Pretraga

Ukupno 881
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovljnijeg ponuđača za usluge tekućeg održavanja telefona, tel.centrala i tel. mreže nje vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski postupak 13.01.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - nabavka dodatne opreme Ugovaranje i realizacija konkurentski postupak 30.12.2016 53855.10 53855.10 "KM TRADE" d.o.o. Visoko
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - nabavka sistemskih jedinica sa fotoregistracijom za mjerenje brzine i prolaska kroz crveno svjetlo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.12.2016 290628.00 290628.00 "MIBO KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci rezervnih dijelova za funkcionisanje sistema radio-veze Ugovaranje i realizacija konkurentski postupak 30.12.2016 53140.23 53140.23 "MIBO KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - nabavka taktičkih uniformi Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.12.2016 198806.40 198806.40 "KM TRADE" d.o.o. Visoko
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Plan javnih nabavki za 2017.godinu Plan nabavki 16.01.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - sukcesivna nabavka tonera, ketridža i ribona Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak CROBOX d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci namještaja za potrebe Druge PU i Jedinice za saobraćaj MUP-a KS Ugovaranje i realizacija konkurentski postupak 30.12.2016 23505.30 23505.30 INTER-COM d.o.o. Zenica
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice Ugovor za isporuku poklon-suvenira za potrebe Ministarstva za rad ,socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija 05.12.2016 1538.55 1538.55 Zlatar-Juvelir Since 1927 Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o servisiranju kamere na sistemu video-nadzora Ugovaranje i realizacija direktni postupak 1580.67 1580.67 "UNILAB" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci oznaka sa vezenim imenom i prezimenom policijskog službenika Ugovaranje i realizacija direktni postupak 13.01.2017 6142.50 6142.50 "Uslužnost" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice Ugovor o pružanju usluga edukacije od 06.12.2016 Ugovaranje i realizacija 06.12.2016 600.00 600.00 Revicon d.o.o.
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama Ugovaranje i realizacija 06.12.2016 600.00 600.00 Revicon d.o.o.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o zamjeni stakla na šalterima Ugovaranje i realizacija direktni postupak 3612.63 3612.30 "RAMA GLAS" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama Ugovaranje i realizacija 23.11.2016 1050.00 1050.00 Interquality d.o.o.
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice Ugovor o pružanju usluga edukacije od 23.11.2016 Ugovaranje i realizacija 23.11.2016 1050.00 1050.00 Interquality d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice Ugovor za isporuku kancelarijskih stolica za potrebe Ministarstva za rad,socijalnu politiku, raseljana lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija 29.11.2016 2798.64 2798.64 FEF export import d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo saobraćaja Plan javnih nabavki 2017. godina Plan nabavki
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovljnijeg ponuđača za LOT 1 - isporuka nafte i naftnih destilatadržavanje vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.01.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o osiguranju vozila LOT 2 - kasko osiguranje Ugovaranje i realizacija konkurentski postupak 06.01.2017 9400.00 "EUROHERC OSIGURANJE" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o uslugama umnožavanja i reprodukcije pisanog materijala Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 26.12.2016 "RACIONAL" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tabelarni pregled osnovnih elemenata ugovora/okvirnog sporazuma Ugovaranje i realizacija
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za servisiranje i popravku garažnih vrata Pokretanje i tok postupka 4000.00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku garažnih automatskih vrata Pokretanje i tok postupka direktni postupak 3000.00
Zavod za informatiku i statistiku KS Osiguranje uposlenika 2017 Ugovaranje i realizacija direktni postupak 10.01.2017 1250.64 1250.64 VGT Osiguranje DD Visoko 4218241600009
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izmjeni Plana nabavki MUP-a Kantona Sarajevo Plan nabavki
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku radnih odijela Pokretanje i tok postupka direktni postupak 6000.00
Ministarstvo zdravstva Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo za 2016. godinu Plan nabavki 10.01.2017
Ministarstvo zdravstva Plan nabavki Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo za 2017. godinu Plan nabavki
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o zakupu skladišnog prostora za potrebe Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija 30.12.2016 4680.00 RTV BiH Sarajevo
Zavod za informatiku i statistiku KS Nabavka sviceva - mreznih uredjaja Ugovaranje i realizacija direktni postupak 13.12.2016 1635.66 1635.66 Disti doo Sarajevo 4200077450002
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovljnijeg ponuđača za LOT 2 - isporuka motornih ulja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.01.2017
Ministarstvo obrazovanja i nauke Ugovor o nabavci - projektori za potrebe vrtića JU Djeca Sarajeva Ugovaranje i realizacija direktni postupak
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Usluge štampanja odobrenja za ulazak u ulice zabranjene za saobraćaj i štampanje godišnjih parking naljepnica Pokretanje i tok postupka direktni postupak 20.12.2016 2285.35
Ministarstvo obrazovanja i nauke Ugovor o nabavci obavještajnih panoa za potrebe osnovnih škola Ugovaranje i realizacija direktni postupak
Ministarstvo obrazovanja i nauke Ugovor o nabavci robe - Multifunkcijski uređaji za ministarstvo Ugovaranje i realizacija direktni postupak IMTEC d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo obrazovanja i nauke Ugovor o nabavci usluge - Edukativni program "Problem pretilosti djece u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo" Ugovaranje i realizacija direktni postupak Udruženje "Sport i zdravlje" Sarajevo
Ministarstvo obrazovanja i nauke Ugovor o nabavci softvera - Baza podataka o ostvarenim sportskim rezultatima Ugovaranje i realizacija direktni postupak
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka jn za ustupanje usluga tekućeg održavanja kopir aparata Pokretanje i tok postupka konkurentski postupak 04.01.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 3 - tekuće održavanje vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.01.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 2 - tekuće održavanje vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.01.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1 - tekuće održavanje vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.01.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za usluge zakupa terena Pokretanje i tok postupka direktni postupak 05.01.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o poništenju postupka javne nabavke Pokretanje i tok postupka 04.01.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli Ugovora osiguranje zapolenika Ugovaranje i realizacija 10.01.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o poništenju postupka javne nabavke Pokretanje i tok postupka 04.01.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o poništenju postupka javne nabavke Pokretanje i tok postupka 04.01.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o poištenju postupka javne nabavke Pokretanje i tok postupka 04.01.2017
Ministarstvo saobraćaja Ugovor - Štampanje odobrenja za ulazak u ulice zabranjene za saobraćaj i godišnjih parking naljepnica Ugovaranje i realizacija direktni postupak 20.12.2016 2287.35 GONG d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo zdravstva Izbor izbođača radova preventivne sistematske deratizacije na području Kantona Sarajevo za I iII operativnu fazu u 2016. godini Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 99396.77 99396.77 Sanitacija d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 15,285.35 757,558.44 741,190.76