Vlada Kantona Sarajevo

Nabavka, isporuka i montaža klima uređaja za potrebe organa KS

Stručna služba za zajedničke poslove
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
Datum objave obavještenja o nabavci: 
28.11.2019
JRN/CPV: 
42512000 Klimatizacijski uređaji
Obavještenje objavljeno gdje: 
Portal Agencije za javne nabavke
Broj postupka nabavke objavljene na Portalu AJN BIH: 
1230-7-1-99/19
Broj prispjelih prihvatljivih ponuda: 
4
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM): 
5494,32
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
"IMTEC" doo
Postupak poništen: 
NE
Ugovor potpisan sa: 
"IMTEC" doo
Datum potpisivanja ugovora: 
26.12.2019
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
5494,32
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
5
Izmjene/aneksi ugovora pri realizaciji: 
NE
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 
Datum unosa: 
29.11.2019