Pretraga

Ukupno 2827
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o pokretanju postupka nabavke - pružanje usluga pretplate na stručna glasila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.03.2018 400,00 400,00 Revicon d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za usluge štampanja i isporuke obrazaca Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 02.03.2018 28.027,58
Kabinet premijera Plan javnih nabavki za 2018. godinu Plan nabavki 28.02.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE USLUGE KOLEKTIVNO OSIGURANJE ZAPOSLENIH Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.02.2018 7.459,20
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu PLAN NABAVKI ZA 2018 GODINU Plan nabavki 28.02.2018
Zavod za informatiku i statistiku KS Nabavka kancelarijskog namještaja 6 stolica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.11.2017 3.510,00 3.510,00 FEF doo Sarajevo 4200160190004
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu OBAVIJEST O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE DVIJE AUTO-CISTERNE ZA PITKU VODU Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.02.2018
Zavod za informatiku i statistiku KS Nabavka stolica 2 komada Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 1.170,00 1.170,00 FEF doo Sarajevo 4200160190004
Ministarstvo za boračka pitanja Nabavka usluge marketinga - pružanje usluga emitovanja čestitke 1. mart Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.02.2018 585,00 585,00 Hayat d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka jn za nabavku kanc.namještaja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.02.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za usluge osiguranja pomoći na cesti - ZONA Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.02.2018 2.670,00
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka jn za usluge osiguranja pomoći na cesti - ZONA Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.02.2018
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Plan nabavki za 2018.godinu Plan nabavki 22.02.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE ISPORUKE I INSTALACIJE ATOMSKOG APSORPCIONOG SPEKTROMETRA SA PLAMENOM GRAFITNOM I HIDRIDNOM TEHNIKOM Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.02.2018 128.641,50
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma - KJKP Gras Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 1.621,85
Ministarstvo unutrašnjih poslova Plan javnih nabavki MUP-a Kantona Sarajevo za 2018. godinu Plan nabavki 23.02.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka jn motornih vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.02.2018
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka broj 13-04/1-14-35898/17 od 13.12.2017 Pokretanje i tok postupka 13.12.2017 240,00
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ugovor o pužanju usluga edukacije br 850-12/2017 od 08.12.2017 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 08.12.2017 351,00 351,00 SEVOI GRUPA d.o.o.
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za usluge tekućeg održavanja kafe aparata Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.02.2018 23,40
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka br 13-04/1-14-35284/17 Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 06.12.2017 351,00
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ugovor o pružanju usluga edukacije br 0324/2017 od 03.11.2017 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.11.2017 329,99 329,99 Babel d.o.o.
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka br 13-04/1-14-32239/17 od 02.11.2017 Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.11.2017 329,99
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Plan javnih nabavki Ministarstva za rad socijalnu politiku,raseljena lica i zbjeglice Kantona Sarajevo za 2018 broj13-04/1-14-621/18 Plan nabavki 10.01.2018
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ugovor za isporuku poklon suvenira za potrebe Ministarstva br 35/2017 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 26.12.2017 1.649,70 1.649,70 Sofić Fahrudin Zlatar-Juvelir Since 1927 Sarajevo
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka broj 13-04/1-14-36882/17 od 26.12.2017 Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 26.12.2017 1.649,70
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ugovor o pružanju usluga edukacije br 901-01-04/17 od 13.12.2017 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 13.12.2017 240,00 240,00 Revicon d.o.o.
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za LOT 2 - Stolarski radovi Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.02.2018 610,97
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za LOT 1 - Razni građevinski radovi Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.02.2018 1.457,82
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o osiguranju vozila - LOT 2 kasko osiguranje Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.02.2018 6.457,00 "ADRIATIC OSIGURANJE" d.d. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o osiguranju vozila - LOT 1 obavezno osiguranje Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.02.2018 46.349,00 "ADRIATIC OSIGURANJE" d.d. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum o pružanju usluga tekućeg održavanja kopir aparata Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.02.2018 0,06 "FACIT" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Izmjena Plana nabavki Uprave policije MUP-a KS za 2018.g. - kod 821300 HBX002 Plan nabavki
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za servisiranje motornog vozila Suzuki Vitara UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.02.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka jn za usluge štampanja i isporuku obrazaca i drugog pisanog materijala za potrebe Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu-usluge štampanja i isporuke obrazaca i dr. Plan nabavki 29.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci punjenja za ultra kartice Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 15.02.2018 20.000,00 "BH TELECOM" d.d. Sarajevo
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Plan nabavki za 2018.godinu Plan nabavki 19.02.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum o pružanju i korištenju usluga za pranje Kantona Sarajevo u 2018. godini Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.02.2018 85,41 "AUTODELTA" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum o pružanju i korištenju vulkanizerskih usluga za vozila Kantona Sarajevo u 2018. godini Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.02.2018 19.166,94 "AUTODELTA" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za ustupanje usluga objave oglasa Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.02.2018 356,85
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka jn za ustupanje usluga objave oglasa Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.02.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za usluge održavanja rutera Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.01.2018 234,00
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka jn za usluge održavanja rutera Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.01.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača za sukcesivnu isporuku auto guma UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.02.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka jn za usluge ugradnje zaštitne Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za LOT 6 - tek.održavanje vozila marke FORD Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.02.2018 180,00
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor za usluge kontrole tek. održavanje video nadzora i sistema vatrodojave Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.02.2018 87,75 "UNILAB" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o poništenju Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge osiguranja uposlenika Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.02.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za LOT 8 - tek.održavanje vozila marke HYUNDAI Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.02.2018 210,60
Ukupno po stranici 174.064,46 100.381,85 8.235,69