Pretraga

Ukupno 4924
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Ugovor za javnu nabavku pumpe velikog kapaciteta za ispumpavanje vode i mulja Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.02.2020 399.903,66 Grupa ponuđača Vatro- Promet d.o.o. Banja Luka 4403700640002 i Vatropromet d.o.o. Zagreb 57189591567
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo AGENCIJA ZA TEHNIČKU I FIZČKU ZAŠTITU MIDDLE POINT ELECTRONICS D.O.O. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.02.2020 760,50 760,50 760,50
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača_usluge kontrole emisije štetnih gasova, servisiranja kotlova i dr. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.02.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača_nabavka usluga tehničkog pregleda motornih vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.02.2020 2.442,45
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci metalnog namještaja up Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 R&S d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci reflektujućih prsluka sa natpisom "POLICIJA" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 IMSA d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci reflektujućih prsluka sa natpisom "POLICIJA" i reflektujućih narukavlja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 IMSA d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama Pokretanje i tok postupka 11.02.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - nabavka forenzičke i računarske opreme LOT 3 - skeneri Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.02.2020 1.521,00 1.521,00 INTER-COM d.o.o. Zenica
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - nabavka službenih pasa Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 31.12.2019 11.998,35 11.998,35 AJDASLIĆ d.o.o. Tuzla
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - nabavka dijelova uniforme koje zadužuju policijski službenici Uprave policije prilikom upućivanja na službu u UN mirovnu misiju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 KM TRADE d.o.o. Visoko
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - pružanje usluga dostavljanja pripremljenih obroka za zadržane osobe lišene slobode Ugovaranje i realizacija 29.01.2020 PROEX d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - nabavka kancelarijskih mašina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 FACIT d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - nabavka hrane za službene pse Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 ZOO Centar d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - nabavka i postavljanju itisona u kancelarije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 INTERLIGNUM d.o.o. Teslić
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci oznaka činova policijskih službenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 IMSA d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - nabavka oznaka činova policijskih službenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 Samostaln obrtničko-zlatarsko juveliarska radnja Sofić
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - nabavka biciklističke opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 EURO BICCO d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - mjesečno održavanje softvera "JAPET"
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju postupka nabavke dronova - bespilotnih letjelica Lot 1 - Dron tip 1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.02.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - usluga osiguranja radarskih sistema i kućišta za radarski sistem sa pratećom infrastrukturom Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.02.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - nadogradnja modula Kadrovske evidencije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.02.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor_nabavka kancelarijskog materijala Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.12.2019 R&S d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - servisiranje kopir aparata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.02.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Okvirni sporazum/Ugovor za nabavku usluge osiguranja radnika od posljedica nesretnog slučaja - nezgode predškolske ustanove, osnovnih i srednjih škola na području Kantona Sarajevo - LOT 2 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 1.021.766,40 1.021.766,40 Grupa ponuđača "TRIGLAV OSIGURANJE" d.d. Sarajeo i "SARAJEVO OSIGURANJE" .d.d Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka dronova - bespilotnih letjelica - Lot 2 - Dron tip 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.02.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - nabavka pogonskog goriva - UP Pokretanje i tok postupka 06.02.2020
Ministarstvo finansija nabavka usluga stručnog osposobljavanja uposlenika ugovornog organa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2020 200,00 200,00 REVICON d.o.o. Sarajevo 4200491380008
Ministarstvo unutrašnjih poslova Poziv za nabavku zdravstvenih usluga u 2020. godini Pokretanje i tok postupka 04.02.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Poziv za nabavku usluga stručnog usavršavanja u 2020. godini Pokretanje i tok postupka 04.02.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Poziv za nabavku usluga hotelskog smještaja u BiH i inostranstvu u 2020. godini Pokretanje i tok postupka 04.02.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Poziv z nabavku usluga liječenja službenih pasa u 2020. godini Pokretanje i tok postupka 04.02.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Poziv za nabavku usluga prijevoza motornih vozila specijalnim vozilom "PAUK" u 2020. godini Pokretanje i tok postupka 04.02.2020
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Okvirni sporazum za javnu nabavku usluge "Obuka za gašenje zapaljivih tekućina pod pritiskom" Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 06.02.2020 47.667,96 Fraport Slovenija d.o.o., ul. ZG.Brnik br. 130 A., 4210 Brnik-Aerodrom
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci opreme_opremanje objekta Grkarica_LOT 2 (nabavka agregata) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.12.2019 29.250,00 Energoinvest - SUE d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci motornog vozila Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 31.12.2019 29.956,00 PORSCHE INTER AUTO BH d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci usluga_videonadzor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 3.346,20 MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci lož ulja_MUP KS Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.12.2019 24.904,58 HIFA d.o.o. Tešanj
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - neprioritetne usluge liječenja službenih pasa u 2020. godini Pokretanje i tok postupka 31.01.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o nabavci usluga - neprioritetne usluge - prijevoz motornih vozila u 2020.godini specijalnim vozilom "Pauk" Pokretanje i tok postupka 31.01.2020
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Usluga godišnje pretplate na poslovni portal - Akta.ba UK Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.01.2020 13.01.2020 1.123,20 1.123,20 euroKapija d.o.o. Ilidža
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - neprioritetne usluge - zdravstvene usluge u 2020. godini za potrebe UP MUP KS Pokretanje i tok postupka 31.01.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - neprioritetne usluge stručnog usavršavanja u 2020. godini Pokretanje i tok postupka 31.01.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - neprioritetne usluge hotelskog smještaja u BiH i inostranstvu u 2020. godini Pokretanje i tok postupka 31.01.2020
Stručna služba za zajedničke poslove Ustupanje usluga tekućeg održavanja vozila Dacia i Hyundai za potrebe Kantona Sarajevo u 2020. godini - LOT 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 31.01.2020
Stručna služba za zajedničke poslove Ustupanje usluga tekućeg održavanja vozila Dacia i Hyundai za potrebe Kantona Sarajevo u 2020. godini - LOT 1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 31.01.2020
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Obrazac praćenja realizacije računa/ugovora/okvirnih sporazuma za period 01.01.2019. do 31.12.2019. godine Ugovaranje i realizacija
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o nabavci biciklističke opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.01.2020
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka kafe za potrebe organa Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.01.2020 7.013,65 03.02.2020 7.013,65 7.013,65 WLD d.o.o.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor_građevinsko-zanatski radovi_policijski objekat Srednje Ilijaš- II faza Ugovaranje i realizacija 31.12.2019 GTR gradnja d.o.o. Mostar
Ukupno po stranici 10.216,60 1.579.411,50 1.044.383,10