Pretraga

Ukupno 1341
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupovini taktičke multicam uniforme Ugovaranje i realizacija 14.10.2016 2.373,02 2.373,02 "KM TRADE" d.o.o. Visoko
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o kupoprodaji motornog vozila Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.12.2016 44.403,00 "PORSCHE BH" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka o javnoj nabavci usluge edukativnog programa "Problem pretilosti djece u školama KS" putem direktnog postupka Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka o javnoj nabavci obavještajnih panoa za škole putem direktnog postupka Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka o javnoj nabavci 7 projektora za potrebe vrtića JU Djeca Sarajeva putem direktnog postupka Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupovini svečanih policijskih uniformi Ugovaranje i realizacija 1.110,33 1.110,33 "Uslužnost" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 57.667,96
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci službenih suvenira Ugovaranje i realizacija 2.691,00 2.691,00 "Goldschmide - Juwelier", Samostalna obrtničko-zlatarska radnja
Ministarstvo za boračka pitanja Postupka nabavke usluga sudskog vještaka građevinske struke Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.12.2016 510,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupovini hrane za službene pse Ugovaranje i realizacija 5.838,00 5.838,00 "BOSNET GROUP" d.o.o. Hadžići
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka o poništavanju postupka javne nabavke sigurnosnih golova- LOT 2 -Rukometni golovi Pokretanje i tok postupka
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke sigurnosnih golova- LOT 1 -Golovi za mali nogomet Pokretanje i tok postupka
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci suvenira Ugovaranje i realizacija 28.10.2016 3.807,18 3.807,18 "EUROFER" d.o.o. Tuzla
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme za kontrolu radnog vremena Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.12.2016 1.835,32
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka, isporuka i montaža opreme za kontrolu radnog vremena Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.12.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o otkazivanju postupka jn Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.12.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci novogodišnje galanterije Ugovaranje i realizacija 19.12.2016 6.979,05 "DEFTER-KOMERC" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci auto-dijelova Ugovaranje i realizacija "AUTOELEKTRA" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka novogodišnje galanterije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.12.2016 6.979,05
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu UGOVOR ZA NABAVKU I ISPORUKU OPREME ZA TRAZENJE ZATRPANIH OSOBA U RUSEVINAMA Ugovaranje i realizacija 20.12.2016 57.941,91 Financ d.o.o. Mostara
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu UGOVOR O NABAVCI, ISPORUCI I INSTALACIJI DETEKTORSKOG SISTEMA SA CETIRI DETEKTORA (PROPORCIONALNA BROJACA) ZA MJERENJE UKUPNE ALFA I BETA CESTICE NISKOG BEKGRAUNDA Ugovaranje i realizacija 21.12.2016 116.941,50 „SHOT“ d.o.o. Zenica
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka jn Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.12.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci računara i računarske opreme LOT 1 - server Ugovaranje i realizacija 22.12.2016 24.871,98 "KAMER COMMERCE" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove ugovor o osiguranju vozila LOT 1 - obavezno osiguranje Ugovaranje i realizacija 21.12.2016 19.173,24 "EUROHERC OSIGURANJE" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka jn Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 29.11.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Izvođenje radova na elektroinstalacijama u zgradi Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 19.12.2016 4.447,35
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka jn za dodatne radove na elektroinstalacijama u zgradi Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 29.11.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Informacija o pokretanju postupka jn za dodatne radove na elektroinstalacijama u zgradi Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 29.11.2016
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora nabavka vatrodojavnog sistema Ugovaranje i realizacija
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o pokretanju postupka javne nabavke čestitki sa kovertama za potrebe Ministarstva za boračka pitanja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.12.2016 67,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zaključak o obustavi postupka "Nabavke službenih motornih vozila za potrebe MUP-a Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.12.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga kolektivnog osiguranja uposlenika Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.12.2016 96.000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupovini materijala za tehničko održavanje objekata i opreme Ugovaranje i realizacija Papilon d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupovini materijala za tehničko održavanje objekata i opreme Ugovaranje i realizacija INTER-COM d.o.o. Zenica
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Ugovor o nabavci usluge - IT nastava za najmlađe Ugovaranje i realizacija
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci računara - LOT 2 Ugovaranje i realizacija 16.12.2016 14.297,40 "GODIMERC" d.o.o. Sarajevo
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora izvođenje molersko farbarskih radova Ugovaranje i realizacija 19.12.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci reklamnog materijala Ugovaranje i realizacija 16.12.2016 4.607,46 "R & S" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci i isporuci telefonske opreme - LOT 4 Ugovaranje i realizacija 16.12.2016 1.099,80 "R & S" d.o.o. Sarajevo
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o poništavanju postupka izrada elaborata podzemna garaža Kolodvorska Pokretanje i tok postupka 19.12.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci i isporuci mrežnih printera - LOT 3 Ugovaranje i realizacija 16.12.2016 421,20 "R & S" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo privrede Izmjena i dopuna Plana nabavke Ministarstva privrede za 2016 godinu (druga) Plan nabavki 09.12.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o popravci i servisiranju vozila marke Ford reg.br. T21T399 Ugovaranje i realizacija 13.12.2016 3.028,21 "GRAND AUTOMOTIVE" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o popravci i servisiranju vozila marke Ford reg.br. T21T390 Ugovaranje i realizacija 13.12.2016 3.219,21 "GRAND AUTOMOTIVE" d.o.o. Sarajevo
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU SPECIJALNOG VOZILA ZA PROBIJANJE I CISCENJE KANALIZACIJE Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.12.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 2 - kasko osiguranje Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.12.2016 9.400,00
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1 - obavezno osiguranje motornih vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.12.2016 19.173,24
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke za usluge osiguranja objekata i opreme KS za 2017. godinu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.11.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.12.2016 44.403,00
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku reklamnog materijala Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 02.12.2016 4.607,46
Ukupno po stranici 245.090,38 312.803,49 15.819,53