Pretraga

Ukupno 3281
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora za Izrada Glavnog projekta sanacije klizišta Brezovacka kod broja 118 Ugovaranje i realizacija 12.671,46 Winner project d.o.o. Sarajevo
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora za Izrada Glavnog projekta sanacije klizišta Višnjik 5 b Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.272,48
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o poništenju postupka Izvodenje radova na sanaciji klizišta Mocila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci aparata za gašenje požara i usluga ispitivanja sistema vatrodojave - MUP Ugovaranje i realizacija 05.12.2018 6.066,45 6.066,45 PROVING d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo za boračka pitanja 2. Dopuna - tabelarnog pregleda praćenja realizacije ugovora za javne nabavke iz 2018. godine koji je objavljen dana 05.10.2018. godine Plan nabavki 10.12.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Nabavka rezača kamena - motorne pile Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.12.2018 6.996,60 Sajmir d.o.o. Vogošća 4201934680006
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača za nabavku opreme za unutrašnji video nadzor na lokacijama za izdavanje ličnih dokumenata za potrebe Uprave administracije MUP-a KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.12.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupoprodaji auto guma Ugovaranje i realizacija 20.11.2018 6.417,38 6.417,38 AMILEJ d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci sitnog inventara i materijala za popravku i održavanje opreme Ugovaranje i realizacija 30.11.2018 2.867,32 2.867,32 Papilon d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o redovnom održavanju m.v. u garantnom roku SSang Yong Tivoli Ugovaranje i realizacija 04.12.2018 SM Solution d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova na sanciji krova PS Centar Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.12.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka i isporuka motornog vozila za potrebe organa KS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.12.2018
Ministarstvo saobraćaja Usluge štampanja odobrenja i parking naljepnica za 2019. godinu-MS Plan nabavki 06.12.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku gas maski sa filterom - UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.12.2018 184.262,36
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku balističkih prsluka - UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.12.2018 859.142,70
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke opreme za Gorsku službu spašavanja Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.12.2018 34.164,00
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o poništenju postupka - Nastavak radova unutrašnjeg uredenja Akademija scenskih umjetnosti Pokretanje i tok postupka
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Nabavka karoserije tovarnog prostora za Toyota vozilo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2018 5.833,03 5.833,03 Bunjo d.o.o. 4200127900004 Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka i isporuka računara i račun.opreme za potrebe organa KS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.11.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za sukcesivnu isporuku baterijskih uložaka - UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.12.2018
Ministarstvo finansija usluge savjetovanja na području razvoja poslovanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.11.2018 2.000,00 2.000,00 Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici 4218353660004
Ministarstvo finansija nabavka marketing usluge Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.11.2018 188,37 188,37 Oslobođenje servisi d.o.o. Sarajevo 4202263820009
Ministarstvo finansija nabavka usluga posluživanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.11.2018 30,50 30,50 SARAJKA d.o.o. Sarajevo 4201539110004
Ministarstvo finansija nabavka razglednica, čestitki i drugog štampanog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.11.2018 60,02 60,02 Udruženje obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu4200346610003
Ministarstvo finansija nabavka usluga reklamiranja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.11.2018 85,00 85,00 Oslobođenje servisi d.o.o. Sarajevo 4202263820009
Ministarstvo finansija nabavka marketing usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.11.2018 85,00 85,00 Oslobođenje servisi d.o.o. Sarajevo 4202263820009
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača za nabavku namjenskih ormara i klupa za svlačionicu - MUP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.11.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke opreme za prenos podataka i glasa - MUP Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.11.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za programski paket za informacijsku tehnologiju Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.11.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokreatnju postupka javne nabavke radova na sanaciji kancelarija u potkrovlju zgrade Jedinice za saobraćaj Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.11.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke informatičke opreme - MUP Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.11.2018
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Projektovanje sanacije, rekonstrukcije i nadogradnje javne rasvjete na području Općine Stari Grad Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izgradnja zaobilaznog čeličnog gasovoda pritiska p=8 (14.5) bar u ulici Kolodvorska, Općina Novo Sarajevo za potrebe izgradnje objekta podzemne garaže G3 II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Sedma izmjena i dopuna Plana nabavki za 2018 godinu Plan nabavki 28.02.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka zakupa kancelarijskih prostorija (Butmirska cesta br. 40) Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 12.11.2018 5.100,00
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka zakupa skladišta (RTV, B.M. Selimovića br. 12) Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 27.11.2018 28.11.2018 168.480,00 RADIOTELEVIZIJA BIH
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka ustupanja usluga obaveznog i kasko osiguranja motornih vozila za potrebe Kantona Sarajevo u 2019. godini Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.11.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka usluge izrade projektnog zadatka (dokumenta) plana aktivnosti i strateških opredjeljenja “Pametno Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.11.2018 19.11.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o pokretanju postupka javne nabavke motornog vozila - putnički kombi Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.11.2018
Ministarstvo saobraćaja Usluge štampanja parking naljepnica za 2019. godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.11.2018 3.381,30
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača za nabavku informatičke opreme - MUP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.11.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku usluga - sanacija krovova - MUP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.11.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka nabavke metalnog namještaja - MUP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.11.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku aparata za gašenje požara Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.11.2018
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo ODLUKA o osmoj (VIII) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2018.godinu Plan nabavki
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala za potrebe organa Kantona Sarajevo u 2019. godini Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.11.2018
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka MS - Usluge štampanja parking naljepnica za 2019. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.11.2018
Ministarstvo saobraćaja Izmjena Plana JN 2018 - MS Plan nabavki 20.11.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku vizira za kacigu - UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.11.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Izmjena Plana javnih nabavki MUP-a Kantona Sarajevo za 2018.god. Plan nabavki
Ukupno po stranici 1.086.050,36 225.053,61 23.633,07