Pretraga

Ukupno 2124
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - nabavka pečata Ugovaranje i realizacija 22.09.2017 1.491,75 1.491,75 "DES" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci uređaja za alkotestiranje Ugovaranje i realizacija 24.777,09 24.777,09 "MIBO KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o servisiranju motocikala BMW Ugovaranje i realizacija 3.495,35 3.495,35 "Auto-Centar Tomić" d.o.o. PJ Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za usluge hotelskog smještaja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.10.2017 264,00
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke za usluge hotelskog smještaja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.10.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za izradu autopresvlaka Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.10.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci, isporuci i montaži telefonske centrale Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 11.10.2017 25.857,00 "ERLANG" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo finansija nabavka usluga isporuke poslastica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.10.2017 90,00 90,00 SUR Caffe slastičarna "PALMA" Sarajevo 4300516370007
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za usluge servisiranja dizel električnog agregata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.09.2017 1.650,87
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupak javne nabavke za usluge servisiranja dizel električnog agregata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.09.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o izvođenju elektroinstalacijskih radova u centralnoj zgradi Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.10.2017 1.564,29 "ELEKTING" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci i ugradnji svjetiljki za potrebe šalter sale i dio Pisarnice Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.10.2017 2.293,20 "ELEKTING" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo finansija nabavka usluga telefonskog istraživanja na temu "Evaluacija srednješkolskog sistema u Kantonu Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.09.2017 3.199,95 3.199,95 Ipsos d.o.o. Sarajevo 4200475000009
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci i ugradnji svjetiljki za potrebe šalter sale i dijela Pisarnice Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.10.2017 2.293,20 "ELEKTING" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo finansija usluge posluživanja u restoranima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.10.2017 108,00 108,00 COLIBRI d.o.o. - Podružnica TAVOLA Sarajevo 4202247110018
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za usluge izrade autopresvlake Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.10.2017 250,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Aneks Ugovora o sukcesivnom pružanju usluga servisiranja i verifikacije alkoholmetara "ENVITEC ALCOQUANT 6020, DRAGER i DRAGER 7410 Ugovaranje i realizacija 22.09.2017 "MIBO KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Anex Ugovora o sukcesivnom pružanju usluga kalibracije, verifikacije i servisiranja radarskih uređaja Ugovaranje i realizacija 22.09.2017 "MIBO KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Obavještenje o dodjeli ugovora Ugradnja novih sondi za metan i izgradnja sistema za otplinjavanje sa centralne plohe pri Regionalnom centru za upravljanje otpadom Smiljevići u Sarajevu Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o rigipsersko-molerskim radovima Ugovaranje i realizacija 29.09.2017 2.474,32 2.474,32 "GALBOLS" d.o.o. Sarajevo
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Provođenje istražnih radova, izrada geotehničkog elaborata, izrada glavnog projekta sanacije i projekta monitoringa klizišta lokalitet Maunaga_Kulo - korito rijeke Ljubine, Općina Vogošća Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Jednogodišnja usluga uzimanja uzoraka, laboratorijske analize, izrada mjesečnih Elaborata o sastavu i kvalitetu otpadnih i procjednih voda u krugu Regionalnog centra za otpad Smiljevići u Sarajevu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Provođenje istražnih radova, izrada geotehničkog elaborata, izrada glavnog projekta sanacije i projekta monitoringa klizišta lokalitet Korito rijeke Ljubine - Čakal Senad, Općina Vogošća Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O POKRETANJU JAVNE NABAVKE I ISPORUKE MOTORNOG KOMBI VOZILA - FURGON Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.10.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Aneks Ugovora o nabavci akumulatora, sijalica, autokozmetike, motornih ulja Ugovaranje i realizacija "DRR AUTO" d.o.o. Kiseljak
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rekonstrukciji i sanaciji potkrovlja u PS Stari Grad Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.10.2017 18.288,98
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke službenih motornih vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.10.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Aneks Ugovora o servisiranju mjenjača VW i letve volana za vozila VW Ugovaranje i realizacija Auto-servis "Smailbegović" Ilijaš
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci policijskih kućica Ugovaranje i realizacija 6.599,99 6.599,99 "ALPROM" d.o.o. Kiseljak
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o inžinjersko-geološkom i geomehaničkom ispitivanju terena sa izradom elaborata na lokalitetu Srednjeg Ugovaranje i realizacija 2.451,15 2.451,15 "WINNER PROJECT" Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci znački za rever Ugovaranje i realizacija 1.638,00 1.638,00 "HELEDIS" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - nabavka policijskih znački Ugovaranje i realizacija 1.989,00 1.989,00 "EUROFER" d.o.o. Tuzla
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU USLUGE OBUKE ZA GAŠENJE ZAPALJIVIH TEKUĆINA POD PRITISKOM Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.10.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci pečata Ugovaranje i realizacija 2.515,50 2.515,50 "DES" d.o.o. Sarajevo
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O POKRETANJU NABAVKE USLUGE - OBUKA ZA GAŠENJE ZAPALJIVIH TEKUĆINA POD PRITISKOM Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.10.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu DRUGA IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVKI 2017. GODINE Plan nabavki 06.10.2017
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH od 18.09.2017 Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 18.09.2017 290,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci policijskih znački Ugovaranje i realizacija 18.08.2017 1.462,50 1.462,50 ZLATAR - JUVELIR SOFIĆ FAHRUDIN
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o izradi glavnog i izvedbenog projekta objekta policijske stanice u Srednjem Ugovaranje i realizacija 6.903,00 6.903,00 "ARGENTARIA" Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke kompleta službene odjeće za državne službenike i namještenike MUP-a KS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.10.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke hrane za službene pse Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.10.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke fotomaterijala Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.10.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke lož ulja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.10.2017
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ugovor o pružanju usluga edukacije od 18.09.2017 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 18.09.2017 290,00 290,00 FEB doo , Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za nabavku i ugradnju svjetiljki za potrebe šalter sale i dijela Pisarnice Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.10.2017 2.293,20
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za izvođenje radova na el.instalacijama u centralnoj zgradi Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.10.2017 1.564,29
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke i ugradnje svjetiljki za potrebe šalter sale i dijela Pisarnice Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.09.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke za izvođenje radova na el.instalacijama u centralnoj zgradi Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.09.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Nabavka opreme, izvođenje radova i montaža sistema video nadzora na raskrsnicama saobraćajnica i javnih površina na području Općine Vogošća, za potrebe V Policijske stanice Vogošća (MUP KS) na kontroli bezbjednosti saobraćaja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku stručne literature Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.10.2017 671,00
Ukupno po stranici 25.272,34 91.493,29 59.485,60