Pretraga

Ukupno 2401
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ministarstvo za boračka pitanja Pokretanje postupka pružanje usluga pretplate na stručna glasila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.01.2017 400,00 31.01.2017 400,00 400,00 Revicon d.o.o. Sarajevo
Zavod za informatiku i statistiku KS Ugovor za nabavku komunikacionih usluga za 2017. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.01.2017 13.513,50 13.513,50 Logosoft d.o.o. Sarajevo 4200236190009
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izmjeni člana I Odluke o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku znački Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.12.2016
Ministarstvo za boračka pitanja Prihvatanje ponude za pružanje usluge edukacije državnog službenika na temu - Godišnji obračun Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.01.2017 120,00 30.01.2017 120,00 120,00 Revicon d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo za boračka pitanja Prihvatanju ponude za pružanje usluge edukacije državnog službenika na temu - Provođenje e-aukcije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.01.2017 209,43 30.01.2017 209,43 209,43 Best Solution d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku usisivača Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.01.2017
Ministarstvo za boračka pitanja Ugovor o pružanju usluga prevoza učesnika u obilježavanju 75. godišnjice Igmanskog marša Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.01.2017 3.510,00 3.510,00 KJKP “Gras” doo Sarajevo
Zavod za informatiku i statistiku KS Plan nabavki ZIS za 2017. godinu Plan nabavki 27.01.2017
Ministarstvo za boračka pitanja Izmjena plana javnih nabavki za 2017. g. Plan nabavki 27.01.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 285-1-2-3-3-4/17 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 285-1-2-6-3-7/17 Pokretanje i tok postupka
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 285-1-2-4-3-5/17 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Ministarstvo za boračka pitanja Pokretanju postupka javne nabavke za pružanje hotelskih i ugostiteljskih usluga za 2017.g. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.01.2017
Ministarstvo za boračka pitanja Postupka javne nabavke za dodjelu ugovora o nabavci stručnog usavršavanja u 2017. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.01.2017
Ministarstvo za boračka pitanja Pokretanje postupka za pružanje usluga prevoza učesnika u obilježavanju 75. godišnjice Igmanskog marša Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.01.2017 3.510,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o servisiranju kotlova, gorionika i gorioničkih postrojenja Ugovaranje i realizacija 5.102,50 5.102,50 "ITG" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci i ugradnji stolarije Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.12.2016 29.588,40 29.588,40 "KRISTAL KOMERC" d.o.o. Konjic
Ministarstvo za boračka pitanja Plan javnih nabavki za 2017.godinu Plan nabavki 24.01.2017
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Plan nabavki za 2017.godinu Plan nabavki 24.01.2017
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o utvrđivanju Plana javnih nabavki Ministarstva za boračka pitanja za 2017 Plan nabavki 24.01.2017
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Nabavka i isporuka električne energije za potrebe javne rasvjete na području Kantona Sarajevo za 2017.godinu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.01.2017
Ministarstvo saobraćaja UGOVOR o pružanju usluga preventivnog mjesečnog održavanja parkomata na području KS Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.01.2017 57.667,96 Intertraffic d.o.o. Banja Luka
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvršenje usluge - Preventivno mjesečno održavanje parkomata na području Kantona Sarajeva u vangarantnom periodu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 57.667,96
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci stolica i ostalog kancelarijskog namještaja Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.12.2016 16.264,17 16.264,17 "HAFELE BH" d.o.o. Gračanica
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o servisiranju liftova i platformi Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.12.2016 "EURO LIFTING" d.o.o. Srebrenik
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za kasko osiguranje vozila Škod Octavia Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 09.01.2017 444,03
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka jn za tekuće održavanje kafe aparata Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.01.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka jn za tek.održavanje mašinskih instalacija Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.01.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Informacija o pokretanju postupka javne nabavke za usluge kasko osiguranja 1 motornog vozila Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 05.01.2017
Zavod za informatiku i statistiku KS Nabavka licenci Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2016 2.878,20 2.878,20 QSS d.o.o. 4200103980007
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka jn za kasko osiguranje Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 05.01.2017
Služba protokola Dopunjeni Plan nabavki Službe za protokol Kantona Sarajevo za 2017.g. Plan nabavki 13.01.2017
Služba protokola Plan nabavki Službe za protokol za 2017. godinu Plan nabavki 13.01.2017
Služba protokola Usluge prevođenja stranih jezika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.01.2017 Barbados d.o.o. sarajevo
Služba protokola Odluka o izboru firme za prevođenje stranih jezika u 2017.g. Pokretanje i tok postupka
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Poziv za dostavu ponuda za stručno usavršavanje iz oblasti finasija ,javnih nabavki,računovodstva, rada i zapošljavanja i socijalnih pitanja u 2017.godini Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 05.10.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku auto guma nestandardnih dimenzija Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.01.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje dodatnih radova Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 6.150,92 6.150,92 "Interming" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o postupku dodjele ugovora za nabavku telefona za potrebe MUP-a KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.01.2017
Zavod za informatiku i statistiku KS Test ranjivosti Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2016 3.463,20 3.463,20 Baglama d.o.o. Ilidža, 4201663550004
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - posstupak za nabavku sitnih dijelova za računarsku opremu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.01.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - nabavka policijskih znački Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.01.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - postupak nabavke kopir aparata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.01.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - postupak dodjele ugovora za nabavku ampule za alkometre Draeger 7410 D-tip i Envitec AlcoQuant 6020 S TYP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.01.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - postupak dodjele ugovora za nabavku sefova i metalnog ormara Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.01.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za popravku i servisiranje klizne kapije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.01.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - postupak nabavke grijalica i konvektora Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.01.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - postupak nabavke mašina za uništavanje papira Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.01.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Plan javnih nabavki ZIK za 2017.godinu Plan nabavki
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - sukcesivna nabavka tonera, ketridža i ribona Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak CROBOX d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 62.351,42 138.868,28 81.200,32