Pretraga

Ukupno 1341
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izbom najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma - nabavka sefa Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.12.2016 1.520,01
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma - Hudiny lock - alarm za vozilo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.12.2016 526,50
Ministarstvo saobraćaja Ugovor za nabavku robe u 2016. godini: Nabavka, profiliranje i distribucija NFC mifare IK kartica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 7.020,00 Lupon Ventures d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma - Lupon Ventures Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 7.020,00
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Nabavka, profiliranje i distribucija NFC mi fare IK kartica Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.12.2016
Ministarstvo saobraćaja Ugovor za nabavku robe u 2016. godini: Nabavka i instalacija elektronskih uređaja sa softverom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 7.020,00 ,,Trifolix“ d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za zakup skladišnog prostora Pokretanje i tok postupka 29.12.2016
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma - Trifolix Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 7.020,00
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Nabavka i instalacija elektronskih uređaja sa softverom Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.12.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka jn za ustupanje usluga tekućeg održavanja telefona, tel.centrala i tel.mreže Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.12.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka jn za dodjelu radova tek.održavanja objekata KS - građevinsko stolarski radovi Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.12.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka jn za ustupanje usluga pranja vozila i vulkanizerske usluge Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.01.2017
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka usluge "Servisiranje sigurnosnog ventila i plamenika" nakon havarije na kotlu centralnog grijanja u Zavodu u ul. Branilaca Sarajeva br. 26 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2016 1.053,00 1.053,00 ITG D.O.O.
Ministarstvo za boračka pitanja Konacn presjek stanja sa izmjenama po ja vnim nabavkama za 2016. godinu - stanje 31.12.2016. Ugovaranje i realizacija 31.12.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka jn za ustupanje usluga ddd objekata Kantona Sarajevo u 2017. godini Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.12.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku setova za provjeru alkohola u krvi i urinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.12.2016 6.000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zaključak o obustavi otvorenog postupka nabavke pancira za potrebe Uprave policije MUP-a KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.12.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za izvođenje dodatnih radova na rekonstrukciji dijela objekta Druge policijske uprave MUP-a KS Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 30.12.2016 5.300,00
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu POJASNJENJE I IZMJENE TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA NABAVKU SPECIJALNOG VOZILA ZA PROBIJANJE I CISCENJE KANALIZACIJE Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka nabavke roba - nabavka sefa Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.12.2016
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka nabavke roba - nabavka alarma za vozilo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.12.2016
Ministarstvo saobraćaja Nabavka parkomata za naplatu korištenja parkinga i uređaja za kontrolu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor za kasko osiguranje motornih vozila Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 66.296,25 66.296,25 "SARAJEVO OSIGURANJE" d.d. Sarajevo
Ministarstvo za boračka pitanja Pokretanjeu postupka nabavke usluga sudskog vještaka arhitektonske struke Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.12.2016 320,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku sistemskih jedinica sa fotoregistracijom za mjerenje brzine i prolaska kroz crveno svjetlo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.12.2016 290.628,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba za nabavku rezervnih dijelova za funkcionisanje radio-veze Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.12.2016 53.140,23
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i ugrandju stolarije na objektu PS Stari Grad Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.12.2016 29.588,40
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju konkurentskog postupka "Nabavka ručnih satova za penzionisane službenike MUP-a KS" Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.12.2016 21.000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - usluge obaveznog osiguranja motornih vozila MUP-a KS Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 79.720,63 79.720,63 "BOSNA SUNCE OSIGURANJE" d.d. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - izrada izvedbenog projekta adaptacije prostorija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 2.340,00 2.340,00 "ARGENTARIA" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o servisiranju kamere na sistemu video-nadzora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.11.2016 837,32 837,32 "UNILAB" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku fluorescentnih prsluka sa natpisom "POLICIJA" Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.12.2016 6.000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku taktičkih uniformi ACU i taktičkih čizama Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.12.2016 198.806,40
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku pancira za potrebe Uprave policije MUP-a KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.12.2016 139.464,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku stolica i ostalog kancelarijskog namještaja za potrebe MUP-a KS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.12.2016 16.264,17
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora Izrada projekta stambeno poslovnog objekta prema UP Grbavička Ugovaranje i realizacija 28.12.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku namještaja za potrebe Druge PU i Jedinice za saobraćaj MUP-a KS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.12.2016 23.505,30
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme i dijelova za potrebe Jedinice za specijalističku podršku MUP-a KS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.12.2016 53.855,10
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku službenih motornih vozila za potrebe MUP-a KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.12.2016 1.169.883,00
Ministarstvo za boračka pitanja Pokretanje postupka nabavke pružanja ugostiteljskih usluga za potrebe savjetovanja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.12.2016 600,00
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka JN u Plan JN za 2016. Plan nabavki 26.12.2016
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka o pokretanju javne nabavke softverskog rješenja za vođenje baze podataka o ostvarenim sportskim rezultatima učenika osnovnih i srednjih škola u KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka o pokretanju javne nabavke multifunkcisjkih uređaja za MONM KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Ugovor o održavanju sistema javne rasvjete na području Kantona Sarajevo Općina Ilidža Ugovaranje i realizacija 01.12.2016 TESTINGELEKTRO d.o.o.
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Ugovor o održavanju sistema javne rasvjete na području Kantona Sarajevo Općina Trnovo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.12.2016 Telefongradnja d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Ugovor o održavanju sistema javne rasvjete na području Kantona Sarajevo Općina Ilijaš Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.12.2016 TESTINGELEKTRO d.o.o.
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Ugovor o održavanju sistema javne rasvjete na području Kantona Sarajevo Općina Stari Grad Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.12.2016 Step d.d. Sarajevo
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Ugovor o održavanju sistema javne rasvjete na području Kantona Sarajevo Općina Vogošća Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.12.2016 SES d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Ugovor o održavanju sistema javne rasvjete na području Kantona Sarajevo Općina Hadžići Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.12.2016 Telefongradnja d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nadogradnji mrežne infrastrukture Ugovaranje i realizacija 81.871,10 81.871,10 Konzorcij "KING ICT" d.o.o. Sarajevo i "KING ICT" d.o.o Zagreb
Ukupno po stranici 2.030.441,11 246.158,30 232.118,30