Vlada Kantona Sarajevo

Nabavka zakupa kancelarijskih prostorija (Butmirska cesta br. 40)

Stručna služba za zajedničke poslove
Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
ugovori izuzeti od primjene ZJN
Datum objave obavještenja o nabavci: 
12.11.2018
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM): 
85,00
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
Federalni zavodu za poljoprivredu Sarajevo
Postupak poništen: 
NE

Ugovor o zakupu kancelarijskih prostorija za period do 31.12.2020.
Ponuđač nije u sistemu PDV-a.
Režijski troškovi 85,00 KM mjesečno.

Datum unosa: 
29.11.2018