nabavka usluga redovnog održavanja motornih vozila marke Fiat u garantnom roku (LOT2) Ugovaranje i realizacija 30.09.2019 AUTO CENTAR Italy d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o servisiranju motornih vozila marke Škoda (LOT2) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.09.2019 DRR AUTO d.o.o. Kiseljak
Ministarstvo unutrašnjih poslova Okvirni sporazum - sukcesivna nabavka usluga servisiranja motornih vozila marke "Škoda" (LOT2) Ugovaranje i realizacija 25.09.2019 DRR AUTO d.o.o. Kiseljak
Ministarstvo saobraćaja Izmjena plana nabavki Plan nabavki 11.10.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o poništenju postupka javne nabavke vatrogasne opreme Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.10.2019
Ministarstvo saobraćaja Izmjena plana nabavki Plan nabavki 04.10.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - ponovno pokretanje postupka "Nabavka radnih stanica i računara" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.10.2019
Ministarstvo saobraćaja Izrada elaborata brojanja saobraćaja u ulici Vilsonovo šetalište Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.09.2019 6.000,00
Ministarstvo saobraćaja Siguran saobraćaj u zoni radova na cesti Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.09.2019 6.961,50
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2019. godinu - Sedmica mobilnosti Plan nabavki 04.09.2019
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2019. godinu - saobraćajni znakovi Plan nabavki 23.09.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o pokretanju postupka javne nabavke auto-cisterni za pitku vodu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.10.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku radova na izgradnji spomen obilježja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.10.2019
Ministarstvo saobraćaja Izrada elaborata brojanja saobraćaja u ulici Vilsonovo šetalište Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.09.2019 7.020,00 NTSI Institut d.o.o.
Zavod za informatiku i statistiku KS Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za nabavku opreme za Data Centar organa uprave Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.10.2019
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka usluge internet konekcije u 2020. do 2022. god. za potrebe Zavoda Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.10.2019
Stručna služba Vlade PLAN JAVNIH NABAVKI 2019.GODINA Plan nabavki 15.02.2019
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o Desetoj (X) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2019. godinu Plan nabavki 04.10.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radnih vatrogasnih uniformi Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.10.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Nabavka tonera za laserske štampače Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.10.2019 549,19 549,19 Crobox d.o.o.
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izmjeni Odluke o pokretanju postupka Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.10.2019
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o poništenju postupka javne nabavke: Izvođenje radova na sanaciji padine i konstrukcije mosta na lokalitetu Hakije Kulenovića (faza I i faza II) Ugovaranje i realizacija
Stručna služba Vlade ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PLANA JAVNIH NABAVKI Plan nabavki 02.10.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o ponovnom provođenju postupka nabavke usluga tehničkog pregleda motornih vozila Pokretanje i tok postupka 02.10.2019
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Nabavka, isporuka i instalacija licenci za automatiziranje kancelarijskog poslovanja u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo - Ugovor o kupoprodaji Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.970,85 16.970,85 BBS DOO
Ukupno po stranici 170.701,18 63.075,54 32.801,14