Vlada Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 4973
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ministarstvo unutrašnjih poslova Obavještenje o dodjeli ugovora Ugovaranje i realizacija
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor_nabavka opreme za opremanje objekta Grkarica - LOT 1 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.12.2019 135.914,34 R&S d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor_nabavka klima uređaja Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.12.2019 16.555,50 Inter-com d.o.o. Zenica
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci namjenskih ormara i klupa Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.12.2019 60.758,10 BOSNA-KOM d.o.o. Gračanica
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci ručnih satova_MUP KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2019 6.825,60 Silver Trend d.o.o. Mostar
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci aktivne mrežne opreme Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.12.2019 58.035,51 KING ICT d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor_rekonstrukcija i sanacija na više objekata MUP-a KS (LOT 1, LOT 4-8 ) Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 31.12.2019 14.019,17 COSPEX d.o.o. Zenica
Ministarstvo unutrašnjih poslova Okvirni sporazum_servisiranje motornih vozila u garantnom roku marke "Volkswagen" (LOT4) Ugovaranje i realizacija 12.12.2019 PORSCHE INTER AUTO BH
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci promotivnog materijala _ MUP KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 2.640,69 R&S d.o.o. Vogošća
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Nabavka usluge prevoza učenika šestih razreda osnovnih škola za potrebe realizacije "Škola skijanja" - LOT 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.01.2020 117.000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor_rekonstrukcija i sanacija na više objekata MUP-a KS Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 31.12.2019 10.371,11 ZZ GROS-COMP d.o.o. Hadžići
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o poništenju postupka javne nabavke zaštitnih kaciga za vatrogasce Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 31.01.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor_građevinsko-zanatski radovi_policijski objekat Srednje Ilijaš- II faza Ugovaranje i realizacija 31.12.2019 GTR gradnja d.o.o. Mostar
Ministarstvo unutrašnjih poslova Plan javnih nabavki Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo za period privrmeenog finansiranja januar - mart 2020.godine Plan nabavki
Ministarstvo unutrašnjih poslova Okvirni sporazum_isporuka lož ulja Ugovaranje i realizacija 26.12.2019 108.950,74 HIFA d.o.o. Tešanj
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o održavanju instaliranog softvera - UP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.01.2020 JAPET d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor_nabavka materijala za održavanje objekata Ugovaranje i realizacija 06.12.2019 2.318,77 INTER COM d.o.o. Zenica
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci skenera za fotografije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 EMADO d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor_nabavka softvera za dokument menadžment Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.12.2019 76.050,00 ORKA d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o pružanju usluga - JU ZZHMP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2019 JU ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KS
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci rezervnih autodijelova za motorna vozila Toyota (lot 4) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.12.2019 KARE d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor_nabavka multifunkcionalnih uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2019 1.127,88 FACIT d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci balističkih prsluka Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.12.2019 861.301,35 861.301,35 Grupa ponuđača - konzorcij Danials d.o.o Tešanj i KOTEKS d.o.o Tešanj
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o sukcesivnoj nabavci pečata, štambilja i faksimila_MUP KS Ugovaranje i realizacija 16.12.2019 285,01 DES d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o nabavci televizora Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.12.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Okvirni sporazum_servisiranje motornih vozila u garantnom roku marke Citroen - LOT 5 Ugovaranje i realizacija 11.12.2019 BERLIJETA do.o. Visoko
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci predfiltera i filtera za cyanosafe komoru za izazivanje otisaka papilarnih linija "SIRCHE" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2019 2.175,00 2.175,00 SHOT d.o.o. Zenica
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci elektronske opreme za balistiku (integrisani sistem za identifikaciju balistike) Ugovaranje i realizacija ograničeni postupak 27.12.2019 639.990,00 639.990,00 SHOT d.o.o. Zenica
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci službenih pasa Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 31.12.2019 11.998,35 11.998,35 AJDASLIĆ d.o.o. Tuzla
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci kompjuterske opreme (memorija, dijelovi, pribor i potrepštine za kompjuter) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2019 1.206,35 1.206,35 R&S d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci respiratora FFP2 sa ventilom RP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2019 1.200,00 1.200,00 Derby Trade d.o.o. Brčko
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - nabavka uređaja za dijagnostiku kvara na vozilu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 5.291,57 5.291,57 DE TOOLS d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - nabavka usnika za alkometar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 5.880,00 5.880,00 MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - nabavka nesesera za vršenje uviđaja saobraćajne nezgode Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.12.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o nabavci originalnih tonera za uređaje u garantnom roku Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.01.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Nabavka usluge osiguranja imovine od svih rizika predškolske ustanove, osnovnih i srednjih škola na području Kantona Sarajevo - LOT 1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.12.2019 356.432,49
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o nabavci beretki Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.12.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci uniformi za policijske službenike - UP Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.12.2019 642.447,00 642.447,00 KM TRADE d.o.o. Visoko
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci kancelarijskog namještaja - UP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2019 1.468,72 1.468,72 GRADIZ d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci auto guma - UP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 Autoelektra d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Okvirni sporazum - sukcesivna nabavka usluga servisiranja motornih vozila marke Suzuki - UP Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.12.2019 Auto Centar Betanija d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o servisiranju motornih vozila marke Suzuki - UP Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.12.2019 Auto Centar Betanija d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci rezervnih auto dijelova za motorna vozila marke VW (LOT 1) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.12.2019 Autoelektra d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci prekrivača (zaštitne navlake) za policijske motocikle Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 MOTO SERVIS AB d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci forenzičke i računarske opreme LOT 2 - matrični štampači Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.12.2019 8.014,50 8.014,50 FACIT d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci forenzičke i računarske opreme LOT 4 - uređaj za mjerenje debljine laka i LOT 5 - komplet za balističko viziranje Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.12.2019 12.519,00 12.519,00 SHOT d.o.o. Zenica
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci forenzičke i računarske opreme LOT 1 - štampač Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.12.2019 876,33 876,33 INTER-COM d.o.o. Zenica
Ministarstvo saobraćaja Rezervacija sale za održavanje sastanka Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.12.2019 500,00
Ministarstvo zdravstva OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU Plan nabavki
Ministarstvo zdravstva OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU Plan nabavki 23.01.2018
Ukupno po stranici 473.932,49 2.688.220,59 2.194.368,17