Koordinacijski sastanak između Tima Vlade Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije i predstavnika općinskih i gradskih vlasti u Kantonu Sarajevo

Uz podršku Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, a u cilju prevencije i borbe protiv korupcije na lokalnom nivou, u Sarajevu je održan Koordinacijski sastanak između Tima Vlade Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije i predstavnika općinskih i gradskih vlasti u Kantonu Sarajevo, 09. maja 2017. godine, u saradnji sa državnom Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK).

Na sastanku su predsjednik Tima, Erduan Kafedžić, i član Tima, Darko Datzer, izlagali teme koje se odnose na pojam i osnovne oblike korupcije, osnove strateškog planiranja u oblasti borbe protiv korupcije, iskustva i dobre prakse u izradi i implementaciji planova za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou, te dosadašnje aktivnosti Tima Vlade Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije. Predstavnik APIK-a, Mevludin Džindo, podsjetio je prisutne na obaveze lokalnih i kantonalnih vlasti, koje su predviđene Strategijom za borbu protiv korupcije BiH 2015 – 2019.

Prisutni predstavnici lokalne vlasti Kantona Sarajevo pokazali su veliko interesovanje i želju za nastavak aktivnosti i saradnje u oblasti prevencije i borbe protiv korupcije.