Pretraga

Ukupno 1859
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke hrane za službene pse Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.10.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke fotomaterijala Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.10.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke lož ulja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.10.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci policijskih znački Ugovaranje i realizacija 18.08.2017 1.462,50 1.462,50 ZLATAR - JUVELIR SOFIĆ FAHRUDIN
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke stručne literature Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.10.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku aparata za gašenje početnog požara Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.10.2017 3.012,75
Ministarstvo unutrašnjih poslova Izmjene Plana nabavki MUP-a Kantona Sarajevo za 2017.g. Plan nabavki
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za nabavku i ugradnju svjetiljki za potrebe šalter sale i dijela Pisarnice Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.10.2017 2.293,20
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za izvođenje radova na el.instalacijama u centralnoj zgradi Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.10.2017 1.564,29
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke i ugradnje svjetiljki za potrebe šalter sale i dijela Pisarnice Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.09.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke za izvođenje radova na el.instalacijama u centralnoj zgradi Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.09.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Nabavka opreme, izvođenje radova i montaža sistema video nadzora na raskrsnicama saobraćajnica i javnih površina na području Općine Vogošća, za potrebe V Policijske stanice Vogošća (MUP KS) na kontroli bezbjednosti saobraćaja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku stručne literature Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.10.2017 671,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku službenih motornih vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.10.2017 2.998.768,50
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluku o pokretanju postupka javne nabavke dijelova uniforme i standardizovane policijske opreme Pokretanje i tok postupka 04.10.2017
Služba za skupštinske poslove Odluka o prihvatanju ponude za usluge oglašavanja NO SKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.08.2017 707,85
Služba za skupštinske poslove Odluka o prihvatanju ponude za usluge oglašavanja NO KAP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.08.2017 707,85
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku stručne literature za potrebe Stručne službe Vlade Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.10.2017 419,00
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke stručne literature za potrebe Stručne službe Vlade Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.09.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o devetoj (IX) dopuni Plana javnih nabavki za 2017. godinu.doc Plan nabavki
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga - Revizija projektne dokumentacije tramvajskih stajališta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge iz Anexa II dio B o javnim nabavkama BiH od 20.04.2017 Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 322,20
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Usluge stručnog osposobljavanja Ugovor od 30.03.2017 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 840,00 840,00 INTERQUALITY d.o.o.
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Javna nabavka usluga edukacije, stručnog ospoobljavanja i usavršavanja nastavnika za potrebe Ministarstva Ugovaranje i realizacija 59.500,00 59.500,00 Centar za obrazovanje i poduzetništvo Sarajevo
Ministarstvo saobraćaja Odluka o obustavljanju postupka - minibusi Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Ministarstvo za boračka pitanja Otvoreni postupak za javnu nabavku - izvođenje građevinskih radova Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.09.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke i isporuke aparata za gašenje početnog požara Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.09.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE NAFTNIH DERIVATA - GORIVA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.09.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu UGOVOR O NABAVCI I ISPORUCI SANITETSKOG VOZILA SA PRIPREMOM ZA UGRADNJU KARDIOMOBILA Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 58.055,40 Verano Motors d.o.o. Banja Luka 4400831540004
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Nabavka i isporuka kancelarijskog namještaja za potrebe Ministasrtva Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 58.196,97 58.196,97 R&S doo Sarajevo, 4200056290005
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenje postupka nabavke računarske opreme za potrebe Uprave policije MUP-a KS - Lot 3 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.09.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme za potrebe Uprave policije MUP-a KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.09.2017 198.674,61
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o poništenju postupka dodjele ugovora izrada glavnog projekta sanacije klizišta Krka br.11 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o poništenju postupka dodjele ugovora za glavni projekat sanacije klizišta Uglješići put Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o poništenju postupka izrada glavnog projekta sanacije klizišta Dreskovača Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora uzrada glavnog projekta sanacije klizišta Krč -Put Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora izrada glavnog projekta sanacija klizišta korito rijeke Ljubine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora izrada glavnog projekta sanacij klizišta Nadlipe Čikma da br.23 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora izrada glavnog projekta klizište Sedrenik 56 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o poništenju postupka izrada glavnog projekta sanacije klizišta Maunaga Kulo korito rijeke Ljubine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora izrada glavnog projekta sanacije klizišta Svrake IV Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora sanacija klizišta Musići br.25 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke opreme za kriminalističku i uniformisane policiju Uprave policije MUP-a KS Pokretanje i tok postupka 20.09.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke opreme za sisstem radio-veze Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.09.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke za nabavku frižidera Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.09.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za izvodđenje radova na rekonstrukciji i sanaciji kancelarija u sjedištu MUP-a KS i radova ispred objekta Jedinice za saobraćaj Pokretanje i tok postupka 18.09.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za izvođenje radova na rekonstrukciji i sanaciji kancelarija i potkrovlja u objektu PS Stari Grad Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.09.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o poništenju postupka Izvođenje radova na izgradnji deponije inetrtnog materijala Smiljevići Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor najpovoljnijeg ponuđača za usluge edukacije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.09.2017 658,18
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku frižidera Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.09.2017 502,55
Ukupno po stranici 3.208.301,98 178.054,87 119.999,47