Vlada Kantona Sarajevo

Statistika mandata

Abid Jusić
Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat
SDA 12.01.2009 do 13.01.2011 Ministar - Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 2 godina, 0 mjesec(i), 1 dan(a)
Abid Šarić
Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat
SBiH 12.01.2009 do 13.01.2011 Ministar - Ministarstvo privrede 2 godina, 0 mjesec(i), 1 dan(a)
Adem Zolj
Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat
SDA 04.04.2018 do 26.12.2018 Premijer 0 godina, 8 mjesec(i), 22 dan(a)
Adi Kalem
Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat
SDA 03.03.2020 do 05.01.2021 Ministar - Ministarstvo saobraćaja 0 godina, 10 mjesec(i), 2 dan(a)
Admir Katica
Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat
NIP 26.12.2018 do 29.01.2020 Ministar - Ministarstvo unutrašnjih poslova 1 godina, 1 mjesec(i), 3 dan(a)
NIP 05.01.2021 Ministar - Ministarstvo unutrašnjih poslova 2 godina, 0 mjesec(i), 27 dan(a)
Adnan Delić
Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat
NIP 05.01.2021 Ministar - Ministarstvo privrede 2 godina, 0 mjesec(i), 27 dan(a)
Adnan Šteta
Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat
SDP 26.12.2018 do 29.01.2020 Ministar - Ministarstvo saobraćaja 1 godina, 1 mjesec(i), 3 dan(a)
SDP 05.01.2021 Ministar - Ministarstvo saobraćaja 2 godina, 0 mjesec(i), 27 dan(a)
Aida Haverić
Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat
SDA 12.01.2009 do 22.10.2009 Ministar - Ministarstvo finansija 0 godina, 9 mjesec(i), 10 dan(a)
Amel Kovačević
Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat
NIP 26.12.2018 do 29.01.2020 Ministar - Ministarstvo finansija 1 godina, 1 mjesec(i), 3 dan(a)
Amela Dautbegović
Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat
SBB 24.11.2015 do 04.04.2018 Ministar - Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice 2 godina, 4 mjesec(i), 11 dan(a)
SBB 04.04.2018 do 26.12.2018 Ministar - Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice 0 godina, 8 mjesec(i), 22 dan(a)
Amela Sofić
Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat
DF 26.12.2018 do 29.01.2020 Ministar - Ministarstvo zdravstva 1 godina, 1 mjesec(i), 3 dan(a)
Anis Krivić
Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat
SBB 03.03.2020 do 05.01.2021 Ministar - Ministarstvo za obrazovanje,nauku i mlade 0 godina, 10 mjesec(i), 2 dan(a)
Čedomir Lukić
Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat
SDA 12.01.2009 do 13.01.2011 Ministar - Ministarstvo stambenih poslova 2 godina, 0 mjesec(i), 1 dan(a)
SDA 23.03.2015 do 04.04.2018 Ministar - Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša 3 godina, 0 mjesec(i), 12 dan(a)
SDA 04.04.2018 do 26.12.2018 Ministar - Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša 0 godina, 8 mjesec(i), 22 dan(a)
Damir Filipović
Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat
SDP 26.12.2018 do 29.01.2020 Ministar - Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša 1 godina, 1 mjesec(i), 3 dan(a)
Darja Softić Kadenić
Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat
NS 17.06.2021 Ministar - Ministarstvo pravde i uprave 1 godina, 7 mjesec(i), 15 dan(a)
Davor Čičić
Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat
SDP 05.01.2021 Ministar - Ministarstvo finansija 2 godina, 0 mjesec(i), 27 dan(a)
Draško Jeličić
Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat
DF 03.03.2020 do 05.01.2021 Ministar - Ministarstvo privrede 0 godina, 10 mjesec(i), 2 dan(a)
Edin Forto
Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat
NS 26.12.2018 do 29.01.2020 Premijer 1 godina, 1 mjesec(i), 3 dan(a)
NS 05.01.2021 Premijer 2 godina, 0 mjesec(i), 27 dan(a)
Elmedin Konaković
Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat
SDA 23.03.2015 do 05.04.2018 Premijer 3 godina, 0 mjesec(i), 13 dan(a)
Elvir Kazazović
Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat
SDA 23.03.2015 do 04.04.2018 Ministar - Ministarstvo za obrazovanje,nauku i mlade 3 godina, 0 mjesec(i), 12 dan(a)
SDA 04.04.2018 do 26.12.2018 Ministar - Ministarstvo za obrazovanje,nauku i mlade 0 godina, 8 mjesec(i), 22 dan(a)
Emina Dubravić
Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat
SBiH 12.01.2009 do 13.01.2011 Ministar - Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice 2 godina, 0 mjesec(i), 1 dan(a)
Emir Hadžihafizbegović
Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat
SDA 12.01.2009 do 13.01.2011 Ministar - Ministarstvo kulture i sporta 2 godina, 0 mjesec(i), 1 dan(a)
Emira Tanović Mikulec
Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat
DF 23.03.2015 do 24.11.2015 Ministar - Ministarstvo zdravstva 0 godina, 8 mjesec(i), 1 dan(a)
Enver Hadžiahmetović
Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat
NIP 05.01.2021 Ministar - Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša 2 godina, 0 mjesec(i), 27 dan(a)
Enver Smajkan
Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat
DF 23.03.2015 do 24.11.2015 Ministar - Ministarstvo pravde i uprave 0 godina, 8 mjesec(i), 1 dan(a)
Faruk Kapidžić
Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat
SDA 03.03.2020 do 05.01.2021 Ministar - Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša 0 godina, 10 mjesec(i), 2 dan(a)
Hajrudin Grabovica
Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat
SDA 03.03.2020 do 05.01.2021 Ministar - Ministarstvo za boračka pitanja 0 godina, 10 mjesec(i), 2 dan(a)
Hajrudin Ibrahimović
Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat
SBiH 12.01.2009 do 13.01.2011 Ministar - Ministarstvo za boračka pitanja 2 godina, 0 mjesec(i), 1 dan(a)
Haris Bašić
Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat
NIP 26.12.2018 do 29.01.2020 Ministar - Ministarstvo privrede 1 godina, 1 mjesec(i), 3 dan(a)
Haris Vranić
Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat
SDP 05.01.2021 Ministar - Ministarstvo zdravstva 2 godina, 0 mjesec(i), 27 dan(a)
Harun Imamović
Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat
SDA 21.11.1996 do 19.12.1998 Ministar - Ministarstvo za boračka pitanja 2 godina, 0 mjesec(i), 28 dan(a)
Ismir Jusko
Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat
SBB 24.11.2015 do 30.05.2016 Ministar - Ministarstvo unutrašnjih poslova 0 godina, 6 mjesec(i), 6 dan(a)
SBB 26.12.2018 do 29.01.2020 Ministar - Ministarstvo za boračka pitanja 1 godina, 1 mjesec(i), 3 dan(a)
SBB 03.03.2020 do 05.01.2021 Ministar - Ministarstvo unutrašnjih poslova 0 godina, 10 mjesec(i), 2 dan(a)
Ivana Prvulović
Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat
NIP 05.01.2021 Ministar - Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice 2 godina, 0 mjesec(i), 27 dan(a)
Jasmin Halebić
Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat
SDA 23.03.2015 do 04.04.2018 Ministar - Ministarstvo finansija 3 godina, 0 mjesec(i), 12 dan(a)
SDA 04.04.2018 do 26.12.2018 Ministar - Ministarstvo finansija 0 godina, 8 mjesec(i), 22 dan(a)
SDA 03.03.2020 do 05.01.2021 Ministar - Ministarstvo finansija 0 godina, 10 mjesec(i), 2 dan(a)
Jasna Agić
Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat
SBB 03.03.2020 do 05.01.2021 Ministar - Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice 0 godina, 10 mjesec(i), 2 dan(a)
Karolina Karačić
Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat
DF 23.03.2015 do 24.11.2015 Ministar - Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice 0 godina, 8 mjesec(i), 1 dan(a)
Kenan Alikadić
Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat
SDA 03.03.2020 do 05.01.2021 Ministar - Ministarstvo kulture i sporta 0 godina, 10 mjesec(i), 2 dan(a)
Lejla Brčić
Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat
NS 26.12.2018 do 29.01.2020 Ministar - Ministarstvo pravde i uprave 1 godina, 1 mjesec(i), 3 dan(a)
NS 05.01.2021 do 11.05.2021 Ministar - Ministarstvo pravde i uprave 0 godina, 4 mjesec(i), 6 dan(a)
Malik Garibija
Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat
SDP 26.12.2018 do 29.01.2020 Ministar - Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice 1 godina, 1 mjesec(i), 3 dan(a)
Mario Nenadić
Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat
SBB 24.11.2015 do 04.04.2018 Ministar - Ministarstvo pravde i uprave 2 godina, 4 mjesec(i), 11 dan(a)
SBB 04.04.2018 do 26.12.2018 Ministar - Ministarstvo pravde i uprave 0 godina, 8 mjesec(i), 22 dan(a)
SBB 03.03.2020 do 05.01.2021 Premijer 0 godina, 10 mjesec(i), 2 dan(a)
Melika Husić - Mehmedović
Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat
Nezavisni 05.01.2021 Ministar - Ministarstvo nauke, visokog obrazovanja i mladih 2 godina, 0 mjesec(i), 27 dan(a)
Mersa Kustura
Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat
SDA 03.03.2020 Ministar - Ministarstvo pravde i uprave 2 godina, 10 mjesec(i), 29 dan(a)
Mihajlo Krmpotić
Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat
SBiH 12.01.2009 do 13.01.2011 Ministar - Ministarstvo prometa i komunikacija 2 godina, 0 mjesec(i), 1 dan(a)
Mirvad Kurić
Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat
SBB 24.11.2015 do 04.04.2018 Ministar - Ministarstvo kulture i sporta 2 godina, 4 mjesec(i), 11 dan(a)
SBB 04.04.2018 do 26.12.2018 Ministar - Ministarstvo kulture i sporta 0 godina, 8 mjesec(i), 22 dan(a)
SBB 26.12.2018 do 29.01.2020 Ministar - Ministarstvo kulture i sporta 1 godina, 1 mjesec(i), 3 dan(a)
Muhamed Kozadra
Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat
SDA 21.05.2014 do 23.03.2015 VD Premijera 0 godina, 10 mjesec(i), 2 dan(a)
Muharem Fišo
Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat
BPS 23.03.2015 do 04.04.2018 Ministar - Ministarstvo za boračka pitanja 3 godina, 0 mjesec(i), 12 dan(a)
BPS 04.04.2018 do 26.12.2018 Ministar - Ministarstvo za boračka pitanja 0 godina, 8 mjesec(i), 22 dan(a)
Muharem Šabić
Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat
SDA 23.03.2015 do 04.04.2018 Ministar - Ministarstvo privrede 3 godina, 0 mjesec(i), 12 dan(a)
SDA 04.04.2018 do 26.12.2018 Ministar - Ministarstvo privrede 0 godina, 8 mjesec(i), 22 dan(a)
Mujo Fišo
Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat
SDA 23.03.2015 do 04.04.2018 Ministar - Ministarstvo saobraćaja 3 godina, 0 mjesec(i), 12 dan(a)
SDA 04.04.2018 do 26.12.2018 Ministar - Ministarstvo saobraćaja 0 godina, 8 mjesec(i), 22 dan(a)
Munib Buljina
Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat
SDA 19.12.1998 do 15.02.2001 Ministar - Ministarstvo prostornog uređenja i komunalnih poslova 2 godina, 1 mjesec(i), 27 dan(a)
Mustafa Cuplov
Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat
SBiH 12.01.2009 do 13.01.2011 Ministar - Ministarstvo zdravstva 2 godina, 0 mjesec(i), 1 dan(a)
Naida Hota - Muminović
Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat
NIP 05.01.2021 Ministar - Ministarstvo odgoja i obrazovanja 2 godina, 0 mjesec(i), 27 dan(a)
Nihada Glamoč
Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat
SDA 03.03.2020 do 05.01.2021 Ministar Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture 0 godina, 10 mjesec(i), 2 dan(a)
Omer Osmanović
Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat
NIP 05.01.2021 Ministar - Ministarstvo za boračka pitanja 2 godina, 0 mjesec(i), 27 dan(a)
Omer Vatrić
Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat
SDA 15.11.1999 do 15.02.2001 Ministar - Ministarstvo stambenih poslova 1 godina, 3 mjesec(i), 0 dan(a)
Predrag Kurteš
Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat
DF 23.03.2015 do 24.11.2015 Ministar - Ministarstvo unutrašnjih poslova 0 godina, 8 mjesec(i), 1 dan(a)
Resul Bašić
Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat
19.12.1998 do 15.11.1999 Ministar - Ministarstvo stambenih poslova 0 godina, 10 mjesec(i), 27 dan(a)
Rusmir Mesihović
Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat
DF 03.03.2020 do 05.01.2021 Ministar - Ministarstvo zdravstva 0 godina, 10 mjesec(i), 2 dan(a)
Safet Kešo
Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat
SDA 12.01.2009 do 13.01.2011 Ministar - Ministarstvo obrazovanja i nauke 2 godina, 0 mjesec(i), 1 dan(a)
Samer Rešidat
Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat
DF 23.03.2015 do 24.11.2015 Ministar - Ministarstvo kulture i sporta 0 godina, 8 mjesec(i), 1 dan(a)
Samir Avdić
Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat
NIP 05.01.2021 Ministar - Ministarstvo kulture i sporta 2 godina, 0 mjesec(i), 27 dan(a)
Senad Hasanspahić
Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat
SDA 23.03.2015 do 04.04.2018 Ministar Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture 3 godina, 0 mjesec(i), 12 dan(a)
SDA 04.04.2018 do 26.12.2018 Ministar Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture 0 godina, 8 mjesec(i), 22 dan(a)
Srđan Mandić
Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat
NS 26.12.2018 do 29.01.2020 Ministar Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture 1 godina, 1 mjesec(i), 3 dan(a)
Vedran Mulabdić
Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat
SBB 30.05.2016 do 04.04.2018 Ministar - Ministarstvo unutrašnjih poslova 1 godina, 10 mjesec(i), 5 dan(a)
SBB 04.04.2018 do 26.12.2018 Ministar - Ministarstvo unutrašnjih poslova 0 godina, 8 mjesec(i), 22 dan(a)
Vlatko Dugandžić
Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat
HDZ 21.11.1996 do 19.12.1998 Ministar - Ministarstvo obnove, razvoja i zaštite čovjekove okoline 2 godina, 0 mjesec(i), 28 dan(a)
Željko Mijatović
Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat
SDA 12.01.2009 do 13.01.2011 Ministar - Ministarstvo unutrašnjih poslova 2 godina, 0 mjesec(i), 1 dan(a)
Zilha Ademaj
Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat
SBB 24.11.2015 do 04.04.2018 Ministar - Ministarstvo zdravstva 2 godina, 4 mjesec(i), 11 dan(a)
SBB 04.04.2018 do 26.12.2018 Ministar - Ministarstvo zdravstva 0 godina, 8 mjesec(i), 22 dan(a)
Zineta Bogunić
Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat
NIP 26.12.2018 do 29.01.2020 Ministar - Ministarstvo za obrazovanje,nauku i mlade 1 godina, 1 mjesec(i), 3 dan(a)
Zlatko Mesić
Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat
SBiH 12.01.2009 do 13.01.2011 Ministar - Ministarstvo pravde i uprave 2 godina, 0 mjesec(i), 1 dan(a)