Pretraga

Ukupno 2854
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru opnuđača za nabavku usluga sukcesivnog servisiranja motocikala marke BMW i sukcesivnog servisiranja m.v. marke Škoda Octavia Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.08.2018
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka pokretanju postupka nabavke usluga marketinga - pružanje usluga emitovanja čestitke Bajram Kurban 2018.g Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.08.2018 994,50 994,50
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku dijelova uniforme - UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.08.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme za vozila i licenci za vršenje terenskih provjera Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.08.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku motornih vozila za potrebe Uprave policije MUP KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.08.2018
Ministarstvo privrede Ugovor za nabavku licenci za aplikativni softver za praćenje poljoprivrednih poticaja MP Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 02.08.2018 17.901,00 17.901,00 E-arhiva d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o kupoprodaji motornih vozila za potrebe Uprave za šumarstvo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 04.08.2018 38.587,28 LADA AUTO d.o.o.
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača javne nabavke usluga izrade, isporuke i implementacije softverskog sistema E-pisarnice Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.08.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o poništenju postupka javne nabavke ustupanja usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije objekata KS - LOT 2 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.08.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga dezinfekcije, dezinsekcijei deratizacije objekata KS - LOT 1 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.08.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača javne nabavke i isporuke napitaka za potrebe organa KS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 31.07.2018
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o Petoj (V) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2018.godinu Plan nabavki
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Okvirni sporazum o sukcesivnoj nabavci i isporuci auto dijelova za teretna vozila i radne mašine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.08.2018 150.930,00 SINHRON d.o.o. Sarajevo 4200012080003
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku vanrednih obroka - UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.08.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Okvirni sporazum o sukcesivnoj nabavci i isporuci auto dijelova za putnička vozila Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.08.2018 24.570,00 KARE d.o.o. Sarajevo 4200273040009
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o izvođenju građevinskih radova na rekonstrukciji arhivskog prostora - MUP Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 7.009,47 7.009,47 KOLINVEST d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Okvirni sporazum - MUP Kantona Sarajevo - GRT gradnja d.o.o. Mostar Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak GTR gradnja d.o.o. Mostar
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci građevinsko-zanatskih radova na izgradnji policijskog objekta Srednje - Ilijaš Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 381.190,87 381.190,87 GTR gradnja d.o.o. Mostar
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Nabavka usluge obrade metala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.07.2018 6.669,00 METALOSTRUGAR OD METAL, Sarajevo 301304560007
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača za nabavku službenih motornih vozila za potrebe MUP-a Kantona Sarajevo MUP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 31.07.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku usluga vršenja laboratorijskih i vizuelnih analiza roba Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.07.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Nabavka kancelarijskog namještaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.07.2018 2.958,93 2.958,93 G.T.R. Mostar. 4227184360003
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka - nabavka, isporuka i montaža klima uređaja za potrebe organa KS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.07.2018
Služba protokola Ugostiteljske usluge radni rucak Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.06.2018 336,06 336,06 UR REstoran "KIBE" I.D. 4300774400000
Služba za skupštinske poslove Izmjene i dopune Plana nabavki Službe za skupštinske poslove SKS Plan nabavki 19.07.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Nabavka građevinskog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.07.2018 6.753,09 PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo 4200162210002
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - MUP Ugovaranje i realizacija
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci znački za rever - MUP Ugovaranje i realizacija 29.06.2018 1.146,00 1.146,00 HELEDIS d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci ručnog sata - MUP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 468,80 468,80 SILVER TREND d.o.o. Mostar
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupoprodaji službenih motornih vozila - MUP Ugovaranje i realizacija 100.825,00 100.825,00 PORSCHE BH d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o pružanju usluga dezinfekcije i dezinsekcije - MUP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 4.680,00 4.680,00 KRISTAL d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za "Nabavku računarske opreme" UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.07.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za "Nabavku radarskih uređaja za mjerenje brzine vozila" UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.07.2018 144.957,15
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o poništenju postupka javne nabavke računara i računarske opreme za potrebe Kantonalne uprave za inspekcijske poslove - LOT 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.07.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke računara i računarske opreme za potrebe Kantonalne uprave za inspekcijske poslove - LOT 3 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.07.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke računara i računarske opreme za potrebe Kantonalne uprave za inspekcijske poslove - LOT 1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.07.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci opreme za službene pse Ugovaranje i realizacija 4.896,00 4.896,00 ZOO CENTAR d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci štampanog materijala - UP Ugovaranje i realizacija 22.06.2018 ŠTAMPARIJA FOJNICA d.d. Fojnica
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o sukcesivnoj isporuci auto guma - UP Ugovaranje i realizacija 22.06.2018 EURO DAM-JAS d.o.o. Lukavac
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci rimage dvd media Ugovaranje i realizacija 1.818,18 1.818,18 KING ICT d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o servisiranju sistema video-nadzora - UP Ugovaranje i realizacija UNILAB d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupoprodaji putničkih motornih vozila - up Ugovaranje i realizacija 29.06.2018 102.843,00 102.843,00 GUMA M d.o.o. Mostar
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupoprodaji putničkih vozila - UP Ugovaranje i realizacija 97.812,00 97.812,00 ABC 1968 d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupoprodaji putničkih vozila Ugovaranje i realizacija 100.020,00 100.020,00 BUNJO d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupoprodaji teretnih vozila Ugovaranje i realizacija 22.06.2018 273.218,40 273.218,40 AUTO CENTAR ITALY d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupoprodaji specijalnih vozila "MARICA" UP Ugovaranje i realizacija 510.543,39 510.543,39 VERANO MOTORS d.o.o. Banja Luka
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupoprodaji putničkih kombi vozila UP Ugovaranje i realizacija 29.06.2018 1.277.999,95 1.277.999,95 AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca Izvodenje nepredvidenih radova na sanaciji klizišta Jezero-Kromolj Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o proširenju sistema stacioniranih radarskih uređaja Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.06.2018 MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača za nabavku tonera, ketridža i ribona UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.07.2018 175.429,16
Ukupno po stranici 320.386,31 3.114.170,92 2.886.661,55