Pretraga

Ukupno 3088
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o izvođenju građevinsko-zanatskih radova Ugovaranje i realizacija 34.101,74 INTERMING d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku kompleta az uzimanje uzoraka krvi i urina - UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.10.2018
Služba protokola Usluge prevođenja stranih jezika za septambar i početak oktobar 2018.g. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.10.2018 288,87 288,87 Prevodilačka agencija Barbados, ID 4200825260050
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke materijala za održavanje objekata - MUP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.10.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga održavanja objekata - moleraja - MUP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.10.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka materijala, izrada i ugradnja prozorske stolarije na centralnoj zgradi Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 01.10.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka i isporuka računara i računarske opreme Pokretanje i tok postupka 03.10.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju postupka za nabavku informatičke opreme - MUP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.10.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju postupka za nabavku usluga zakupa prostora za odlaganje motornih vozila - MUP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.10.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka motornih vozila za potrebe KUIP LOT I Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.07.2018 14.09.2018 45.479,80 45.479,80 TRIAB d.o.o.
Ministarstvo za boračka pitanja Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora za Javne nabavke iz 2018. g. Plan nabavki 05.10.2018
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo ODLUKA o sedmoj (VII) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2018.godinu Plan nabavki
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka, isporuka i montaža rampi za kontrolu prolaza Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.06.2018 6.528,60 04.07.2018 6.528,60 6.528,60 UNILAB d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Usluge popravke mobilnog aparata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.06.2018 150,00 150,00 150,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Okvirni sporazum potpisan između Uprave policije MUP-a KS i PORSCHE-a BH d.o.o. Sarajevo Ugovaranje i realizacija PORSCHE BH d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o redovnom održavanju vozila marke Škoda Octavia u garantnom roku - UP Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak PORSCHE BH d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Okvirni sporazum koji je Uprava policije MUP-a KS potpisala sa AUTOCENTROM TOMIĆ d.o.o Mostar Ugovaranje i realizacija AUTOCENTAR TOMIĆ d.o.o. Mostar
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o servisiranju motocikala marke BMW Ugovaranje i realizacija AUTOCENTAR TOMIĆ d.o.o. Mostar
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača za nabavku higijensko potrošnog materijala - MUP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.10.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka metalnih kasa i ostalog metalnog namještaja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.10.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka dijelova uniforme - Lot 2 pantalone Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.10.2018 229.086,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke opreme i programa DMR sistema radio veze Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.10.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke stacionarnih radara za mjerenje brzine kretanja vozila - UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.10.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Izmjena Plana nabavki Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo za 2018.g. Plan nabavki
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o pružanju usluga mehaničkog čišćenja dimovodnih objekata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 5.412,42 5.412,42 ZODD DIMNJAK Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o pružanju usluga servisiranja kotlova, gorionika i gorioničkih postrojenja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.09.2018 5.181,28 5.181,28 ITG d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o pružanju usluga servisiranja agregata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 871,65 871,65 MATISA d.o.o. Tuzla
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka stručne literature Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 234,00 234,00 FINEKS d.o.o.
Stručna služba za zajedničke poslove Dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu - usluge popravke mobilnog aparata Plan nabavki 14.06.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu - nabavka galanterije za potrebe KS Plan nabavki 27.08.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka, isporuka i montaža polica za uređenje arhive u Kantonu Sarajevo u 2018. godini Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 01.10.2018
Služba protokola Nabavka notesa A5 teget plavih (60kom) brendiranih sa ks.gov.ba Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.09.2018 593,89 593,89 Kovertelux d.o.o. Sarajevo, ID 4200925050001
Ministarstvo finansija nabavka poslastica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.09.2018 150,00 150,00 MIKKELE D.O.O. SARAJEVO 4200023010007
Ministarstvo finansija usluge u restoranima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.09.2018 56,50 56,50 SARAJKA d.o.o. Sarajevo 4201539110004
Ministarstvo finansija kupovina poslastica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.09.2018 100,00 100,00 MIKKELE D.O.O. SARAJEVO 4200023010007
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o pružanju usluga kontrole emisije štetnih gasova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 1.404,00 1.404,00 TQM d.o.o Lukavac
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci usluga izrade projektne dokumentacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 3.042,00 NORMAL ARHITEKTURA d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka za nabavku usluga izrade Glavnog i Izvedbenog projekta za dogradnju i adaptacija PU Novi Grad - MUP Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 01.10.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke motornog vozila za potrebe MUP-a KS - MUP Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 01.10.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke policijske opreme - balistički prsluci i gas maske sa filterom - UP Pokretanje i tok postupka 28.09.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka i isporuka motornog vozila za potrebe Uprave za šumarstvo KS Pokretanje i tok postupka 26.09.2018 20.931,30
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o dodjeli ugovora za nabavku usluga štampe brošura Uprave policije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.09.2018
Služba za skupštinske poslove Odluka o prihvatanju ponude za usluge stručnog obrazovanja FEB Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.09.2018 120,00 14.09.2018 120,00 120,00 FEB d.d. Sarajevo
Služba za skupštinske poslove Odluka o prihvatanju ponude za usluge stručnog obrazovanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.10.2017 90,00 12.10.2017 90,00 90,00 FINconsult d.o.o.
Služba protokola Nabavka čestitki za Novu godinu i dva Božića (350kom) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2017 350,00 350,00 Udruženje oboljelih od cerebralne dječije paralize Kantona Sarajevo, 42002199260001
Služba protokola Nabavka ručno rađenih suvenira od drveta (kocka 40kom i minijatura 100kom) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2017 1.930,50 1.930,50 CUBE d.o.o. ID 4202148050003
Služba protokola Nabavka čestitki za Bajram (350kom) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.06.2017 350,00 350,00 Udruženje oboljelih od cerebralne dječije paralize Kantona Sarajevo, 42002199260001
Služba protokola Usluge ozvučenja (obilježavanje godišnjice masakra na pijaci Markale) Dan sjećanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.02.2017 468,00 468,00 BMS Sarajevo, 4301204850008
Služba protokola Usluge ozvučenja (obilježavanje godišnjice masakra na Markalama) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.10.2017 234,00 234,00 BMS Sarajevo, 4301204850008
Služba protokola Usluge ozvučenja manifestacije (godišnjica masakra građana u ul. Ferhadija) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.08.2017 292,50 292,50 BMS, ID 4301204850008
Ukupno po stranici 256.905,90 107.429,75 70.286,01