Pretraga

Ukupno 1341
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice JAVNI POZIV - za finansiranje -sufinansiranje rada i projekata udruženja osoba sa invaliditetom i ostalih udruženja iz oblasti socijalne zaštite sredstvima Budžeta Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 01.01.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tenderska dokumentacija - Sukcesivno pružanje usluga servisiranja agregata Ugovaranje i realizacija
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tenderska dokumentacija - Usluge kalibracije, verifikacije i servisiranja radarskih uređaja za potrebe MUP-a KS Ugovaranje i realizacija
Stručna služba za zajedničke poslove Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci (nabavka mobitela) Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja Bh Telecom
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo PLAN NABAVKI Plan nabavki
Ministarstvo zdravstva Odluka o izboru najpovoljnije ponude za Lot 3 - Elektromotorna invalidska kolica (4 kom.) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 37.443,12
Ministarstvo zdravstva Odluka o izboru najpovoljnije ponude za Lot 2 – Adaptilna sklopiva invalidska kolica na mehanički pogon sa čvrstim okvirom i preklopivim naslonom (14 kom.) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 55.995,10
Ministarstvo zdravstva Odluka o izboru najpovoljnije ponude za Lot 1 – Invalidska kolica na mehanički pogon sa X makazama (49 kom.) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 195.982,85
Ministarstvo zdravstva Ugovor o nabavci robe za Lot 4 – Elektromotorna invalidska kolica specijalne namjene (1 kom.) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.01.2015 9.997,65 9.997,65 KS Reha d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo zdravstva Ugovor o nabavci robe za Lot 3 – Elektromotorna invalidska kolica ( 4 kom.) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.01.2015 37.443,12 37.443,12 OttoBock Adria d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo zdravstva Ugovor o nabavci robe za Lot 2 – Adaptilna sklopiva invalidska kolica na mehanički pogon sa čvrstim okvirom i preklopivim naslonom (14 kom.) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.01.2015 55.995,10 24.054,10 KS Reha d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo zdravstva Ugovor o nabavci robe za Lot 1 – Invalidska kolica na mehanički pogon sa X makazama (49 kom.) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.01.2015 195.982,85 84.189,35 KS Reha d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo zdravstva Odluka o izboru najpovoljnije ponude za Lot 4 - Elektromotorna invalidska kolica specijalne namjene (1 kom.) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 9.997,65
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Sukcesivno pružanje usluga servisiranja motornih vozila Pokretanje i tok postupka 05.03.2015 138.000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Usluga servisiranja mjenjača i letve volana za vozila Pokretanje i tok postupka 05.03.2015 8.500,00
Ministarstvo zdravstva Javna nabavka invalidskih kolica za članove udruženja RVI paraplegičara Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 299.418,72
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu TENDERSKA DOKUMENTACIJA INTERVENCIJSKIH VATROGASNIH UNIFORMI I INTERVENCIJESKIH VATROGASNIH ČIZAMA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu TENEDERSKA DOKUMENTACIJA ZA SUMSKI ZGLOBNI TRAKTOR SA VATROGASNOM NADOGRADNJOM Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE BROJ 856-1-1-3-13/13 (Ugovor o nabavci i isporuci ogrevnog drveta tvrdih lisćara bukve I klase) Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 01.01.2016
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Obavještenje o nabavci i isporuci hljeba za potrebe javnih kuhinja na području KS Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 01.01.2016
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Obavještenje o nabavci i isporuci ne zaleđenog svježeg junećeg mesa bez kosti za potrebe Javnih kuhinja na području Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 01.01.2016
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu TENDERSKA DOKUMENTACIJA - NABAVKA UNIFORMI - OTVORENI POSTUPAK Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu TENDERSKA DOKUMENTACIJA NABAVKA_LOT 1 KOFERI ZA LJEKARE I TEHNIČARE SA STANDARDIZIRANIM PUNJENJEM I LOT 2 MEDICINSKA OPREMA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE - DVA VATROGASNA VOZILA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu TENTERSKA DOKUMENTACIJA-NABAVKA HIDRAULIČNE PLATFORME-AUTO DIZALICE 14 m PUTEM OTVORENOG POSTUPKA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA DODJELE UGOVORA - NABAVKA I ISPORUKA DVA VATROGASNA VOZILA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu IZMJENA TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA NABAVKU DVA VATROGASNA VOZILA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu OBAVJESTENJE O PONISTENJU JAVNE NABAVKE BULDOZERA GUSJENICARA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu OBAVJESTENJE O PONISTENJU JAVNE NABAVKE HIDRAULICNE PLATFORME-AUTO DIZALICE 14 m Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu IZMJENA TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA NABAVKU DVA VATROGASANA VOZILA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu TENDERSKA DOKUMENTACIJA - NABAVKA I ISPORUKA DVA VATROGASNA VOZILA - MEĐUNARODNI TENDER Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE HIDRAULICNE PLATFORME-AUTODIZALICE 14m Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE BULDOZERA GUSJENICARA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu IZMJENA U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI ZA JAVNU NABAVKU BULDOŽDERA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ISPRAVKA OBAVJESTENJA O NABAVCI BR. 1-11-9051-11 OBJAVLJENOM U SL. GL. BIH BR: 51/11 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu IZMJENA TENDERSKE DOKUMENTACIJE za javnu nabavku tri ambulantna vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu TENTERSKA DOKUMENTACIJA-NABAVKA HIDRAULIČNE PLATFORME-AUTO DIZALICE 14 m PUTEM OTVORENOG POSTUPKA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu TENDERSKA DOKUMENTACIJA - NABAVKA BULDOZERA GUSJENIČARA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu TENDERSKA DOKUMENTACIJA - NABAVKA I ISPORUKA TRI AMBULANTNA (SANITETSKA) VOZILA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Ministarstvo saobraćaja Obavještenje o nabavci (eng.) Pokretanje i tok postupka
Ministarstvo saobraćaja Obavještenje o nabavci Pokretanje i tok postupka
Ukupno po stranici 745.337,44 299.418,72 155.684,22