Pretraga

Ukupno 1403
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci faks aparata za potrebe organa Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.04.2017 1.200,00 "ERLANG" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka zajedničke javne nabavke za usluge čišćenja prostorija Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.04.2017
Ministarstvo za boračka pitanja Pružanje usluge edukacije državnog službenika na temu - Kako provesti E-aukciju Ugovaranje i realizacija 21.04.2017 179,00 179,00 Content.ba - Agencija za ICT usluge Sarajevo
Ministarstvo za boračka pitanja Pružanje usluge edukacije državnog službenika na temu - Novi i izmijenjeni MRS - MSFI, Novi Zakon o računovodstvu i reviziji Ugovaranje i realizacija 21.04.2017 100,00 100,00 Revicon d.o.o. Sarajevo
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O POKRETANJU JAVNE NABAVKE TONERA I KETRIDŽA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.04.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu NABAVKA USLUGE SERVIS VATROGASNIH APARATA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.04.2017 3.870,20 GRANULO-RE d.o.o. SARAJEVO 4200004570000
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Javna nabavka "Savjetodavna podrška u procesu izrade Strategije prema mladima u Kantonu Sarajevo" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 5.972,00 5.972,00 Institutu za razvoj mladih "KULT"
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka JN: Usluge štampanja godišnjih parking naljepnica Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.04.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka JN: Usluge ugovorenog prijevoza Ilidža - Butmir Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.04.2017
Ministarstvo saobraćaja Ugovor - nabavka, isporuka i instalacija uređaja za naplatu parkiranja- parkomata, sa pripadajućim softverima i licencama, ugradnja i instaliranje (ključ u ruke) te obuka Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.04.2017 1.227.587,40 "Lupon Ventures" d.o.o.
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O POKRETANJU JAVNE NABAVKE VATROGASNOG TEHNIČKOG VOZILA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.04.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O POKRETANJU KONKURENTSKOG POSTUPKA ZA NABAVKU AGREGATA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.04.2017
Služba za skupštinske poslove Objava Javnog konkursa u dnevnom listu"Oslobođenje" Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.03.2017 672,75
Služba za skupštinske poslove Usluge objave kavnog konkursa Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.03.2017 707,85
Ministarstvo unutrašnjih poslova Aneks Ugovora o servisiranju motornih vozila marke REXTON i FORD Ugovaranje i realizacija 27.01.2017 SARADIS d.o.o Vogošća
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o snabdijevanju tiskom Ugovaranje i realizacija IPRESS d.o.o Široki Brijeg
Ministarstvo unutrašnjih poslova Aneks Ugovora o sukcesivnom pružanju usluga servisiranja računara Ugovaranje i realizacija "MMCC" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Aneks Ugovora o zakupu repetitorskih objekata, administriranja i održavanja sistema za mjerenje brzine i kontrole poštivanja svjetlosne signalizacije Ugovaranje i realizacija 18.11.2016 "MIBO KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo za boračka pitanja Pokretanje otvorenog postupka za nabavku, transport i isporuku građevinskog materijala Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.04.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Aneks Ugovora o održavanju sistema video-nadzora i zakupu repetitorskih objekata Ugovaranje i realizacija 18.11.2016 "MIBO KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Aneks Ugovora o servisiranju motornih vozila marke NISSAN Ugovaranje i realizacija 27.01.2017 AUTOHIT d.o.o Sarajevo
Ministarstvo finansija PLAN NABAVKE MINISTARSTVA FINANSIJA ZA 2017.GODINU Plan nabavki
Ministarstvo unutrašnjih poslova Aneks Ugovora o sukcesivnoj isporuci pogonskog goriva za automobile Ugovaranje i realizacija 27.01.2017 HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - MUP KS Uprava policije Ugovaranje i realizacija
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci znački Ugovaranje i realizacija 104,13 HELEDIS d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci dijelova uniforme za policijske službenike u mirovnoj misiji UN Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.03.2017 1.503,99 1.503,99 "KM TRADE" d.o.o. Visoko
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci vezenih amblema i oznaka za policijske uniforme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2016 5.838,30 5.838,30 "Dino" d.o.o Tuzla
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za nabavku i montažu opreme za kontrolu radnog vremena u objektu u ul. Dalmatinska br. 2 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.04.2017 2.414,88
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za usluge izrade i uramljivanja grba Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.04.2017 270,00
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za nabavku faks aparata za potrebe organa Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.04.2017 1.404,00
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za nabavku i montažu opreme za videonadzor u objektu Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.04.2017 3.053,70
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke i montaže opreme za videonadzor u objektu Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.04.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke faks aparata za potrebe organa Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.04.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke za usluge izrade i uramljivanja grba Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.03.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke i montaže opreme za kontrolu radnog vremena u ul. Dalmatinska br. 2 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.03.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku policijskih znački za penzionisane službenike Uprave policije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.03.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum -ugovor o tekućem održavanju objekata KS - stolarski radovi /hitne intervencije/ Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.03.2017 668,42 "SPRŽO COMPANY" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma april 2017. Ugovaranje i realizacija
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o kupoprodaji nafte i naftnih destilata Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.03.2017 127.676,25 "HIFA - PETROL" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o kupoprodaji motornih ulja Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.03.2017 2.075,97 "HIFA - PETROL" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka jn za usluge tekućeg održavanja vozila KS u 2017. godini Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.03.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postpka jn za dodjelu radova tek.održavanja objekata KS u 2017. godini - građevinski radovi /hitne intervencije/ Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.03.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2017. godinu Plan nabavki 27.03.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA U POSTUPKU OSIGURANJE VOZILA, OSIGURANJE VOZAČA I PUTNIKA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.04.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 285-7-2-18-3-17/17 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o drugoj (II) dopuni Plana javnih nabavki za 2017.godinu Plan nabavki
Ured za kvalitet Odluka o izboru usluga za edukaciju “Interni auditor SUQ-a prema ISO 9001:2015” Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.03.2017 456,30
Ured za kvalitet Pružanje usluga za edukaciju “Interni auditor SUQ-a prema ISO 9001:2015” Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.03.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 285-1-2-19-3-18/17 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke računara i računarske opreme za potrebe organa Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.02.2017
Ukupno po stranici 8.979,48 1.376.775,66 13.593,29