Vlada Kantona Sarajevo

Nabavka punjenja za ultra kartice

Stručna služba za zajedničke poslove
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
pregovarački postupak bez objave obavještenja
Datum objave obavještenja o nabavci: 
12.03.2019
Broj prispjelih prihvatljivih ponuda: 
1
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM): 
18000,00
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
BH TELECOM d.d.
Postupak poništen: 
NE
Ugovor potpisan sa: 
BH TELECOM d.d.
Datum potpisivanja ugovora: 
12.04.2019
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
18000,00
Izmjene/aneksi ugovora pri realizaciji: 
NE
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 
Datum unosa: 
14.03.2019