Pretraga

Ukupno 3478
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ministarstvo unutrašnjih poslova Okvirni sporazum - Uprava policije MUP KS - DRR AUTO Kiseljak Ugovaranje i realizacija 08.10.2018 DRR AUTO d.o.o. Kiseljak
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o servisiranju motornih vozila marke Nissan Ugovaranje i realizacija 08.10.2018 DRR AUTO d.o.o. Kiseljak
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku higijensko potrošnog materijala - UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.10.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka i isporuka računara i računarske opreme - LOT 2 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.10.2018 35.012,25 19.11.2018 35.012,25 DIGITARIJA d.o.o.
Ministarstvo zdravstva IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI MINISTARSTVA ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU - II dio Plan nabavki 18.10.2018
Ministarstvo finansija nabavka poslastica - torti Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.10.2018 125,00 125,00 SUR Caffe slastičarna "PALMA" 4300516370007
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupuka javne nabavke radova na rekonstrukciji i sanaciji više objekata MUP KS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.10.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova na sanaciji krova PS Centar - MUP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.10.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju opstupka javne nabavke radova na rekonstrukciji kućica za smještaj službenih pasa - MUP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.10.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke građevinsko-zanatskih radova - objekat Grkarica - MUP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.10.2018
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka "Austal2000 modula za SelmaGIS" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.10.2018 5.756,40 5.756,40 Theiss d.o.o
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - MUP KS Ugovaranje i realizacija 18.10.2018
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka zimskih guma, kom. 12 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.10.2018 2.293,20 2.293,20 Tr "AS"
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka Baznog modula SelmaGIS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.09.2018 5.978,70 5.978,70 Theiss d.o.o
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - UP - 15.10.18. Ugovaranje i realizacija 18.10.2018
Ministarstvo finansija DOPUNA PLANA NABAVKE MINISTARSTVA FINANSIJA ZA 2018. Plan nabavki
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke opreme za unutrašnji video nadzor - MUP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.10.2018
Ministarstvo finansija Obrazovne usluge i usluge stručnog osposobljavanja uposlenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2018 270,00 270,00 FINconsult d.o.o. Tuzla 4209808770009
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Pružanje usluga provođenja jednodnevnog seminara o primjeni sistema upravljanja kvalitetom i provođenju internog audita, za uposlenike ministarstava i službi Kantona Sarajevo, prema ISO 9001:2015 UK Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.10.2018 5.265,00 15.10.2018 5.265,00 5.265,00 TUVADRIA D.O.O. SARAJEVO
Ministarstvo za boračka pitanja DOPUNA - TABELARNOG PREGLEDA PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA ZA JAVNE NABAVKE IZ 2018. GODINE Plan nabavki 17.10.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o ponovnom pokretanju postupka nabavke informatičke opreme - MUP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.10.2018
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka i isporuka "Kompjutera (kom. 7) i plotera (kom. 1)" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja KS Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.08.2018 35.428,80 15.10.2018 35.428,80 35.428,80 Telegroup doo Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o izvođenju građevinsko-zanatskih radova Ugovaranje i realizacija 03.10.2018 34.101,74 INTERMING d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku kompleta az uzimanje uzoraka krvi i urina - UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.10.2018
Služba protokola Usluge prevođenja stranih jezika za septambar i početak oktobar 2018.g. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.10.2018 288,87 288,87 Prevodilačka agencija Barbados, ID 4200825260050
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka materijala, izrada i ugradnja prozorske stolarije na centralnoj zgradi Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 01.10.2018 79.126,31 15.11.2018 79.126,31 HDI d.o.o.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke materijala za održavanje objekata - MUP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.10.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga održavanja objekata - moleraja - MUP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.10.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka i isporuka računara i računarske opreme - LOT 1 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.10.2018 21.645,00 12.11.2018 21.645,00 TELNET d.o.o.
Ministarstvo za boračka pitanja Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora za Javne nabavke iz 2018. g. Plan nabavki 05.10.2018
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo ODLUKA o sedmoj (VII) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2018.godinu Plan nabavki
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju postupka za nabavku informatičke opreme - MUP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.10.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju postupka za nabavku usluga zakupa prostora za odlaganje motornih vozila - MUP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.10.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka motornih vozila za potrebe KUIP LOT I Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.07.2018 14.09.2018 45.479,80 45.479,80 TRIAB d.o.o.
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka, isporuka i montaža rampi za kontrolu prolaza Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.06.2018 6.528,60 04.07.2018 6.528,60 6.528,60 UNILAB d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Usluge popravke mobilnog aparata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.06.2018 150,00 150,00 150,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Okvirni sporazum potpisan između Uprave policije MUP-a KS i PORSCHE-a BH d.o.o. Sarajevo Ugovaranje i realizacija 17.09.2018 PORSCHE BH d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o redovnom održavanju vozila marke Škoda Octavia u garantnom roku - UP Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.09.2018 PORSCHE BH d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Okvirni sporazum koji je Uprava policije MUP-a KS potpisala sa AUTOCENTROM TOMIĆ d.o.o Mostar Ugovaranje i realizacija 13.09.2018 AUTOCENTAR TOMIĆ d.o.o. Mostar
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o servisiranju motocikala marke BMW Ugovaranje i realizacija 10.09.2018 AUTOCENTAR TOMIĆ d.o.o. Mostar
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača za nabavku higijensko potrošnog materijala - MUP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.10.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Izmjena Plana nabavki Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo za 2018.g. Plan nabavki
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o pružanju usluga mehaničkog čišćenja dimovodnih objekata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.09.2018 5.412,42 5.412,42 ZODD DIMNJAK Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o pružanju usluga servisiranja kotlova, gorionika i gorioničkih postrojenja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.09.2018 5.181,28 5.181,28 ITG d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o pružanju usluga servisiranja agregata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.09.2018 871,65 871,65 MATISA d.o.o. Tuzla
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka stručne literature Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 234,00 234,00 FINEKS d.o.o.
Stručna služba za zajedničke poslove Dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu - usluge popravke mobilnog aparata Plan nabavki 14.06.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu - nabavka galanterije za potrebe KS Plan nabavki 27.08.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka metalnih kasa i ostalog metalnog namještaja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.10.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka dijelova uniforme - Lot 2 pantalone Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.10.2018 229.086,00
Ukupno po stranici 412.241,96 289.149,02 119.263,72