Pretraga

Ukupno 2570
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE USLUGE KOLEKTIVNOG OSIGURANJA ZAPOSLENIH Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.02.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Javna nabavka "Rekonstrukcija Centra za edukaciju - JU Gimnazija Obala" Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 70.135,20 70.135,20 Interming d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o poništenju Odluke za LOT 1 - Isporuka nafte i naftnih destilata Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.02.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka jn za usluge tek.održavanja kafe aparata Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.01.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Aneks Ugovora o servisiranju liftova i platformi Ugovaranje i realizacija EURO LIFTING d.o.o. Srebrenik
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci zimske opreme MUP Ugovaranje i realizacija 6.880,80 6.880,80 SPORT-GMS d.o.o. Vitez
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci kompleta službene odjeće MUP Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 44.572,32 44.572,32 "USLUŽNOST" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka jn za dodjelu radova tek.održavanja elektro-mašinskih instalacija Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.01.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci pribora i sitnog alata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 7.019,65 7.019,65 PAPILON d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci kancelarijskog namještaja od iverala Ugovaranje i realizacija 12.01.2018 6.460,74 6.460,74 INEA d.o.o. Hadžići
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o pružanju usluga ZZZ MUPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o izvođenju građevinskih radova - MUP KS Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 67.377,70 67.377,70 KOLINVEST d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci kancelarijskih mašina - MUP KS Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 8.775,00 8.775,00 INTER-COM d.o.o. Zenica
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci kancelarijskog namještaja MUP KS Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 2.628,99 2.628,99 "MIRA MAR" d.o.o. Foča
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci zimske opreme Ugovaranje i realizacija 6.880,80 6.880,80 SPORT-GMS d.o.o. Vitez
Ministarstvo zdravstva OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO Plan nabavki
Ministarstvo za boračka pitanja Postupak nabavke i isporuke ogrijeva 2018. godinu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.02.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka jn za nabavku ugostiteljskih potrepština za potrebe bife-a Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka jn za dodjelu radova tek.održavanja objekata Kantona Sarajevo - građ.stolarski radovi /hitne intervencije/ Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.11.2017
Ministarstvo za boračka pitanja 2. IZMJENA PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2018. godinu Plan nabavki 05.02.2018
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o 2. izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2018. godinu Plan nabavki 05.02.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka nabavke dvije povratne avio-karte Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.02.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci mašine za pranje motornih vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 5.250,00 5.250,00 KAMER COMMERCE d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci vakum-pumpe Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 1.379,43 1.379,43 "AUTOELEKTRA" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci auto-presvlaka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 7.020,35 7.020,35 AUTOTEX d.d. Pazarić
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu UGOVOR ZA NABAVKU INTERVENCIJSKE VATROGASNE UNIFORME I INTERVENCIJSKE VATROGASNE ČIZME Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.01.2018 387.200,00 Firing d.o.o. Visoko 4218200320000
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci kancelarijskih mašina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 2.152,80 2.152,80 R&S d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci standardizovane policijske opreme Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.12.2017 122.850,00 122.850,00 KM TRADE Visoko
Ministarstvo za boračka pitanja Postupka nabavke prigodnih poklona - prigodnih poklona u svrhu obilježavanja Igmanskog marša 2018 Ugovaranje i realizacija 29.01.2018 500,00 470,00 Boračke zadruge BIHART po Ilidža broj 09/18
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga banjskog liječenja 2018 Pokretanje i tok postupka 29.01.2018
Ministarstvo za boračka pitanja 1. IZMJENA PLAN JAVNHl NABAVKI ZA 2018. godinu Plan nabavki 29.01.2018
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2018. godinu Plan nabavki 29.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci i montaži ulaznih vrata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2017 2.171,29 "SPRŽO COMPANY" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci kancelar. namještaja UP Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 66.555,45 66.555,45 GTR d.o.o. Mostar
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka nabavke kancelarijskog namještaja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.01.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o servisiranju motocikala BMW UP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 6.364,60 6.364,60 "Auto-Centar Tomić" d.o.o. PJ Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor za obavezno osiguranje motornih vozila Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.01.2018 50.805,00 50.805,00 SARAJEVO OSIGURANJE d.d. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor za kasko osiguranje motornih vozila UP Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.01.2018 23.615,30 23.615,30 CENTRAL OSIGURANJE d.d. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o sukcesivnoj isporuci fotomaterijala Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 86.052,10 86.052,10 PAPILON d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci i isporuci kafe aparata za potrebe bife-a Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2017 4.914,00 "ARTIKA" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku usluga popravke telefonske centrale Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci, isporuci i ugradnji klima uređaja za potrebe organa Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.01.2018 3.493,62 "CLIMA-TRADE" d.o.o. Sarajevo
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu UGOVOR O NABAVCI ISPORUCI I INSTALACIJI OPREME ZA VIDEONADZOR Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.01.2018 17.160,39 17.160,39 Maxec d.o.o. Živinice 4210290760002
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci kafe za potrebe organa Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.01.2018 6.975,45 "WLD" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka jn za nabavku mobilnog aparata Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 15.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru ponuđača za vulkanizerske usluge - LOT 1 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.01.2018 19.166,94
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru ponuđača za pranje vozila - LOT 2 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.01.2018 85,41
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru ponuđača za usluge tekućeg održavanja kopir aparata Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.01.2018 0,06
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru ponuđača za usluge periodičnog pregleda protivpožarnih aparata i hidrantske mreže u objektima Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.01.2018 5.491,98
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o uslugama tekućeg održavanja motornih vozila marke Ssang Yong Musso Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.01.2018 1.776,42 "SM SOLUTION" d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 24.744,39 1.016.967,40 610.406,62