Nabavka i isporuka nafte i naftnih destilata za potrebe organa Kantona Sarajevo u 2019. godini - LOT 2

Stručna služba za zajedničke poslove
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Datum objave obavještenja o nabavci: 
20.11.2018
Obavještenje objavljeno gdje: 
Portal Agencije za javne nabavke
Službeni glasnik BiH
Broj postupka nabavke objavljene na Portalu AJN BIH: 
1230-1-1-80-3-60/18
Broj prispjelih prihvatljivih ponuda: 
1
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM): 
4215,51
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
"HIFA PETROL" doo
Postupak poništen: 
NE
Ugovor potpisan sa: 
"HIFA PETROL" doo
Datum potpisivanja ugovora: 
31.12.2018
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
4215,51
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
365
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 
1230-1-1-80-5-6/19
Izmjene/aneksi ugovora pri realizaciji: 
NE
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 
Datum unosa: 
17.12.2018