Pretraga

Ukupno 2827
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o kupoprodaji motornog vozila (Toyota) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.04.2018 22.600,00 BUNJO d.o.o.
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum o tekućem održavanju objekata KS - stolarski radovi Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.04.2018 117.000,00 SPRŽO COMPANY d.o.o.
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum o tekućem održavanju objekata KS - građevinski radovi Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.04.2018 140.400,00 SPRŽO COMPANY d.o.o.
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o obustavi konkurentskog postupka javne nabavke usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.04.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga osiguranja uposlenika KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.04.2018 92.835,20
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka javne nabavke računara i računarske opreme Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.04.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o obustavi postupka javne nabavke potrošnog materijala i potrepština za potrebe održavanja higijene KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.04.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum o ustupanju poslova periodičnog pregleda protivpožarnih aparata i hidrantske mreže u objektima KS Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 04.04.2018 5.491,98 GRANULO-RE d.o.o.
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum o pružanju usluga tekućeg održavanja "kafe aparata" u bife-ima KS Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.03.2018 52.650,00 ARTIKA d.o.o.
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o kupoprodaji kožnih novčanika za službene iskaznice inspektora sa grbom KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.04.2018 4.914,00 DEFTER d.o.o.
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci i isporuci kopir aparata Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.12.2017 12.027,60 XENON FORTE d.o.o.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke službenih motornih vozila za potrebe MUP-a Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.04.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku telefonskog uređaja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.04.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku hotelskih usluga Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.04.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku alkoholmetra sa štampačem Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.04.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci licenci za antivirusni softver Ugovaranje i realizacija 6.589,44 6.589,44 "4th Dimension" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci stakla za šalter salu MUP Ugovaranje i realizacija 4.570,38 4.570,38 RAMA GLAS d.o.o. Ilidža
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma - nabavka kožnih novčanika i znački za službene iskaznice inspektora sa grbom KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.04.2018 4.914,00
Ministarstvo finansija nabavka antivirusnog programskog paketa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.03.2018 2.749,49 2.749,99 IMTEC d.o.o. Sarajevo poslovna jedinica br. 4 Ilijaš 4200918780053
Ministarstvo finansija nabavka usluga stručnog osposobljavanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.04.2018 660,00 660,00 Agencija za pravni konsalting i edukaciju "APKE"
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača javne nabavke motornih vozila LOT 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.03.2018 45.490,00
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača javne nabavke motornih vozila LOT 1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.03.2018 22.600,00
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova tekućeg održavanja mašinskih instalacija Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 02.04.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o prokretanju postupka javne nabavke ustupanje usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije objekta KS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.03.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci usluga zamjene krila vrata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 3.501,34 3.501,34 KOLINVEST d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci štampanog materijala UP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 6.000,00 6.000,00 Štamparija Fojnica d.d. Fojnica
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o zakupu poslovnog prostora (Branilaca Sarajeva 21) Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.04.2018 356.731,20 KJP "ZOI'84" OLIMPIJSKI CENTAR SARAJEVO d.o.o.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o servisiranju sistema video-nadzora UP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 662,00 662,00 UNILAB d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke izvođenja građevinsko zanatskih radova na izgradnji policijskog objekta Srednje Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.03.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za popravku i ugradnju sistema za mjerenje trzine TSS Auto Vision Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.04.2018
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora izvodenje radova na odplinjavanja baklji deponija Smiljevici Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Ministarstvo unutrašnjih poslova Aneks Ugovora o promjeni cijena naftnih derivata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2018 GREEN OIL d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku restoranskih usluga Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 13.03.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka sukcesivne nabavke usluga servisiranja motornih vozila UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 02.04.2018 246.000,00
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu OBAVIJEST O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE USLUGA OBAVEZNO OSIGURANJE VOZILA OSIGURANJE VOZAČA I PUTNIKA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.03.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o servisiranju klima uređaja na motornim vozilima KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.04.2018 1.654,80 "KLIMACENTAR" d.o.o. Sarajevo
Služba protokola usluge razglasa i iznajmljivanje ukrasnih stubića sa konopcima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.03.2018 409,50 409,50 BMS Sarajevo, 4301204850008
Služba protokola Nabavka ukrasnih korica (mapa) za Povelje i plekete Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.03.2018 263,25 263,25 Papirus d.o.o. Sarajevo, 4200493160005
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o pokretanju otvorenog postupka za nabavku, transport i isporuku građevinskog materijala Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.03.2018
Zavod za informatiku i statistiku KS Isporuka i ugradnja NAS uređaja Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.03.2018 12.215,27
Ministarstvo finansija usluge stručnog osposobljavanja zaposlenika Ministarstva finansija Kantona Sarajevo - seminar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.03.2018 270,00 270,00 FINconsult d.o.o. Tuzla 4209808770009
Služba protokola Nabavka prazničnih čestitki Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.03.2018 250,00 250,00 Udruženje oboljelih od cerebralne dječije paralize Kantona Sarajevo, 42002199260001
Ministarstvo finansija usluge stručnog osposobljavanja - seminar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2018 421,20 421,20 D.o.o. SEVOI GRUPA Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka javne nabavke zakupa kancelarijskog prostora koji je izuzet od primjene odredbi Zakona o javnim nabavkama i dodjeli ugovora izabranom ponuđaču Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 28.03.2018 356.731,20
Ministarstvo finansija Usluge stručnog osposobljavanja uposlenika - Seminar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2018 220,00 220,00 FINconsult d.o.o. Tuzla 4209808770009
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum o pružanju usluga štampanja i isporuke obrazaca i drugog pisanog materijala za potrebe KS Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 21.03.2018 28.027,58 "DEFTER KOMERC" d.o.o.
Ministarstvo finansija nabavka robe - tablet računari "Samsung Galaxy Tab A 7,0 T285 LTE Crni" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2018 449,01 449,01 IMTEC d.o.o. Sarajevo 4200918780045
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum o izvođenju radova tekućeg održavanja elektro instalacija u objektima KS Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.03.2018 39.780,00 "ELEKTING" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo finansija marketing usluge - 79342200-3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.06.2017 672,50 672,50 Oslobođenje servisi 4202263820009
Ministarstvo finansija usluge reklamiranja 79342200-3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.06.2017 631,80 631,80 RADIOTELEVIZIJA BOSNE I HERCEGOVINE 4200351290009
Ukupno po stranici 780.785,67 809.597,07 28.320,41