Pretraga

Ukupno 1401
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora godišnje održavanje i servisiranje signalnih uređaja Ugovaranje i realizacija
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - TZI Inženjering Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.03.2017 6.727,50
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora sanacija klizišra Gornja Jošanica I bb Ugovaranje i realizacija
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za LOT 2 - proizvodi za čišćenje i poliranje Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.03.2017 20.789,50
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za LOT 1 - toaletni papir, maramice, peškiri i salvete Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.03.2017 29.238,30
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - nabavka opreme za stavljanje u funkciju server sobe Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 6.956,82 6.956,82 R&S d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o servisiranju motornih vozila marke AUDI Ugovaranje i realizacija 30.12.2016 "AC QUATRO" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ugovor za usluge oglašavanja od 03.03.2017 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 16.01.2017 1.158,00 1.158,00 AVAZ-ROTO PRES d.o.o.
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ugovor za isporuku računarske opreme od 16.03.2017 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 4.856,96 4.856,96 KAMER COMMERCE-Plus.ba d.o.o.
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ugovor za isporuku kancelarijskih fotelja od 07.03.2017 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 07.03.2017 1.638,00 1.638,00 FEF export import d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke napitaka za potrebe organa Kantona Sarajevo u 2017. godini Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.03.2017
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka pružanje hotelskih i ugostiteljskih usluga za 08.03.2017. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 450,00 450,00 Izvor Bosne d.o.o. Ilidža - Sarajevo
Ministarstvo privrede Tekuće održavanje aplikativnog softwara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.03.2017 6.903,00 6.903,00 E-arhiva d.o.o. Sarajevo 4201850660000
Ministarstvo privrede Usluge tekućeg održavanja aplikativnog softwarea Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.03.2017 6.903,00
Ministarstvo privrede Nabavka kompjuterske opreme prema ponudi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.03.2017 6.682,20 6.682,20 Uni -Expert d.o.o. Sarajevo,4245018500008
Ministarstvo privrede Nabavka kompjuterske opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 6.682,20
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Gras Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.03.2017 702,00
Stručna služba za zajedničke poslove Usluge servisiranja klima uređaja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.02.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Usluge ugovorenog prijevoza Sarajevo-Srebrenica-Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
Ured za kvalitet Odluka o izboru i ugovor za pružanje usluga izvođenje Drugog nadzornog audita SUQ-a prema zahtjevima međunarodnog Standarda BAS EN ISO 9001 (2017) Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.03.2017 6.961,50
Ured za kvalitet Pružanje usluga izvođenje Drugog nadzornog audita SUQ-a prema zahtjevima međunarodnog Standarda BAS EN ISO 9001 (2017) Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.02.2017
Ministarstvo za boračka pitanja Pružanje usluga prevoza do banjsko klimatskih rehabilitacionih centara Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.03.2017 17.657,64
Stručna služba za zajedničke poslove Dodjela ugovora za usluge servisiranja klima uređaja u sl.vozilima Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.03.2017 3.510,00 "KLIMACENTAR" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor najpovoljnijeg ponuđača za usluge servisiranja klima uređaja u sl.vozilima Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.03.2017 3.000,00
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Plan nabavki za 2017. godinu Plan nabavki
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor najpovoljnijeg ponuđača za usluge štampanja i isporuke obrazaca i drugog pisanog materijala Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.03.2017 21.418,14 "DEFTER-KOMERC" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Usluge obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Kantona Sarajevo za period 2017-2019 (proljetne i jesenje faze) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.02.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Izrada glavnog projekta semaforizaciie Raskrsnice Ulica Ložionička-Paromlinska Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.03.2017
Ministarstvo za boračka pitanja Pokretanju konkurentskog zahtjeva za javnu nabavku: Pružanje usluga objavljivanja oglasa i obavještenja u dnevnim novinama Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.03.2017 16.327,19
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu UGOVOR O NABAVCI I ISPORUCI SPECIJALNOG VOZILA ZA PROBIJANJE I CISCENJE KANALIZACIJE Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.03.2017 LIV-S d.o.o. Visoko
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu AKTI U POSTUPKU NABAVKE RADNE UNIFORME ZA VATROGASCE Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 78.343,20
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu UGOVOR ZA NABAVKU RADNE UNIFORME ZA VATROGASCE Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.03.2017 78.343,20 EURO VEZ d.o.o. Tešanj
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora sanacija klizišta Poturovići br.27 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora sanacija klizišta Poturovići 30 Ugovaranje i realizacija
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum-ugovor za usluge dezinfekcije i dezinsekcije u objektima Kantona Sarajevo u 2017. god. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 14.03.2017 1.766,70 "SANITACIJA" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Plan nabavki za 2017.godinu Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Plan nabavki
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum - ugovor o uslugama tekućeg održavanja aplikacije IBM Lotus Domino i Notes platoforme Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.03.2017 13.923,00 "PROCOM" d.o.o. Gračanica
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pranje zastava Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.02.2017 40,00
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pranje zavjesa Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.02.2017 329,10
Stručna služba za zajedničke poslove Usluge pranja zastava Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.02.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Usluge pranja zavjesa Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.02.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu TENDERSKA DOKUMENTACIJA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE USLUGE OSIGURANJA VOZILA, OSIGURANJA VOZAČA I PUTNIKA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.03.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O POKRETANJU JAVNE NABAVKE PUTEM KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA USLUGU OSIGURANJA VOZILA, OSIGURANJA VOZAČA I PUTNIKA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.03.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o osiguranju vozila (kasko osiguranje za jedno vozilo) Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 07.02.2017 444,03 "EUROHERC OSIGURANJE" d.d. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge osiguranja uposlenika Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.12.2016 273.400,00
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o kolektivnom osiguranju uposlenika Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.03.2017 273.400,00 "ASA OSIGURANJE" d.d. Sarajevo
Ministarstvo privrede Plan nabavke Ministarstva privrede za 2017. godinu Plan nabavki 27.02.2017
Press služba Plan nabavki Press služba za 2017. god. Plan nabavki 17.03.2017
Ured za kvalitet Odluka o izboru usluge izdanja službenih glasila na DVD-ju za 2016. godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.03.2017 20,00
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o vršenju usluga pružanja pomoći na cesti - ZONA Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 06.03.2017 2.490,00 "EUROHERC OSIGURANJE" d.d. Sarajevo
Ukupno po stranici 467.121,13 423.940,05 28.644,98