Pretraga

Ukupno 1341
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ministarstvo pravde i uprave Plan nabavki Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo za 2017. godinu Plan nabavki
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvršenje usluge - Izrada elaborata strateških pravaca razvoja Centra za upavljanje saobraćajem u Kantonu Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 6.786,00
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Prevod Strategije razvoja KS Plan nabavki 01.02.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Plan nabavki za 2017. godinu Plan nabavki 16.02.2017
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Održavanje biro-tehničke opreme Plan nabavki 01.04.2017
Ministarstvo za boračka pitanja Pokretanju postupka javne nabavke za bankarske usluge Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.02.2017
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Microsoft licence Plan nabavki 01.04.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu TENDERSKA DOKUMENTACIJA U POSTUPKU NABAVKE USLUGE KOLEKTIVNO OSIGURANJE ZAPOSLENIKA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.02.2017
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Obezbjeđenje objekata (protivprovalno) Plan nabavki 01.03.2017
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Ispitivanje i kontrola instalacija u Zavodu Plan nabavki 01.02.2017
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Internet Zavoda i VPN konekcija Plan nabavki 01.11.2016
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka održavanja vozila za 2017. godinu Plan nabavki 01.11.2016
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Rezervni dijelovi za kompjutersku opremu Plan nabavki 01.05.2017
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka robe za bife u Zavodu Plan nabavki
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka goriva i maziva za 2017. godinu Plan nabavki 01.11.2016
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka tonera i ketridža za 2017. godinu Plan nabavki 01.03.2017
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka higijenskog materijala za 2017. godinu Plan nabavki 01.11.2016
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka kancelarijskog materijala za 2017. godinu Plan nabavki 01.11.2016
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDE ZA NABAVKU BATERIJA ZA POTREBE VATROGASNE JEDINICE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 198,00 198,00 RS-ELECTRONIC d.o.o.
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 285-1-2-12-3-12/17 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora Izrada projekta za izgradnju ViK mreže u novoj saobraćajnici oko klinike za ginekologiju i akušerstvo Ugovaranje i realizacija
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 285-1-3-14-3-14/17 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 285-1-3-13-3-13/17 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku dijelova uniforme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.02.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Plan nabavki Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo za 2017. godinu Plan nabavki
Kabinet premijera Plan javnih nabavki za 2017. godinu Plan nabavki 20.02.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu UGOVOR ZA NABAVKU ROTACIONIH SVJETALA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.01.2017 6.388,20 Monsun d.o.o. Lukavac ID 4209225320005 Tuzla
Stručna služba za zajedničke poslove Usluge mjerenja i izrade predmjera al.vanjske bravarije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.02.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o zakupu terena Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.02.2017 93,60 "BOSTON COMPANY" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru za zakup terena Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.02.2017 93,60
Ministarstvo za boračka pitanja 2. Izmjena plana javnih nabavki za 2017. godinu Plan nabavki 21.02.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu UGOVOR ZA NABAVKU HIDRAULICNIH I CRIJEVA VISOKOG PRITISKA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.02.2017 ZULEX d.o.o. Sarajevo, 4200421410007
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci mašina za uništavanje papira Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2016 6.863,22 6.863,22 R&S Vogošća
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - nabavka znački za inspektore Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2016 1.345,50 1.345,50 HELEDIS d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o sukcesivnom pružanju usluga osiguranja radarskih sistema i kućišta za radarski sistem Ugovaranje i realizacija 30.12.2016 Dioničko društvo za osiguranje "VGT" Visoko
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka "Elektroinstalaterskih radova u kotlovnici i radionici Zavoda u podrumu", ul. Branilaca Sarajeva br. 26 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 1.691,82 1.691,82 4E-Consulting Doo
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka "Kancelarijskog naještaja-ormara" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2016 4.578,21 4.578,21 R&S D.O.O. SARAJEVO
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka nove "LICENCE SOFTWARE APLIKACIJE IZ OBLASTI RAČUNOVODSTVA-aplikacija STALNA SREDSTVA sa pepisom postojećih podataka o stalnim sredstvima Zavoda" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2016 1.872,00 1.872,00 PlumSoft d.o.o.
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka "Kancelarijskog namještaja" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.11.2016 5.955,30 5.955,30 R&S D.O.O. SARAJEVO
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku taktičkih uniformi Multicam i taktičkih čizama Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.02.2017 198.806,40
Ministarstvo saobraćaja UGOVOR za nabavku usluga u 2017. godini: Izrada glavnog projekta kontrolisane naplate karata na tramvajskim stajalištima u Kantonu Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.02.2017 6.984,90 EDING TELECOM d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku pancira Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.02.2017 139.464,00
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvršenje usluge - Izrada glavnog projekta kontrolisane naplate karata na tramvajskim stjalištima u Kantonu Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.02.2017 6.984,90
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo „Ažuriranje topografske karte 1:5000 urbanih područja Kantona Sarajevo“ (OTK5000) za potrebe izrade Urbanističkih planova urbanog područja Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum - ugovor za vulkanizerske usluge u 2017. godini Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.02.2017 20.798,50 "AUTODELTA" d.o.o. Sarajevo
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka i isporuka prehrambenih artikala za potrebe rada bifea u 2017. godini u Zavodu Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.11.2016 4.678,90 20.01.2017 4.678,90 4.678,90 PENNY PLUS
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo "Rješenje i uspostavljanje stalnih veza za razmjenu računarskih podataka između općina Kantona Sarajevo (Stari Grad Sarajevo, Centar Sarajevo, Novo Sarajevo, Novi Grad Sarajevo, Ilidža i Vogošća), Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.01.2017
Ministarstvo za boračka pitanja Nabavku usluga klimatskog liječenja (rehabilitacije) za pripadnike boračke populacije Kantona Sarajevo za 2017 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.02.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu NABAVKA HIDRAULICNIH I CRIJEVA VISOKOG PRITISKA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.01.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Ustupanje kasko osiguranja motornih vozila Škoda Oktavia Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 31.01.2017 444,03 "EUROHERC OSIGURANJE" d.d. Sarajevo
Ukupno po stranici 356.813,80 55.503,98 33.571,15