Vlada Kantona Sarajevo

Nabavka kancelarijskog materijala - Izdaci za ostali administrativni materijal

Stručna služba za zajedničke poslove
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
pregovarački postupak bez objave obavještenja
Datum objave obavještenja o nabavci: 
02.10.2019
JRN/CPV: 
30000000 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške
Broj prispjelih prihvatljivih ponuda: 
1
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM): 
6836,42
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
DEFTER-KOMERC d.o.o.
Postupak poništen: 
NE
Datum potpisivanja ugovora: 
15.11.2019
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
6836,42
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 
1230-4-1-112-5-67/19
Izmjene/aneksi ugovora pri realizaciji: 
NE
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 
Datum unosa: 
16.10.2019