Pretraga

Ukupno 1461
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku Smart televizora Pokretanje i tok postupka
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu OBAVIJEST O NASTAVKU POSTUPKA JAVNE NABAVKE VATROGASNE OPREME ZA POTREBE KUCZ Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDJACA ZA NABAVKU, ISPORUKU I INSTALACIJU RADIO KOMUNIKACIJSKE I INFORMACIJSKE OPREME ZA POTREBE KUCZ Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu OBAVIJEST O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE VATROGASNE OPREME ZA POTREBE KUCZ Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem konkurentskog zahtjeva za izvođenje radova na rekonstrukciji i sanaciji objekata Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.11.2015 18.500,00
Zavod za informatiku i statistiku KS Ugovor za nabavku računara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.10.2015 3.669,12 3.669,12 R&S doo Sarajevo 4200056290005
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o poništenju postupka javne nabavke vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.10.2015
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku gumenih čunjeva Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.11.2015 2.400,00
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu IZMJENA TENDERSKE DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU, ISPORUKU I INSTALACIJU RADIO KOMUNIKACIJSKE I INFORMACIJSKE OPREME ZA POTREBE KUCZ Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu OBAVIJEST O NASTAVKU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – NABAVKA, ISPORUKA I INSTALACIJA RADIO KOMUNIKACIJSKE I INFORMACIJSKE OPREME ZA POTREBE KUCZ Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor "SANITACIJA" doo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.11.2015 102.564,10 "SANITACIJA" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača "TQM" doo Lukavac - edukacija Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.11.2015 1.505,79
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka o nabavci putem direktnog sporazuma Pokretanje i tok postupka
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma Pokretanje i tok postupka
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o uvrstavanju u preg postupak - izvodenje radova Plan nabavki
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA NABAVKU I ISPORUKU VATROGASNE OPREME Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka o nabavci putem direktnog sporazuma Pokretanje i tok postupka
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača "TQM" doo Lukavac Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.11.2015 11.503,44
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma - nabavka rukavica za barutni test Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.11.2015 6.000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku materijala za Odjeljenje krim.teh. forenz. lab. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.11.2015 4.750,00
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača "SANITACIJA" doo Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.09.2015
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor "NEIMARI" doo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.11.2015 8.932,72 "NEIMARI" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača "NEIMARI" doo Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.10.2015 8.932,72
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o uvrštavanju u preg postupak - grad mat Plan nabavki
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu OBAVIJEST O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA NABAVKE KANCELARIJSKOG MATERIJALA TONERA I OSTALIH POTREPSTINA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu OBAVIJEST O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE VATROGASNE OPREME ZA POTREBE KUCZ Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o objavljivanju Izmjena i dopuna Plana nabavki MUP-a Kantona Sarajevo za 2015. godinu Plan nabavki
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove PRAVILNIK O POSTUPKU DIREKTNOG SPORAZUMA-u prilogu Pokretanje i tok postupka 29.10.2015
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLЈNIJEG PONUDJACA ZA JAVNU NABAVKU I ISPORUKU PUTNICKOG KOMBI VOZILA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge - Nabavka usluga održavanja video-nadzora raskrsnica, sistema za mjerenje brzine i kontrole poštivanja svjetlosne signalizacije i zakupa repetitorskih lokacija Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.10.2015
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Osiguranje radarskih sistema i kućišta za radarski sistem sa pratećom infrastrukturom Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.10.2015 5.476,79
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača "DINALSA" doo Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.10.2015 25.369,70
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovljnijeg ponuđača "R & S" doo Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.10.2015 13.418,73
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor "DINALSA" doo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.10.2015 25.369,70 "DINALSA" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor "KAMER COMMERCE" doo - LOT 3 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.10.2015 2.688,54 "KAMER COMMERCE" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor "KAMER COMMERCE" doo - LOT 1 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.10.2015 10.945,94 "KAMER COMMERCE" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor "IMTEC" doo - LOT 2 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.10.2015 2.678,13 "IMTEC" d.o.o. Sarajevo
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU KANCELARIJSKOG MATERIJALA TONERA I OSTALIH POTREPSTINA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu RJESENJE O PONISTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE ROVOKOPACA - UTOVARIVACA I OBAVJESTENJE O PONISTENU POSTUPKA NABAVKE Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDJACA ZA NABAVKU I ISPORUKU DVA VATROGASNA VOZILA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu OBAVIJEST O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – NABAVKA, ISPORUKA I INSTALACIJA RADIO KOMUNIKACIJSKE I INFORMACIJSKE OPREME ZA POTREBE KUCZ Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem konkurentskog zahtjeva - nabavka municije Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.10.2015 13.000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem otvorenog postupka - nabavka pet službenih motornih vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.11.2015 188.034,18
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka o poništenju dijela javnog konkurentskog postupka - LOT 3 Pokretanje i tok postupka
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka o poništenju dijela javnog konkurentskog postupka - LOT 2 Pokretanje i tok postupka
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Obrazac za praćenje realizacije ugovora okvirnog sporazuma Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 13.10.2015
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu IZMJENE TENEDERSKE DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU ROVOKOPACA - UTOVARIVACA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Zavod za informatiku i statistiku KS Ugovor za nabavku WiFI opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.09.2015 6.298,55 6.298,55 After doo Gračanica 4210074710009
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka o izboru najboljeg ponuđača po Konkurentskom postupku za nabavku računara - LOT1 Pokretanje i tok postupka
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - usluga popravke mašina za izradu fotografija Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 28.08.2015 26.559,00
Ukupno po stranici 325.450,35 163.146,80 9.967,67