Pretraga

Ukupno 3088
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - MUP Ugovaranje i realizacija
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci znački za rever - MUP Ugovaranje i realizacija 29.06.2018 1.146,00 1.146,00 HELEDIS d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci ručnog sata - MUP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 468,80 468,80 SILVER TREND d.o.o. Mostar
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupoprodaji službenih motornih vozila - MUP Ugovaranje i realizacija 100.825,00 100.825,00 PORSCHE BH d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o pružanju usluga dezinfekcije i dezinsekcije - MUP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 4.680,00 4.680,00 KRISTAL d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za "Nabavku računarske opreme" UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.07.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za "Nabavku radarskih uređaja za mjerenje brzine vozila" UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.07.2018 144.957,15
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o poništenju postupka javne nabavke računara i računarske opreme za potrebe Kantonalne uprave za inspekcijske poslove - LOT 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.07.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke računara i računarske opreme za potrebe Kantonalne uprave za inspekcijske poslove - LOT 3 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.07.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke računara i računarske opreme za potrebe Kantonalne uprave za inspekcijske poslove - LOT 1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.07.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci opreme za službene pse Ugovaranje i realizacija 4.896,00 4.896,00 ZOO CENTAR d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci štampanog materijala - UP Ugovaranje i realizacija 22.06.2018 ŠTAMPARIJA FOJNICA d.d. Fojnica
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o sukcesivnoj isporuci auto guma - UP Ugovaranje i realizacija 22.06.2018 EURO DAM-JAS d.o.o. Lukavac
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci rimage dvd media Ugovaranje i realizacija 1.818,18 1.818,18 KING ICT d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o servisiranju sistema video-nadzora - UP Ugovaranje i realizacija UNILAB d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupoprodaji putničkih motornih vozila - up Ugovaranje i realizacija 29.06.2018 102.843,00 102.843,00 GUMA M d.o.o. Mostar
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupoprodaji putničkih vozila - UP Ugovaranje i realizacija 97.812,00 97.812,00 ABC 1968 d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupoprodaji putničkih vozila Ugovaranje i realizacija 100.020,00 100.020,00 BUNJO d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupoprodaji teretnih vozila Ugovaranje i realizacija 22.06.2018 273.218,40 273.218,40 AUTO CENTAR ITALY d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupoprodaji specijalnih vozila "MARICA" UP Ugovaranje i realizacija 510.543,39 510.543,39 VERANO MOTORS d.o.o. Banja Luka
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupoprodaji putničkih kombi vozila UP Ugovaranje i realizacija 29.06.2018 1.277.999,95 1.277.999,95 AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o proširenju sistema stacioniranih radarskih uređaja Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.06.2018 MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača za nabavku tonera, ketridža i ribona UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.07.2018 175.429,16
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga zakupa prostora za odlaganje motornih vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.07.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova u skladištu Rakovica Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.07.2018
Ministarstvo privrede Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja - MP Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 16.07.2018 17.901,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Okvirni sporazum sa štamparijom Fojnica Ugovaranje i realizacija ŠTAMPARIJA FOJNICA d.d. Fojnica
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca Izvodenje nepredvidenih radova na sanaciji klizišta Jezero-Kromolj Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka usluga za "Obnovu Microsoft osiguranja i Microsoft usluga, period 2018. do 2021. godine" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.07.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o poništenju postupka javne nabavke motornih vozila za potrebe Uprave za šumarstvo LOT 2 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.07.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke motornih vozila za potrebe Uprave za šumarstvo LOT 1 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.07.2018 38.587,28
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke motornih vozila za potrebe organa KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.07.2018 61.986,60
Stručna služba za zajedničke poslove Javna nabavke ustupanja usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije objekata Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.07.2018
Ministarstvo zdravstva IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI MINISTARSTVA ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU Plan nabavki
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma UP MUPKS Ugovaranje i realizacija
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju dijela postupka nabavke motornih vozila za potrebe MUP-a KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.07.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača za nabavku službene odjeće Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.07.2018 42.101,28
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka nabavke opreme i licenci za vršenje terenskih provjera Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.07.2018
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka studije "Izrada strategije brendiranja Kantona Sarajevo - model izgradnje brenda KS" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.07.2018
Služba za skupštinske poslove Izmjene plana nabavki SKS, poslanici i parlamentarne grupe Plan nabavki 25.06.2018
Ministarstvo saobraćaja Parking naljepnice, naljepnice upozorenja i nalozi za postavljanje blokada na točkove Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 3.619,81
Ministarstvo finansija Nabavka usluge stručnog osposobljavanja uposlenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.06.2018 200,00 200,00 Revicon d.o.o. Sarajevo 4200491380008
Ministarstvo finansija usluge stručnog osposobljavanja uposlenika seminar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2018 180,00 180,00 FINconsult d.o.o. Tuzla 4209808770009
Ministarstvo finansija nabavka ugostiteljskih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.06.2018 1.354,50 1.354,50 Hotel "HILLS" Sarajevo 4200804340002
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci, isporuci i montaži rampi za kontrolu prolaza Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.07.2018 6.528,60 UNILAB d.o.o.
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka motornih vozila za potrebe KUIP LOT II Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.07.2018 158.200,00 14.09.2018 158.200,00 158.200,00 BUNJO d.o.o.
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka javne nabavke i isporuke napitaka Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.07.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke informatičke opreme za potrebe MUP-a KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.07.2018
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka usluga: Ažuriranje geodetskih podloga, izvođenje istražnih geoloških radova i revizija za potrebe izrade RP Junakovac i RP Srebrenički arboretum Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.07.2018
Kabinet premijera Ugovor o pružanju usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.06.2018 1.880,00 1.880,00 S TOURS
Ukupno po stranici 642.782,28 2.644.613,82 2.638.085,22