Vlada Kantona Sarajevo

Nabavka notesa A6

Služba protokola
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
Ugovor potpisan sa: 
Kovertelux d.o.o. Sarajevo, ID broj: 200116370003
Datum potpisivanja ugovora: 
15.03.2018
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
202,18
Izmjene/aneksi ugovora pri realizaciji: 
NE
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
202,18
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 
Datum unosa: 
22.03.2018