Pretraga

Ukupno 2384
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o jedanaestoj (XI) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2017. godinu Plan nabavki
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli Ugovora nabavka plotera,printera, racunara i racunarske opreme Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli Ugovora izvodenje radova Javna rasvjeta Novo Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli Ugovora izrada glavnog projekta sanacija klizišta Dreskovaca Ugovaranje i realizacija
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Javna nabavka ormarića i druge opreme za potrebe učenika u osnovnim školama Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 199.859,40 199.859,40 R&S doo Sarajevo, 4200056290005
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci materijala, izradi i ugradnji prozorske stolarije Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.11.2017 20.867,00 G.D. "KONSTRUKCIJE" d.o.o. Mostar
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za nabavku materijala, izradu i ugradnju prozorske stolarije Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.11.2017 20.867,00
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu UGOVOR ZA NABAVKU GARDEROBNIH ORMARA ZA VATROGASCE Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 24.11.2017 41.504,58 41.504,58 DOO Derby Trade 4600044980004 Brčko
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu UGOVOR ZA NABAVKU MOTORNOG KOMBI VOZILA FURGON Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.11.2017 44.024,27 44.024,27 Verano Motors d.o.o. 4400831540004 Banja Luka
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o uslugama fizičkog obezbjeđenja dijela zajedničkih prostorija u objektu u ul. M.Tita br. 62 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.11.2017 4,80 "UNILAB" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum za usluge fizičkog obezbjeđenja dijela zajedničkih prostorija u objektu u ul. M.Tita br. 62 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.11.2017 151.901,57 "UNILAB" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove P0kretanje postupka javne nabavke za ustupanje usluga osiguranja uposlenika KS za period 1.1.2018. do 31.12.2010. god. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.11.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke za usluge čišćenja dimnjaka i kotlova u objektima KS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.11.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke i isporuke računara i rač.opreme za Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.11.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE VIDEONADZORA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 01.12.2017 17.160,39
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - nabavka obrazaca za AB, C i D licence i iskaznica za vozače 2 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za rekonstrukciju podnih obloga kućica za smještaj službenih pasa, sanacioni radovi na objektu PS Hadžići i objektu Odjeljenja za edukaciju Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.11.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke tonera Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.11.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu OKVIRNI SPORAZUM ZA NABAVKU USLUGE OBUKE ZA GAŠENJE ZAPALJIVIH TEČNOSTI POD PRITISKOM Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 07.11.2017 46.592,65 Fraport Slovenija d.o.o. Fraport Aviation Academy SI12574856 Brnik
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za nabavku, isporuku i montažu policijske kućice Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.11.2017 3.600,00
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke, isporuke i montaže policijske kućice Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.11.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke i isporuke motornog vozila za potrebe Ministarstva privrede Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.11.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme, audio i video opreme za opremanje prostorije za rad sa maloljetnim licima Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.11.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke računarske opreme, kancelarijskih mašina i namještaja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.11.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke softverskih alata i licenci Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.11.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga rekonfiguracije postojećih Juniper Networks Netscreen i SSG firewall-a korisnika MUP-a KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.11.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke opreme za sistem radio veze (DRM sistem) za službena motorna vozila Uprave policije Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.11.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor u uslugama uređenja izbjegličkog centra - košenje trave Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.11.2017 1.550,25 KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo
Ured za kvalitet Izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2017. godinu Plan nabavki 03.11.2017
Ured za kvalitet Ugovor o pružanju usluga izrade DSUK i prilagođavanja postojećeg sistema upravljanja kvalitetom novoj normi Standarda ISO 9001:2015 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.11.2017 3.510,00
Ured za kvalitet Pružanje usluga izrade DSUK i prilagođavanja postojećeg sistema upravljanja kvalitetom novoj normi Standarda ISO 9001:2015 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.11.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli Ugovora revizija projekta objekta Grbavicka 62-68 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci i isporuci telefonskih aparata Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.11.2017 24.309,68 "DIGITAL LINE" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača za sukcesivnu nabavku lož ulja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.11.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Javna nabavka i isporuka 3D printera za potrebe osnovnih škola na području Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 99.403,20 99.403,20 R&S d.o.o Vogošća
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Javna nabavka uređaja za skeniranje stopala - BODYTRONIC Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.162,41 17.162,41 Bauerfeind d.o.o. Sarajevo
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu OBAVIJEST O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE ATOMSKOG APSORPCIONOG SPEKTROMETRA SA PLAMENOM GRAFITNOM I HIDRIDNOM TEHNIKOM Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.11.2017
Služba za skupštinske poslove Izmjena plana nabavki Skupštine KS, poslanici i parlamentarne grupe Plan nabavki 01.11.2017
Služba za skupštinske poslove Izmjena plana nabavki Službe za skupštinske poslove SKS Plan nabavki 01.11.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju postupka javne nabavke građevinsko-zanatskih radova na izgrandji policijskog objekta Srednje - Ilijaš Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.11.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - nabavka fotomaterijala Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.11.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju postupka javne nabavke fotomaterijala Pokretanje i tok postupka 23.11.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku sistemske jedinice sa fotoregistracijom za mjerenje brzine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.11.2017 129.565,80
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kopir aparata Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.11.2017 16.146,00
Ministarstvo za boračka pitanja Edukacije državnog službenika na temu Praktična rješenja kod provođenja Zakona o javnim nabavkama BiH Ugovaranje i realizacija 23.11.2017 179,01 179,01 Content.ba d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2017. godinu 1 Plan nabavki 23.11.2017
Ministarstvo za boračka pitanja Najam štanda za učešće na 13. zimskom salonu knjige Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.11.2017 1.380,00 1.380,00 TKD Sahinpašić d.o.o. Ilidža
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za izvođenje radova na elektroinstalacijama u objektu koji koristi Kanton Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.11.2017 280,80
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke i isporuke kopir aparata Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.11.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za nabavku poslovne odjeće Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.11.2017 5.971,68
Ukupno po stranici 197.101,67 648.738,82 403.512,87