Pretraga

Ukupno 1454
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o zakupu repetitorskih objekata Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak "MIBO KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o administriranju i održavanju sistema za mjerenje brzine i kontrole poštivanja svjetlosne signalizacije i zakupu repetitorskih lokacija Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak "MIBO KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora Izrada Elaborata o ispitivanju stabilnosti tijela deponije u Sarajevu Ugovaranje i realizacija
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE OBAVEZNOG OSIGURANJA VOZILA, OSIGURANJA VOZAČA I PUTNIKA Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 18.04.2017 8.920,38 DD za osiguranje VGT Visoko, 4218241600009
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu NABAVKA USLUGE IZNAJMLJIVANJA PROSTORA ZA SMJEŠTAJ REPETITORA I LINKOVNIH UREĐAJA SA PRIPADAJUĆOM OPREMOM I ODRŽAVANJA RADIO KOMUNIKACIJSKE I INFORMACIJSKE OPREME Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.04.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o trećoj (III) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2017.godinu Plan nabavki
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Nabavka i isporuka sigurnosnih golova za osnovne škole na području Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.04.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu UGOVOR O KOLEKTIVNOM OSIGURANJU UPOSLENIKA Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 7.864,80 7.864,80 SARAJEVO OSIGURANJE DD SARAJEVO, 4200326930001
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci faks aparata za potrebe organa Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.04.2017 1.200,00 "ERLANG" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka zajedničke javne nabavke za usluge čišćenja prostorija Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.04.2017
Ministarstvo za boračka pitanja Pružanje usluge edukacije državnog službenika na temu - Novi i izmijenjeni MRS - MSFI, Novi Zakon o računovodstvu i reviziji Ugovaranje i realizacija 21.04.2017 100,00 100,00 Revicon d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo za boračka pitanja Pružanje usluge edukacije državnog službenika na temu - Kako provesti E-aukciju Ugovaranje i realizacija 21.04.2017 179,00 179,00 Content.ba - Agencija za ICT usluge Sarajevo
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O POKRETANJU JAVNE NABAVKE TONERA I KETRIDŽA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.04.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu NABAVKA USLUGE SERVIS VATROGASNIH APARATA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.04.2017 3.870,20 GRANULO-RE d.o.o. SARAJEVO 4200004570000
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Javna nabavka "Savjetodavna podrška u procesu izrade Strategije prema mladima u Kantonu Sarajevo" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 5.972,00 5.972,00 Institutu za razvoj mladih "KULT"
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka JN: Usluge štampanja godišnjih parking naljepnica Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.04.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka JN: Usluge ugovorenog prijevoza Ilidža - Butmir Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.04.2017
Ministarstvo saobraćaja Ugovor - nabavka, isporuka i instalacija uređaja za naplatu parkiranja- parkomata, sa pripadajućim softverima i licencama, ugradnja i instaliranje (ključ u ruke) te obuka Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.04.2017 1.227.587,40 "Lupon Ventures" d.o.o.
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O POKRETANJU JAVNE NABAVKE VATROGASNOG TEHNIČKOG VOZILA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.04.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O POKRETANJU KONKURENTSKOG POSTUPKA ZA NABAVKU AGREGATA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.04.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Aneks Ugovora o sukcesivnom pružanju usluga servisiranja računara Ugovaranje i realizacija "MMCC" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Aneks Ugovora o zakupu repetitorskih objekata, administriranja i održavanja sistema za mjerenje brzine i kontrole poštivanja svjetlosne signalizacije Ugovaranje i realizacija 18.11.2016 "MIBO KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo za boračka pitanja Pokretanje otvorenog postupka za nabavku, transport i isporuku građevinskog materijala Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.04.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Aneks Ugovora o održavanju sistema video-nadzora i zakupu repetitorskih objekata Ugovaranje i realizacija 18.11.2016 "MIBO KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Aneks Ugovora o servisiranju motornih vozila marke NISSAN Ugovaranje i realizacija 27.01.2017 AUTOHIT d.o.o Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Aneks Ugovora o servisiranju motornih vozila marke REXTON i FORD Ugovaranje i realizacija 27.01.2017 SARADIS d.o.o Vogošća
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o snabdijevanju tiskom Ugovaranje i realizacija IPRESS d.o.o Široki Brijeg
Ministarstvo finansija PLAN NABAVKE MINISTARSTVA FINANSIJA ZA 2017.GODINU Plan nabavki
Ministarstvo unutrašnjih poslova Aneks Ugovora o sukcesivnoj isporuci pogonskog goriva za automobile Ugovaranje i realizacija 27.01.2017 HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - MUP KS Uprava policije Ugovaranje i realizacija
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci vezenih amblema i oznaka za policijske uniforme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2016 5.838,30 5.838,30 "Dino" d.o.o Tuzla
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za nabavku i montažu opreme za kontrolu radnog vremena u objektu u ul. Dalmatinska br. 2 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.04.2017 2.414,88
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za usluge izrade i uramljivanja grba Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.04.2017 270,00
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za nabavku faks aparata za potrebe organa Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.04.2017 1.404,00
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za nabavku i montažu opreme za videonadzor u objektu Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.04.2017 3.053,70
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke i montaže opreme za videonadzor u objektu Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.04.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke faks aparata za potrebe organa Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.04.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke za usluge izrade i uramljivanja grba Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.03.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke i montaže opreme za kontrolu radnog vremena u ul. Dalmatinska br. 2 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.03.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci znački Ugovaranje i realizacija 104,13 HELEDIS d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci dijelova uniforme za policijske službenike u mirovnoj misiji UN Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.03.2017 1.503,99 1.503,99 "KM TRADE" d.o.o. Visoko
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku policijskih znački za penzionisane službenike Uprave policije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.03.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum -ugovor o tekućem održavanju objekata KS - stolarski radovi /hitne intervencije/ Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.03.2017 668,42 "SPRŽO COMPANY" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma april 2017. Ugovaranje i realizacija
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o kupoprodaji nafte i naftnih destilata Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.03.2017 127.676,25 "HIFA - PETROL" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o kupoprodaji motornih ulja Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.03.2017 2.075,97 "HIFA - PETROL" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka jn za usluge tekućeg održavanja vozila KS u 2017. godini Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.03.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postpka jn za dodjelu radova tek.održavanja objekata KS u 2017. godini - građevinski radovi /hitne intervencije/ Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.03.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2017. godinu Plan nabavki 27.03.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA U POSTUPKU OSIGURANJE VOZILA, OSIGURANJE VOZAČA I PUTNIKA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.04.2017
Ukupno po stranici 7.142,58 1.393.560,84 21.458,09