Pretraga

Ukupno 2124
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ministarstvo za boračka pitanja Pokretanje postupka nabavke konsultantskih usluga i pripreme rekvizita za scenu u povodu 25. god 1.Korpusa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.08.2017 3.200,00 3.200,00 DENSA d.o.o Sarajevo
Ministarstvo za boračka pitanja Nabavke usluga marketinga - pružanje usluga emitovanja čestitke povodmo Kurban Bajrama Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.08.2017 877,50 877,50 Hayat d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo za boračka pitanja Pružanje usluge edukacije državnog službenika - Uredsko poslovanje Ugovaranje i realizacija 29.08.2017 409,50 409,50 Interquality d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo za boračka pitanja Pokretanju postupka nabavke čestitki sa kovertama Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.08.2017 145,00 145,00 Udruženje oboljelih od cerebralne dječije paralize Kantona Sarajevo
Ministarstvo za boračka pitanja Nabavke usluga otkupa štampanih knjiga povodom manifestacije obilježavanja 25. godišnjice 1. Korpusa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.08.2017 1.474,20 1.474,20 CPU Printing company d.o.o. Sarajevo broj
Ministarstvo privrede Izrada šumsko-gospodarske osnove za privane šume na području Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.08.2017 266.619,00
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU SANITETSKOG VOZILA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.08.2017 58.055,40
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE DVIJE AUTO-CISTERNE Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.08.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za inžinjersko-geološka i geomehanička ispitivanja terena sa izradom elaborata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.08.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka nabavke radne odjeće i obuće Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.08.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o nabavci usluga_izrada glavnog i izvedbenog projekta objekta policijske stanice Srednje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.08.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.08.2017 350.555,74
Zavod za informatiku i statistiku KS Usluga implementacije filtera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.08.2017 1.638,00 Tingea doo
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Oprema za regulaciju, sigurnost i signalizaciju na parkiralištima Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.08.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2017. godinu Plan nabavki 25.08.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku napitaka Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.08.2017 34.345,93
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka jn za nabavku, isporuku i montažu telefonske centrale Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.08.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog i metalnog namještaja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.08.2017 69.027,08
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku pečata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.08.2017
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka laptopa za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.07.2017 1.146,00 1.146,00 REBUS d.o.o.
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka usluga izrade ažurnih geodetskih i geoloških podloga, te reviziju geologije za potrebe izrade RP "SARAJEVOGAS - BOSNALIJEK" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.05.2017 2.768,00 2.768,00 "ANGERMEIER" D.O.O. SARAJEVO
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka usluge izrada ažurnih geodetskih i geoloških podloga, te revizija projektnog zadatka i elaborata geologije za potrebe izrade RP "ZABRĐE" i RP "HEPOK - ČENGIĆ VILA III". Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.06.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za nabavku vozila za potrebe Kantonalne uprave za inspekcijske poslove - LOT 2 - terenska vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 31.07.2017 63.882,00
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za nabavku vozila za potrebe Kantonalne uprave za inspekcijske poslove - LOT 1 - putnički automobili Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 31.07.2017 175.032,00
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka "Guma za vozila GOLF VII i ŠKODA OKTAVIJA" za potrebe vozila u posjedu Zavoda (8 komada) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 1.119,00 1.119,00 Tr "AS"
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka "Laptopa DELL, Inspiration 15-5578" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.04.2017 3.022,00 3.022,00 REBUS d.o.o. Sarajevo
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka usluge "Prijevod dokumenta STRATEGIJA RAZVOJA KANTONA SARAJEVO 2014.-2020. god. sa bosanskog na engleski jezik" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.03.2017 4.991,00 4.991,00 Edukaconi Centar Barbados
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku radne odjeće Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.08.2017
Ministarstvo za boračka pitanja Pokretanju o pokretanju postupka nabavke prigodnih poklona - drvenih satova povodom manifestacije obilježavanja 25. godišnjice 1 Korpusa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.08.2017 24.08.2017 5.200,00 5.200,00 Boračke zadruge BIHART po Ilidža
Ministarstvo za boračka pitanja Pokretanju postupka nabavke usluga keteringa povodom manifestacije obilježavanja 25. godišnjice 1 Korpusa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.08.2017 23.08.2017 980,00 980,00 Izvor Bosne doo Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka nabavke kompjuterske opreme Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.08.2017
Ministarstvo za boračka pitanja Pokretanju postupka nabavke usluge štampe i distribucije (postavljanje) plakata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.08.2017 24.08.2017 1.471,28 1.471,28 Plakat doo Sarajevo
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Ugovor za javnu nabavku, isporuku i instalaciju računarske opreme za projekat Elektronske učionice" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 1.098.996,80 1.098.996,80 EDING Telecom & Commerce Engineering
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o pokretanja izbora ponuđača za pružanje usluga tehničke podrške -podrška za audio i video, izvođači Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.08.2017 23.08.2017 2.515,50 2.515,50 Bosnaton doo Sarajevo
Ministarstvo za boračka pitanja Pružanje usluga tehničke podrške -usluge izvođenja vatrometa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.08.2017 2.500,00 24.08.2017 2.500,00 2.500,00 Beskos preduzeća za proizvodnju, promet i usluge Tešanj
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka i isporuka "Aparata za kafu, mlina za kafu i depuratora" za potrebe bifea u Zavodu Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.03.2017 28.04.2017 6.044,00 6.044,00 VINEX EXPORT IMPORT D.O.O.
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka radova za izvođenje elektroinstalaterskih radova za "VATRODOJAVNU CENTRALU I TELEFONSKO-RAČUNARSKU OPREMU" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.07.2017 18.111,00 18.111,00 Agencija za zaštitu ljudi i imovine INZA d.o.o. Sarajev
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka "3 Kompjutera" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja KS Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.05.2017 11.07.2017 4.078,00 4.078,00 REBUS d.o.o.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku uređaja za alkotestiranje Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.08.2017 24.777,09
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu UGOVOR ZA NABAVKU OPREME ZA SPAŠAVANJE I ZA KRIZNE SITUACIJE Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.06.2017 49.867,29 49.867,29 Aqva Balkan 4227748160000 Konjic
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku pečata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.08.2017
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka usluge "Monitoring Zavoda u 2017.-2019. god." Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.04.2017 819,00 SWORD SECURITY D.O.O.
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka usluge o "Zakonski potrebnim ispitivanjima i kontroli instalacija u Zavodu u 2017.-2019. godine" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.04.2017 2.493,00 2.493,00 INZA LAB D.O.O. SARAJEVO
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka usluge "Internet konekcije u 2017. - 2019. god." za potrebe Zavoda Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.02.2017 15.03.2017 20.638,00 20.638,00 Logosoft d.o.o.
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka usluge "Održavanje sistemske mreže" za potrebe Zavoda u narednih šest mjeseci (januar-juni 2017. godine) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 3.510,00 s.o.d."GOIT"
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o osmoj (VIII) dopuni Plana javnih nabavki za 2017.godinu Plan nabavki
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka usluge "Stalni pristup internetu i VPN konekcija" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.01.2017 5.917,00 27.01.2017 5.917,00 Logosoft
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku setova za uzimanje uzoraka krvi i urina Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
Ministarstvo unutrašnjih poslova Aneks ugovora o sukcesivnom pružanju usluga servisiranja agregata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
Ministarstvo unutrašnjih poslova Aneks ugovora o sukcesivnoj nabavci dijelova računarske opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.07.2017 R&S d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 1.050.711,24 1.243.931,07 1.232.047,07