Pretraga

Ukupno 2401
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Javna nabavka i isporuka 3D printera za potrebe osnovnih škola na području Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 99.403,20 99.403,20 R&S d.o.o Vogošća
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Javna nabavka uređaja za skeniranje stopala - BODYTRONIC Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.162,41 17.162,41 Bauerfeind d.o.o. Sarajevo
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Ugovor o pružanju usluga izrade DSUK i prilagođavanja postojećeg sistema upravljanja kvalitetom novoj normi Standarda ISO 9001:2015 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.11.2017 3.510,00
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu OBAVIJEST O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE ATOMSKOG APSORPCIONOG SPEKTROMETRA SA PLAMENOM GRAFITNOM I HIDRIDNOM TEHNIKOM Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.11.2017
Služba za skupštinske poslove Izmjena plana nabavki Skupštine KS, poslanici i parlamentarne grupe Plan nabavki 01.11.2017
Služba za skupštinske poslove Izmjena plana nabavki Službe za skupštinske poslove SKS Plan nabavki 01.11.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju postupka javne nabavke građevinsko-zanatskih radova na izgrandji policijskog objekta Srednje - Ilijaš Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.11.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - nabavka fotomaterijala Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.11.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju postupka javne nabavke fotomaterijala Pokretanje i tok postupka 23.11.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku sistemske jedinice sa fotoregistracijom za mjerenje brzine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.11.2017 129.565,80
Ministarstvo za boračka pitanja Edukacije državnog službenika na temu Praktična rješenja kod provođenja Zakona o javnim nabavkama BiH Ugovaranje i realizacija 23.11.2017 179,01 179,01 Content.ba d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2017. godinu 1 Plan nabavki 23.11.2017
Ministarstvo za boračka pitanja Najam štanda za učešće na 13. zimskom salonu knjige Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.11.2017 1.380,00 1.380,00 TKD Sahinpašić d.o.o. Ilidža
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za izvođenje radova na elektroinstalacijama u objektu koji koristi Kanton Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.11.2017 280,80
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke i isporuke kopir aparata Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.11.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za nabavku poslovne odjeće Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.11.2017 5.971,68
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka javne nabavke poslovne odjeće Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.11.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka nabavke poslovne odjeće Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.11.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kopir aparata Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.11.2017 16.146,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Izmjene Plana nabavki Uprave policije MUP-a KS za 2017. Plan nabavki
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke i isporuke kancelarijskog materijala za potrebe KS u 2018. godini Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.11.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke, isporuke i ugradnje klima uređaja za potrebe organa KS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.11.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o osiguranju vozila (kasko osiguranje) 1 Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 31.10.2017 864,97 "EUROHERC OSIGURANJA" d.d. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove ugovor o pružanju usluga jesenje faze obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Kantona Sarajevo za 2017. godinu Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.11.2017 99.996,85 "SANITACIJA" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum o pružanju usluga operativne /proljetne i jesenje) faze obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Kantona Sarajevo za period 2017-2019. god. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.11.2017 599.981,15 "SANITACIJA" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku, isporuku i montažu vatrodojavnog sistema Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.11.2017 31.430,53
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku, isporuku i montažu telefonskih aparata Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.11.2017 24.309,68
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke poslovne odjeće Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.11.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za usluge servisiranja instalacija hlađenja na objektu koji koristi Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.10.2017 631,80
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju postupka nabavke opreme i kancelarijskog namještaja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.11.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača o nabavci opreme i kancelarijskog namještaja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.11.2017 13.357,89
Ministarstvo unutrašnjih poslova Izmjene Plana nabavki MUP-a KS za 2017. Plan nabavki 17.11.2017
Ministarstvo za boračka pitanja Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora za javne nabavke iz 2017. godine Plan nabavki 20.11.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora glavni projekat sanacija klizišta korito rijeke Ljubine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o poništenju postupka Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O POKRETANJU JAVNE NABAVKE RAČUNARSKE OPREME Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.11.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o poništenju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma-licence Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma - IGT d.o.o. Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 6.786,00
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Izmjene i dopune javnih nabavki Ministarstva za rad, socijanu politiku,raseljena lica i izbjeglice kantona sarajevo za budžetsku 2017 Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 09.11.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke obavezne opreme za motorna vozila Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.11.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke za izvođenje radova na elektronstalacijama u objektu koji koristi Kanton Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.11.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Korekcija Plana nabavki za 2017. godinu -3 Plan nabavki
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za nabavku obavezne opreme za motorna vozila Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.11.2017 500,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke standardizovane policijske opreme Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.11.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu NABAVKA USLUGE SERVISIRANJA TRANSFORMATORA ZA STARTER AUTA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.11.2017 460,00 460,00 OR ELEKTRO SERVIS MIRSO
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci računara, printera i druge opreme Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 268.248,00 268.248,00 "INTER-COM" d.o.o. Zenica
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci kopir-aparata Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.714,37 27.714,37 "RACIONAL" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke računara i računarske opreme za potrebe Ministarstva prostornog uređenja, građenja i okoliša Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.11.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci metalnog namještaja Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.921,36 15.921,36 "DEFTER" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci kancelarijskog namještaja Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 53.105,72 "R&S" d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 232.490,18 1.184.417,04 430.468,35