Vlada Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 4973
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - dezinfekcija motornih vozila Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.03.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - "Nabavka motornog vozila za posebne namjene" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.03.2020 988.650,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku sredstava za dezinfekciju_MUP KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.03.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Izmjene i dopune Plana nabavki za period privremenog finansiranja_januar-mart 2020 Plan nabavki
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Usluga izdavanja potvrda o vlasništvu vrijednosnih papira Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.02.2020 28.02.2020 2.100,00 REGISTAR VRIJEDNOSNIH PAPIRA U FBiH d.d. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka nabavke materijala za tekuće održavanje_MUP KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.03.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka nabavke štampanog materijala i usluga uvezivanja dokumentacije_MUP KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.03.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku tonera, ketridža i dr._MUP KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.03.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku licence za antivirusni softver ESET Nod32 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.03.2020
Služba za protokol i press Objava čestitke povodom 8.marta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.03.2020 973,44 973,44
Služba za protokol i press Objava Javnog poziva za dodjelu javnog priznanja Kantona Sarajevo za 2019.godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.03.2020 866,39 866,39 866,39
Služba za protokol i press Objava čestitke Kantona Sarajevo u povodu 1.marta-Dana nezavisnosti BiH za 2020.godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2020 973,44 973,44
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci forenzičke i računarske opreme LOT 3 - skeneri Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 1.521,00 1.521,00 INTER-COM d.o.o. Zenica
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - nabavka baterijskih lampi i materijala za vršenje uviđaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 SHOT d.o.o. Zenica
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - nabavka beretki Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 KM TRADE d.o.o. Visoko
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - nabavka televizora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 R&S d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - nabavka nesesera za vršenje uviđaja saobraćajne nezgode Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 MRG EXPORT-IMPORT d.o.o. Banja Luka
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - nabavka zrane za odrasle službene pse Pokretanje i tok postupka 04.03.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tabelarni pregled ugovora/okvirnih sporazuma - UP Ugovaranje i realizacija 04.03.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o servisiranju kopir aparata - UP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluge osiguranja motornih vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.03.2020
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Nabavka usluge servisa za Iveco motorna vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2020 7.020,00 A.C.I. d.o.o. Sarajevo 4200665390008
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluge kolektivnog osiguranja uposlenika Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.03.2020
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka i isporuka zastava Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.02.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zaključak o prekidu postupka javne nabavke usluga tehničkog pregleda motornih vozila Pokretanje i tok postupka 24.02.2020
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Sporazumni raskid ugovora za nabavku usluge servisa Iveco motornih vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
Ministarstvo unutrašnjih poslova Plan nabavki MUP-a KS za period privremenog finansiranja januar-mart 2020. Plan nabavki
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - nabavka higijensko-potrošnog materijala Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.02.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - servisiranje motornih vozila marke Audi (LOT 7) Ugovaranje i realizacija 19.02.2020 SARADIS d.o.o. Vogošća
Zavod za informatiku i statistiku KS Nabavka prenosnog znaka za parking mjesto Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.02.2020 327,60
Zavod za informatiku i statistiku KS Nabavka kotizacije za učešće na NetWork 10 konferenciji Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.02.2020 526,50
Zavod za informatiku i statistiku KS Nabavka kablova Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.02.2020 170,82
Zavod za informatiku i statistiku KS Godišnja pretplata "Službene novine BiH" Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.02.2020 240,00
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Nabavka baterija za ručne stanice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2020 7.002,45 Mibo komunikacije d.o.o., Sarajevo 4200470540005
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka obuće za potrebe Stručne službe za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2020 12.02.2020 1.192,00 "ASTRA" doo
Stručna služba za zajedničke poslove Pružanje usluga osiguranja pomoći na cesti – ZONA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.02.2020 20.02.2020 3.000,00 “EUROHERC osiguranje" d.d.
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka rezervnog dijela i popravka kopir aparata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.02.2020 150,93
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Nabavka usluge servisa motornih vozila Iveco Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.02.2020 7.020,00 SLT d.o.o. - poslovnica Sarajevo 4218740350005
Ministarstvo finansija nabavka licenciranih softvera- programskih paketa i kompjuterskih sistema Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 29.01.2020 2.570.724,00 2.570.724,00 FIXIT d.o.o. Sarajevo 4202048930006
Ministarstvo finansija nabavka licenciranih softvera Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 29.01.2020 2.570.724,00 2.570.724,00 FIXIT d.o.o. Sarajevo 4202048930006
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Okvirni sporazum/Ugovor o nabavci usluga prevoza učenika šestih razreda osnovnih škola sa područja Kantona Sarajevo za potrebe realizacije "Škola skijanja" - LOT 2 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 117.000,00 117.000,00 "CENTROTRANS-EUROLINES" d.d. Sarajevo
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Za RP "POFALIĆI-CIGLANE" nabavka usluge revizije geologije Lot 3 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.02.2020
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka usluge izvođenja istražnih radova i izrada elaborata o inženjerskogeološkim i geotehničkim osobinama terena za potrebe izrade RP "POFALIĆI-CIGLANE" Lot 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.02.2020
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Za RP "POFALIĆI-CIGLANE" nabavka usluga izrade podloga geodezije, geologije i revizije geologije Lot 1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.02.2020
Služba za protokol i press Nabavka usluga prevođenja svih jezika za 2020.godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.01.2020 17,55 17,55
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Nabavka usluge prevoza učenika drugih razreda srednjih škola u Memorijalni centar - Potočari, Srebrenica - LOT 1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.01.2020 69.827,94
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o nabavci inventurnih pločica - UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.02.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o nabavci usluga osiguranja motornih vozila Uprave policije MUP-a KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.02.2020
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Ugovor za javnu nabavku pumpe velikog kapaciteta za ispumpavanje vode i mulja Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.02.2020 399.903,66 Grupa ponuđača Vatro- Promet d.o.o. Banja Luka 4403700640002 i Vatropromet d.o.o. Zagreb 57189591567
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo AGENCIJA ZA TEHNIČKU I FIZČKU ZAŠTITU MIDDLE POINT ELECTRONICS D.O.O. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.02.2020 760,50 760,50 760,50
Ukupno po stranici 1.063.485,11 5.688.834,00 5.263.560,32