Nabavka licenciranog sosftvera za potrebe osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
Ugovor potpisan sa: 
QSS d.o.o. Sarajevo
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
29764,80
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
29764,80
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 
Datum unosa: 
17.07.2017
Nadležno ministarstvo: 
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade