Pretraga

Ukupno 4407
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ministarstvo finansija Nabavka uslug hotelskog smještaja uposlenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.09.2019 4.320,00 4.320,00 HTP "Neum"-Grand hotel Neum 4227162390006
Ministarstvo finansija nabavka usluga stručnog osposobljavanja uaposlenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.09.2019 2.610,00 2.610,00 FEB D.D.Sarajevo 4200566060004
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o pokretanju postupka javne nabavke pumpe velikog kapaciteta za ispumpavanje vode i mulja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.10.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - poništenje postupka nabavke dijelova uniforme za policijske službenike - cipele LOT 3 i čizme LOT 4 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.10.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Ugovor za javnu nabavku bagera rovokopača/utovarivača Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.10.2019 197.730,00 Terra BiH d.o.o., Sarajevo 4200768280006
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o servisiranju motornih vozila marke VW (LOT 1) - UP Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.10.2019 AUTODELTA d.o.o Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Okvirni sporazum - sukcesivna nabavka usluga servisiranja motornih vozila marke VW (LOT1) - UP Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.10.2019 AUTODELTA d.o.o Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - nabavka municije za službeno naoružanje Pokretanje i tok postupka 15.10.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - nabavka elektronske opreme za balistiku Pokretanje i tok postupka ograničeni postupak 15.10.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - nabavka forenzičke i računarske opreme Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.10.2019
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za pružanje usluga praćenja povrata odobrenih novčanih pozajmica za rješavanje stambenih potreba boraca odobrenih 2011-12 Pokretanje i tok postupka 22.10.2019
Ministarstvo finansija usluge oglašavanja u dnevnim glasilima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.10.2019 117,00 117,00 Avaz roto press d.o.o. Sarajevo 4200934630002
Ministarstvo finansija Nabavka usluge oglašavanja javnog poziva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.10.2019 188,37 188,37 Oslobođenje servisi d.o.o. Sarajevo 4202263820009
Ministarstvo finansija usluge popravke opreme za informacijsku tehnologiju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2019 150,00 150,00 FIXIT d.o.o. Sarajevo 4202048930006
Ministarstvo finansija Usluge stručnog osposobljavanja uposlenika organa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2019 180,00 180,00 FINCONSULT d.o.o. Sarajevo 4209808770009
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o servisiranju mv marke VW Transporter Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.10.2019 560,20 "AUTODELTA" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupoprodaji sportske odjeće i opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.09.2019 4.293,34 "SPORT VISION" d.o.o. Bijeljina
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci auto guma -MUP KS Ugovaranje i realizacija 20.09.2019 865,80 865,80 AUTOELEKTRA d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor- nabavka vanrednih obroka Ugovaranje i realizacija 04.09.2019 8.400,00 8.400,00 "Ćevabdžinica Zmaj" Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tenderska dokumentacija_nabavka nepredviđenih i dodatnih građevinsko-zanatskih radova_Grkarica Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 16.10.2019
Ministarstvo saobraćaja Izvođenje radova rekonstrukcije/ sanacije dijela Reljevske ulice Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.08.2019 129.576,38
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci rezervnih auto-dijelova za motorna vozila marke Toyota (LOT 4) i Suzuki (LOT 12) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.10.2019 KARE d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - nabavka rezervnih auto-dijelova za motorna vozila marke Ford (LOT 2) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.10.2019 KARE d.o.o. Sarajevo
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Nabavka baterija za vatrogasne lampe Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2019 656,70 656,70 RS Electronic Sarajevo 4200882140001
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Nabavka namještaja za potrebe Ureda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.09.2019 5.358,60 01.10.2019 5.358,60 5.358,60 SPRŽO COMPANY d.o.o. Sarajevo
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2019. godinu (namještaj) Plan nabavki
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku cvijeća, vijenaca i cvjetnih aranžmana Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.10.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga tehničkog pregleda mv MUP-a KS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.10.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka nabavke drum unit-a, tonera, ketridža i ribona Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.10.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupoprodaji peleta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.10.2019 "FARANG TSC" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o izvođenju građevinsko-zanatskih radova _ulica Nurije Pozderca Ugovaranje i realizacija 30.09.2019 18.400,86 "INTERMING"d.o.o. Sarajevo
Press služba Dopuna Plana nabavki Press službe za 2019.godinu Plan nabavki 15.08.2019
Ministarstvo saobraćaja Održavanje postojećih parking površina Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.10.2019
Ministarstvo saobraćaja Izmjena plana javnih nabavki za 2019. godinu Plan nabavki 16.10.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o poništenju postupka javne nabavke zaštitnih kaciga za vatrogasce Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.10.2019
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o poništenju postupka Izvođenje radova na sanaciji klizišta Mehtefcic, Opcina Vogosca (faza I) ponovljeni postupak Ugovaranje i realizacija
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka ultra punjenja Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 07.10.2019
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka kancelarijskog materijala - Izdaci za ostali administrativni materijal Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 02.10.2019
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka kancelarijskog materijala - Izdaci za obrasce i papir Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 02.10.2019
Ministarstvo saobraćaja Nabavka računara za potrebe Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.10.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o pokretanju postupka javne nabavke hidrauličnih makaza sa agregatom i alatom za blindo vrata Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.10.2019
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2019. godinu - Racunari Plan nabavki 10.10.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o pokretanju postupka javne nabavke vatrogasnog vozila - navalnog Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.10.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o redovnom održavanju motornih vozila marke Fiat u garantnom roku (LOT2) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.09.2019 AUTO CENTAR Italy d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Okvirni sporazum - sukcesivna nabavka usluga redovnog održavanja motornih vozila marke Fiat u garantnom roku (LOT2) Ugovaranje i realizacija 30.09.2019 AUTO CENTAR Italy d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o servisiranju motornih vozila marke Škoda (LOT2) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.09.2019 DRR AUTO d.o.o. Kiseljak
Ministarstvo unutrašnjih poslova Okvirni sporazum - sukcesivna nabavka usluga servisiranja motornih vozila marke "Škoda" (LOT2) Ugovaranje i realizacija 25.09.2019 DRR AUTO d.o.o. Kiseljak
Ministarstvo saobraćaja Izmjena plana nabavki Plan nabavki 11.10.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o poništenju postupka javne nabavke vatrogasne opreme Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.10.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - ponovno pokretanje postupka "Nabavka radnih stanica i računara" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.10.2019
Ukupno po stranici 134.934,98 243.830,87 22.846,47