Pretraga

Ukupno 2570
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku suvenira MUP KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.04.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke policijske opreme za potrebe UP MUP KS Pokretanje i tok postupka 13.04.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Izmjene Plana nabavki Uprave policije MUP-a KS za 2018. godinu Plan nabavki 20.04.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o kupoprodaji - oprema za tel.mrežu i tel.centralu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.03.2018 2.667,60
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru ponuđača - oprema za tel.mrežu i tel.centralu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.03.2018 2.667,60
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka - oprema za tel.mrežu i tel.centralu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.03.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu NABAVKA USLUGE TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.04.2018 5.415,17 Autocentar BH 4200437090002
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma UP - april 2018. Ugovaranje i realizacija
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru ponuđača - nabavka ugostiteljskih usluga - Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.04.2018 29,00 12.04.2018 220,00
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka -nabavka ugostiteljskih usluga Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.04.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u javnoj nabavci zastava Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.04.2018 2.455,25
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke zastava Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.04.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Dopuna Plana javnih nabavki za 208. godinu Plan nabavki 13.04.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu OBAVIJEST O NASTAVKU POSTUPKA JAVNE NABAVKE ATOMSKOG APSORPCIONOG SPEKTROMETRA SA PLAMENOM GRAFITNOM I HIDRIDNOM TEHNIKOM Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.04.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O PONIŠTENJU ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.04.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke opreme za proširenje sistema stacionarnih radarskih uređaja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.04.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka sukcesivne nabavke štampanog materijala UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.04.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru ponuđača - nabavke zastava za potrebe2 KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.02.2018 907,92
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka - nabavka zastava za potrebe2 KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.02.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru ponuđača - nabavke zastava za potrebe KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.02.2018 1.117,35
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka - nabavka zastava za potrebe KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.02.2018
Služba protokola Nabavka mobilnog pojačala sa zvučnikom, mikrofonom i baterijom za samostalni rad 6 sati 120W Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.04.2018 249,00 249,00 Bingo d.o.o. Tuzla, 4209253450003
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA U POSTUPKU NABAVKE AUTO DIJELOVA ZA LOT2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.04.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o kupoprodaji motornog vozila (Škoda) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.04.2018 45.490,00 PORSCHE BH d.o.o. sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci usluga sistema "toptim" Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 17.04.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga sistema "toptima" Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 17.04.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu OBAVIJEST O NASTAVKU POSTUPKA JAVNE NABAVKE DVIJE AUTO CISTERNE ZA PITKU VODU Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.04.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE ZA LOT 1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.04.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.03.2018 4.069,95 4.069,95 Avdić A d.o.o. 4200601070000
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu NABAVKA HIDRAULIČNIH I CRIJEVA VISOKOG PRITISKA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.04.2018 1.700,00 HANSA FLEX d.o.o. Mostar P.J. Sarajevo 4227202790002
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke motornih vozila za potrebe Uprave policije MUP-a KS Pokretanje i tok postupka 13.04.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku vatrenog naoružanja za potrebe Uprave policije MUP-a KS Pokretanje i tok postupka ograničeni postupak 13.04.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku dijelova uniforme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.04.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku usluga hitne medicinske pomoći za medicinsko obezbjeđenje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.04.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku materijala za kriminalističku tehniku UP Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.04.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku terenskog motornog vozila UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.04.2018 29.950,00
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o kupoprodaji motornog vozila (Toyota) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.04.2018 22.600,00 BUNJO d.o.o.
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum o tekućem održavanju objekata KS - stolarski radovi Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.04.2018 117.000,00 SPRŽO COMPANY d.o.o.
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum o tekućem održavanju objekata KS - građevinski radovi Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.04.2018 140.400,00 SPRŽO COMPANY d.o.o.
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o obustavi konkurentskog postupka javne nabavke usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.04.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke službenih motornih vozila za potrebe MUP-a Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.04.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga osiguranja uposlenika KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.04.2018 92.835,20
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka javne nabavke računara i računarske opreme Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.04.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o obustavi postupka javne nabavke potrošnog materijala i potrepština za potrebe održavanja higijene KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.04.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum o ustupanju poslova periodičnog pregleda protivpožarnih aparata i hidrantske mreže u objektima KS Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 04.04.2018 5.491,98 GRANULO-RE d.o.o.
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum o pružanju usluga tekućeg održavanja "kafe aparata" u bife-ima KS Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.03.2018 52.650,00 ARTIKA d.o.o.
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o kupoprodaji kožnih novčanika za službene iskaznice inspektora sa grbom KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.04.2018 4.914,00 DEFTER d.o.o.
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci i isporuci kopir aparata Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.12.2017 12.027,60 XENON FORTE d.o.o.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku telefonskog uređaja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.04.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku hotelskih usluga Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.04.2018
Ukupno po stranici 129.962,32 414.895,30 4.318,95