Pretraga

Ukupno 1461
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka jn za tek.održavanje mašinskih instalacija Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.01.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Informacija o pokretanju postupka javne nabavke za usluge kasko osiguranja 1 motornog vozila Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 05.01.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka jn za kasko osiguranje Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 05.01.2017
Služba protokola Dopunjeni Plan nabavki Službe za protokol Kantona Sarajevo za 2017.g. Plan nabavki 13.01.2017
Služba protokola Plan nabavki Službe za protokol za 2017. godinu Plan nabavki 13.01.2017
Služba protokola Odluka o izboru firme za prevođenje stranih jezika u 2017.g. Pokretanje i tok postupka
Služba protokola Usluge prevođenja stranih jezika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.01.2017 Barbados d.o.o. sarajevo
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Poziv za dostavu ponuda za stručno usavršavanje iz oblasti finasija ,javnih nabavki,računovodstva, rada i zapošljavanja i socijalnih pitanja u 2017.godini Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 05.10.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku auto guma nestandardnih dimenzija Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.01.2017
Zavod za informatiku i statistiku KS Test ranjivosti Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2016 3.463,20 3.463,20 Baglama d.o.o. Ilidža, 4201663550004
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje dodatnih radova Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 6.150,92 6.150,92 "Interming" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o postupku dodjele ugovora za nabavku telefona za potrebe MUP-a KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.01.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - posstupak za nabavku sitnih dijelova za računarsku opremu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.01.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - nabavka policijskih znački Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.01.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - postupak nabavke kopir aparata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.01.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - postupak dodjele ugovora za nabavku ampule za alkometre Draeger 7410 D-tip i Envitec AlcoQuant 6020 S TYP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.01.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - postupak dodjele ugovora za nabavku sefova i metalnog ormara Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.01.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za popravku i servisiranje klizne kapije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.01.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - postupak nabavke grijalica i konvektora Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.01.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - postupak nabavke mašina za uništavanje papira Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.01.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci rezervnih dijelova za funkcionisanje sistema radio-veze Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.12.2016 53.140,23 53.140,23 "MIBO KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - nabavka taktičkih uniformi Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.12.2016 198.806,40 198.806,40 "KM TRADE" d.o.o. Visoko
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovljnijeg ponuđača za usluge tekućeg održavanja telefona, tel.centrala i tel. mreže nje vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.01.2017 12.839,27
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Plan javnih nabavki za 2017.godinu Plan nabavki
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - sukcesivna nabavka tonera, ketridža i ribona Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak CROBOX d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci namještaja za potrebe Druge PU i Jedinice za saobraćaj MUP-a KS Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.12.2016 23.505,30 23.505,30 INTER-COM d.o.o. Zenica
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - nabavka dodatne opreme Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.12.2016 53.855,10 53.855,10 "KM TRADE" d.o.o. Visoko
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - nabavka sistemskih jedinica sa fotoregistracijom za mjerenje brzine i prolaska kroz crveno svjetlo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.12.2016 290.628,00 290.628,00 "MIBO KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o servisiranju kamere na sistemu video-nadzora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 1.580,67 1.580,67 "UNILAB" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci oznaka sa vezenim imenom i prezimenom policijskog službenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.01.2017 6.142,50 6.142,50 "Uslužnost" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ugovor o pružanju usluga edukacije od 06.12.2016 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 06.12.2016 600,00 600,00 Revicon d.o.o.
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 06.12.2016 600,00 600,00 Revicon d.o.o.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o zamjeni stakla na šalterima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 3.612,63 3.612,30 "RAMA GLAS" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 23.11.2016 1.050,00 1.050,00 Interquality d.o.o.
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ugovor o pružanju usluga edukacije od 23.11.2016 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 23.11.2016 1.050,00 1.050,00 Interquality d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ugovor za isporuku kancelarijskih stolica za potrebe Ministarstva za rad,socijalnu politiku, raseljana lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 29.11.2016 2.798,64 2.798,64 FEF export import d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo saobraćaja Plan javnih nabavki 2017. godina Plan nabavki
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ugovor za isporuku poklon-suvenira za potrebe Ministarstva za rad ,socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 05.12.2016 1.538,55 1.538,55 Zlatar-Juvelir Since 1927 Sarajevo
Ministarstvo zdravstva Plan nabavki Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo za 2017. godinu Plan nabavki
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tabelarni pregled osnovnih elemenata ugovora/okvirnog sporazuma Ugovaranje i realizacija
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o uslugama umnožavanja i reprodukcije pisanog materijala Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 26.12.2016 "RACIONAL" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za servisiranje i popravku garažnih vrata Pokretanje i tok postupka 12.01.2017 4.000,00
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovljnijeg ponuđača za LOT 2 - isporuka motornih ulja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.01.2017 2.075,97
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku garažnih automatskih vrata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.01.2017 3.000,00
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovljnijeg ponuđača za LOT 1 - isporuka nafte i naftnih destilata Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.01.2017 127.676,25
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o osiguranju vozila LOT 2 - kasko osiguranje Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 06.01.2017 9.400,00 "EUROHERC OSIGURANJE" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o zakupu skladišnog prostora za potrebe Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija 30.12.2016 4.680,00 RTV BiH Sarajevo
Zavod za informatiku i statistiku KS Nabavka sviceva - mreznih uredjaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.12.2016 1.635,66 1.635,66 Disti doo Sarajevo 4200077450002
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izmjeni Plana nabavki MUP-a Kantona Sarajevo Plan nabavki
Zavod za informatiku i statistiku KS Osiguranje uposlenika 2017 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.01.2017 1.250,64 1.250,64 VGT Osiguranje DD Visoko 4218241600009
Ukupno po stranici 149.591,49 665.488,44 651.408,11