Pretraga

Ukupno 1341
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 285-1-3-10-3-10/17 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Ministarstvo za boračka pitanja Nabavka i isporuku prehrambenih proizvoda (artikala) i sredstava za ličnu higijenu za pripadnike boračke populacije Kantona Sarajevo za 2017 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.02.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu NABAVKA HIDRAULICNIH I CRIJEVA VISOKOG PRITISKA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.01.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Ustupanje kasko osiguranja motornih vozila Škoda Oktavia Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 31.01.2017 444,03 "EUROHERC OSIGURANJE" d.d. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum - ugovor o uslugama tekućeg održavanja kafe aparata Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.02.2017 23,40 "ARTIKA" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum - ugovor o uslugama pranja vozila Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.02.2017 97,95 SOR AUTOPRAONICA "BLIST" vl. Selvić Fejzo iz Sarajeva
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum - ugovor o uslugama tekućeg održavanja kopir aparata Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 10.02.2017 22,23 "RACIONAL" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka jn za usluge tek.održavanja aplikacije IBM Lotus i dr. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.02.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum - ugovor o uslugama tek.održavanja računara i rač.opreme Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.02.2017 30,42 "BBS" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 2 - Stolarski radovi Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.02.2017 668,42
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru za LOT 2 - isporuka motornih ulja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.02.2017 2.075,97
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke za LOT 1 - usluge dezinfekcije i uništavanja štetočina Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.02.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o servisiranju motornih vozila marke OPEL VIVARO Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak Auto-servis "Smailbegović" Ilijaš
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum - ugovor o uslugama tek.održavanja mašinskih instalacija - LOT 2 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.02.2017 5.379,66 "ITG" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o servisiranju motornih vozila marke RENAULT Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak Auto-servis "Smailbegović" Ilijaš
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum - ugovor o uslugama tek.održavanja elektroinstalacija - LOT 1 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.02.2017 28,08 "ITG" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o servisiranju motornih vozila marke "ŠKODA" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.12.2016 "AC QUATRO" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o servisiranju motornih vozila marke "VW" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.12.2016 "AUTODELTA" d.o.o. Sarajevo
Služba protokola Odluka o izboru firme za nabavku cvijeća i cvijetnih proizvoda za 2017. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.02.2017 KJKP "Park" Sarajevo
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka JN u Plan JN za 2017. Plan nabavki 14.02.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu NABAVKA ROTACIONIH SVJETALA ZA VATROGASNA VOZILA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.01.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci kafe Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.02.2017 6.986,66 "WLD" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum - ugovor o uslugama tekućeg održavanaj telefona, tel.centrala i tel.mreže Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.01.2017 12.839,27 "ERLANG" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum/ugovor o nabavci kancelarijskog materijala LOT 3 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.02.2017 58.144,09 "DEFTER-KOMERC" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum/ugovor o nabavci kancelarijskog materijala LOT 2 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.02.2017 53.235,24 "DEFTER-KOMERC" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo finansija usluge vršenja prodaje 200000 komada administrativnih taksenih maraka (administrativne taksene marke u apoenima od 1 KM, 2 KM, 5 KM i 10 KM) u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 1.590,00 1.590,00 DUHANPROMET D.O.O SARAJEVO ID broj:4200342970005
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum/ugovor o nabavci kancelarijskog materijala LOT 1 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.02.2017 28.311,31 "DEFTER-KOMERC" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo finansija konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za pružanje usluga prodaje administrativnih taksenih maraka u 2017. godini u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (unutar zgrade PU Centar i unutar zgrade PU Novo Sarajevo ili u blizini istih) Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.400,00
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka potrošnog materijala za potrebe Kantona Sarajevou 2017. godini Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 02.02.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum/ugovor o servisiranju motornih vozila marke Škoda Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.01.2017 110,92 "PORSCHE BH" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum/ugovor o servisiranju motornih vozila marke Lada Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.01.2017 84,24 OR AUTOSERVIS "DEAS" vl. Delić Esad Vogošća
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Nabavka edukativnog programa "Edukacija o alatima i potrebnim vještinama za uspješno pisanje, apliciranje i upravljanje EU projektima" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 7.020,00 7.020,00 SERDA doo Sarajevo, 4200816600000
Ministarstvo saobraćaja UGOVOR o pružanju usluga Hosting poslovne aplikacije za poništenje, dopunu i plaćanje elektronskih kartica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.02.2017 7.020,00
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvršenje usluge - Hosting poslovne aplikacije za poništenje, dopune i plaćanje elektronskih kartica Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.02.2017 7.020,00
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku fotoaparata i kamere Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.02.2017 1.855,00
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka fotoaparata i kamere za potrebe Press službe Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.02.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci, isporuci i montaži opreme za kontrolu radnog vremena Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2017 1.835,32 "UNILAB" d.o.o. Sarajevo
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDJACA ZA NABAVKU SPECIJALNOG VOZILA ZA PROBIJANJE I CISCENJE KANALIZACIJE Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.02.2017 280.000,00
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje el.instalaterskih radova u Ministarstvu finansija Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.02.2017 6.284,07
Stručna služba za zajedničke poslove Usluge kontrole,tekućeg održavanja i održavanja u funkciji video nadzora i sistema vatrodojave u objektima KS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.02.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o servisiranju i popravci velikih i malih rolo vrata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2016 780,00 780,00 PRAXIS d.o.o Sarajevo
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 285-1-3-8-3-9/17 Pokretanje i tok postupka
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o prvoj (I) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2017.godinu Plan nabavki
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDJACA ZA NABAVKU I ISPORUKU RADNIH UNIFORMI ZA VATROGASCE Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 78.343,20
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku ručnih satova Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.12.2016 24.839,00
Ministarstvo za boračka pitanja Postupka nabavke usluga banjskog lijecenja medicinske rehabilitacije Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 08.02.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o servisiranju i popravci klizne kapije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2016 3.562,00 3.562,00 M-DOOR d.o.o. Kiseljak
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupovini profesionalnih usisivača Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2016 6.949,80 6.949,80 Papilon d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci pribora za uzimanje uzoraka krvi i urina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2016 7.001,28 7.001,28 Derby Trade d.o.o. Brčko
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci usluga skidanja i našivanja amblema i oznaka za policijske uniforme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2016 6.084,00 6.084,00 DINO d.o.o. Tuzla
Ukupno po stranici 424.485,66 207.579,90 32.987,08