Pretraga

Ukupno 1884
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ministarstvo za boračka pitanja Otvoreni postupak za javnu nabavku - izvođenje građevinskih radova Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.09.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE NAFTNIH DERIVATA - GORIVA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.09.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke i isporuke aparata za gašenje početnog požara Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.09.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu UGOVOR O NABAVCI I ISPORUCI SANITETSKOG VOZILA SA PRIPREMOM ZA UGRADNJU KARDIOMOBILA Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 58.055,40 Verano Motors d.o.o. Banja Luka 4400831540004
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Nabavka i isporuka kancelarijskog namještaja za potrebe Ministasrtva Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 58.196,97 58.196,97 R&S doo Sarajevo, 4200056290005
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora izrada glavnog projekta sanacija klizišta korito rijeke Ljubine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenje postupka nabavke računarske opreme za potrebe Uprave policije MUP-a KS - Lot 3 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.09.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme za potrebe Uprave policije MUP-a KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.09.2017 198.674,61
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o poništenju postupka dodjele ugovora izrada glavnog projekta sanacije klizišta Krka br.11 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o poništenju postupka dodjele ugovora za glavni projekat sanacije klizišta Uglješići put Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o poništenju postupka izrada glavnog projekta sanacije klizišta Dreskovača Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora uzrada glavnog projekta sanacije klizišta Krč -Put Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora izrada glavnog projekta sanacij klizišta Nadlipe Čikma da br.23 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora izrada glavnog projekta klizište Sedrenik 56 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o poništenju postupka izrada glavnog projekta sanacije klizišta Maunaga Kulo korito rijeke Ljubine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora izrada glavnog projekta sanacije klizišta Svrake IV Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora sanacija klizišta Musići br.25 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke opreme za kriminalističku i uniformisane policiju Uprave policije MUP-a KS Pokretanje i tok postupka 20.09.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke opreme za sisstem radio-veze Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.09.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku frižidera Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.09.2017 502,55
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke za nabavku frižidera Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.09.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za izvodđenje radova na rekonstrukciji i sanaciji kancelarija u sjedištu MUP-a KS i radova ispred objekta Jedinice za saobraćaj Pokretanje i tok postupka 18.09.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za izvođenje radova na rekonstrukciji i sanaciji kancelarija i potkrovlja u objektu PS Stari Grad Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.09.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o poništenju postupka Izvođenje radova na izgradnji deponije inetrtnog materijala Smiljevići Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor najpovoljnijeg ponuđača za usluge edukacije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.09.2017 658,18
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Izmjene i dopune Plana Javnih nabavki broj 13-14-282/17 i broj 13-04-1-14-282/17 Plan nabavki
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora izrada glavnog projekta klizište Močila Ugovaranje i realizacija
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora sanacija klizišta Jezero-Kromolj Ugovaranje i realizacija
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora izvođenje radova OŠ Anex II faza Ugovaranje i realizacija
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora izvođenje radova vanjskog uređenja JU DZ Kumrovec.doc Ugovaranje i realizacija
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o poništenju postupka nabavke i montaže video nadzora Opština Vogošća Ugovaranje i realizacija
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora izrada projekta kliziša Sedrenik br.56 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora izrada projekta sanacije klizišta Nadlipe Čikma do br.23 Ugovaranje i realizacija
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora izrada glavnog projekta sanacije klizišta Sedrenik 138-146 Ugovaranje i realizacija
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - digitalni uređaj za slanje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.09.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2017. godinu Plan nabavki 13.09.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU ISPORUKU I INSTALACIJU IP TELEFONSKE CENTRALE SA PRIPADAJUČOM OPREMOM Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.09.2017 50.299,47
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma - Intertraffic Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.09.2017 7.018,13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Izmjena Plana nabavki Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za 2017. godinu Plan nabavki
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za usluge edukacije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.09.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku dvije policijske kućice Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.09.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor najpovoljnijeg ponuđača za usluge preventivne sistematske deratizacije na području Kantona Sarajevo 2017-2019 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.09.2017 599.981,15
Ministarstvo saobraćaja Dopuna plana javnih nabavki Plan nabavki 08.09.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku, isporuku i montažu telefonske centrale Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.09.2017 25.857,00
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o uslugama izrade plakata u Multimedijalnoj sali Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.09.2017 1.263,60 "PRINTING" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za usluge izrade autopresvlaka za mot. vozilo marke Škoda Octavia Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.09.2017 250,00
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke za usluge izrade autopresvlaka za mot.vozilo Škoda Octavia Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.09.2017
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka i ugradnja motora, turbine unutarnjih jedinica klima uređaja Toshiba (server soba) za potrebe Zavoda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.09.2017 1.521,00 1.521,00 ICE-NET D.O.O.
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu NABAVKA USLUGE SERVISIRANJA KOMPRESORA ZA KOMPRIMIRANI ZRAK Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.09.2017 6.580,33 6.580,33 Teve Varnost Elektronika 4218101930009 Visoko
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu NABAVKA USLUGE IZRADE GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE I IZGRADNJE KROVNE KONSTRUKCIJE NA OBJEKTU VATROGASNE ISPOSTAVE VOGOŠĆA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.09.2017 4.563,00 4.563,00 Dream Design d.o.o. 4201730090005
Ukupno po stranici 883.241,09 130.180,30 70.861,30