Pretraga

Ukupno 3478
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka sukcesivne nabavke tonera, ketridža i ribona - MUP Pokretanje i tok postupka 06.09.2018
Ministarstvo finansija Obrazovne usluge i usluge stručnog osposobljavanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.09.2018 200,00 200,00 Revicon d.o.o. Sarajevo 4200491380008
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o pružanju usluge edukacije državnog službenika MSFI 16 Ugovaranje i realizacija 05.09.2018 100,00 100,00 Revicon d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o poništenju postupka javne nabavke, isporuke i montaže klima uređaja za potrebe organa Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.09.2018
Stručna služba Vlade PRVA IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVKI ZA 2018. GODINU Plan nabavki 04.09.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku policijske opreme - UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.09.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju postupka za nabavku policijske opreme - UP Pokretanje i tok postupka 05.09.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o kupoprodaji računarske opreme - mobilnih štampača i tonera za potrebe KUIP Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.08.2018 21.055,32 KAMER COMMERCE d.o.o.
Ministarstvo saobraćaja Nabavka računarske opreme MS Pokretanje i tok postupka 03.09.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Poziv za odstavljanje ponuda za nabavku usluga željezničkog prevoza učenika Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 31.08.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka - nabavka hrane za pse UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.08.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke metalnih kasa i ostalog metalnog namještaja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.08.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o kupoprodaji motornih vozila za potrebe Ministarstva privrede KS Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.08.2018 61.986,60 GUMAM d.o.o.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača za sukcesivno pružanje usluga servisiranja m.v. za potrebe Uprave policije MUP-a KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.08.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o kupoprodaji računara i računarske opreme - laptopi(vlada KS) Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.08.2018 39.849,03 PRINTEX d.o.o.
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum o pružanju usluga tekućeg održavanja aplikacije "IBM Lotus Domino i Notes platforme" Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 11.06.2018 42.120,00 PROCOM d.o.o.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka nabavke pogonskog goriva za motorna vozila UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.08.2018
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Molersko-farbarski radovi za potrebe krečenja Zavoda za planiranje razvoja KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.08.2018 6.363,16 6.363,16 O.D "SAR" Sarajevo
Ministarstvo finansija nabavka robe - poslastice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.08.2018 100,00 100,00 MIKKELE D.O.O. SARAJEVO 4200023010007
Ministarstvo finansija nabavka usluga posluživanja u restoranima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.08.2018 31,00 31,00 SARAJKA d.o.o. Sarajevo 4201539110004
Ministarstvo za boračka pitanja Postupak nabavke usluge medijskog oglašavanja povodom manifestacije obilježavanja 26 godišnjice 1 Korpusa Armije RBiH Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.08.2018 503,10
Ministarstvo za boračka pitanja Postupak nabavke printanja plakata ВЗ povodom manifestacije 1. Korpus 2018 Pokretanje i tok postupka 28.08.2018 117,00
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka i isporuka motornog vozila za potrebe Min.finansija Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 23.08.2018 23.08.2018 30.700,00 17.09.2018 30.700,00 30.700,00 BUNJO d.o.o.
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Izmjena Plana javnih nabavki za 2018. godinu -3 Plan nabavki
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o pokretanju postupka javne nabavke u svrhu realizacije manifestacije obilježavanja 26. godišnjice 1. Korpusa Armije RBiH Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.08.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Nabavka računarske opreme za realizaciju projekta "Elektronski dnevnik" u javnim osnovnim školama Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 1.095.020,67 1.095.020,67 R&S d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o servisiranju motornih vozila marke VW Ugovaranje i realizacija 16.07.2018 AUTODELTA d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Okvirni sporazum - UP MUP KS - DRR AUTO Kiseljak d.o.o. Ugovaranje i realizacija 17.07.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o servisiranju motornih vozila marke Toyota, Opel i Renault Ugovaranje i realizacija 17.07.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Okvirni sporazum - UP MUP KS - SARADIS d.o.o Vogošća Ugovaranje i realizacija 23.07.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o servisiranju motornih vozila marke Rexton, Audi, Škoda i skutera marke Peugeot Ugovaranje i realizacija 23.07.2018 SARADIS d.o.o. Vogošća
Ministarstvo unutrašnjih poslova Okvirni sporazum - Uprava policije MUP-a KS - SHOT d.o.o Zenica Ugovaranje i realizacija 04.07.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci potrošnog materijala za kriminalističku tehniku, forenzička ispitivanja i vještačenja Ugovaranje i realizacija 24.07.2018 SHOT d.o.o. Zenica
Ministarstvo unutrašnjih poslova Okvirni sporazum - UP MUP KS - BUNJO d.o.o. Sarajevo Ugovaranje i realizacija 16.07.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o servisiranju motornih vozila marke Ford i Suzuki Ugovaranje i realizacija 16.07.2018 BUNJO d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Okvirni sporazum - UP MUP KS - AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo i PORSCHE BH d.o.o. Sarajevo Ugovaranje i realizacija 16.07.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o redovnom održavanju vozila marke VW Golf u garantnom roku - UP Ugovaranje i realizacija 20.07.2018 AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo i PORSCHE BH d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Okvirni sporazum - UP MUP KS - AUTODELTA d.o.o. Sarajevo Ugovaranje i realizacija 16.07.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka i isporuka motornih vozila za potrebe Min. komun.privrede i infrastr. KS Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.08.2018 17.08.2018 35.300,00 17.09.2018 35.300,00 35.300,00 PORSCHE d.o.o.
Služba protokola Usluge korištenja VIP salona i ugostiteljskih usluga na Međunarodnom aerodromu Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.08.2018 348,00 348,00 Međunarodni aerodrom Sarajevo
Služba protokola Nabavka čestitki za Bajram Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.08.2018 250,00 250,00 Udruženje oboljelih od cerebralne dječije paralize Kantona Sarajevo, 42002199260001
Služba protokola Nabavka kravata sa bosanskim motivima za reprezentaciju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.07.2018 2.950,04 2.950,04 Fashion &Style Factory d.o.o. Sarajevo, ID 4201805790008
Ministarstvo saobraćaja Foto i video dokumentacija projekata 2015.-2018. MS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.08.2018 6.961,50
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača MS - SR BMS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.08.2018 585,00
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Ugovor za nabavku dvije auto cisterne za pitku vodu Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.08.2018 345.150,00 345.150,00 Grupa ponuđača Tri Best d.o.o. 4400802520002 Banja Luka i Resor d.o.o. 100502806 Gadžin Han
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o obustavi postupka - Usluge DDD objekata KS Pokretanje i tok postupka 15.08.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci ACC TAG uređaja - UP Ugovaranje i realizacija 30.07.2018 2.379,00 2.379,00 JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci inventurnih pločica UP Ugovaranje i realizacija 19.07.2018 1.989,00 1.989,00 HELEDIS d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci hrane - UP Ugovaranje i realizacija 02.08.2018 2.925,00 2.925,00 UR "Zmaj" Sarajevo
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka MS - Razglas i rasvjeta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.08.2018
Ukupno po stranici 74.166,60 1.688.816,82 1.523.805,87