Pretraga

Ukupno 3594
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ministarstvo za boračka pitanja Postupak nabavke usluga banjskog liječenja (medicinske rehabilitacije) Pokretanje i tok postupka 22.02.2019
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za pružanje hotelskih i ugostiteljskih usluga Pokretanje i tok postupka 22.02.2019
Ministarstvo za boračka pitanja Postupak javne nabavke za dodjelu ugovora o pružanju usluga stručnog usavršavanja državnih službenika Pokretanje i tok postupka 22.02.2019
Ministarstvo za boračka pitanja Plan javnih nabavki za 2019 Plan nabavki 22.02.2019
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka utvrđivanju Plana javnih nabavki Ministarstva za boračka pitanja za 2019 Plan nabavki 22.02.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Nabavka prevoza učenika osnovnih i srednjih škola - posjeta Memorijalnom centru Potočari Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 75.970,44 75.970,44 Centrotrans Eurolines d.o.o.
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Nabavka prevoza učenika šestih razreda osnovnih škola - Škola skijanja Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 99.356,40 99.356,40 Centrotrans Eurolines d.o.o.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci mašine za pranje visokim pritiskom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 5.950,00 5.950,00 KAMER COMMERCE d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci baterijskih lampi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 4.563,00 4.563,00 SHOT d.o.o. Zenica
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci dijelova uniformi UP Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 08.10.2018 337.018,50 337.018,50 KM TRADE d.o.o. Visoko
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci potrošnog materijala za biološku laboratoriju Ugovaranje i realizacija 31.12.2018 6.997,77 6.997,77 DERBY TRADE d.o.o. Brčko
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupoprodaji putničkih terenskih vozila UP Ugovaranje i realizacija 03.09.2018 531.121,50 531.121,50 BUNJO d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Okvirni sporazum - DRR AUTO Ugovaranje i realizacija 08.10.2018 12.321,00 12.321,00 DRR AUTO d.o.o. Kiseljak
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o servisiranju motornih vozila marke Nissan - UP Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 08.10.2018 6.160,50 6.160,50 DRR AUTO d.o.o. Kiseljak
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci policijske opreme Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 08.10.2018 114.484,50 114.484,50 KM TRADE d.o.o. Visoko
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o uslugama štampe brošura Ugovaranje i realizacija 16.10.2018 4.024,80 4.024,80 POETA PISTA d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Okvirni sporazum - Mujanovići d.o.o. Vogošća Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.02.2019 Mujanovići d.o.o Vogošća
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci traka sa natpisom "DOKAZI" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 4.422,60 4.422,60 Štamparija Fojnica d.d. Fojnica
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci mesa i mesnih prerađevina - UP Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.02.2019 Mujanovići d.o.o Vogošća
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci dodatne opreme za policijska vozila - UP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 7.016,49 7.016,49 AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Okvirni sporazum - DISTRIBUTIVNI CENTAR d.d. Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.01.2019 Distributivni centar d.d. Sarajevo
Ministarstvo saobraćaja Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije mosta preko rijeke Stavnje u llijašu - Most Ljubnići Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.02.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci prehrambenih proizvoda i proizvoda široke potrošnje - UP Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.01.2019 Distributivni centar d.d. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku higijensko potrošnog materijala Pokretanje i tok postupka 20.02.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci klipnog kompresora Ugovaranje i realizacija 31.12.2018 2.560,00 2.560,00 CROM BH d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o postupku dodjele ugovora za nabavku hrane za službene pse Pokretanje i tok postupka 20.02.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci usnika za alkometar Ugovaranje i realizacija 31.12.2018 7.010,64 7.010,64 MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju opstupka sukcesivne nabavke potrošnog materijala Pokretanje i tok postupka 20.02.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci avio- karata UP Ugovaranje i realizacija 23.01.2019 1.212,00 1.212,00 GAUDI d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci foto-aparata Ugovaranje i realizacija 31.12.2018 3.099,90 3.099,90 Tehno-Mag d.o.o. Orašje
Ministarstvo za boračka pitanja Pokretanju postupka javne nabavke edukacije državnog službenika na temu „Procjena i unapređenje sistema FUK-a i Godišnji izvještaj GI - FUK“ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.02.2019 175,50 175,50 ,,INTERQUALITY“ d.o.o. Sarajevo
Kabinet premijera Plan Javnih nabavki za 2019. godinu Plan nabavki 13.02.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga - Kolektivno osiguranje zaposlenih Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.02.2019
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka usluga registracije i tehničkog pregleda vozila Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 18.02.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci promo materijala II - UP Ugovaranje i realizacija 31.12.2018 1.913,54 1.913,54 R&S d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci oznaka činova Ugovaranje i realizacija 31.12.2018 3.381,30 3.381,30 USLUŽNOST d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci promo materijala UP Ugovaranje i realizacija 31.12.2018 5.105,88 5.105,88 MURIX d.o.o. Tešanj
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci dijelova uniforme UP Ugovaranje i realizacija 31.12.2018 3.656,41 3.656,41 KM TRADE d.o.o. Visoko
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci fotoaparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 1.920,00 1.920,00 FOTO ŽUNIĆ d.o.o Tuzla
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci usluga izrade prostora u pocliijskom vozilu za prijevoz lica lišenih slobode - UP Ugovaranje i realizacija 31.12.2018 7.018,83 7.018,83 KOMEL d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci traka sa natpisom "STOP POLICIJA" Ugovaranje i realizacija 31.12.2018 2.340,00 2.340,00 FER PLAST d.o.o. Vogošća
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci nesesera za vršenje uviđaja Ugovaranje i realizacija 31.12.2018 7.020,00 7.020,00 MRG EXPORT-IMPORT d.o.o. Banja Luka
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka usluga pranja zavjesa Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.02.2019 449,10
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača za nabavku usluga noćenja sa doručkom i punim pansionom Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 12.02.2019 79.800,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja sa jednim pregovaračem UP Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 11.02.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tabelarni pregled osnovnih elemenata ugovora zaključno sa 31.01.2019.g. MUP Ugovaranje i realizacija 04.02.2019
Ministarstvo saobraćaja Izvođenje radova na rehabilitaciji ulice Vogošćanskih odreda u dužini L=672,343 m, II faza Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.02.2019
Ministarstvo saobraćaja RADOVI NA SANACIJI MOSTA PREKO RIJEKE MILJACKE KOD PLINARE U NASELJU HALILOVIĆI Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.02.2019
Ministarstvo saobraćaja Održavanja pokretnih traka u pothodnicima na Stupu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.02.2019
Ministarstvo saobraćaja Izvođenje radova sanacije, rekonstrukcije i zaštite puta R906 Babin Do-Šabići Sinanovići, dionica: Bijele vode-Šabići, od profila P18 do profila P55 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.02.2019
Ukupno po stranici 80.249,10 1.255.821,50 1.255.821,50