Pretraga

Ukupno 2570
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru ponuđača za usluge periodičnog pregleda protivpožarnih aparata i hidrantske mreže u objektima Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.01.2018 5.491,98
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o uslugama tekućeg održavanja motornih vozila marke Ssang Yong Musso Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.01.2018 1.776,42 "SM SOLUTION" d.o.o. Sarajevo
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o prvoj (I) dopuni Plana javnih nabavki za 2018.godinu Plan nabavki
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o pružanju usluga JU ZZHMP Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Plan nabavki Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo za 2018. godinu Plan nabavki 26.01.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o utvrđivanju Plana nabavki Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo za 2018. godinu Plan nabavki 26.01.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci policijskih znački u pleksiju UP Ugovaranje i realizacija 1.989,00 1.989,00 "EUROFER" d.o.o. Tuzla
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci kancelarijskog namještaja UP Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 66.555,45 66.555,45 GTR d.o.o. Mostar
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci laboratorijskog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 6.990,17 6.990,17 "DERBY TRADE" d.o.o. Brčko
Ministarstvo unutrašnjih poslova Aneks Ugovora o servisiranju kotlova, gorionika i gorioničkih postrojenja Ugovaranje i realizacija ITG d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Aneks Ugovora o kupovini materijala za tehničko održavanje objekata i opreme Ugovaranje i realizacija 29.12.2017 PAPILON d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Aneks Ugovora za kasko osiguranje motornih vozila Ugovaranje i realizacija SARAJEVO OSIGURANJE d.d. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci auto guma nestandardnih dimenzija Ugovaranje i realizacija 2.527,20 2.527,29 "HIFA PETROL" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o rekonstruktivnim i sanacionim radovima Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 24.153,17 24.153,17 "GALBOLS" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o rekonfiguraciji Juniper networks netscreen i SSG firewall korisnika Ugovaranje i realizacija 29.12.2017 1.597,50 1.597,50 TeleNet d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci aparata za gašenje požara i usluga ispitivanja sistema vatrodojave Ugovaranje i realizacija 7.016,49 7.016,49 PROVING d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o uslugama održavanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 6.972,73 6.972,73 MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci suđa za bife-e organa Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.01.2018 5.790,33 "DEFTER" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci mašina i alata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.01.2018 3.801,30 "WARELL" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci projektora za potrebe organa Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.01.2018 2.620,80 "BOSNIEN BUSINESS SYSTEMS" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o uslugama tek. održavanja telefona, tel.centrala i tel.mreže Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.01.2018 12.426,46 "ERLANG" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci mašine za veš i usisivača Ugovaranje i realizacija 5.399,08 5.399,08 PAPILON d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o sukcesivnoj nabavci originalnih tonera Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 29.12.2017 46.886,58 46.886,58 CROBOX d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o izvođenju radova u PS Stari Grad Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 29.12.2017 18.288,98 18.288,98 EKO-GRADNJA d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo za boračka pitanja Pružanju usluga stručnog usavršavanja državnih službenika po svim oblastima u 2018 Ugovaranje i realizacija 25.01.2018
Ministarstvo za boračka pitanja Pružanje hotelskih i ugostiteljskih usluga za 2018. godinu Ugovaranje i realizacija 25.01.2018 160,00 160,00 JU Studentski centar Sarajevo
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora klizište ul.H.Kulenovica - Jukiceva Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu OBAVIJEST O NASTAVKU POSTUPKA JAVNE NABAVKE OPREME ZA VIDEONADZOR Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 25.01.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci softverskih alata i licenci Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 29.12.2017 29.834,41 29.834,41 QSS d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci računarske opreme Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.684,20 16.684,20 ALF-OM d.o.o. Banja Luka
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci opreme za sistem radio veze za službena motorna vozila Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 72.557,55 72.557,55 "MIBO KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo za boračka pitanja Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora za Javne nabavke iz 2017. g. Plan nabavki 25.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci projektora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.01.2018 2.620,80 "BOSNIEN BUSINESS SYSTEMS" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo zdravstva PLAN NABAVKI MINISTARSTVA ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU Plan nabavki 23.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru ponuđača za usluge popravke motornog vozila marke Ssang Yong Musso Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.01.2018 1.776,42
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke za usluge popravke motornog vozila marke Ssang Yong Musso Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru ponuđača za nabavku tag uređaja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.01.2018 578,00
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke tag uređaja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.11.2017
Ministarstvo za boračka pitanja Plan nabavki za 2018 Plan nabavki 23.01.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA U POSTUPKU NABAVKE INTERVENCIJSKE VATROGASNE UNIFORME I INTERVENCIJSKE VATROGASNE ČIZME Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.01.2018 453.024,00
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci, isporuci i montaži opreme za kontrolu radnog vremena za potrebe organa Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.01.2018 6.521,58 "UNILAB" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka utvrđivanju Plana javnih nabavki Ministarstva za boračka pitanja za 2018 Plan nabavki 23.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru ponuđača za nabavku i isporuku suđa za bife-e organa Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.01.2018 5.790,33
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru ponuđača za nabavki kafe za potrebe organa Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.01.2018 6.972,45
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke kafe za potrebe organa Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke i isporuke suđa za bife-e organa Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za nabavku projektora za potrebe organa Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.01.2018 2.620,80
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupak javne nabavke projektora za potrebe organa Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke i isporuke elektro i vodo materijala Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.02.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru ponuđača za nabavku i isporuku kafe aparata za potrebe bifea Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.12.2017 4.914,00
Ukupno po stranici 481.167,98 343.170,20 307.612,60