Pretraga

Ukupno 1775
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE AGREGATA ZA ZAVARIVANJE JAČIH KONSTRUKCIJA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.07.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke i ugradnje pumpe za centralno grijanje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.06.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma_Zakup repetitorskih objekata Ugovaranje i realizacija
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci i ugradnji pumpe za centralno grijanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.07.2017 2.681,64 "CLIMA-TRADE" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za nabavku i ugradnju pumpe za centralno grijanje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.06.2017 2.681,64
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu NABAVKA USLUGE ATESTIRANJA VATROGASNIH VOZILA SA HIDRAULIKOM ZA RAD NA VISINI Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 1.345,50 1.345,50 INPROZ d.o.o. 4209193450009
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu UGOVOR ZA NABAVKU I ISPORUKU TRI SANITETSKA VOZILA Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.07.2017 184.099,50 Verano Motors d.o.o. Banja Luka, 4400831540004
Ured za kvalitet Ugovor o pružanju usluga provođenja seminara o upravljanju rizicima za uposlenike ministarstava i službi Kantona Sarajevo, u skladu sa novom revizijom Standarda BAS ISO 9001:2015 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.06.2017 4.680,00
Ured za kvalitet Pružanje usluga provođenja seminara o upravljanju rizicima za uposlenike ministarstava i službi Kantona Sarajevo, u skladu sa novom revizijom Standarda BAS ISO 9001:2015 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.06.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum o uslugama umnožavanja i reprodukcije pisanog materijala Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.06.2017 0,03 "RACIONAL" d.o.o. Sarajevo
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 285-1-3-39-3-44/17 Pokretanje i tok postupka
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 285-1-1-41-3-46/17 Pokretanje i tok postupka
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 285-1-3-40-3-45/17 Pokretanje i tok postupka
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru "PORSCHE BH" doo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.07.2017 44.985,00
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka jn za nabavku napitaka za potrebe organa Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.07.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka jn za nabavku motornih vozila za potrebe KUIP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.06.2017
Ministarstvo privrede Obavještenje o nabavci 1044-1-2-2-3-1/17 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.07.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka jn za usluge konfiguracije za potrebe KUIP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.05.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za usluge laboratorijskog ispitivanja uzoraka za potrebe KUIP za period 2017-2019. g. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.07.2017 260.933,05
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za usluge obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Kantona Sarajevo za period 2017-2019.g. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.07.2017 599.981,15
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za usluge konfiguracije za potrebe KUIP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.06.2017 819,00
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za usluge cestarine Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 26.06.2017 5.539,00
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke za usluge cestarine Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 15.05.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka nabavke desk-top računara Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.06.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu NABAVKA MATERIJALA ZA ČIŠĆENJE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.06.2017 5.226,24 5.226,24 R&S d.o.o Sarajevo, 4200056290005
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.06.2017 3.362,46 3.362,46 R&S d.o.o. Sarajevo, 4200056290005
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za nabavku radne odjeće za LOT 6 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.06.2017 772,20
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za nabavku radne odjeće za LOT 5 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.06.2017 269,10
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za nabavku radne odjeće za LOT 4 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.06.2017 231,66
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za nabavku radne odjeće za LOT 3 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.06.2017 1.158,30
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za nabavku radne odjeće za LOT 2 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.06.2017 2.098,98
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za nabavku radne odjeće za LOT 1 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.06.2017 2.574,00
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za nabavku posuđa sa štampom Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.06.2017 5.440,50
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za usluge čišćenja zajedničkih prostorija u objektu u ulici M.Tita br. 62 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.06.2017 9.322,20
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA NABAVKU AGREGATA ZA ZAVARIVANJE JAČIH KONSTRUKCIJA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Služba za skupštinske poslove Izmjene Plana nabavki Službe za skupštinske poslove SKS Plan nabavki 23.06.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum o servisiranju motornih vozila marke NISSAN Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 02.06.2017 140,40 "AUTOHIT" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci, isporuci i montaži kancelarijskog namještaja Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 31.05.2017 8.519,69 "KRANING" d.o.o. Puračić
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za usluge hotelskog smještaja za potrebe edukacije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.06.2017 70,50
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za usluge edukacije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.06.2017 195,00
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke za usluge hotelskog smještaja radi edukacije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.06.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke za usluge edukacije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.06.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavcki, isporuci i montaži klima uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.06.2017 3.920,32 "CLIMA-TRADE" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za nabavku, isporuku i ugradnju klima uređaja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.06.2017 3.920,32
Ministarstvo za boračka pitanja Pružanje usluga TV emitovanja čestitke u povodu obilježavanja Ramazanskog bajrama Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.06.2017 877,50 877,50
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka nabavke računarske opreme Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.06.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci i montaži opreme za kontrolu radnog vremena za potrebe Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade (Studentski domovi) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.05.2017 1.448,46 "UNILAB" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o uslugama čišćenja dimnjaka i kotlova u objektima Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.05.2017 2.681,54 "EKODIMNJAČAR" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za usluge čišćenja dimnjaka i kotlova Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.05.2017 2.681,54
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke za usluge čišćenja dimnjaka i kotlova Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.05.2017
Ukupno po stranici 948.353,14 214.303,28 10.811,70