Pretraga

Ukupno 3088
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku štampanog materijala MUPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.03.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku prehrambenih porizvoda MUPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.03.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Aneks Ugovora o servisiranju motornih vozila marke VW Ugovaranje i realizacija AUTODELTA d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Aneks Ugovora o nabavci tonera, ketridža i ribona Ugovaranje i realizacija CROBOX d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci stakla za šalter salu Ugovaranje i realizacija 4.570,38 4.570,38 RAMA GLAS d.o.o. Ilidža
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o servisiranju motornog vozila marke Suzuki Vitara UP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 4.032,70 4.032,70 Auto Centar Betanija d.o.o . Sarajevo
Služba protokola Nabavka notesa A6 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2018 202,18 202,18 Kovertelux d.o.o. Sarajevo, ID broj: 200116370003
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci promotivnog materijala UP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 1.365,48 1.365,48 MURIX d.o.o. Tešanj
Služba protokola nabavka zvekira (dodatak za mobitel) - Reprezentacija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.03.2018 877,50 877,50 WEB 387, ID broj: 4302859640002
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Izmjena i dopuna Plana nabavki za 2018.godinu Plan nabavki 21.03.2018
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2018.godinu Plan nabavki 21.03.2018
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Sinergia Consulenze Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 5.867,49
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Prva izmjena i dopuna plana nabavki za 2018 godinu Plan nabavki 28.02.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o pokretanju postupka javne nabavke auto dijelova Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.03.2018
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o pokretanju otvorenog postupka za nabavku i isporuku prehrambenih proizvoda (artikala) i sredstava za ličnu higijenu za pripadnike boračke populacije Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.03.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka nabavke sredstava za čišćenje i održavanje oružja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.03.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluge osiguranja vozila vozača i putnika Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.03.2018 10.324,40
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka nabavke policijskog terenskog vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.03.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku usluga zamjene krila vrata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.03.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci promotivnog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 3.325,72 3.325,72 R&S d.o.o. Sarajevo
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o poništenju postupka monitoring klizišta Terezija 2 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora glavni projekat gradevinske jame OŠ Pofalici Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Korekcija Plana nabavki za 2018. godinu -2 - MON Plan nabavki
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka nabavke baterijskih uložaka UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.03.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku prehrambenih proizvoda UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.03.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci avio-karata Ugovaranje i realizacija 1.430,00 1.430,00 Air Line Tours d.o.o.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor nabavka kancelarijskog namještaja up Ugovaranje i realizacija 7.013,00 7.013,00 Sarajevo Business Consulting d.o.o. Sarajevo
Služba protokola za 2018. godinu Plan nabavki 16.03.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o poništenju postupka javne nabavke radova tekućeg održavanja LOT 2 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.03.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača javne nabavke radova tekućeg održavanja LOT 1 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.03.2018 17,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za servisiranje sistema video nadzora u org. jedinicama Uprave policije MUP-a KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.03.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije za apliciranje na EU fondove-ERASMUS+ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 6.000,00 6.000,00 Fondacija za visoko obrazovanje - SUS BiH
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Nabavka materijala za 3D printere za škole na području Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 6.991,92 6.991,92 R&S d.o.o Vogošća
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum o servisiranju motornih vozila i isporuci originalnih dijelova za servisiranje vozila marke NISSAN Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 02.03.2018 8.190,00 "AUTOHIT" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku usluga specijalističke prilagođene obuke "Administriranje Juniper Networks SRX firewalla" Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.03.2018
Stručna služba Vlade Plan nabavki Stručne službe Vlade za 2018. godinu Plan nabavki 19.02.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka ustupanje usluga osiguranja uposlenika KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.03.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku štampanog materijala UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.03.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka zastava za potrebe Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.03.2018 2.072,35 Hidex d.o.o. Sarajevo
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Ugovor za javnu nabavku usluge kolektivnog osiguranja zaposlenih Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 07.03.2018 7.459,20 7.459,20 Sarajevo osiguranje DD Sarajevo 4200326930001
Ministarstvo finansija PLAN NABAVKE MINISTARSTVA FINANSIJA ZA 2018.GODINU Plan nabavki
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Prva izmjena i dopuna Plana nabavki za 2018. godinu Plan nabavki 13.03.2018
Ministarstvo za boračka pitanja Postupak javne nabavke usluga štampanja i dorade monografije 1 korpusa Ugovaranje i realizacija 13.03.2018 3.260,00 3.260,00 CPU Printing company d.o.o. Sarajevo
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora sanacija klizišta Solakovici Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum o servisiranju motornih vozila i isporuci originalnih dijelova za servisiranje vozila marke FORD Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 02.03.2018 5.850,00 "GRAND AUTOMOTIVE" d.o.o. Sarajevo
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjelii ugovora sanacija klizišta Žunovnica Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Zavod za informatiku i statistiku KS Nabavka licence za Lansweeper Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.02.2018 1.163,72 1.163,72 Cleverbridge AG
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke isporuke i instalacije atomskog apsorpcionog spektrometra Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.03.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum o servisiranju motornih vozila i isporuci originalnih dijelova za servisiranje vozila marke Hyundai Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.02.2018 4.680,00 "HYUNDAI-AUTO BH" D.O.O.
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o vršenju usluga osiguranja na cesti - Zona Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.03.2018 2.670,00 "EUROHERC OSIGURANJE" d.d.
Ukupno po stranici 16.208,89 69.081,80 49.764,15