Pretraga

Ukupno 1619
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke za usluge popravke vozila marke FIAT Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.06.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Poništenje odluke za nabavku motornih vozila za potrebe Kantonalne uprave za inspekcijske poslove - LOT 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.06.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Poništenje odluke za nabavku motornih vozila za potrebe Kantonalne uprave za inspekcijske poslove - LOT 1 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.06.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Poništenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge operativnih faza (proljetnih i jesenjih) obavezne preventivne sistematske deratizacije 2017-2019 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.06.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka jn za nabavku mot.vozila za potrebe Ministarstva za rad, soc.politiku, raseljena lica i izbjeglice KS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.06.2017
Ministarstvo privrede LOT 3 - Pružanje usluge nadzora nad realizacijom Projekta kartiranja šuma i šumskih zemljišta u GJ "Zujevina", ŠGP "Igmansko" na pedološkim, fitocenološkim i tipološkim osnovama Pokretanje i tok postupka 23.06.2017
Ministarstvo privrede LOT 2 - Pružanje usluge nadzora nad realizacijom Projekta planiranja šumsko-uzgojnih mjera u područjima ugroženim od klizišta na području Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka 23.06.2017
Ministarstvo privrede LOT 1 - Pružanje usluge nadzora nad realizacijom Projekta izrade elaborata o usklađianju površina šuma i šumskih zemljišta za ŠGP "Igmansko" i ŠGP "Trnovsko" Pokretanje i tok postupka 23.06.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o petoj (V) dopuni Plana javnih nabavki za 2017. godinu Plan nabavki
Kabinet premijera Izmjene i dopune plana nabavki Plan nabavki 19.06.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Anex Ugovora o pružanju usluga kontrole, servisa, punjenja i nabavku aparata za početno gašenje požara Ugovaranje i realizacija "PROVING INŽINJERING" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci taktičkih uniformi multicam i taktičkih čizama Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 198.806,40 198.806,40 "KM TRADE" d.o.o. Visoko
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci pancira Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 139.464,00 139.464,00 "KM TRADE" d.o.o. Visoko
Ministarstvo unutrašnjih poslova Aneks Ugovora o sukcesivnom pružanju usluga servisiranja kopir aparata "Canon" Ugovaranje i realizacija "FACIT" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum - ugovor o servisiranju motornih vozila marke RENAULT-DACIA Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.05.2017 138,06 "GUMA M" doo Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavi i isporuci uređaja za spremanje i čitanje medija Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 24.05.2017 808,47 "ASPO RAIL" doo Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka jn za nabavku i ugradnju klima uređaja za Kabinet potpredsjedavajućeg Skupštine KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.06.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o otkazivanju postupka jn za usluge fizičkog obezbjeđenja objekta "Trezor" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 31.05.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o izvođenju poslova deviperacije (tretman protiv zmija) na području Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.06.2017 "DERATIZER" doo Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za usluge deviperacije (tretman protiv zmija) Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.06.2017 4,00
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka jn za usluge deviperacije /tretman protiv zmija/ za potrebe Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.06.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum -ugovor o tekućem održavanju objekata KS - građevinski radovi /hitne intervencije/ Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.05.2017 1.725,52 "GALBOLS" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku policijske opreme - dron sa pratećom opremom i dijelovima Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.06.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku 2 fotelje i 31 kancelarijske stolice Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.06.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Aneks Ugovora o sukcesivnom pružanju usluga servisiranja printera Ugovaranje i realizacija "FACIT" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Aneks Ugovora o mehaničkom čišćenju dimovodnih objekata Ugovaranje i realizacija ZODD "DIMNJAK" Sarajevo
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu NABAVKA PUMPNOG AUTOMATA ZA GORIVO Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.05.2017 6.669,00 6.669,00 Delta Petrol d.o.o. Kakanj 4218209460009
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O IZBORU DRUGORANGIRANOG PONUĐAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE OPREMA ZA SPAŠAVANJE I ZA KRIZNE SITUACIJE Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.06.2017 49.867,29
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci pogonskog goriva Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak "HIFA PETROL" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci goriva Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.06.2017 "GREEN OIL" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Aneks Ugovora o sukcesivnom pružanju suluga servisiranja motocikala marke "Moto Guzzi Breva" Ugovaranje i realizacija "TRIAB" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o servisiranju sistema video-nadzora - 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 1.123,20 1.123,20 "UNILAB" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci rashladnih uređaja za čuvanje bioloških tragova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 7.018,83 7.018,83 "DERBY TRADE" d.o.o. Brčko
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Step Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 52.635,94
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu NABAVKA PRENOSNIH AGREGATA ZA STRUJU (benzinski) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.06.2017 6.149,94 6.149,94 TRANZITEXPORT d.o.o. Sarajevo 4200950910007
Ministarstvo za boračka pitanja Postupka nabavke usluga tehničke podrške WC mobilne kabine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 468,00 468,00 Eko mobil group d.o.o. Sarajevo
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE VATROGASNOG TEHNIČKOG VOZILA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.06.2017
Ministarstvo zdravstva IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI MINISTARSTVA ZDRAVSTVA KS ZA 2017. GODINU Plan nabavki 13.06.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA U POSTUPKU NABAVKE OPREME ZA SPAŠAVANJE I ZA KRIZNE SITUACIJE Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.06.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.06.2017 7.020,00
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU SANITETSKIH VOZILA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.06.2017 184.099,50
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka nabavke: Izgradnja i opremanje tramvajskih stajališta za kontrolisanu naplatu karata i uvođenje elektronskog sistema naplate Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.06.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o poništenju postupka javne nabavke rekonstrukcija bazena na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu Ugovaranje i realizacija
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU LOŽ ULJA EXTRA LAKO PREMA BAS 1002 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu NABAVKA ALATA ZA MEHANIČARE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.05.2017 7.009,65 7.009,65 CROM BH d.o.o. Sarajevo 4201047320003
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Izmjene i dopune Plana javnih nabavki br 13-14-282-17 od 06.01.2017 Plan nabavki
Ministarstvo saobraćaja Izmjena plana javnih nabavki za 2017. god. Plan nabavki 05.06.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za servisiranje motornog vozila Suzuki Vitara Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.06.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluku o dodjeli ugovora Izrada idejnog i izvedbenog projekta javna garaža Kolodvorska Ugovaranje i realizacija
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Usluge savjetovanja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
Ukupno po stranici 293.626,73 369.381,07 366.709,02