Pretraga

Ukupno 2562
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka broj 13-04/1-14-36882/17 od 26.12.2017 Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 26.12.2017 1.649,70
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ugovor o pružanju usluga edukacije br 901-01-04/17 od 13.12.2017 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 13.12.2017 240,00 240,00 Revicon d.o.o.
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka broj 13-04/1-14-35898/17 od 13.12.2017 Pokretanje i tok postupka 13.12.2017 240,00
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ugovor o pužanju usluga edukacije br 850-12/2017 od 08.12.2017 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 08.12.2017 351,00 351,00 SEVOI GRUPA d.o.o.
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za usluge tekućeg održavanja kafe aparata Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.02.2018 23,40
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum o pružanju usluga tekućeg održavanja kopir aparata Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.02.2018 0,06 "FACIT" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za LOT 2 - Stolarski radovi Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.02.2018 610,97
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za LOT 1 - Razni građevinski radovi Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.02.2018 1.457,82
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o osiguranju vozila - LOT 2 kasko osiguranje Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.02.2018 6.457,00 "ADRIATIC OSIGURANJE" d.d. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o osiguranju vozila - LOT 1 obavezno osiguranje Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.02.2018 46.349,00 "ADRIATIC OSIGURANJE" d.d. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Izmjena Plana nabavki Uprave policije MUP-a KS za 2018.g. - kod 821300 HBX002 Plan nabavki
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za servisiranje motornog vozila Suzuki Vitara UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.02.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka jn za usluge štampanja i isporuku obrazaca i drugog pisanog materijala za potrebe Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Izmjena Plana nabavki Plan nabavki 29.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci punjenja za ultra kartice Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 15.02.2018 20.000,00 "BH TELECOM" d.d. Sarajevo
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Plan nabavki za 2018.godinu Plan nabavki 19.02.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum o pružanju i korištenju usluga za pranje Kantona Sarajevo u 2018. godini Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.02.2018 85,41 "AUTODELTA" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum o pružanju i korištenju vulkanizerskih usluga za vozila Kantona Sarajevo u 2018. godini Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.02.2018 19.166,94 "AUTODELTA" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za ustupanje usluga objave oglasa Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.02.2018 356,85
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka jn za ustupanje usluga objave oglasa Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.02.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za usluge održavanja rutera Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.01.2018 234,00
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka jn za usluge održavanja rutera Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.01.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača za sukcesivnu isporuku auto guma UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.02.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka jn za nabavku punjenja za ultra kartice Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 01.02.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka jn za usluge ugradnje zaštitne Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za LOT 6 - tek.održavanje vozila marke FORD Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.02.2018 180,00
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor za usluge kontrole tek. održavanje video nadzora i sistema vatrodojave Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.02.2018 87,75 "UNILAB" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o poništenju Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge osiguranja uposlenika Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.02.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za LOT 8 - tek.održavanje vozila marke HYUNDAI Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.02.2018 210,60
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za LOT 5 - tek.održavanje vozila marke DACIA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.02.2018 181,35
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za LOT 4 - tek.održavanje vozila marke NISSAN Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.02.2018 140,40
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za LOT 3 - tek.održavanje vozila marke LADA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.02.2018 93,60
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za LOT 2 - tek.održavanje vozila marke ŠKODA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.02.2018 107,64
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za LOT 1 - tek.održavanje vozila marke VW Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.02.2018 164,27
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o poništenju postupka jn za LOT 7 - Tekuće održavanje vozila marke SUZUKI Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.02.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum za pružanje usluga tek.održavanja računara i rač.opreme Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.02.2018 25,74 "BOSNIEN BUSINESS SYSTEMS" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za nabavku punjenja za ultra kartice Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 08.02.2018 20.000,00
Stručna služba za zajedničke poslove Informacija o pokretanje postupka jn putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za nabavku punjenja za ultra kartice Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 01.02.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Plan nabavki za 2018. godinu Plan nabavki
Služba za skupštinske poslove Plan nabavki Skupštine KS, poslanici i parlamentarne grupe za 2018.g Plan nabavki 19.01.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE USLUGE KOLEKTIVNOG OSIGURANJA ZAPOSLENIH Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.02.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Plan nabavki za 2018. godinu Plan nabavki 09.02.2018
Služba za skupštinske poslove Plan nabavki Službe za skupštinske poslove SKS za 2018.g Plan nabavki 19.01.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Javna nabavka "Rekonstrukcija Centra za edukaciju - JU Gimnazija Obala" Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 70.135,20 70.135,20 Interming d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o poništenju Odluke za LOT 1 - Isporuka nafte i naftnih destilata Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.02.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka jn za usluge tek.održavanja kafe aparata Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.01.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Aneks Ugovora o servisiranju liftova i platformi Ugovaranje i realizacija EURO LIFTING d.o.o. Srebrenik
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci zimske opreme MUP Ugovaranje i realizacija 6.880,80 6.880,80 SPORT-GMS d.o.o. Vitez
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci kompleta službene odjeće MUP Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 44.572,32 44.572,32 "USLUŽNOST" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka jn za dodjelu radova tek.održavanja elektro-mašinskih instalacija Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.01.2018
Ukupno po stranici 25.650,60 214.351,22 122.179,32