Pretraga

Ukupno 2257
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništavanju postupka "Nabavke dijelova uniforme i standardizovane policijske opreme za potrebe Uprave policije MUP-a KS" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 31.10.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača nabavke dijelova uniforme i standardizovane policijske opreme Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 31.10.2017 146.133,00
Ministarstvo finansija nabavka reklamnih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.10.2017 2.808,00 2.808,00 PRag d.o.o. Sarajevo ID broj:4201131620004
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu UGOVOR ZA NABAVKU I ISPORUKU DVA MOTORNA VOZILA Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 31.10.2017 41.399,60 Guma M d.o.o. Mostar 4227111640008
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu NABAVKA USLUGE SERVISA ZA MOTORNO VOZILO MARKE FORD FOCUS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.10.2017 2.926,65 Grand Automotive d.o.o. Sarajevo 4202184950002
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora izrada glavnog projekta sanacije klizišta lokalitet Krka br. 11 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora izrada glavnog projekta sanacije klizišta lokalitet Sedrenik br. 138-146 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA U POSTUPKU NABAVKE DVA MOTORNA VOZILA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 31.10.2017 41.399,60
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke auto-guma, akumulatora, motornih ulja i rashladnih tečnosti, sijalica i auto-kozmetike Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.10.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača nabavke opreme za kriminalističku i uniformisanu policiju Uprave policije MUP-a KS Pokretanje i tok postupka 27.10.2017 35.509,50
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke akumulatora, motornih ulja, rashladnih tečnosti, sijalica i auto-kozmetike Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.10.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke auto-guma Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.10.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA U POSTUPKU NABAVKE MOTORNOG KOMBI VOZILA - FURGON Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.10.2017 44.024,27
Stručna služba za zajedničke poslove Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci usluga za kasko osiguranje motornih vozila Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 25.10.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za usluge kasko osiguranja motornih vozila Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 26.10.2017 964,97
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke za usluge kasko osiguranja motornih vozila Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 26.10.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke za usluge zakupa računarske sale za potrebe Ministarstva finansija Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 25.10.2017 1.404,00
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE GORIVA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.10.2017 149.100,00
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 285-1-3-67-5-110-17 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka javne nabavke usluga osiguranja novih motornih vozila Uprave policije Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.10.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 285-1-3-95-3-109-17 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 285-1-3-94-3-108-17 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke sistemske jedinice sa foto-registracijom za mjerenje brzine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.10.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke izvođenja građevinsko-zanatskih radova na izgradnji objekta PS Ilijaš Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.10.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke, isporuke i montaže tel.aparata Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.10.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke materijala, izrade i ugradnje prozorske stolarije Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.10.2017
Ministarstvo finansija nabavka prevodilačkih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.10.2017 1.953,49 1.953,49 Prevodilačka agencija Barbados,4200825260050
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE RAČUNARSKE OPREME I POTREPŠTINA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.10.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o ponovnom pokretanju postupka javne nabavke računarske opreme za digitalnu forenziku i audio i video opreme Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.10.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za nabavku obuće Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.10.2017 1.192,00
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka za nabavku obuće Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.10.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE USLUGE OBUKA ZA GAŠENJE ZAPALJIVIH TEKUĆINA POD PRITISKOM Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.10.2017 46.592,65
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 285-1-3-93-3-107/17 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 285-1-2-92-3-106/17 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Obavještenje o dodjeli ugovora Izvođenje radova vanjskog uređenja i priključaka objekta Akademije scenskih umjetnosti na lokalitetu Skenderija Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o uslugama servisiranja dizel električnog agregata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.10.2017 1.650,87 "ENERGOINVEST - SISTEMI UPRAVLJANJA ENERGIJOM" d.d. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju opstupka javne nabavke svjetlosne i zvučne signalizacije za službena motorna vozila sa ugradnjom Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.10.2017
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o prihvatanju ponude za pružanje usluge edukacije državnog službenika na temu Novi zakoni i teme iz prakse Ugovaranje i realizacija 17.10.2017 100,00 100,00 Revicon d.o.o.
Stručna služba za zajedničke poslove Izvođenje radova u kotlovnici u Centru za izbjeglice u Hrasnici Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.10.2017 280,80
Stručna služba za zajedničke poslove Izvođenje radova u kotlovnici u objektu "Stupex" Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.10.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Izmjene Plana nabavki Uprave policije MUP-a KS za 2017.g. Plan nabavki
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma MUP-a KS 1 Ugovaranje i realizacija
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Ugovor o radovima sanacije liftova u 2017 - LOT 4 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 08.09.2017 16.904,16 16.904,16 "SARAJEVOSTAN" d.d. Sarajevo
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Ugovor o radovima sanacije liftova u 2017 - LOT 3 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.09.2017 16.214,97 16.214,97 "SARAJEVOSTAN" d.d. Sarajevo
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ugovor br 15/2017 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.09.2017 5.967,00 5.967,00 COMP-IT d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Ugovor o radovima sanacije liftova u 2017 - LOT 2 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 08.09.2017 18.021,60 18.021,60 "SARAJEVOSTAN" d.d. Sarajevo
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka o prihvatanju ponude COMP -IT d.o.o. br 49/2017 Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 18.09.2017 425,00
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Ugovor o radovima sanacije liftova u 2017 - LOT 1 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 08.09.2017 20.712,51 20.712,51 "SARAJEVOSTAN" d.d. Sarajevo
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Sanacija liftova u 2017 - nabavka radova - LOT 4 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.08.2017 16.904,16
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Sanacija liftova u 2017 - nabavka usluga nadzora - ponovljeni postupak Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.06.2017 5.557,50
Ukupno po stranici 489.487,45 128.658,85 82.681,73