Pretraga

Ukupno 4501
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma za Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovaranje i realizacija 31.10.2019
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Druge izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2019.godinu Plan nabavki 15.11.2019
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2019. godinu - adaptacija objekta Plan nabavki 13.11.2019
Stručna služba za zajedničke poslove Ustupanje usluga obaveznog i kasko osiguranja motornih vozila Kantona Sarajevo u 2020. godini Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.11.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - nabavka hrane za službene pse - ponovni postupak Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.11.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - isplata konačnog obračuna putnog naloga Pokretanje i tok postupka 13.11.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača za građevinsko-zanatske radove s podjelom na lotove Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.11.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača za nabavku lož ulja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.11.2019 108.250,74
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju javne nabavke usluga servisiranja motornih vozila Pokretanje i tok postupka 14.11.2019
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Usluge vještačenja – izrada nalaza i procjena tržišne vrijednosti nekretnina za potrebe Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo“ Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Nabavka i isporuka specifične opreme u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo - Ugovor o kupoprodaji Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.11.2019 6.435,00 6.435,00 MILKPROCESSING DOO
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Nabavka i isporuka specifične opreme u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.11.2019 5.500,00
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Nabavka i isporuka specifične opreme u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo - Odluka o pokretanju JN Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.10.2019 5.500,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka_izbor ponuđača_nepredviđeni i dodatni radovi na objektu Grkarica Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 04.11.2019 29.210,86
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke auto-dijelova Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.11.2019 9.494,55
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga stručne edukacije iz oblasti obrazovanja za potrebe Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 14.11.2019
Stručna služba za zajedničke poslove Ustupanje usluga tekućeg održavanja vozila Kantona Sarajevo u 2020. godini Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.11.2019
Stručna služba za zajedničke poslove Usluge štampanja i isporuke obrazaca i drugog pisanog materijala za potrebe Kantona Sarajevo u 2020. godini Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.11.2019
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka i isporuka računara i računarske opreme KS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.11.2019
Stručna služba za zajedničke poslove Ustupanje usluga umnožavanja i reprodukcije pisanog materijala (dokumenata) za potrebe organa Kantona Sarajeva u periodu 2020-2021. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.11.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača "Nabavka radnih stanica i desktop računara" - UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.11.2019 25.740,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o rezultatima predkvalifikacije "Nabavka municije za službeno naoružanje" Pokretanje i tok postupka ograničeni postupak 13.11.2019
Ministarstvo saobraćaja Izmjena plana javnih nabavki- postavljanje signalne opreme Plan nabavki 26.09.2019
Ministarstvo saobraćaja Nabavka saobraćajnih znakova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 7.020,00 Sacom d.o.o.
Ministarstvo saobraćaja Nabavka saobraćajnih znakova Pokretanje i tok postupka 23.09.2019 7.020,00
Ministarstvo saobraćaja Postavljanje signalne opreme za slijepe i slabovidne osobe na užem lokalitetu Skenderija Pokretanje i tok postupka 27.09.2019 233.999,77
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci usluga održavanja sistema PPZ i nabavka aparata za gašenje požara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.11.2019 6.996,60 PROVING d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Okvirni sporazum_nabavka usluga servisiranja mv u garantnom roku marke "Dacia" (LOT 1) Ugovaranje i realizacija 30.10.2019 14.941,06 GUMA M d.o.o. Mostar
Ministarstvo unutrašnjih poslova Okvirni sporazum za nabavku usluga servisiranja mv u garantnom roku marke "Škoda" (LOT 3) Ugovaranje i realizacija 29.10.2019 20.468,59 PORSCHE INTER AUTO BH d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo finansija nabavka usluga prodaje sudskih taksenih maraka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.10.2019 0,10 0,10 DUHANPROMET d.o.o. Sarajevo4200342970005
Ministarstvo finansija nabavka usluga nadogradnje IT sistema za centralizirani obračun plaća - Funkcionalna i tehnička podrška za potrebe Kantona Sarajevo u 2019., 2020. i 2021. god. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.10.2019 642.868,20 642.868,20 OCEAN d.o.o. Travnik 4236007060007
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Nabavka, isporuka i montaža kancelarijskog namještaja u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.09.2019 15.710,00
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Nabavka, isporuka i montaža kancelarijskog namještaja u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo - Odluka o pokretanju postupka JN Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.09.2019 15.710,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci lož ulja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.11.2019 7.020,00 ALMY d.o.o. Zenica
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o pokretanju postupka javne nabavke ralice za snijeg Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.11.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga za obuku gašenja zapaljivih tečnosti pod pritiskom Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.11.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Sedma izmjena i dopuna Plana nabavki za 2019. godinu Plan nabavki 08.11.2019
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o jedanestoj (XI) izmjeni plana javnih nabavki za 2019. godini Plan nabavki
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma za javnu nabavku pogonskog goriva Pokretanje i tok postupka 06.11.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju postupka javne nabavke pogonskog goriva za motorna vozila za LOT 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.11.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke hidrauličnih makaza sa agregatom i alata za otvaranje blindo vrata Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.11.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci rezervnih auto dijelova za motorna vozila marke Suzuki (LOT 12) Ugovaranje i realizacija 29.10.2019 KARE d.o.o. Sarajevo
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Ugovor za javnu nabavku kamiona sa hidrauličnom teleskopskom platformom 18 m Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.11.2019 179.595,00 Konzorcij A.C.I. d.o.o. i Hidraulika Kurelja d.o.o. 4201926310003
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - nabavka pečata, štambilja i faksimila - MUPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.11.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - nabavka namještaja - MUP KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.11.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke radne vatrogasne uniforme Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.11.2019 38.259,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - postupak nabavke usluga servisiranja motornih vozila marke Suzuki Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.11.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci usluga servisiranja klima uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.10.2019 4.582,89 4.582,89 CLIMA TRADE d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o pružanju usluga servisiranja liftova i platformi za prevoz invalidnih osoba Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.09.2019 590,85 590,85 EURO LIFTING d.o.o. Srebrenik
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci promotivnog materijala - MUP KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.10.2019 3.000,00 3.000,00 Grafički studio STIL-print Ilidža
Ukupno po stranici 494.394,92 893.518,29 657.477,04