Pretraga

Ukupno 3817
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka MS - Štampanje taksi oznaka Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.04.2019
Ministarstvo saobraćaja Revizija projektnih dokumentacija Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.04.2019
Ministarstvo saobraćaja Izvođenje radova sanacije i rekonstrukcije puta R906, Babin do – Šabići - Sinanovići, Dionica raskrsnica u Šabićima do skretanja za Umoljane, L=2600m, poddionica: od profila P1 do profila P41 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.04.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.04.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljenijeg ponuđača za sukcesivnu nabavku usluga kalibracije i servisiranje radara i alkometara Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.04.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke računarske opreme - UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.04.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga tehničkog pregleda motornih vozila - UP Pokretanje i tok postupka 18.04.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Nabavka usluga iznajmljivanja i servisiranja eko-toaleta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.04.2019 1.989,00
Ministarstvo za boračka pitanja Izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku čestitki sa kovertama - Uskrs i Vaskrs Ugovaranje i realizacija 19.04.2019 92,00 92,00 Udruženje oboljelih od cerebralne dječije paralize Kantona Sarajevo
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Revizija glavnog projekta i projekta monitoringa za klizište Maunaga-Kulo-korito rijeke Ljubine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Ministarstvo za boračka pitanja 1. IZMJENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2019.g. Plan nabavki 18.04.2019
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o 1. izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2019. godinu Plan nabavki 18.04.2019
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka MS - održavanje Siemens parkomata Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.03.2019
Ministarstvo saobraćaja Izvođenje radova na rehabilitaciji lokalne ceste u naselju Kobilja Glava, L=260m Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.04.2019
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Odluka o prvoj izmjeni i dopuni plana javnih nabavki za 2019.godinu Plan nabavki 17.04.2019
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Izmjena i dopuna plana javnih nabavki za 2019.godinu Plan nabavki 18.04.2019
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu ulica Mandrina broj 10, Općina Centar Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Ministarstvo saobraćaja Usluge projektovanja ''LOT 1: Idejno rješenje i Glavni projekat za rekonstrukciju puta od Igmanske džamije do R442a; dužine 4km i LOT 2: Glavni – izvedbeni projekat za rehabilitaciju regionalnog puta Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.04.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Nabavka usluge tehničkog pregleda vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.04.2019 7.019,43 Agram d.d. 4272097340000 Ljubuški
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o poništenju postupka javne nabavke auto-dijelova Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.04.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju otvorenog postupka "Nadogradnja sistema za analizu i praćenje saobraćaja" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.04.2019
Ministarstvo saobraćaja Sanacija, rekonstrukcija i zaštita puta R906 Babin Do-Šabići Sinanovići, dionica: Bijele vode-Šabići, km1+000-km2+100 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.04.2019 7.900.000,00
Ministarstvo za boračka pitanja Nabavka elektronskog i štampanog stručnog časopisa Porezni savjetnik Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.04.2019 400,00
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Nabavka materijala za čišćenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.04.2019 4.587,95 Birotim d.o.o. 4202141470007 Sarajevo
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka MS - računarska oprema Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.04.2019
Ministarstvo saobraćaja Održavanje pokretnih traka u pothodnicima na Stupu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.04.2019
Ministarstvo privrede Plan javnih nabavki Uprave za šumarstvo za 2019. godinu Plan nabavki 15.04.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke rezervnih autodijelova za potrebe Uprave policije Pokretanje i tok postupka 12.04.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Nabavka usluge - printanja, kopiranja i skeniranja uz najam - zakup multifunkcijskih uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.04.2019 6.935,76 Racional d.o.o. Sarajevo 4200012750009
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga redovnog održavanja motornih vozila u garantnom roku - UP Pokretanje i tok postupka 12.04.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o nabavci materijalno-tehničkih sredstava za izvođenje gađanja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.04.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o nabavci usluga opravke mjenjača za službena motorna vozila Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.04.2019
Ministarstvo saobraćaja Početak radova na rehabilitacija regionalnog puta R445: dionica most na rijeci Stavnji - Lješevo, nastavak od P97 prema granici Kantona
Ministarstvo privrede Plan javnih nabavki JU "Centar za napredne tehnologije u Sarajevu" za 2019. godinu Plan nabavki 29.03.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Ugovor za javnu nabavku usluga - Osiguranje motornih vozila Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 10.04.2019 11.991,96 Euroherc dd Ljubuški 4227015330421
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku restoranskih usluga - 2019. Pokretanje i tok postupka
Ministarstvo unutrašnjih poslova Anex Ugovora o izvođenju građevinsko-zanatskih radova u skladištu Rakovica Ugovaranje i realizacija 27.12.2018 34.101,74 34.101,74 INTERMING d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci avio karata Ugovaranje i realizacija 22.03.2019 1.766,00 1.766,00 JP Međunarodni aerodrom Sarajevo
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Pružanje usluga izvođenje Prvog nadzornog audita sistema upravljanja kvalitetom BAS EN ISO 9001 u certificiranim organima uprave i službama Kantona Sarajevo (2019) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.03.2019 6.844,50 05.04.2019 6.844,50 6.844,50 TUVADRIA D.O.O. SARAJEVO
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka MS - Sanacija pruge S krivina Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.03.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o usvajanju žalbe ponuđača EUROHERC osiguranje dd Sarajevo Pokretanje i tok postupka 08.04.2019
Ministarstvo finansija PLAN NABAVKI MINISTARSTVA FINANSIJA ZA 2019. Plan nabavki
Press služba Objava čestitke Kantona Sarajevo u povodu pravoslavnog Božića Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.01.2019 973,44 973,44 973,44 "Oslobođenje" i "Avaz roto avaz"
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Nabavka vulkanizerskih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.03.2019 1.989,00 Guma M d.o.o. Mostar - podružnica Sarajevo 4227111640008
Press služba Objava čestitke Kantona Sarajevo u povodu 1.marta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.01.2019 973,44 973,44 1.126,13 "Oslobođenje" i "Avaz roto avaz"
Ministarstvo unutrašnjih poslova Poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga stručnog usavršavanja u 2019. godini-MUP KS Pokretanje i tok postupka 01.04.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga hotelskog smještaja u BiH i inostranstvu u 2019. godini Pokretanje i tok postupka 01.04.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Poziv za nabavku restoranskih usluga u 2019. godini-MUP KS Pokretanje i tok postupka 01.04.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o pokretanju postupka javne nabavke autodijelova Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 02.04.2019
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo PLAN JAVNIH NABAVKI ZAVODA ZA PLANIRANJE RAZVOJA KS ZA 2019. GODINU Plan nabavki
Ukupno po stranici 7.911.180,38 77.275,22 44.903,81