Pretraga

Ukupno 3088
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Stručna služba za zajedničke poslove Dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu - nabavka kožnih novčanika za službene iskaznice inspektora sa grbom Kantona Sarajevo Plan nabavki 13.02.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu - tel.oprema Plan nabavki 07.03.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu - ustupanje usluga izrade reklamnog bannera - ROLL-UP Plan nabavki 15.03.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu - nabavka ugostiteljskih usluga Plan nabavki 11.04.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu - Usluge sistema “toptima” za potrebe organa KS Plan nabavki 17.04.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Obavijest o nastavku postupka javne nabavke obavezno osiguranje vozila vozača i putnika Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.05.2018
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za pružanje usluga plasmana i povrata odobrenih novčanih pozajmica Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.05.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku obilježja na šalter salama u objektima MUP-a KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.05.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka - ustupanje usluga tekućeg održavanja aplikacije IBM Lotus Domino i Notes platforme Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.04.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku i ugradnju rešetkaste ograde na boksovima za službene pse i obloge za vodovodnu instalaciju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.05.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru drugorangiranog ponuđača - ustupanje usluga osiguranja uposlenika Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.04.2018 102.697,60
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju dodjele ugovora za radove na rekonstrukciji i investicionom održavanju na objektu PS Dobrinja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.05.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka i isporuka nafte i naftnih destilata Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.04.2018 169.246,34
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača za pružanje usluga tehničkog pregleda motornih vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.04.2018 12.981,76
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o kupoprodaji ugostiteljskog šećera i srodnih proizvoda Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.03.2018 8.441,55 "DEFTER KOMERC" d.o.o.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku policijskih znački za penzionisane policijske službenike Uprave policije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.04.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci ugostiteljskih potrepština za jednokratnu upotrebu za potrebe Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.04.2018 4.738,50 "GOLD MIGNON" d.o.o.
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru ponuđača - ustupanje usluga izrade reklamnog bannera - ROLL-UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.03.2018 351,00
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka - ustupanje usluga izrade reklamnog bannera - ROLL-UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.03.2018
Ministarstvo finansija usluge održavanja softvera RAS Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 04.04.2018 15.444,00 15.444,00 HERA SOFTVER d.o.o. Mostar
Ministarstvo finansija usluge štampanja taksenih maraka Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.04.2018 35.100,00 BLICDRUK d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo finansija usluge izrade stručnog izvještaja Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.04.2018 32.175,00 32.175,00 Itercons d.o.o. Zenica
Ministarstvo finansija nabavka usluge posluživanja u restoranima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2018 29,00 29,00 SARAJKA d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo finansija nabavka usluge stručnog osposobljavanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.04.2018 165,00 165,00 Refam Creativ Solutions-REC
Zavod za informatiku i statistiku KS Pružanje usluga tehničke podrške za sistem Drupal, te povezane MySQL baze i РНР stranice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.04.2018 93,60 1.263,60 Pauza DOO, Sarajevo, 4201306520008
Ministarstvo finansija usluge stručnog osposobljavanja uposlenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.04.2018 185,00 185,00 BABEL d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša PLAN NABAVKI ZA 2018.godinu Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Plan nabavki
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru ponuđača - usluge servisiranja klima uređaja u službenim vozilima KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.03.2018 1.654,80
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka - usluge servisiranja klima uređaja u službenim vozilima KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.03.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga stručnog usavršavanja iz oblasti obrazovanja za potrebe MONM KS Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 18.04.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma MUP april 2018. Ugovaranje i realizacija
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke i isporuke napitaka za potrebe organa KS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 25.04.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka - nabavka i isporuka kožnih novčanika za službene iskaznice inspektora sa grbom KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.02.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku suvenira MUP KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.04.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke policijske opreme za potrebe UP MUP KS Pokretanje i tok postupka 13.04.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Izmjene Plana nabavki Uprave policije MUP-a KS za 2018. godinu Plan nabavki 20.04.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o kupoprodaji - oprema za tel.mrežu i tel.centralu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.03.2018 2.667,60
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru ponuđača - oprema za tel.mrežu i tel.centralu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.03.2018 2.667,60
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Nabavka usluge tehničkog pregleda vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.04.2018 5.415,17 Autocentar BH 4200437090002
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka - oprema za tel.mrežu i tel.centralu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.03.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma UP - april 2018. Ugovaranje i realizacija
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke opreme za proširenje sistema stacionarnih radarskih uređaja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.04.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka sukcesivne nabavke štampanog materijala UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.04.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Obavijest o nastavku postupka javne nabavke atomskog apsorpcionog spektrometra sa plamenom grafitnom i hidridnom tehnikom Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.04.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o poništenju odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.04.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru ponuđača - nabavke zastava za potrebe2 KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.02.2018 907,92
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka - nabavka zastava za potrebe2 KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.02.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru ponuđača - nabavke zastava za potrebe KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.02.2018 1.117,35
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka - nabavka zastava za potrebe KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.02.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru ponuđača - nabavka ugostiteljskih usluga - Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.04.2018 29,00 12.04.2018 220,00
Ukupno po stranici 291.653,37 104.674,42 49.261,60