Pretraga

Ukupno 1884
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ministarstvo za boračka pitanja Postupka nabavke usluga tehničke podrške WC mobilne kabine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 468,00 468,00 Eko mobil group d.o.o. Sarajevo
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE VATROGASNOG TEHNIČKOG VOZILA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.06.2017
Ministarstvo zdravstva IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI MINISTARSTVA ZDRAVSTVA KS ZA 2017. GODINU Plan nabavki 13.06.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA U POSTUPKU NABAVKE OPREME ZA SPAŠAVANJE I ZA KRIZNE SITUACIJE Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.06.2017 47.763,26
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.06.2017 7.020,00
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU SANITETSKIH VOZILA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.06.2017 184.099,50
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka nabavke: Izgradnja i opremanje tramvajskih stajališta za kontrolisanu naplatu karata i uvođenje elektronskog sistema naplate Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.06.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o poništenju postupka javne nabavke rekonstrukcija bazena na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu Ugovaranje i realizacija
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU LOŽ ULJA EXTRA LAKO PREMA BAS 1002 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 141.960,00
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu NABAVKA ALATA ZA MEHANIČARE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.05.2017 7.009,65 7.009,65 CROM BH d.o.o. Sarajevo 4201047320003
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Izmjene i dopune Plana javnih nabavki br 13-14-282-17 od 06.01.2017 Plan nabavki
Ministarstvo saobraćaja Izmjena plana javnih nabavki za 2017. god. Plan nabavki 05.06.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za servisiranje motornog vozila Suzuki Vitara Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.06.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluku o dodjeli ugovora Izrada idejnog i izvedbenog projekta javna garaža Kolodvorska Ugovaranje i realizacija
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Usluge savjetovanja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
Ministarstvo saobraćaja Izmjena plana javnih nabavki za 2017. god. Plan nabavki 31.05.2017
Ministarstvo za boračka pitanja Pružanje usluga otkupa štampanih knjiga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 700,00 700,00 T.R.„Knjižara „Svjetlost - San“ Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o servisiranju sistema video nadzora u organizacionim jedinicama Uprave policije MUP-a KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 2.826,72 2.826,72 "UNILAB" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci dijelova uniforme za poliicjske službenike u mirovnoj misiji UN Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 1.958,38 1.958,38 "KM TRADE" d.o.o. Visoko
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci stalnih sredstava u obliku prava Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 4.182,75 4.182,75 "JAPET" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku suvenira Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.05.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.05.2017 117,00 GONG d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2017. godinu Plan nabavki 30.05.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka nabavke: Semaforizacija pješačkog prijelaza u ulici Put života Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.05.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Korekcija Plana nabavki za 2017. godinu Plan nabavki
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu OKVIRNI SPORAZUM ZA NABAVKU USLUGE IZNAJMLJIVANJA PROSTORA ZA SMJEŠTAJ REPETITORA I LINKOVNIH UREĐAJA SA PRIPADAJUĆOM OPREMOM I ODRŽAVANJA RADIO KOMUNIKACIJSKE I INFORMACIJSKE OPREME Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 23.05.2017 39.312,00 MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 4200470540005
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor najpovoljnijeg ponuđača za usluge umnožavanja i reprodukcije pisanog materijala Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.05.2017 0,03
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o četvrtoj (IV) dopuni Plana javnih nabavki za 2017.godinu Plan nabavki
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Usluge štampanja godišnjih parking naljepnica Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.05.2017
Ministarstvo saobraćaja Izmjena plana javnih nabavki za 2017. god. Plan nabavki 22.05.2017
Ministarstvo za boračka pitanja Nabavka i isporuka cvijeća i cvijetnih aranžmana za 2017. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.06.2017 6.000,00 6.000,00 KJKP „Рагк“ d.o.o. Sarajevo
Zavod za informatiku i statistiku KS Nabavka materijala I kvartal 2017 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.03.2017 784,69 784,69 R&S doo Sarajevo 4200056290005
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu UGOVOR ZA NABAVKU TONERA I KETRIDŽA Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.05.2017 13.960,35 13.960,35 R&S d.o.o Sarajevo, 4200056290005
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o pružanju usluga medicinskog obezbjeđenja izvođenja taktičko-situacionog građanja iz vatrenog oružja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za usluge obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Kantona Sarajevo za period 2017-2019 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.05.2017 251.724,10
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke motornih vozila za potrebe Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.05.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za nabavku frižidera Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.05.2017 498,35
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke frižidera Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.04.2017
Služba za skupštinske poslove Odluka o prihvatanju ponude za usluge oglašavanja Oslobođenje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.03.2017 672,75
Služba za skupštinske poslove Odluka o prihvatanju ponude za usluge oglašavanja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.03.2017 707,85
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru za nabavku i montažu opreme za kontrolu radnog vremena (Studentski domovi) Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.05.2017 1.238,00
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru za nabavku i montažu alarmne centrale Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.05.2017 907,00
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke i montaže opreme za kontrolu radnog vremena (Studentski domovi) Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.04.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke i montaže alarmne centrale (ul. Podgaj br. 6) Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.05.2017
Ministarstvo saobraćaja ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke - GONG Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.05.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o poništenju postupka javne nabavke minibusa Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Nabavka i isporuka električne energije za potrebe javne rasvjete na području Kantona Sarajevo za 2017./2018 godinu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.05.2017
Služba za skupštinske poslove Plan nabavki Službe za skupštinske poslove SKS za 2017.godinu Plan nabavki 18.01.2017
Služba za skupštinske poslove Plan nabavki Skupštine Kantona Sarajevo, poslanici i parlamentarne grupe za 2017.godinu Plan nabavki 18.01.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Nabavka usluge održavanja aplikacije "Elektronski dnevnik" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 7.005,96 7.005,96 QSS d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 636.590,84 84.325,50 44.896,50